Kongzi

Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an41098430
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1452080

Resources for Kongzi

Resources by Kongzi (1)

 1. Si shu wu jing qu shi : Zhongguo chuan shi jing dian gu shi quan ji / Kongzi...[et.al] zhu ; Lu Cheng bian xie
  Kongzi
  [ Book : 2005 ]
  Languages: Chinese
  Si shu wu jing qu shi : Zhongguo chuan shi jing dian gu shi quan ji / Kongzi...[et.al] zhu ; Lu Cheng bian xie
  This resource is very relevant to your query (score: 4,197.671)

  This resource is very relevant to your query (score: 4,197.671)

Resources about Kongzi (5)

 1. Kongzi : quan juan / Yi dong hua ying xiang you xian gong si ; Zhongguo zhong yang dian shi tai xie zhu zhi zuo
  I-Animation Ltd
  [ Video : 2004 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At City of Sydney
  This resource is very relevant to your query (score: 66,061.258)

  This resource is very relevant to your query (score: 66,061.258)

 2. Zhong hua wen hua ji yi : ren wu pian. Zhu jiang ren Yu Qiuyu
  [ Video : 2008 ]
  Languages: Chinese
  At 5 libraries
  Zhong hua wen hua ji yi : ren wu pian. Zhu jiang ren Yu Qiuyu
  This resource is very relevant to your query (score: 2,497.327)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,497.327)

 3. Kongja sasang kwa hyŏndae sahoe yugyojŏk chŏntʻong kwa hyŏndae Hanʼguk / [chŭni Kim Tʻae-gil]
  Kim, Tʻae-gil
  [ Book : 2010 ]
  Languages: Korean
  At National Library
  Kongja sasang kwa hyŏndae sahoe yugyojŏk chŏntʻong kwa hyŏndae Hanʼguk / [chŭni Kim Tʻae-gil]
  This resource is very relevant to your query (score: 2,337.279)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,337.279)

 4. Confucius / Raymond Dawson
  Dawson, Raymond
  [ Book : 1900-1982 ]
  View online (access conditions)
  At 26 libraries
  Confucius / Raymond Dawson
  This resource is very relevant to your query (score: 1,975.158)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,975.158)

 5. Kong Meng de zhi hui : Bian du bian wu ru jia chu shi zhi hui / Meng Xianting bian zhu
  Meng, Xianting
  [ Book : 2009 ]
  Languages: Chinese
  At Casey-Cardinia
  Kong Meng de zhi hui : Bian du bian wu ru jia chu shi zhi hui / Meng Xianting bian zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 1,837.111)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,837.111)

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Zhonghua Kongzi xue hui Bian ji wei yuan hui
  This resource is very relevant to your query (score: 544.722)

  This resource is very relevant to your query (score: 544.722)

 2. Zhongguo Kongzi ji jin hui Xue shu wei yuan hui
  This resource is very relevant to your query (score: 499.139)

  This resource is very relevant to your query (score: 499.139)

 3. Zhongguo Kongzi xue hui
  This resource is very relevant to your query (score: 404.889)

  This resource is very relevant to your query (score: 404.889)

 1. Ying yin nan Song Yue kan ba hang ben li ji zheng yi / (Tang) Kong Yingda zhuan
  Kong, Yingda, 574-648
  [ Unpublished : 1192-2014 ]
  Languages: Chinese
  Ying yin nan Song Yue kan ba hang ben li ji zheng yi / (Tang) Kong Yingda zhuan
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.05)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.05)

 2. Yongle da dian : juan jiu bai ba shi yi, juan qi qian qi bai wu shi liu zhi qi qian qi bai wu shi qi, juan ba qian ba bai si shi yi zhi ba qian ba bai si shi san / Jie Jin deng zuan xiu ; Hafo Yanjing tu shu guan, Guo jia tu shu guan chu ban she ji
  Xie, Jin, 1369-1415
  [ Unpublished : 1562-2013 ]
  Languages: Chinese
  Yongle da dian : juan jiu bai ba shi yi, juan qi qian qi bai wu shi liu zhi qi qian qi bai wu shi qi, juan ba qian ba bai si shi yi zhi ba qian ba bai si shi san / Jie Jin deng zuan xiu ; Hafo Yanjing tu shu guan, Guo jia tu shu guan chu ban she ji
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.038)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.038)

