Lê Trí Viẽ̂n

Also known as
Lě, Trí Vié̆n
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an35286125
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-897919

Resources for Lê Trí Viẽ̂n

Resources by Lê Trí Viẽ̂n (17)

 1. Cơ sở ngữ văn Hán Nôm / Lê Trí Viễn chủ biên
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book : 1985 ]
  Languages: Vietnamese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 52,565.691)

  This resource is very relevant to your query (score: 52,565.691)

 2. Đặc điẻ̂m lịch sử văn học Việt Nam / Lê Trí Viẽ̂n
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book : 1987 ]
  Languages: Vietnamese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 52,204.324)

  This resource is very relevant to your query (score: 52,204.324)

 3. Những bài giảng văn ở đại học. Lê Trí Viẽ̂n
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book : 1990 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 52,118.914)

  This resource is very relevant to your query (score: 52,118.914)

 4. Tinh sương / Lê Trí Viẽ̂n
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book, Government publication : 2001 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 51,581.367)

  This resource is very relevant to your query (score: 51,581.367)

 5. Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam / Lê Trí Viễn
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Government publication, Book : 2001 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 51,581.352)

  This resource is very relevant to your query (score: 51,581.352)

 6. Nguyen Dinh Chieu : ngoi sao cang nhin cang sang / Le Tri Vien
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book : 1982 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 51,581.352)

  This resource is very relevant to your query (score: 51,581.352)

 7. Nhũ'ng bài Giảng va︣n chọn lọc / Lě Trí Vié̌n, Trá̌n Thị Thìn
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book : 1987 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 46,025.441)

  This resource is very relevant to your query (score: 46,025.441)

 8. Những bài văn mã̂u : Thi tó̂t nghiệp PTTH, học sinh giỏi, vào đại học / Lê Trí Viẽ̂n, Bạch Văn Hợp
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Government publication, Book : 1990 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 46,025.203)

  This resource is very relevant to your query (score: 46,025.203)

 9. Một só̂ bài giảng văn cá̂p II / Lê Trí Viẽ̂n, Nguyẽ̂n Sĩ Bá
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book : 1992 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 45,629.805)

  This resource is very relevant to your query (score: 45,629.805)

 10. Thơ Hòa Bình 1991 - 1995 : Tuyẻ̂n chọn / Lò Cao Nhum, Hoàng Lợi, Bùi Thị Tuyé̂t Mai, ... ..
  Lê Trí Viẽ̂n
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 32,516.762)

  This resource is very relevant to your query (score: 32,516.762)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise
 1. LE COSTRUZIONI
  Il Giornale Italiano (Sydney, NSW : 1932 - 1940) Wednesday 31 January 1940 p 2 Article
  ... UE COSTStUZIONI : Viene segnalato che, con jl recente varo tSelle nuove unita' mercantili st stato ... cantieri Aasaldo e di Trieste e' stato afSdato il primbo lotto dl 11 uavi. con caratteristiche ... 153 words
  This resource is very relevant to your query (score: 2,284.266)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,284.266)

 2. VARIETES Le Tripoli.
  Le Courrier Australien (Sydney, NSW : 1892 - 2011) Friday 9 September 1910 p 3 Article
  ... VARIETES Le Tripoli. Lit villi' .1c Ilonlionr vici.i m.Miumnm a Alplumso |AIIui». 1 ... vera les ooze hemes du soir. Auesi, dc.s sou retour a la casein ful-il invite par monsieur l'adjudant u ... 1355 words
  This resource is very relevant to your query (score: 1,838.183)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,838.183)

 3. Alliance française. ([?] le Sydney).
  Le Courrier Australien (Sydney, NSW : 1892 - 2011) Friday 30 December 1927 p 3 Article
  ... viens de faire vous prouvera, nous l'espérons, que dans l'aocomplissement de sa tâche, le Comité sortant ... , dsns It grande es)le de te Chambra de Commente de Sydney. L'assistance, peu nombreuse, a entendu avec ... 2529 words
  This resource is very relevant to your query (score: 1,835.638)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,835.638)

 1. Xin tri ân
  Ngọc Lan, (Singer)
  [ Sound : 1993 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 108.499)

  This resource is very relevant to your query (score: 108.499)

 2. Đường tình nữ cảnh viên. Sergeant Tabloid
  Television Broadcasts Limited (Hong Kong, China)
  [ Video : 2012 ]
  Languages: Vietnamese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 81.086)

  This resource is very relevant to your query (score: 81.086)

 3. Đường tình nữ cảnh viên : Sergeant Tabloid = Nu jing ai zuo zhan : [Phim truyện Trung Quốc]
  Tai Seng Entertainment
  [ Video : 2012 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 59.848)

  This resource is very relevant to your query (score: 59.848)

 4. Vân Sơn
  Vân Sơn Entertainment
  [ Video : 2000-2009 ]
  Languages: Vietnamese;English, [1 other]
  At 6 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 38.509)

  This resource is very relevant to your query (score: 38.509)

Lists

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. CUSTOMS ACT 1901 NOTICE PURSUANT TO SECTION 269K(1) - APPLICATIONS MADE FOR TARIFF CONCESSION ORDERS
  Commonwealth of Australia Gazette. Tariff Concessions (National : 1983 - 2004) Wednesday 26 June 1996 p 4

  Government Gazette Notices

  ... be lodged within 50 days, of trie date of publication ot this Notice. The operative date (Op } and TC ... polyethylene coat trig on both s des with a weight of 48 gs» or le<:s (b) a total weight of 335 gsm to 510 gsm ... 2504 words
  This resource is very relevant to your query (score: 7.262)

  This resource is very relevant to your query (score: 7.262)

