Guo, Jiaxiong

Also known as
Kuo, Chia-hsiung
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36718976
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1427623

Resources for Jiaxiong Guo

Resources by Jiaxiong Guo (5)

 1. Taiwan gu ji ji / Lin Hengdao, Guo Jiaxiong bian zhu
  Lin, Hengdao
  [ Book : 1977 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 11,592.278)

  This resource is very relevant to your query (score: 11,592.278)

 2. Taiwan shi ji tu ji / Lin Hengdao jian xiu ; Guo Jiaxiong bian zhu
  Guo, Jiaxiong
  [ Book : 1979 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 11,592.278)

  This resource is very relevant to your query (score: 11,592.278)

 3. Taiwan li shi tu hua / Zhu bian ren Lin Hengdao ; bian zhu ren Mao Yibo ...[et al] ; hui tu ren Yang Zhenyi ; bian ji ren Guo Jiaxiong
  Lin, Hengdao
  [ Book : 1975 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 9,702.355)

  This resource is very relevant to your query (score: 9,702.355)

 4. Ri ju chu qi jing cha ji jian yu zhi du dang an : fu lu Taiwan zhong bu qian qi kang Ri yun dong dang an / zhu bian ren Guo Jiaxiong ; bian yi ren Wu Dingye, Huang Yaodong
  Guo, Jiaxiong
  [ Book : 1979 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 7,546.96)

  This resource is very relevant to your query (score: 7,546.96)

 5. Chong xiu Taiwan sheng tong zhi. Lin Yanggang ... [et al.] jian xiu ; Gao Yuren ... [et al.] zhu xiu ; Liu Ningyan zong zuan ; Taiwan sheng wen xian wei yuan hui bian yin
  Lin, Yanggang
  [ Book, Government publication : 1990-2001 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  Chong xiu Taiwan sheng tong zhi. Lin Yanggang ... [et al.] jian xiu ; Gao Yuren ... [et al.] zhu xiu ; Liu Ningyan zong zuan ; Taiwan sheng wen xian wei yuan hui bian yin
  This resource is very relevant to your query (score: 4,622.658)

  This resource is very relevant to your query (score: 4,622.658)

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

Journals, articles and data sets

No results

Minimise
 1. Jing hua chu geng : Woman on the beat / TVB
  Television Broadcasts Limited (Hong Kong, China)
  [ Video : 1983-2007 ]
  Languages: Chinese
  At City of Sydney
  This resource is very relevant to your query (score: 16.066)

  This resource is very relevant to your query (score: 16.066)

 1. Liang bu = Nourishment for beauty / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  Li, Jiaxiong
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Liang bu = Nourishment for beauty / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 99.23)

  This resource is very relevant to your query (score: 99.23)

 2. Hai chan yang sheng bu ji dian : quan yu hai xian / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  Li, Jiaxiong
  [ Book : 2001 ]
  Languages: Chinese
  At City of Sydney
  Hai chan yang sheng bu ji dian : quan yu hai xian / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 96.51)

  This resource is very relevant to your query (score: 96.51)

 3. Liang bu 60 dao mei bai shou shen feng xiong tiao jing shi pu : Beautiful master / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  Li, Jiaxiong
  [ Book : 2002 ]
  Languages: Chinese
  At Randwick City
  Liang bu 60 dao mei bai shou shen feng xiong tiao jing shi pu : Beautiful master / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 94.075)

  This resource is very relevant to your query (score: 94.075)

 4. Bai hua cha ting = Flower eatin[g] guide / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  Li, Jiaxiong
  [ Book : 2004 ]
  Languages: Chinese
  At Yarra Plenty Reg LS
  Bai hua cha ting = Flower eatin[g] guide / Li Jiaxiong, Guo Yueying zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 94.065)

  This resource is very relevant to your query (score: 94.065)

 1. Wan li Chang Jiang di tu chang juan / Wuhan jiang he wen hua you xian gong si bian zhi ; zhu bian Lu Jiaxiong
  Wuhan jiang he wen hua you xian gong si
  [ Map, Book : 2002 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  Wan li Chang Jiang di tu chang juan / Wuhan jiang he wen hua you xian gong si bian zhi ; zhu bian Lu Jiaxiong
  This resource is very relevant to your query (score: 15.699)

  This resource is very relevant to your query (score: 15.699)