Wang, Yinzhi (1766-1834)

Also known as
Wang, Boshen (1766-1834)
Wang, Man-ch‘ing (1766-1834)
Wang, Manqing (1766-1834)
Wang, Po-shen (1766-1834)
Wang, Wen-chien (1766-1834)
Wang, Wenjian (1766-1834)
Wang, Yin-chih (1766-1834)
王伯申 (1766-1834)
王引之 (1766-1834)
王文簡 (1766-1834)
王曼卿 (1766-1834)
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36731180
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1439022

Resources for Yinzhi Wang

Resources by Yinzhi Wang (23)

 1. Jing zhuan shi ci zha ji / Yu Min
  Yu, Min, 1916-
  [ Book : 1987 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 103,866.359)

  This resource is very relevant to your query (score: 103,866.359)

 2. Gu shu xu zi ji shi : Xin bian zeng ding / Pei Xuehai zhu ; Lin Rengqian bian jiao
  Pei, Xuehai
  [ Book : 1977 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 55,127.168)

  This resource is very relevant to your query (score: 55,127.168)

 3. Jing zhuan shi ci bu zai bu / Sun Jingshi zhu
  Sun, Jingshi, 1783-1832
  [ Book : 1883-1960 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 49,020.621)

  This resource is very relevant to your query (score: 49,020.621)

 4. Wen jian / Chen Dengxie zhu
  Chen, Dengxie
  [ Book : 1933-2012 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 42,828.906)

  This resource is very relevant to your query (score: 42,828.906)

 5. Gu shu xu zi ji shi / Pei Xuehai zhu
  Pei, Xuehai
  [ Book : 1934-1996 ]
  Languages: Chinese
  At 5 libraries
  Gu shu xu zi ji shi / Pei Xuehai zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 40,314.582)

  This resource is very relevant to your query (score: 40,314.582)

 6. Zhou Qin ming zi jie gu hui shi / [Wang Yinzhi zhuan] ; Zhou Fagao [ji] zhu
  Zhou, Fagao
  [ Book : 1958 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 34,642.883)

  This resource is very relevant to your query (score: 34,642.883)

 7. Jing yi shu wen (Gaoyou Wang shi wu chong) (Ying yin) / (Qing) Wang Yinzhi zhu
  Wang, Yinzhi, 1766-1834
  [ Book : 2000 ]
  Languages: Chinese
  Jing yi shu wen (Gaoyou Wang shi wu chong) (Ying yin) / (Qing) Wang Yinzhi zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 33,555.66)

  This resource is very relevant to your query (score: 33,555.66)

 8. Gaoyou Wang shi jing chuan shi ci bing Hui'an Sun shi bu zai bu he kan / [Wang Yinzhi zhuan ; Sun Jingshi bu]
  Wang, Yinzhi, 1766-1834
  [ Book : 1928 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 33,539.504)

  This resource is very relevant to your query (score: 33,539.504)

 9. Jing zhuan shi ci : biao dian jiao kan / Wang Yinzhi zhu, Guo wen jiao xue yan jiu hui bian ji
  Wang, Yinzhi, 1766-1834
  [ Book : 1972 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 32,811.238)

  This resource is very relevant to your query (score: 32,811.238)

 10. Zi dian kao zheng / [Wang Yinzhi xiu ji]
  Wang, Yinzhi, 1766-1834
  [ Book : 1876 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 32,141)

  This resource is very relevant to your query (score: 32,141)

More...

Resources about Yinzhi Wang (10)

 1. Jing ci yan shi : [10 juan] / Wu Changying zhu
  Wu, Changying
  [ Book : 1977 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 104,661.211)

  This resource is very relevant to your query (score: 104,661.211)

 2. Jing zhuan shi ci zha ji / Yu Min
  Yu, Min, 1916-
  [ Book : 1987 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 103,458.938)

  This resource is very relevant to your query (score: 103,458.938)

 3. Jing zhuan shi ci bian li / Cheng Nanzhou zhu
  Cheng, Nanzhou
  [ Thesis : 1973 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 100,500.648)

  This resource is very relevant to your query (score: 100,500.648)

 4. Jing ci yan shi / Wu Changying zhu
  Wu, Changying
  [ Book : 1956 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 72,565.883)

