Diễn đàn phát triễn Việt Nam.

Also known as
VDF.
Vietnam Development Forum.
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an49783541
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1510595

Resources for Diễn đàn phát triễn Việt Nam.

Resources by Diễn đàn phát triễn Việt Nam. (5)

 1. Vượt qua bẫy thu nhập trung bình : cơ hội và thách thức đối với Việt Nam / chủ biên, Giang Thanh Long, Lê Hà Thanh
  Giang, Thanh Long
  [ Government publication, Book : 2010 ]
  Languages: Vietnamese
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 117,674.875)

  This resource is very relevant to your query (score: 117,674.875)

 2. Survey on comparison of backgrounds, policy measures and outcomes for development of supporting industries in ASEAN [electronic resource] : Malaysia and Thailand in comparison with Viet Nam
  Diễn đàn phát triễn Việt Nam
  [ Book : 2011 ]
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 117,016.992)

  This resource is very relevant to your query (score: 117,016.992)

 3. Vietnam's financial sector assessment : necessities and requisites / working group, Prof. Kenichi Ohno [and three others]
  Ōno, Ken'ichi, 1957-
  [ Article : 2011 ]
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 115,683.492)

  This resource is very relevant to your query (score: 115,683.492)

 4. For sound development of the motorbike industry in Vietnam / by The Motorbike Joint Working Group
  Motorbike Joint Working Group
  [ Book : 2007 ]
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 92,815.188)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,815.188)

 5. Improving industrial policy formulation / editors, Kenichi Ohno, Nguyen Van Thuong
  Trường đại học kinh té̂ quó̂c dân Hà Nội
  [ Conference Proceedings, Government publication : 2005 ]
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 56,714.148)

  This resource is very relevant to your query (score: 56,714.148)

No user comments for this organisation

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Địa danh và những vấn đề lịch sử-văn hóa của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái Việt Nam : hội nghị Thái học Việt Nam lấn thứ V, Điện Biên, 2009 / ban biên tập, Nguyễn Ngọc Quang [and six others]
  Hội nghị Thái học Việt Nam Điện Biên, Vietnam) 2009 :
  [ Government publication, Conference Proceedings : 2009 ]
  Languages: Vietnamese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 228.12)

  This resource is very relevant to your query (score: 228.12)

 2. Kinh té̂ Việt Nam sau khi gia nhập WTO : sách tham khảo : tỏ̂ng hợp các ké̂t quả nghiên cứu của Diẽ̂n đàn / Diẽ̂n đàn kinh té̂-tài chính Việt-Pháp
  Diẽ̂n đàn kinh té̂-tài chính Việt-Pháp
  [ Government publication, Conference Proceedings : 2003-2020 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 218.144)

  This resource is very relevant to your query (score: 218.144)

 3. Diễn đàn phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
  Vietnam. Bộ nông nghiệp và phát triẻ̂n nông thôn
  [ Conference Proceedings : 2016 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 201.026)

  This resource is very relevant to your query (score: 201.026)

 4. Báo cáo quan hệ đối tác, 2010 : Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững / báo cáo không chính thức do Diễn đàn hiệu quả viện trợ và Ngân hàng thế giới cùng thực hiện
  Diễn đàn hiệu quả viện trợ
  [ Government publication, Conference Proceedings : 2010 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 159.902)

  This resource is very relevant to your query (score: 159.902)

 1. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu : con người, quân đội, vận Nước
  Saigon Broadcasting Television Network
  [ Video : 2010 ]
  Languages: Vietnamese
  At 2 libraries
  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.142)

  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.142)

 2. Hanged man's house / by Elizabeth Ferrars ; read by Clive Mantle
  Ferrars, E. X., 1907-
  [ Book, Audio book : 1974-2014 ]
  At 15 libraries
  Hanged man's house / by Elizabeth Ferrars ; read by Clive Mantle
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.075)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.075)