 2. DEFENCE
  Commonwealth of Australia Gazette. Purchasing and Disposals (National : 1985 - 1997) Wednesday 26 January 1994 p 470

  Government Gazette Tenders And Contracts

  ... ,12,93 Provision of services for the period 1.1.94 to 28.1.94 258 299.00 BHP Engineering, The Le vels SA 5095 27 ... for period 1,1,94 to 31,12.97 61 000.00* PN8350 Browning Femss Indus tries NSW Pty Ltd, Wetheriil Park ... 13094 words
  This resource is very relevant to your query (score: 7.213)

  This resource is very relevant to your query (score: 7.213)

 3. FILM CENSORSHIP, BOARD ONE WEEK ENDING 25 APRIL 1986
  Commonwealth of Australia Gazette. General (National : 1977 - 1987) Tuesday 22 July 1986 p 2978

  Government Gazette Notices

  ... Fright In The Night 11 Futuro E Donna La Ragazza Di Trieste Marie Nomads Power Quicksilver Red Blood ... Vien Da Ridere Violets Are Blue F Mancuso A Brauner W Hill/W Hayward H Colman Touchstone Films Shotwed ... 2613 words
  This resource is very relevant to your query (score: 6.256)

  This resource is very relevant to your query (score: 6.256)

 1. Tỏ̂ng tập văn học Việt Nam
  Nguyẽ̂n Đình Chiẻ̂u
  [ Book : 1993 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 2,557.083)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,557.083)

 2. Thư mục tóm tắc luận án tiến sĩ hiện có ở Thư viện Học viện chính trị-hành chính quốc gia Hồ Chí Minh / Lê Quốc Lý chỉ đạo biên soạn ... [et al.]
  Lê, Quốc Lý, 1959-
  [ Government publication, Book : 2011 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 290.781)

  This resource is very relevant to your query (score: 290.781)

 3. Nhiệm vụ ké̂ hoạch Nhà nước năm 1979 : báo cáo của Hội đò̂ng Chính phủ do đò̂ng chí Lê Thanh Nghị, Ủy viên Bộ chính trị trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, trình bày tại kỳ họp thứ tư, Quó̂c hội khóa VI
  Vietnam. Hội đò̂ng Chính phủ
  [ Book : 1979 ]
  Languages: Vietnamese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 233.57)

  This resource is very relevant to your query (score: 233.57)

 4. Hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh viễn đông / George Ohsawa ; người dịch, Huỳnh Văn Ba
  Ohsawa, Georges, 1893-1966
  [ Book : 1991-2017 ]
  Languages: Vietnamese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  Hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh viễn đông / George Ohsawa ; người dịch, Huỳnh Văn Ba
  This resource is very relevant to your query (score: 217.808)

  This resource is very relevant to your query (score: 217.808)

 1. Ve gia tri van hoa tinh than Viet Nam
  Vien Mac--Le-nin (Vietnam)
  [ Conference Proceedings : 1983 ]
  Languages: Vietnamese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 111.91)

  This resource is very relevant to your query (score: 111.91)

 2. Phật giáo thời Đinh và Tiè̂n Lê trong công cuộc dựng nước và giữ nước / Nguyẽ̂n Hò̂ng Dương, Thích Thọ Lạc, đò̂ng chủ biên
  Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình
  [ Conference Proceedings : 2010 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 42.245)

  This resource is very relevant to your query (score: 42.245)

 3. The invisible man / H.G. Wells
  Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946
  [ Book, Audio book, Government publication : 1897-2020 ]
  Languages: English;Spanish;Vietnamese;Arabic, [23 others]
  View online
  At 145 libraries
  The invisible man / H.G. Wells
  This resource is very relevant to your query (score: 39.725)

  This resource is very relevant to your query (score: 39.725)

 4. PH. Ăngghen, nhà lý luận lỗi lạc và chiến sĩ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế / ban tổ chức Hội thảo khoa học, trưởng ban, Lê Hữu Nghĩa
  Học viện chính trị-hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
  [ Government publication, Conference Proceedings : 2010 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 25.227)

  This resource is very relevant to your query (score: 25.227)

 1. Press clippings from Điện Tín newspaper
  Vietnamese newspapers
  [ Published : 1974-2019 ]
  At ANU Inst Rep
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.053)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.053)

 2. Confession of Vorn Vet
  Vorn Vet
  [ Unpublished : 1978 ]
  Languages: Khmer;French, [1 other]
  View online
  At Monash Online
  Confession of Vorn Vet
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.034)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.034)

 3. 7116 Dr Barbara Piscitelli AM Children's Art Archive
  Piscitelli, Barbara
  [ Published : 1986-2002 ]
  View online (access conditions)
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.015)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.015)

 1. La geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino / nuovamente tradotta di Greco in Italiano da Girolamo Ruscelli, con espositioni del medesimo, particolar di luogo in luogo, & uni-versali sopra tutto il libro ..
  Ptolemy, active 2nd century
  [ Map : 1561 ]
  Languages: Italian
  View online
  At Trove DigitalLibrary
  La geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino / nuovamente tradotta di Greco in Italiano da Girolamo Ruscelli, con espositioni del medesimo, particolar di luogo in luogo, & uni-versali sopra tutto il libro ..
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.023)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.023)

 2. Compendio della storia generale de'viaggi / opera di M. de la Harpe
  La Harpe, Jean-Francois de, 1739-1803
  Compendio della storia generale de'viaggi
  [ Book, Poster, chart, other, Map : 1781-1790 ]
  Languages: Italian
  View online
  At 2 libraries
  Compendio della storia generale de'viaggi / opera di M. de la Harpe
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0)