Lists (None yet)

Login to create lists

Tagged (None yet)

Add Tags

Comments (None yet)

Add New Comment

2 corrections, most recently by anonymous - Show corrections

COMMUNITY  

HOSPITALS

Mordialloc and  

Chelsea

Plans for the establishment of Com  

munity hospitals at Chelsea and Mordialloc ;>|i> IH-IIIK ii'llMu'iril lu .'.I'ltttllt'i <.. i! tt Mill tit ' ntiil rniliirlUri.'

\' Morrtliilliir 'lv- qii-«tloii M.i- .li-i .-«tri I.» tie .'nnilxnl . nrimitlro ni n ,«pn lui ll'ii'llip List Illili A li.vic. I U3 ri i,1,

Hut H.i ivtnltltttn- il.otlM (i-sIM Hu' .'

tiilill'lininil <»I n liKspltnl bx inii'tHiutl'ix It,,iil Inline iniiilx.il« 'llii' H nui'.'li» e i«|'|iuiX(»l i'f tho pmlri't In |irmr|)ilr lull It n..1^ \i.»lttteil out Illili Ix-tiit» the IDIHII. Illili»!'.:» n»ilri Iv tumi. HIP (ii|i«litminii »I lh" t'l'itiniltlir umi'iU lime lu be «tin nnVtl

Hie plum At C'i',eitr» lli»»e form tlefoiiril lililí«» lill n repon Hint at IcnM £1 000 '»milli tv tli't ffinrv Ivfwr n ir.litiiiutill» lH»|»llr,l foillil IXÍ- r«lfl!>l|«lirrt ,«, »ure«"

tien hill, lyell Itiiulr llinl I! Hie Morilinllix IIOS|1III»1 «ATtr .'«InlillMifil It i.i'lil -ilif Clnl'.i mid uni,»1111(11111! .Iistrld

Zoom

plus
thumb
minus
left
thumb
right
up
thumb
down