Lists (None yet)

Login to create lists

Tagged (None yet)

Add Tags

Comments (None yet)

Add New Comment

No corrections yet

UMPIRES' APPOINTMENTS.

League.

lelilí Norll Moll euro -Hill 111 c1 lu... , IJn Iliad Iluininctt "oil Meten! ill

Kiffin«.

lilli ria - lill VI li lillie - Ii Iel Ollttlel

I 4-Ji-i lo meei it 1 Iln-tcit, toil bininu li a<i Craîd ox

Í Si hm ni i ( 1 .-lil! VIoN iii bonn I ira ten cr in ! h 11 ed ¡.oil Ililli an! Mid r«i»I i i 1 Uroi lill! CoiTea boin ehtx 1 I «Mail li " -n! Hil«« s inlLalti

Appointments for Country Gamos

, M mil t mo Mun Lietel lik v 1 chuca

N«-»ll aa II i i « lloel st. i lone Ca,t!

ri v s ill li il.n limul m, Stawell v -4 i ti, W n "nil ! v Vllnvll 'Of! Ilute 1! r I li Ml v Nhill x »III«

I *! li 1 in y II i i llnnir la« loy

M ni Sloi 11 f Him Coal Min i Nollb J»-1" ( l-o II nilli I a is 1« a Vluluali Ita-v» «i. ! m , lu "n n II L stank» 'r J lill I Uh - un ir a Viontl 1 frail It Nil nil a Fin i 1 V Collin« li » \ v Ii ti Vf r I Hie idiclil a V i

ti nn )1 Im-t , l,n | " Chl|nlill F t 'jin Ho I 1 li ni o Cell el ins v " v>m ,t 1 n n li «i, Milu i v . JVrt 1 r ra. k II er i linton lleno

I ." th v lliiilti I vi V «tunica Moyhu

I »TthU, e, ,t |t i||,

"t ti«*,! i i 1 i Hi linn« V Mi non Fju VV r x f , o II i vU-st Vlbilri i [i 11 un li 1 nu oi-i i W in«. li Uti

"r. 1! We-l r I) «ti | sallxill I iv, i CLnlt, 1 »li Ii II 1 r li-vim st!« v I millson ., lo Suatlnil i I-x lile inx«! Uli!)«.

ne Sun a VV Iki V; lio Ü1V l II ills '»".-i kan I n a Wli Iba (J I ni Wir,

IZ'J, ,0TI ' ^ " Mm bur! i li um« «In ¡«Ml v«a>l4t , 0" viel ubi m W I JW )a!l un « D-eiili «lui I V irrvin i

»c-Jt I t Vi a Nirnii l «i» lui i I l>

JT" t a s vi,,, Villuk, -eiuiibls ' » 1 ea I ii Im I v lilli lill« J 1 Ml! r M , is Snicl bun Whit

'e uril Hj l, t,, "j L j.),,! , , I! , 1

" "lett «J , v l or ins dil N nli , '»«Ih (?)! I! 1 , ) VV khi 11 Cul nilli a

talah I , Nu 1, 1 I ill«., 11 101 111 I ' I « N11 k 1 1 W11 ¡rl 11 V I VI 11 1

¡win» 1 Ti r Iloi Ci I (. V Vlur] lil i ' frrtil a 1, , r l 1 V| I lins ! et

¡/.?**> «li«) I I irl ie No ni 111 1 lililMl ¡*1<M> 1) I it vi li I i' s 1 Uri leo! ie

k «» ! T 111 \ I, < hill 11 N i rr ' thiel! P, To! 1 « ! 1 1« Vsh!

J '. » Vvai I ( t II ii li Hut i 1 11 \ "> » I" 1 I II ii I Vi I It 1 J? I'at M 1 1 el II II 11 M n V k

,0 Iris 0 ! ii : 1 ( t W I .eil v» "ie 1 I 1 k «11 li 1 i

,', M I « I 1 ! I V I I! II 1 I * ' II 1 I 1

HI I «I VI VI I ( IN 1 Nil NI« I ..* "M « lill »I II Tell

/','«! I I, li I ! 1 I ' )u» n 1 111 1 1 VI I iii W I em 1

'H'" H iii 1 111. I 11 1, 1

1 c'lon» In I I I , I I 1 e lis 1 , t ." « (at I II 1 ) ( I I I li v » 1 ' dil», (at «o 1) VI Ho W Ik

I ÏT V ^ it M II iii 1, t 1 ullin)

-.I-»« Nlrlnlrtn «Ii x1 1 I 1 II .1 II ii ( t I , ftJOT IO an) I, " CI, ii 11 ill 1 Ililli f "''»"li" ( t listen "K 1 ,,,) VI Isca