Lists

No results

Minimise
 1. Ngữ ngôn với việc hoàn thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bá̆c Việt Nam : Sách được "Qũy phát triẻ̂n văn hóa Thụy Điẻ̂n - Việt Nam" tài trợ / Dương Đình Minh Sơn
  Dương Đình Minh Sơn
  [ Book : 1994 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 635.444)

  This resource is very relevant to your query (score: 635.444)

 2. Điện Biên, 100 năm xây dựng và phȧt triẻ̂n, 1909-2009 / [ban biên soạn, Trương Xuân Cừ ... et al.]
  Trương, Xuân Cừ
  [ Book, Government publication : 2009 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 459.778)

  This resource is very relevant to your query (score: 459.778)

 3. Phát triẻ̂n điè̂n địa
  Vietnam (Republic). Bộ canh nông
  [ Book, Government publication : 1974 ]
  Languages: Vietnamese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 400.479)

  This resource is very relevant to your query (score: 400.479)

 4. Phát triẻ̂n bền vững vùng ven các đô thị tại Việt Nam : kỷ yếu
  Diễn đàn kinh tế và tài chính Việt-Pháp
  [ Book : 2013 ]
  Languages: Vietnamese
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 370.36)

  This resource is very relevant to your query (score: 370.36)

 1. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA INSTRUMENT OF APPROVAL NO. 16 OF 1997 CUSTOMS ACT 1901
  Commonwealth of Australia Gazette. Government Notices (National : 1987 - 2012) Wednesday 14 May 1997 p 1183

  Government Gazette Notices Illustrated

  ... cấm hay nằm ưong điều-kiên đăc biêt kể cả matúy và các loai thuốc cấm, steroids, điên thoai không dây ... cả người phối-ngầu và con cái dưới 18 tuổi của quí VỊ KHUYẾN CÁO: • PHÁI điền vào phiếu khai bao về ... 975 words
  This resource is very relevant to your query (score: 35.236)

  This resource is very relevant to your query (score: 35.236)

 2. VICTORIA
  Commonwealth of Australia Gazette. Periodic (National : 1977 - 2011) Friday 25 May 1984 p 195

  Government Gazette Notices

  Extract: VICTORIA Abbouchi, Taghnd, 4 Frith St, Brunswick 3056, ?0 7 82, Abbouchi, Zakaria, 4 Frith St, Brunswick 3056, 20 7 82, Abboud, Youssef, I /25 Stewart St, E ... 154362 words
  This resource is very relevant to your query (score: 8.719)

  This resource is very relevant to your query (score: 8.719)

 3. NEW SOUTH WALES
  Commonwealth of Australia Gazette. Periodic (National : 1977 - 2011) Wednesday 12 December 1984 p 7

  Government Gazette Notices

  ... , Quoc Cuong, 54 Courallie Ave, Homebush West, 10 11 83, Banh, Viet Anh, 20 Aleta Way, Toongabbie 2146 ... 106861 words
  This resource is very relevant to your query (score: 7.661)

  This resource is very relevant to your query (score: 7.661)

 1. Advertising
  The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954) Saturday 18 December 1948 p 21 Advertising
  ... S AÎP 14 ll "dan well shod I0TiM>??2"mlIes PX5746 aft 9 am STANDARD 1928 li h p good order j,y~S "X ... h p Tourer first !«« ríos i "nP.w tPP-arance Bar ViaNuABn ii J".?1* st Punchbowl VholrAS? 14 E/dan ... 26375 words
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.373)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.373)

 2. Advertising
  The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954) Wednesday 18 May 1949 p 8 Advertising
  175001 words
  This resource may have relevance to your query (score: 0.191)

  This resource may have relevance to your query (score: 0.191)

 3. Advertising
  The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954) Saturday 16 October 1954 p 41 Advertising
  ... Sheet MACHINERY ant ELECTRICAL T Cooper Petrol Fngines T Eiec trie Motois 2 and 3 h p 2 Ho v nd Rotary ... Elec trie Mincer quantity finished products 1 Fruit Slicing Mn chine 1 Juice Press I Sieving michine 2 ... 136446 words
  This resource may have relevance to your query (score: 0.18)

  This resource may have relevance to your query (score: 0.18)