Huang, Xing (1874-1916)

Also known as
Huang, Chen (1874-1916)
Huang, Chin-wu (1874-1916)
Huang, Ch‘ing-wu (1874-1916)
Huang, Ch‘i-yüan (1874-1916)
Huang, Hsing (1874-1916)
Huang, Jinwu (1874-1916)
Huang, Keqiang (1874-1916)
Huang, K‘o-ch‘iang (1874-1916)
Huang, Qing-wu (1874-1916)
Huang, Qiyuan (1874-1916)
Huang, Zhen (1874-1916)
黃克強 (1874-1916)
黃兴 (1874-1916)
黃堇午 (1874-1916)
黃堇塢 (1874-1916)
黃慶午 (1874-1916)
黃杞園 (1874-1916)
黃興 (1874-1916)
黃軫 (1874-1916)
黃近午 (1874-1916)
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36731922
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1439731

Resources for Xing Huang

Resources by Xing Huang (12)

 1. Huang Xing zi shu 1874-1916 / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 2012 ]
  Languages: Chinese
  Huang Xing zi shu 1874-1916 / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  This resource is very relevant to your query (score: 130,439.188)

  This resource is very relevant to your query (score: 130,439.188)

 2. Huang Keqiang xian sheng quan ji / zhu bian zhe Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1968-1973 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 99,971.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 99,971.156)

 3. Huang Keqiang xian sheng shu han mo ji / [Huang Xing zhuan] Luo Jialun zhu bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1956-1973 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 91,946.969)

  This resource is very relevant to your query (score: 91,946.969)

 4. Huang Xing zi shu / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  Huang Xing zi shu / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  This resource is very relevant to your query (score: 81,315.953)

  This resource is very relevant to your query (score: 81,315.953)

 5. Huang Xing wei kan dian gao / Xue Jundu, Mao Zhuqing bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1983 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 74,602.297)

  This resource is very relevant to your query (score: 74,602.297)

 6. Huang Xing ji / Hunan sheng she hui ke xue yuan bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1981-2008 ]
  Languages: Chinese
  At 4 libraries
  Huang Xing ji / Hunan sheng she hui ke xue yuan bian
  This resource is very relevant to your query (score: 61,394.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 61,394.156)

 7. Wei ren Huang Xing zheng jian shu / [Xian Wei bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1916 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 24,202.834)

  This resource is very relevant to your query (score: 24,202.834)

 8. Huang liushou shu du / [Huang Xing zhuan] ; Wu Yanyun bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1962 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 23,012.256)

  This resource is very relevant to your query (score: 23,012.256)

 9. Huang Keqiang xian sheng shang zong li shu
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1933 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 22,419.951)

  This resource is very relevant to your query (score: 22,419.951)

 10. Huang liu shou shu du / [Huang Xing zhuan] ; Wu Yanyun bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1900-1962 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 21,978.23)

  This resource is very relevant to your query (score: 21,978.23)

More...

Resources about Xing Huang (51)

 1. Huang Xing zi shu 1874-1916 / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 2012 ]
  Languages: Chinese
  Huang Xing zi shu 1874-1916 / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  This resource is very relevant to your query (score: 131,026.688)

  This resource is very relevant to your query (score: 131,026.688)

 2. Huang Xing / Zeng Dehou zhu
  Zeng, Dehou
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Chinese
  Huang Xing / Zeng Dehou zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 126,156.039)

  This resource is very relevant to your query (score: 126,156.039)

 3. Huang Keqiang xian sheng quan ji / zhu bian zhe Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1968-1973 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 101,050.727)

  This resource is very relevant to your query (score: 101,050.727)

 4. Lei yu Xiang Jiang qi wo long : Huang Xing de gu shi / Bai Cipiao wen ; Zhang Qingmin tu ; [zhu bian zhe Qin Xiaoyi ; bian ji zhe Jin dai Zhongguo za zhi she]
  Bai, Cipiao
  [ Book : 1982 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 93,691.141)

  This resource is very relevant to your query (score: 93,691.141)

 5. Huang Keqiang xian sheng shu han mo ji / [Huang Xing zhuan] Luo Jialun zhu bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 1956-1973 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 92,453)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,453)

 6. Huang Xing / Chang Yi
  Chang, Yi
  [ Book : 1981 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 91,700.938)

  This resource is very relevant to your query (score: 91,700.938)

 7. Huang Keqiang xian sheng shi lue : Zhonghua Minguo liu shi er nian shi yue er shi wu ri Huang Keqiang xian sheng bai nian dan chen ji nian
  Zhongguo guo min dang. Dang shi wei yuan hui
  [ Book : 1974 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 86,500.828)

  This resource is very relevant to your query (score: 86,500.828)