  This resource is very relevant to your query (score: 72,565.883)

 5. Wang Niansun Wang Yinzhi zhu zuo xi lun / Shan Dianyuan zhu
  Shan, Dianyuan, 1945-
  [ Book : 2009 ]
  Languages: Chinese
  Wang Niansun Wang Yinzhi zhu zuo xi lun / Shan Dianyuan zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 67,723.977)

  This resource is very relevant to your query (score: 67,723.977)

 6. Gaoyou Wang shi (Niansun, Yinzhi) fu zi nian pu / [Liu Pansui bian, Zhou Kangxie zhu bian, Cun cui xue she bian ji
  Liu, Pansui, 1899-
  [ Book : 1900-1971 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 65,845.539)

  This resource is very relevant to your query (score: 65,845.539)

 7. Gaoyou Wang shi fu zi xue zhi yan jiu / Fang Junji zhu
  Fang, Junji
  [ Book : 1974 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 62,076.887)

  This resource is very relevant to your query (score: 62,076.887)

 8. Nan zi shuang ming ji / Tao Hanzhong lu. Fu nü shuang ming ji / Li Zhaoheng zuan. Li dai hui ming kao / Liu Xixin zhuan. Zuo zhuan ren ming bian yi / Cheng Tingzuo zuan. Zhou Qin ming zi jie gu fu lu / Wang Xuanling xue
  Tao, Hanzhong
  [ Book : 1991 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 61,633.859)

  This resource is very relevant to your query (score: 61,633.859)

 9. Wang Niansun Wang Yinzhi nian pu / Wang Zhangtao zhu
  Wang, Zhangtao
  [ Book : 2006 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Wang Niansun Wang Yinzhi nian pu / Wang Zhangtao zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 56,524.965)

  This resource is very relevant to your query (score: 56,524.965)

 10. "Gaoyou Wang shi si zhong" Han yu yu yi xue yan jiu / Peng Hui zhu
  Peng, Hui, 1980-
  [ Book : 2014 ]
  Languages: Chinese
  "Gaoyou Wang shi si zhong" Han yu yu yi xue yan jiu / Peng Hui zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 51,743.758)

  This resource is very relevant to your query (score: 51,743.758)

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Music, sound and video

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise
 1. Duan Wang xue wu zhong / Liu Pansui ji jiao
  Liu, Pansui, 1899-
  [ Book : 1936-1970 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 260.469)

  This resource is very relevant to your query (score: 260.469)

 2. Da xue sheng xing wei ji qi yin zhi xiao fei shi chang de jing ji xue fen xi / Liu Hongmei, Wang Keqiang, Chen Lijun deng bian zhu
  Liu, Hongmei
  [ Book : 2008 ]
  Languages: Chinese
  Da xue sheng xing wei ji qi yin zhi xiao fei shi chang de jing ji xue fen xi / Liu Hongmei, Wang Keqiang, Chen Lijun deng bian zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 187.957)

  This resource is very relevant to your query (score: 187.957)

 3. Xiao mao lu de qi yu / Lu Hong ; Wang Lele ...[et al.] ; [illustrated by] Qin Yinzhi
  Lu, Hong
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Chinese
  At Ryde City Library
  Xiao mao lu de qi yu / Lu Hong ; Wang Lele ...[et al.] ; [illustrated by] Qin Yinzhi
  This resource is very relevant to your query (score: 143.621)

  This resource is very relevant to your query (score: 143.621)

 4. Da mao xian tuan / Yi Min zhu; JIn Yue, Qin Yinzhi hui
  Yi, Ming
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  Da mao xian tuan / Yi Min zhu; JIn Yue, Qin Yinzhi hui
  This resource is very relevant to your query (score: 117.166)

  This resource is very relevant to your query (score: 117.166)

Lists

No results

Minimise
 1. Proceedings of the Fisita 2012 World Automotive Congress / Society of Automotive Engineers of China (SAE-China), International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA) (eds.)
  International Federation of Automobile Engineers' and Technicians' Associations. International Congress (2012)
  [ Conference Proceedings, Book : 2013 ]
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  At 5 libraries
  Proceedings of the Fisita 2012 World Automotive Congress / Society of Automotive Engineers of China (SAE-China), International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA) (eds.)
  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.025)

  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.025)