«-»I , (jt hc J|j , ", -, c , ml! j

Association

le 1:»» appoint« 1 mr «nurdi 1 is loll v-1 1 /itScxilov Hill oslo 11 at N rill I -titi I

»mm Im, "j n V 1 In .1 1 W h twi- Woolie.

u *T',r*cll v 1!, htm , 1 r,,,!,, n ,11 _l iel I « let1 hnundarv Ludia Milloo«, toil Dev d

' -* M hinu

iî'ïrfr" ' ' " Woilrn it Sin li ii 1. f-H'll Mthliiou I oin !a«> I i.sl r »»»ra mai Inn li II, 1,

OiVUflu C 1 1. t Oiltl , h-lull lame

£i¡i .'">.-»? e ii I r s|ur,L VI1!"","5 * '"' ' 1 ir nillo-H 1! v£,bl" Ln "l«ri' """" .-".'' "r^c lln!"'." v ".""s« k11 ik I ik-I10M n»' tindal >i m, M r, 1 t, ti Melvin

»iia'yys vur

.1- anl \l ,. «1, .

'-iw-tll! la, o 'c ,,", , , r, 1 o«

" l-tn. IL-Uri I N 1 ,

IH Mil's ( I VNT1!)

»J. loila ilnç p ," i, r t,r,"tHl u ,| vi

'-"I* le lull Vi i no 1 li t 1 lu -I II

»nu, Williin,^,,, i'^ícimóir' V 1 Du itf »«Ulis IO N uh Mellon!'. II Ho li »illÜtJ"*11 ,n Vm,h Moll, mo 0 irei "ft!*-'**mn t) 1-ootscr a V « ( min- Vina St V.?/M,,!*"ri" » J » Ilonnlneton I loston to

?! l,,"iJ ,! ?"."-" »'lishton to I ninan

'.J Untier louisa a lo lui nil! 11 N in

carrow, Brighton to \VtTliaro»loini. T Corrigan, iirwov fo Northcote, r P Irwin, Carlton to nrlghton, II iv lVur.tr Collingwood secoDd elfchttv-n to Northcote, F Hascombe, I»rt«tton to »Mil anibtown N G II luke Camborn eil to Hnghton, W J OBr'cn footfcraj «cend cW'e.n to Williamslown, W R. Lui-if- Mimili to linghtoi V G Whil,, Port Melbourne to Lake Chirm II llliitr. Northcote i, I/sncTtwi. I Cartledge Prahtan f «cool cilllltvn to Caul tra

League Second Elghtcens

t mp re. apt oinle.1 for »-ii li I « are i" t »How

-N tth M lioime v Cullin-lirll Thomi

i I n in hn i n rr| ,n,j JmK ¡-, ,! \, i,ol«on ill *-| »iellsjune » lolllngwood -Kleid II "I 1 u Iti« Vlill r aid '-heel in ceil

hu I» ail Vniett Its-trera« « St hildl - Hu C 1 a ii larv lien lolvon an 1 Harlow .n 1 Iori n -ii 1 Ho« lins South Melbourne v

Hull ni-Held l.tri bouniar», l'lt.lvon ll«l H n Lil II i deren i ind lo-vell f.i elong «

iii.Inn ni-li 1) SleSalb l-ounlan, llin-11 anl -?iri.ie s ,| «Lfr ,el anJ ( iblwn I it-ro« v I -ii i -Hil Wali.r lioundar« Hint -nd C v tr ii Hi 1ml -nil Ilertr m

tenir« V| p 1 liment« - lins \ illev-îecium I urra « ly nj-ul a tare Nj.n v liena bmg

n i r I «o i i Tri lui I «-ml! i HI mini) I 1 le«_l!|l m , Hillier», Ulm On IV I rni.li « V 1 lllack« «nu Uianieu 1 lick « lntein lill ile um Vain Tatlcv-I tlvrhl v Uni nile Herr« Milhrroie v I'owelllnwn Ml n «.am 11.tion« Wandu Herne \an-a (In « Vlirlurtnn Inirg Seen «I «- Morn t U « r!« v Ri«s iler, «ile« lerntri Lull!, « - r «1 VI I iii hie HVIgrtie « «ii» in »lei

ilr Hie 1 i« viirsb-Ba chu« Marsh v !>n!ev, II "nillh Tool in Vale v IlillUna; shc|herd Wen le--VI itcoraerv tri Bo«)

Metropolitan Amateurs

11 e i liming umpires lu«. I*1- u apiont 1 I l ile TI in>|e-liian Vmit ir V« ocnti n match s on -vtiriiv-V --cell n-Old VI Ibun uns « sill v"|n-s ivinV Titler-on listen lett «

lillie, iii V Cox, Ilnghtomilc « C Ihgin«, Li tullin Glrnhil ti«, V « Oil --co! » ill!.hi 'in 1 mer I!« II v Sr 1-i l! s Wilks. I) v.

