Refine your results:

Searching...

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Want to be alerted about new results for this search? Subscribe to this web feed
What is a web feed?

Go to the Journals, articles and data sets homepage

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise

Music, sound and video

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Books

No results

Minimise

Journals, articles and data sets

Showing: 141 - 160 of 168

Maximise
 1. Os problemas de disciplina na escola : causas e solucións. 'Los problemas de disciplina en la escuela : causas y soluciones'
  Morais Gallego, José Pedro; Pérez Fernández, María José; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 2. Educación para a paz : complexos e proxeccións violentas. 'Eduación para la paz : complejos y protecciones violentas'
  Iglesias, Carlos; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 3. Availar e debuxar : a avaliación de debuxo no ensino universitario. 'Evaluar y dibujar : la evaluación del dibujo en la enseñanza universitaria'
  Pinto Vieira, Joaquim; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: nivel educativo: educación superior; esp; galicia
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 4. As aprendizaxes de linguas extranxeiras : avances da investigación no marco dunha dimensión europea. 'Los aprendizajes de lenguas estranjeras : avances de la investigación en el marco de una dimensión europea'
  Vez Jeremías, José Manuel; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 5. Educación obrigatoria e educación de adultos : currículo e resultados. 'Educación obligatoria y educación de adultos : currículo y resultados'
  Requejo Osorio, Agustín; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 6. Utilización das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) polos profesionais da orientación. 'Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por los profesionales de la orientación'
  Sobrado Fernández, Luis Martín; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 7. O esgotamento da modernidade e a crise da educación. 'El agotamiento de la modernidad y la crisis de la educación'
  Carretero Pasín, ángel Enrique; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 8. A pintura na eduación a través de Alfonso Costa. 'La pintura en la educación a través de Alfonso Costa'
  Santos Rego, Miguel A.; Lorenzo Moledo, M del Mar; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 9. Sobre a satisfacción na docencia : a configuración dunha actitude a partir da súa exploración en distintos contextos educativos. 'Sobre la satisfacción en la docencia : una configuración de una actitud a partir de su exploración en distintos contextos educativos'
  Godás Otero, Agustín; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 10. Accidentes escolares e responsabilidade patrimonial da administración. 'Accidentes escolares y responsabilidad patrimonial de la administración'
  Morais Gallego, José Pedro; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 11. Modifica-la educación especial: cambios na educación regular. 'Modificar la educación especial: cambios en la educación regular'
  Ojea Rúa, Manuel; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 12. Marxinalidade, necesidades educativas especiais, integración : cómo desenvolver a área de educación física?. 'Marginalidad, necesidades educativas especiales, integración : cómo desarrolar el área de Educación Física?'
  López Losada, María Luisa; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: educación infantil
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 13. Liñas básicas para unha didáctica alternativa do Cálculo Integral. 'Líneas básicas para una didáctica alternativa del cálculo integral'
  Labraña Barrero, Antón; Cajaraville Pegito, José Antonio; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: nivel educativo: educación secundaria; esp; galicia
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 14. Informe lexislativo : medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro (Orde do 20 de febreiro de 2004, DOG 26 de febreiro). 'Informe legislativo : medidas de atención específica al alumno procedente del extranjero (Orden del 20 de febrero de 2004, DOG 26 de febrero)
  Couto Llamas, Milagros; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 15. Selección lexislativa : normativa de aplicación no ámbito educativo da comunidade autónoma de Galicia. 'Selección legislativa : normativa de aplicación en el ámbito educativo de la Comunidad autónoma de Galicia'
  Graña Martínez, Venancio; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 16. Afectividad y aprendizaje : hacia una pedagogía de la prevención. 'Afectividad y aprendizaje : hacia una pedagogía de la prevención'
  Gutiérrez Moar, María del Carmen; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: nivel educativo: educación superior; esp; galicia
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 17. Selección lexislativa : normativa de aplicación no ámbito educativo da comunidad autonóma de Galicia (febreiro 2005-maio 2005). 'Selección legislativa : normativa de aplicación en el ámbito educativo de la comunidad autónoma de Galicia (febrero 2005-mayor 2005)'
  Graña Martínez, Venancio; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: nivel educativo: educación especial; nivel educativo: educación de adultos; esp
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 18. A conducta de fumar durante a adolescencia: prevalencia en Galicia e apuntes para a prevención. 'La conducta de fumar durante la adolescencia: prevalencia en Galicia y apuntes para la prevención'
  Gómez-Durán, Bernardo José; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 19. Proxecto: Os pementos da nosa escola. 'Proyecto : los pimientos de nuestra escuela'
  Iglesias Valiño, Javier; Fariñas Pérez, Ana M; Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Política Lingüística
  [ Article ]
  Languages: Gallego
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 20. Sociedad de la información, educación para el desarrollo y cooperación internacional
  Soto Carballo, Jorge
  [ Article : 2 versions : 2005 ]
  Languages: Spanish;Gallego, [1 other]
  Keywords: esp; galicia; nivel educativo: ámbito general
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

Drag and drop results that describe the same work to combine them. (or read more about how to make this decision)