 1. Kongzi xue kan / Kongzi yan jiu yuan, Zhongguo Kongzi ji jin hui zhu ban
  Qufu Kongzi yan jiu yuan
  [ Periodical : 2010-2020 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 387.876)

  This resource is very relevant to your query (score: 387.876)

 2. Kongzi yan jiu / Zhongguo Kongzi ji jin hui zhu ban
  Zhongguo Kongzi ji jin hui
  [ Periodical : 1900-2020 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  View online (access conditions)
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 333.715)

  This resource is very relevant to your query (score: 333.715)

 3. Kongzi dan chen ji nian te kan
  Zhongguo Kong xue hui
  [ Periodical : 1970-1976 ]
  Languages: Chinese
  At 4 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 306.246)

  This resource is very relevant to your query (score: 306.246)

 4. Kongzi xue yuan = Confucius Institute
  [ Periodical : 2009-2020 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 287.184)

  This resource is very relevant to your query (score: 287.184)

 1. Kongzi li shi di tu ji / Luo Chenglie zhu
  Luo, Chenglie
  [ Map, Book : 2003 ]
  Languages: Chinese
  Kongzi li shi di tu ji / Luo Chenglie zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 175.52)

  This resource is very relevant to your query (score: 175.52)

Lists

No results

Minimise
 1. Kongzi / Jiang Hengyuan zhu
  Jiang, Hengyuan, 1885-
  [ Book : 1930-1965 ]
  Languages: Chinese
  At 5 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 3,991.74)

  This resource is very relevant to your query (score: 3,991.74)

 2. Kongzi / Tong Xingbai bian
  Tong, Xingbai
  [ Book : 1936-1941 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 3,377.069)

  This resource is very relevant to your query (score: 3,377.069)

 3. Kongzi / Yang Shu'an zhu
  Yang, Shu'an
  [ Book : 1990 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Kongzi / Yang Shu'an zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 3,227.539)

  This resource is very relevant to your query (score: 3,227.539)

 4. Kongzi
  [ Book ]
  Languages: Chinese
  At City of Sydney
  This resource is very relevant to your query (score: 3,151.124)

  This resource is very relevant to your query (score: 3,151.124)

 1. Kongzi / zhu jiang ren Fang Erjia ; zong dao yan Gao Hong
  Fang, Erjia
  [ Video : 2004-2005 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Kongzi / zhu jiang ren Fang Erjia ; zong dao yan Gao Hong
  This resource is very relevant to your query (score: 2,546.37)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,546.37)

 2. Kongzi. Kong Zi. zhu jiang ren, Fang Erjia
  Fang, Erjia
  [ Sound : 2008 ]
  Languages: Chinese
  At City of Sydney
  This resource is very relevant to your query (score: 1,997.051)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,997.051)

 3. Kongzi / Phoenix Satellite Television
  [ Video : 2008 ]
  Languages: Chinese
  At Parramatta City
  Kongzi / Phoenix Satellite Television
  This resource is very relevant to your query (score: 1,828.985)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,828.985)

 4. Kongzi : Confucius / Da di yu le you xian gong si, Da di shi dai wen hua chuan bo (Beijing) you xian gong si, Zhongguo dian ying ji tuan gong si lian he chu pin ; bian ju, Chen Han ... [et al.] ; zong jian zhi, Cui Baozhu ; dao yan, Hu Mei
  Da di yu le you xian gong si
  [ Video : 2010 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 8 libraries
  Kongzi : Confucius / Da di yu le you xian gong si, Da di shi dai wen hua chuan bo (Beijing) you xian gong si, Zhongguo dian ying ji tuan gong si lian he chu pin ; bian ju, Chen Han ... [et al.] ; zong jian zhi, Cui Baozhu ; dao yan, Hu Mei
  This resource is very relevant to your query (score: 1,535.299)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,535.299)