 8. Huang Xing zai Ri huo dong mi lu / Yu Xintun bian ; Yu Xintun ... [et al.] yi jiao
  Yu, Xintun
  [ Book : 1998 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Huang Xing zai Ri huo dong mi lu / Yu Xintun bian ; Yu Xintun ... [et al.] yi jiao
  This resource is very relevant to your query (score: 82,409.164)

  This resource is very relevant to your query (score: 82,409.164)

 9. Huang Xing : chang pian li shi xiao shuo / Ren Guangchun zhu
  Ren, Guangchun
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Huang Xing : chang pian li shi xiao shuo / Ren Guangchun zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 82,115.5)

  This resource is very relevant to your query (score: 82,115.5)

 10. Huang Xing zi shu / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  Huang, Xing, 1874-1916
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  Huang Xing zi shu / Huang Xing zhu ; Wen Mingguo bian
  This resource is very relevant to your query (score: 81,636.25)

  This resource is very relevant to your query (score: 81,636.25)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise
 1. A REFORM GOVERNMENT. PROCLAIMED AT HAN-KOW. PEKING, Oct. 14.
  The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954) Monday 16 October 1911 p 9 Article
  Abstract: A Reform Government has been proclaimed at Han-kow. The revolutionaries have informed the Consuls that all treaties and loans already 89 words
  This resource is very relevant to your query (score: 3,885.496)

  This resource is very relevant to your query (score: 3,885.496)

 2. GOVERNMENT IN CHINA NO MORE CENTRALIZATION PEKIN April 3.
  The Register (Adelaide, SA : 1901 - 1929) Friday 5 April 1912 p 5 Article
  ... GOVERNMENT IN CHINA NO MORE CENTRALIZATION. PEKIN, April 3. The Minister for War (Huang Hsing) has ... 76 words
  This resource is very relevant to your query (score: 3,869.484)

  This resource is very relevant to your query (score: 3,869.484)

 3. CHINESE UNREST. REBELS AND WHITE WOLVES. SHANGHAI, March 16.
  The Sydney Morning Herald (NSW : 1842 - 1954) Tuesday 17 March 1914 p 9 Article
  ... Dr. Sun Yat Sen and General Huang Hsing of supplying the bandit organisation known as the “White ... 71 words
  This resource is very relevant to your query (score: 3,366.039)

  This resource is very relevant to your query (score: 3,366.039)

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Huang, Xing
  This resource is very relevant to your query (score: 13,323.731)

  This resource is very relevant to your query (score: 13,323.731)

 2. Lou, Xinghuang
  This resource is very relevant to your query (score: 1,135.095)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,135.095)

 3. Huang Xing yan jiu hui
  This resource is very relevant to your query (score: 1,132.256)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,132.256)

 1. Huang He di xing tu
  [ Map : 1936 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 395.533)

  This resource is very relevant to your query (score: 395.533)

 2. Huang jin qi yi xing shi tu / Zhongguo li shi bo wu guan bian ji
  Zhongguo li shi bo wu guan
  [ Map : 1978 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 345.647)

  This resource is very relevant to your query (score: 345.647)

 3. Huang jin qi yi xing shi tu / Zhongguo li shi bo wu guan bian ji
  Zhongguo li shi bo wu guan
  [ Map : 1978 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 342.098)

  This resource is very relevant to your query (score: 342.098)

 1. Celestial Empire
  Celestial Empire
  Created by NLAexhibitions, 71 items.

  Keywords: Celestial Empire, NLA exhibitions
  This resource may have relevance to your query (score: 0.021)

  This resource may have relevance to your query (score: 0.021)

 1. Huang He (Taiyuan, Shanxi Sheng, China)
  [ Periodical : 1900-2020 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 388.692)

  This resource is very relevant to your query (score: 388.692)

 2. 1988 nian Huang Xing yan jiu xue shu tao lun hui zhuan kan / Changsha shi zheng xie wen shi wei yuan hui, Huang Xing yan jiu hui chou bei zu bian
  Huang Xing yan jiu xue shu tao lun hui Changsha, Hunan Sheng, China) (1988-1989 :
  [ Conference Proceedings : 1989 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 327.229)

  This resource is very relevant to your query (score: 327.229)

 3. Huang ban bian xing, Aozhou ren shi ming de zhu yao yuan yin = Macular degeneration / Huang ban bian xing ji jin hui
  Macular Degeneration Foundation (Australia)
  [ Government publication, Periodical : 2007-2020 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 298.85)

  This resource is very relevant to your query (score: 298.85)

 4. The ... Huang Hsing Foundation Hseuh Chun-tu distinguished lecture in Asian studies
  Huang Xing yan jiu hui
  [ Periodical : 1998-2020 ]
  This resource is very relevant to your query (score: 239.938)

  This resource is very relevant to your query (score: 239.938)

 1. Tong xing lü ren : Huang Siqing shou zhang ge ren EP / Huang Siqing (Milkis Wong)
  Huang, Siqing
  [ Sound : 2016 ]
  Languages: Chinese
  At Kingston LIS
  This resource is very relevant to your query (score: 324.03)

  This resource is very relevant to your query (score: 324.03)

 2. Xing fu de huang shou pa : xing fu no huang se i ha nn ka chi
  [ Video : 2016 ]
  Languages: Japanese
  At Hurstville City LMG
  This resource is very relevant to your query (score: 313.865)

  This resource is very relevant to your query (score: 313.865)

 3. Huang jia nu xing jing : Angel enforcers
  [ Video : 1990 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At City Boroondara LS
  This resource is very relevant to your query (score: 300.602)

  This resource is very relevant to your query (score: 300.602)

 4. Huang jin ju xing Li Ruien / Vivian Lai
  Lai, Vivian
  [ Sound : 2002 ]
  Languages: Chinese
  At Ryde City Library
  This resource is very relevant to your query (score: 297.486)

  This resource is very relevant to your query (score: 297.486)

 1. TRAVEL AGENTS ACT 1986 LIST OF LICENSED TRAVEL AGENTS
  Government Gazette of the State of New South Wales (Sydney, NSW : 1901 - 2001) Friday 25 March 1994 [Issue No.50] p 1383

  Government Gazette Notices

  ... Ltd 2XA003771 Huang Bui Cheng Leiaure fom Travel 2XI002III Bobia Motivation Pty Ltd 2X1003700 Zan ... Kiloourt Pty Ltd Booper'a Coach Toura Gundagal 2TA001439 Xing Orahana X The Xinga of Mewcastle Bus a Coach ... 10456 words
  This resource is very relevant to your query (score: 7.603)

  This resource is very relevant to your query (score: 7.603)

 2. CORPORATIONS LAW Subsection 601AB(3)
  Commonwealth of Australia Gazette. Periodic (National : 1977 - 2011) Monday 10 May 1999 p 7

  Government Gazette Notices

  Extract: CORPORATIONS LAW Subsection 601 AB(3) Notice is hereby given that the companies mentioned below mil be deregistered when two months have passed since the ... 23514 words
  This resource is very relevant to your query (score: 6.618)

  This resource is very relevant to your query (score: 6.618)

 3. SUPREME COURT RULES (AMENDMENT NO. 280) 1993
  Government Gazette of the State of New South Wales (Sydney, NSW : 1901 - 2001) Friday 19 November 1993 [Issue No.127] p 6893

  Government Gazette Proclamations And Legislation

  ... Flight Centre Miranda Fair Flight Centre llMore Flight Centre Martin Place Flight Centre Xing St Flight ... 14260 words
  This resource is very relevant to your query (score: 6.443)

  This resource is very relevant to your query (score: 6.443)

 1. Huang xing / Liu Youping zhu
  Liu, Yubing
  [ Book : 2000 ]
  Languages: Chinese
  At Yarra Plenty Reg LS
  Huang xing / Liu Youping zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 715.529)

  This resource is very relevant to your query (score: 715.529)

 2. Huang He wan li xing / Shui li bu Huang He shui li wei yuan hui "Huang He wan li xing" bian xie zu
  Shui li bu Huanghe shui li wei yuan hui "Huanghe wan li xing" bian xie zu (China)
  [ Book : 1979 ]
  Languages: Chinese
  At 4 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 699.667)

  This resource is very relevant to your query (score: 699.667)

 3. Huang Rui : xing xing shi dai = Huang Rui : the stars period, 1977-1984 / authors, Wu Hung [and five others]
  Huang, Rui, 1952-
  [ Book : 2012 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 2 libraries
  Huang Rui : xing xing shi dai = Huang Rui : the stars period, 1977-1984 / authors, Wu Hung [and five others]
  This resource is very relevant to your query (score: 685.394)

  This resource is very relevant to your query (score: 685.394)

 4. Huang He xing / Shui Hetian zhu
  Shui, Hetian
  [ Book : 1985 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 667.006)

  This resource is very relevant to your query (score: 667.006)

 1. Bu bian bu xing ju / Jiang Huang gai bian
  Jiang, Huang
  [ Unpublished : 1900 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 198.291)

  This resource is very relevant to your query (score: 198.291)

 2. [Chinese commercial law and companies : sources and treaties]
  Huang, Jinshan
  [ Published : 1981-1990 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 33.901)

  This resource is very relevant to your query (score: 33.901)

 3. 7116 Dr Barbara Piscitelli AM Children's Art Archive
  Piscitelli, Barbara
  [ Published : 1986-2002 ]
  View online (access conditions)
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.013)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.013)