tiou-viinmmle na « t -eloig ta « lead rs Oil ui « «mitcv Hills, Greu- Oil Cauln 11 « nnui'vl * NiiLrul Oil Iii le«bin rmnl« « «ii lilnglim II«nu Dhe-li Ile k v Old \avi run« Ihoru|son C Vitlon-Ii't vial» ni « 11 in« «en lia kim; »I li h Old Hi«, v Kin;«« Me rurel) ill

Old I ira Hills « *-omh nulli Id Puc« Oil («lulim, v 1! ntlelpl Ui«ltii Weet llivvilioni v Cienhunll« 11 Tiller li s.t« -]«ralU!"

Federal Association

Seniors-Well« road « 1 n?) lei » ile Tiibotlon Moivllilloe v Mini ni lill, IdlHmle v Chel

vn Stunt Im i ra-M «e r if 1 in « Moreiillloo. luni|l»ll Notth Hrigfil n » lliln lainain, sandringham « lligheti II ilu« Ormond v Vlcnton illili Highton Tie « Chelttnhliu

Sill 11!.

Victorian Juniors

WlHmilbtowii « Nollhoot Priser Iliahtorv Cuuliniill Dw«er Port Melbourne v Sandritij; lum vioi-iu le burg « Oikl IlIi, Mci em l'rc«ton v Tmiiille Hikir Urummiek » Iniiirtui Jurv i-m rgciicle« - Urplc*. and Motnitcv

llllliil.il V-»iH.latiou« - llerwlek-Glen Wuvcih v \oblc Pur!, Ogd ii Mulgrave v Cr-inhouii.c. Womll I)milenong rovers v Clavlon Castellan Ileitheltoil V Uangholiiie, Judl Kiddell - Sun lint} v Mini! lou, Cheesli v , Kiddell v llomicv, dirk ri«l»orn « Lim field I' McMnllln. llnnki Vicljn-Fpping v Merrill Sinclair, Whitllcsea v Vrtlnns Creek Wandin Donnybrook v Midi ind itoiers, Htnnitighiim, Iteservoh* v Vvandon.1 Clone niiigvirjotr-Kilsvtll v Wael« burn lleleiitr Ilonr-istcr v Croidon Patterson, ninentoevl v vermont, t McMuIIin Unrrnndi'te v Min ham I Collins Tunstall « Templestowe, Dimming», Mouiooduo v lied Hill, Williamson, 1 ni kstoli v Langi»an hi CnrrûU ^eafoid V Nival Depot, Cameron Ko«ebud v Mornington, Al-«\an di Westernport - Loch « Gl*n I othes iJcnt, Ills« Kilcunda, norovrbki tllaekwoo 1 > Duli

Ion Melaai \eeilro Dlsti let.-Warragul Itoierii » \citim, ¡simpson >-tirtin Junction » Noojee, Y miiKinsi ii Ilnhiick v Neerim S luth Ionien Wim igul Jimioi-fi - lllinbiuk v ctr/lecki. Told« I ongwarry houth » Atlilonc. £m!ih r

Victorian Sub-districts

I lift Glide -Hahvj n « Eunshtiie it I ilvvyn J« ukin« Kiehmond District v Uphington ii ItielimoiMt li u-vev Cunterhurj v ««milli Mel hourne Dlstriit at Canterbury ii id Çollin« boutidan» faneiidon »stevenson, poil Mitchell Lev ! airfield v) last Ilrimswlck Cahill Iloundau I' Crowloj, Gould goal Hosking Carl» ton Kew v Carnegie at l» w, Jon.«i, liounlin», MelitiiL, Ii«an goal \xton l'otlel Viihuin v Wtt «al at \ubum, Chanter bouudjr», Darvxll, Uarnt-s grwl Henle>, Coleman

**eeond Glide-Cunegle v Diuliiiir at Kool

nana field llciy, goal Movlg Casuolt, Ilo\ Hill v Tooi-oncn at Hot Hill, I turi Lonl Waiter Smith Caulfield v Sorlngvale at Fast Cnulile'd Clntrn, gail McI'herMJii Henry Glennis» Kew, at Olenirls. ile«» ill» «.oui Kid 1er Clreenln.,

i-xst Hnuihwick v North ntzro« at Heming Park iovce govi, Hooper Meare« \bbot«|-inl v Filrflcld IiinioM al Deep Rock, Lon. n. in Lcsil O Neill TV i Ison Middle 1> irk v ViiucIiiï« at llhert Park Kitten (.oil Uni"! Ctrroll

Mphlnstnn Junior« v liunlio. al V piiint,ton, Keissllm,, goal Smiling Cuillieid

Zoom

plus
thumb
minus
left
thumb
right
up
thumb
down