1931-1995, Turkish, Published edition: [Books on Islamic mysticism and Islamic sects in Turkey].

No known library holdings in Australia

Why does this happen?

User activity

Share to:
[Books on Islamic mysticism and Islamic sects in Turkey]
 
Bookmark: https://trove.nla.gov.au/version/41705161
Physical Description
 • 17 v. ; 18-25 cm.
Published
 • [Turkey], 1931-1995.
Language
 • Turkish

Edition details

Title
 • [Books on Islamic mysticism and Islamic sects in Turkey].
Also Titled
 • Bediüzzaman'ın karşısında gizli ifsad komiteleri ve süfyaniyetin mahiyeti.
Other Creators
 • Cahit, Burhan. Şeyh Zeynullah.
 • Oytan, M. Tevfik. Bektaşiliğin içyüzu, dibi, köşesi, yüzu ve astarı nedir?
 • Erseven, İlhan Cem, 1954-. Aleviler'de semah.
 • Eröz, Mehmet. Türkiye'de Alevîlik, Bektâşîlik.
 • Eren, Sıddık Naci. Yüce veliler ve Anadolu evliyaları, cumhurriyet [sic] sonrası tasavvuf büyükleri.
 • Yılmaz, Coşkun. Tanımı, kaynakları ve tesirleriyle tasavvuf.
 • Bayram, Mikâil. Ahi Evren ve Ahi teşkilatı'nın kuruluşu.
 • Onat, Hasan. Emevîler Devri, Şiî hareketleri ve günümüz Şiîliği.
 • Kaya, Haydar, 1942-. Alevi-Bektaşi, erkânı, evrâd'ı ve edebiyatı.
 • Erdoğan, Kutluay. Alevilik-Bektaşilik.
 • Karabulut, Osman. Lâdikli Haci Ahmed Ağa (k.s.) hazretleri'nin hayatı, Ahmed Hüdâ'î dîvân'ı.
 • Bayram, Mikâil. Tasavvufî düşüncenin esasları (Ahi evren), tercüme, inceleme, ve araştırma.
 • Arpaguş, Safi. Sohbetler, Aziz Mahmud Hüdâyî.
 • Mutlu, İsmail. Sorularla Bediüzzaman Said Nursî.
 • Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu (1st : 1993 : Ankara, Turkey). I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu bildirileri, 13-15 Ekim 1993, Ankara.
Published
 • [Turkey], 1931-1995.
Physical Description
 • 17 v. ; 18-25 cm.
Subjects
Contents
 • [1] Şeyh Zeynullah /​ Burhan Cahit. 1931
 • [2] Bektaşiliğin içyüzu : dibi, köşesi, yüzu ve astarı nedir /​ M. Tevfik Oytan. 1956
 • [3] Aleviler'de semah /​ İlhan Cem Erseven. 2 baskı. 1990
 • [4] Türkiye'de Alevîlik, Bektâşîlik /​ Mehmet Eröz. 1990
 • [5] Yüce veliler ve Anadolu evliyaları : cumhurriyet [sic] sonrası tasavvuf büyükleri /​ Sıddık Naci Eren. 1990
 • [6] Tanımı, kaynakları ve tesirleriyle tasavvuf /​ Coşkun Yılmaz. 1991
 • [7] Ahi Evren ve Ahi teşkilatı'nın kuruluşu /​ Mikail Bayram. 1991
 • [8] Emevîler Devri, Şiî hareketleri ve günümüz Şiîliği /​ Hasan Onat. 1. baskı. 1993
 • [9] Alevi-Bektaşi : erkânı, evrâd'ı ve edebiyatı /​ Haydar Kaya. 1993
 • [10] Alevilik-Bektaşilik /​ Kutluay Erdoğan. 1. basım. 1993.
 • [11] I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu bildirileri : 13-15 Ekim 1993, Ankara. 1996
 • [12] Lâdikli Haci Ahmed Ağa (k.s.) hazretleri'nin hayatı : Ahmed Hüdâ'î dîvân'ı /​ Osman Karabulut. 1994
 • [13] Tasavvufî düşüncenin esasları (Ahi evren) : tercüme, inceleme, ve araştırma /​ Mikail Bayram. 1. baskı. 1995
 • [14] Bediüzzaman'ın karşısında gizli ifsad komiteleri ve süfyaniyetin mahiyeti. 1995
 • [15] Sohbetler : Aziz Mahmud Hüdâyî /​ hazırlayan, Safi Arpagüş. 1995
 • [16] Sorularla Bediüzzaman Said Nursî /​ İsmail Mutlu. 1995
 • [17] Nurculuk : dünü, bugünü /​ Hulki Cevizoğlu. 1. basım. 1999.
Notes
 • "93.06.Y.0005.92"--P. facing t.p., v. [8].
 • "96.06.Y.001.225"--P. [3] of cover, v. [11].
 • "95.06.Y.0005.165"--P. facing t.p., v. [13].
Language
 • Turkish
ISBN
 • 9751707064 (v. [4])
 • 9753890869 (v. [8])
 • 9751715474 (v. [11])
 • 9753891725 (v. [13])
 • 9755740856 (v. [15])
 • 9758261274 (v. [17])
Libraries Australia ID
Contributed by
Libraries Australia

Get this edition

Freely available

None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment