Tagged (None yet)

Add Tags

Comments (None yet)

Add New Comment

No corrections yet

FOOTBAÏL

MELBOURNE V. BENDIGO.

TALL SCORING.

Tile ?Victorian 1 ootlnll Icigue scnt i strong ti tin, selected from the Ic-iding Melbourne tlubs to »indigo iralerdj! to pin i Hunt» s,n,i!ir!\ elitiain from the clubs pining foi the Ikmligu district prtnueHup \s so oltin hippins win re local club icuoiisu, tlisli. Hu ISuuligo t« un «is not repri-uitimc The 1 Jgtiluiwk t lut) Un pn murs ot the di-mu last s,u on rest itod die fut Hint onl! two of their nun lure iho en uni dt

enlist lo luke no part in tin inilth-iction nlile discourteous to Hie ii-itnnr twitit) md di credit

able lo ile club it-clf Not Hi it ii inittin.il inútil is fir as ii tcre-t ill the -uni «Is coll

limul, for willi the stimulus tu ililli m liri mil premiership points wanting the gime tould hird!) be eilled I tenons one, mil to di-tnlii t li length «ould le t w Mi of time uni spit, litt pit} waa that mont! mil prqeirtlmi should ban beul «islet! der auch t conti I, Hu ugh the Mil liollllie nun iijoied Hun trip ia l ] U isant bolt

dit The iisltors «ho plnul in Isstndni colour., were ltd lu Hillls md Hit II,milgi, «lo won Hu rid ntl while of Mntlt Mill oura, wire t ipi lined lu \\ lill una tin "villlli »indigo tap! um Hld ill old North Mtlluuinio ii mr Hie su nasa s,, ripitlli s,"r,,l bl Mill..unit in the Ins) fm iiuiiittts win mon thin imthing else ii,poll Mble for a) oiling Hit mnn l, H »-ne lln ilsll

ing tiani Un inipussion tint lim i mid do ni Um plusul with thtii mila mil iliniph Hter nuits showed this lo lie inllrilt wrong. Hu Mil

Immin nun with a ftw lU-ipmn mur thru) Ihtmsiliia into tin game »Uli mi! spirit lifter witsls, but wire 1 illur iilclnnd to sluw oil He «rsl ¡rod for Milli iiirlu, stored lu luth, w is git iltur i Minc sun of culiim.es mimili ill.iiliui lum onie tr. ttiner bia lund ni Hit I >H nul Hit second knkeil In Moodie, «is Hi l stn of nil linn l upiillt oin aiilttl litirsl 1 loin ti u out Hie Mtlbournc pinera loiillnid Hum this (hitlit t) trune; lo cal Hu bill Hit l,n"tli I the ground bl 1 nul pisaing «uhotit putting i lu ot to it lins pin e of noil ill, prttt! iii ugh in in din Holt mil uri skilfidli ni in m ,1 hut it units bung mtircli utcnliim \» i niiltii of nu thru illili unit, !lz, Picas, Mi » tri in I M (.nu threw tilt instiles into tin g-iim in.li ilHtliing likt eariiisttu a ttt tin Ilinilitri) linn win hi I w in gi tutor li work Hut » lo I wes tie t n. I .r 111. tlrsl ipitrtti Hut for the fiel .f tin ground tliilppu »estrío-num.- smiiulnt -null Hit I ictus of Hu Milbotirne lull) «ould n. doubt lint bein bottti woilh w Helling lu Hit sunni nuirttr the lluiilito nun imprimí! gri uh in thin pin, txiuklint in Muinyin took M ItitM Uttntntl uni K.itinr ill »hotting l-'ul f. nu md is Hu otliii s"I «ne ,-honmg I lilli ia iilditioml god tt MtllmuriH «is Hie tinU »ni 'rt hu ton lu the third munir the Milli nu m Minns pu,id font i rd ill t it.li lo mt i trod nut it «us no unionnnon thing to lu ir n pim i >U)iig out

Mi shot now \flir snti ii it Hu itsitur. Inil run ilosi up uni i,". ,,| M h, mu md (.ii son b Uli

ism ti for 1U milgo, und llitir f mrth gi li, sto til soon ifnrw mia « ia Hu ilimi\ to uni len ni ii f mil) ill 1« Piiurson, M iib mi. uni l irroll

«Ink tin H. ii,]n,n. in, ii «In win Hu lit nur Rldt «mt np «ill f.r the lull tin «in not norh -> su eosafui ,. tin ntlur .ni, ni li lilting llulr nurla lln (.mu put ni Hint ki ila jti-t it Hit lliu.li of the munir, nul (| lo t «ia Hit 'tort al Hie 1 -t t h in-i The i mum a of tit, iiutrnpoliiin muí fir g ils m Hu Im .piirtir win, linns iipn H lust Un liiilur li- mil iii »iii

or two o< «tamis winn plain, «tu s| s ung min in Dmr omi sid, inei! to t,nb x\n I ill fi in tin ii hint's Iiiuka n,nt fini ml fil Ina shin of lln fun and put it UiiMicJi twin in lilitk ant

cession, »m shot iiiiuiir btingtuilitl lins sort of Hung "nilli nu bt dun wini iinpiiiuti fir tis the Mill nunn m, ii pn-«I fuwird lliiuturo ki pt their pinto und it hatful of g ila nwirdesl Ihtir tli.ciplinc Hu bung sior.sl in .pink ant

ti a.ton I risk ric ka eut Un til'' H muni 1 tin si\th, (,sik Hu s" enlh- is tin lluisli lo a uki run minni Hu wing-lint! tin i iglilli in,I I rultruks Hu tuittli nu (.mut «Illili « is mur iltntc ninia t nil,,I in Milli uirm st ring li mitta U It hill la (ni is imuits) I) Huidle., s 'I Kula 4 Itliilid. t .r is p nu,) \s nn ultu ttl ml in Ht li the Iii lidien nun um lim It inn I - nu linne- in Hie urt if fi t running round lln wing and til, fill! of mtrdiing h null ill lill linn «is li.-li el-i in H woilh all.iiti.il M Killin li umiunil Hu gauii in len good sttk

«u I run 1 i ti ill \*-..eiiti ii-I iii| in* fr .. itimln mm -llriliisiiuk I \ 111 Mt li« uni«

HriiiisiiKl. Muli ni u\ (nip, I ii I ii ni I * I < ni i Uu lim ml !('. Sim «lil i i-i 1 lui I u I- li «lill «mu i Willi mi tmii IMIII. Urns linn* «t N«.

«let rim I. Ul,ill I., u-u, i Ililli! ii «* xn linn - lo I, iliiesi u I lui i I ni I.« t ur um 1 on *ilunlii Hie uni] iri-i selieleil in-lull «It I

t-, j| ItukiriN mil Inn* I «Hill iiiuiiIri» ttikits u\ mt n ulai le t r initeli

Zoom

plus
thumb
minus
left
thumb
right
up
thumb
down