1648, English, Book edition: Spiegel van den ouden ende nieuwen-tijt bestaende uyt spreeck-woorden, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menichte van sinne-beelden, met gedichten en prenten daer op passende vermeerdert met groote menichte van spreeck-woorden door gheheel het werck, met by-voeginghe van nieuwe platen en gedichten, alles in de Nederlantsche tale ten gerieve van de lief-hebbers der selber, door J. Cats. [electronic resource] Jacob Cats 1577-1660

User activity

Share to:
 
Bookmark: https://trove.nla.gov.au/version/3254297
Edition
 • Den lesten druck, van nieus oversien en gecorrigeert, ende van veel grove druck-fauten verbetert.
Physical Description
 • [16], 320 p. :
Published
 • Tot Dordrecht Ghedruckt by Jacob Braat, boeck-drucker in de werelt vol druck, voor Josua Offermans 1648
Language
 • English

Edition details

Title
 • Spiegel van den ouden ende nieuwen-tijt bestaende uyt spreeck-woorden, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menichte van sinne-beelden, met gedichten en prenten daer op passende vermeerdert met groote menichte van spreeck-woorden door gheheel het werck, met by-voeginghe van nieuwe platen en gedichten, alles in de Nederlantsche tale ten gerieve van de lief-hebbers der selber, door J. Cats.
Author
 • Jacob Cats 1577-1660
Other Authors
 • Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662.
 • Offermans, Josua, 17th cent.
Edition
 • Den lesten druck, van nieus oversien en gecorrigeert, ende van veel grove druck-fauten verbetert.
Published
 • Tot Dordrecht Ghedruckt by Jacob Braat, boeck-drucker in de werelt vol druck, voor Josua Offermans 1648
Medium
 • [electronic resource]
Physical Description
 • [16], 320 p. :
Language
 • English
Contributed by
Open Library

Get this edition

None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

Found at these bookshops

Searching - please wait...

You also may like to try some of these bookshops, which may or may not sell this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment