Huang, Kai

Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36699894
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1409566

Resources for Kai Huang

Resources by Kai Huang (15)

 1. Diao che de zi wei
  Huang, Kai
  [ Book : 1988 ]
  Languages: Chinese
  At City of Sydney
  This resource is very relevant to your query (score: 21,863.096)

  This resource is very relevant to your query (score: 21,863.096)

 2. Ke ji Ying yu jie gou yu fan yi mo shi / Huang Kai bian zhu ; Zeng Jiwei shen jiao
  Huang, Kai
  [ Book : 1991 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 21,727.82)

  This resource is very relevant to your query (score: 21,727.82)

 3. Automated handwritten signature verification / Kai Huang
  Huang, Kai
  [ Thesis : 2003 ]
  At University of Sydney
  This resource is very relevant to your query (score: 21,653.006)

  This resource is very relevant to your query (score: 21,653.006)

 4. Qiang jiu yu sha lu : jun yi de zhan zheng hui yi lu / Qiang Kesitiete'er zhu ; Huang Kai yi
  Kerstetter, Jon
  [ Book : 2018 ]
  Languages: Chinese
  At GreaterDandenong Lib
  Qiang jiu yu sha lu : jun yi de zhan zheng hui yi lu / Qiang Kesitiete'er zhu ; Huang Kai yi
  This resource is very relevant to your query (score: 17,061.604)

  This resource is very relevant to your query (score: 17,061.604)

 5. Washington's long war on Syria / Stephen Gowans
  Gowans, Stephen
  [ Book : 2017 ]
  Languages: English;Chinese, [1 other]
  View online (access conditions)
  At 3 libraries
  Washington's long war on Syria / Stephen Gowans
  This resource is very relevant to your query (score: 16,023.873)

  This resource is very relevant to your query (score: 16,023.873)

 6. Vibration control of adjacent buildings considering pile-soil-structure interaction
  Zou, Lihua; Huang, Kai; Wang, Liyuan; Butterworth, John; Ma, Xing
  of Vibration and Control
  [ Article : 2012 ]
  View online (access conditions)
  At UniSA Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 8,928.652)

  This resource is very relevant to your query (score: 8,928.652)

 7. Analysis of the acceptance of park-and-ride by users:a cumulative logistic regression approach
  Huang, Kai; Liu, Zhiyuan; Zhu, Ting; Kim, Inhi; An, Kun
  [ Article : 2019 ]
  View online
  At Monash Uni Repos
  This resource is very relevant to your query (score: 8,658.444)

  This resource is very relevant to your query (score: 8,658.444)

 8. Contact heterogeneity, rather than transmission efficiency, limits the emergence and spread of canine influenza virus
  Dalziel, Benjamin D; Huang, Kai; Geoghegan, Jemma L; Arinaminpathy, Nimalan; Dubovi, Edward J; Grenfell, Bryan T; Ellner, Stephen P; Holmes, Edward C; ...
  [ Article ]
  This resource is very relevant to your query (score: 8,523.282)

  This resource is very relevant to your query (score: 8,523.282)

 9. Gan bu lu yong kao shi li lun yu fang fa / zhu bian Yu Wenyuan ; fu zhu bian Yang Aiguo, Huang Kai ; zhuan gao ren Yu Man ... [et al.]
  Yu, Wenyuan
  [ Book, Government publication : 1990 ]
  Languages: Chinese
  Gan bu lu yong kao shi li lun yu fang fa / zhu bian Yu Wenyuan ; fu zhu bian Yang Aiguo, Huang Kai ; zhuan gao ren Yu Man ... [et al.]
  This resource is very relevant to your query (score: 7,567.381)

  This resource is very relevant to your query (score: 7,567.381)

 10. Enhanced gene delivery efficiency of cationic liposomes coated with PEGylated hyaluronic acid for anti P-glycoprotein siRNA: A potential candidate for overcoming multi-drug resistance
  Ran, Rui; Liu, Yayuan; Gao, Huile; Kuang, Qifang; Zhang, Qianyu; Tang, Jie; Huang, Kai; Chen, Xiaoxiao; Zhang, Zhirong; He, Qin
  [ Article : 2014 ]
  At UQ Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 7,500.963)

  This resource is very relevant to your query (score: 7,500.963)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise
 1. CHINA THE RECENT MUTINIES HUANG HSING TO RESTORE ORDER. PEKIN, April 15.
  The Daily News (Perth, WA : 1882 - 1950) Tuesday 16 April 1912 p 5 Article
  ... Yuan Shiti' Kai has entrusted Huang Hsing with the .restoration of order and the control of military ... CHINA THE RECENT MUTINIES HUANG HSING TO RESTORE ; ORDER. . PEKIN, April 15. - in. the . recent ... 205 words
  This resource is very relevant to your query (score: 2,552.756)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,552.756)

 2. RUSSIAN DIVERSION. ACTION NEAR FENG-HUANG-CHENG. JAPANESE RETREAT. LONDON, June 23.
  Kalgoorlie Miner (WA : 1895 - 1954) Friday 24 June 1904 p 5 Article
  ... to tltoe north of Feng-huang-cheng. After a stubborn fight the Japanese were, forced to retire, and ... troops have been with .dra-wn from the Feng-huang-cheng district westwards to Siu-yen and in the ... 131 words
  This resource is very relevant to your query (score: 2,367.16)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,367.16)

 3. THE POLICY OF YUAN SHIH-KAI.
  The Mercury (Hobart, Tas. : 1860 - 1954) Monday 25 November 1912 p 8 Article
  ... THE POLICY OF YUAN SHIH-KAI. Those who attempt'to forecast the policy of Yuan Shih-kai are ... -fidential correspondence not only with Dr. Sun Yat-son, but with General Huang Hsing, who was subsequently able to insist ... 154 words
  This resource is very relevant to your query (score: 2,091.458)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,091.458)

 1. Di tu jian zheng hui huang : Zhongguo gai ge kai fang 30 nian 1978-2008 / bian zhi, Di tu ji bian zuan wei yuan hui
  Di tu ji bian zuan wei yuan hui
  [ Map, Book : 2008 ]
  Languages: Chinese
  Di tu jian zheng hui huang : Zhongguo gai ge kai fang 30 nian 1978-2008 / bian zhi, Di tu ji bian zuan wei yuan hui
  This resource is very relevant to your query (score: 364.221)

  This resource is very relevant to your query (score: 364.221)

 1. Shi nei zhuang huang kai yun fa / Xiaolin Xianghuang zhu ; Ke Su'e yi
  Kobayashi, Sachiaki
  [ Book : 1995 ]
  Languages: Chinese
  At Yarra Plenty Reg LS
  Shi nei zhuang huang kai yun fa / Xiaolin Xianghuang zhu ; Ke Su'e yi
  This resource is very relevant to your query (score: 1,575.12)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,575.12)

 2. Huang Ziyuan kai shu tie
  Huang, Ziyuan, jin shi 1868
  [ Book : 1982 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 1,524.763)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,524.763)

 3. Feng huang hua kai shi / [bian zhu zhe Wu Yancheng]
  Wu, Yancheng
  [ Book : 1985 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 1,372.156)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,372.156)

 4. Huang hua luo, huang hua kai / Liu Dongli zhu
  Liu, Dongli
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Huang hua luo, huang hua kai / Liu Dongli zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 1,369.784)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,369.784)

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Huang, Jack Kai-tung
  This resource is very relevant to your query (score: 34,928.207)

  This resource is very relevant to your query (score: 34,928.207)

 2. Gai, Baohuang
  This resource is very relevant to your query (score: 12,676.286)

  This resource is very relevant to your query (score: 12,676.286)

 3. Huang, Jichi (1938-)
  This resource is very relevant to your query (score: 12,617.918)

  This resource is very relevant to your query (score: 12,617.918)

 1. Hui huang shi nian, Ji wang kai lai : 1999-2008 Zhongguo yu wen hua yu xue xue shu cheng guo jing cui / Yang Boda, Zeng Weisheng zhu bian
  [ Conference Proceedings : 2010 ]
  Languages: Chinese
  Hui huang shi nian, Ji wang kai lai : 1999-2008 Zhongguo yu wen hua yu xue xue shu cheng guo jing cui / Yang Boda, Zeng Weisheng zhu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 253.256)

  This resource is very relevant to your query (score: 253.256)

 2. Gai ge chuang xin zhu hui huang : ji nian gai ge kai fang 30 zhou nian dang de jian she he zu zhi gong zuo li lun yan tao hui lun wen ji / Zhong gong zhong yang zu zhi bu bian
  ji nian gai ge kai fang 30 zhou nian dang de jian she he zu zhi gong zuo li lun yan tao hui Beijing, China) (2008 :
  [ Conference Proceedings : 2009 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  Gai ge chuang xin zhu hui huang : ji nian gai ge kai fang 30 zhou nian dang de jian she he zu zhi gong zuo li lun yan tao hui lun wen ji / Zhong gong zhong yang zu zhi bu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 191.487)

  This resource is very relevant to your query (score: 191.487)

 3. The Design of the CCCII and Its Application Considerations in Library Automation / Jack Kai-tung Huang and Others
  Huang, Jack Kai-tung
  [ Article, Microform : 1981 ]
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 62.468)

  This resource is very relevant to your query (score: 62.468)

 4. Fine-mapping inflammatory bowel disease loci to single-variant resolution
  Huang, Hailiang; Fang, Ming; Jostins, Luke; Umićević Mirkov, Maša; Boucher, Gabrielle; Anderson, Carl A; Andersen, Vibeke; Cleynen, Isabelle; Cortes, ...
  [ Article : 2017 ]
  View online
  At UWA Res Repository
  This resource is very relevant to your query (score: 52.356)

  This resource is very relevant to your query (score: 52.356)

 1. CERTIFICATES OF REGISTRATION AS AUSTRALIAN CITIZENS
  Commonwealth of Australia Gazette (National : 1901 - 1973) Thursday 29 February 1968 [Issue No.19] p 1163

  Government Gazette Notices

  ... Holsworthy Village 11 9 67 Gee, Kai Man (known as Kenny Gee), 64? Sandgate Road Clayfield, 6 10 67, Ghulam ... , Huang, Helen Kan, 47 Dover Road Rose Bay, 1^ 9 67, Heydnch, Meng Choo, 42 Park lerrare Gilberton, 24 10 ... 606 words
  This resource is very relevant to your query (score: 27.776)

  This resource is very relevant to your query (score: 27.776)

 2. CONFIRMATION
  Government Gazette of the State of New South Wales (Sydney, NSW : 1901 - 2001) Friday 2 July 1993 [Issue No.77] p 3762

  Government Gazette Appointments And Employment

  ... Services Metropolitan North Division Ronald Andrade; Alison Caroline Andrew; Stuait Bartlett; Kay Ann Burke ... ; Wendy Daniel; Agnes Hanney Dunn; Susan Forsyth; Stella Harding; Naneari Hem; Juyin Huang; Barbara ... 171 words
  This resource is very relevant to your query (score: 24.603)

  This resource is very relevant to your query (score: 24.603)

 3. CONFIRMATION OF PROVISIONAL PROMOTIONS
  Commonwealth of Australia Gazette (National : 1901 - 1973) Thursday 20 July 1972 [Issue No.63] p 89

  Government Gazette Appointments And Employment

  ... Kelley, 1 6 72, D M Thomas, V L Forster, K A N Jobling A S Huang K J Ralph K W Kai 8 6 72 ... 1983 words
  This resource is very relevant to your query (score: 19.153)

  This resource is very relevant to your query (score: 19.153)

 1. Zhu xin suan : zhi li kai fa huang jin ke tang / Zhong ying ying hua
  [ Video : 2013 ]
  Languages: Chinese
  Zhu xin suan : zhi li kai fa huang jin ke tang / Zhong ying ying hua
  This resource is very relevant to your query (score: 387.493)

  This resource is very relevant to your query (score: 387.493)

 2. Yellow earth : Huang tu di
  Kuang-hsi tien ying chih pien chang. Ch'ing nien she chih tsu
  [ Video : 1984 ]
  Languages: English;Chinese, [1 other]
  At Monash Uni Library
  This resource is very relevant to your query (score: 104.319)

  This resource is very relevant to your query (score: 104.319)

 3. Yellow earth : Huang t'u t'i
  Kuang-Hsi Tien Ying Chih Pien Chang. Ch'ing Nien She Chih Tsu
  [ Video : 1984 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 101.834)

  This resource is very relevant to your query (score: 101.834)

 4. Qin shi huang : Qin Shi-huang, the first emperor
  [ Video : 2002 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Qin shi huang : Qin Shi-huang, the first emperor
  This resource is very relevant to your query (score: 100.731)

  This resource is very relevant to your query (score: 100.731)

 1. China, Chung-king
  China, Chung-king
  Created by birdwing, 104 items.

  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.006)

  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.006)

 1. Foreign Office files for China, 1949-1980
  Great Britain. Foreign Office
  [ Published, Government publication : 2010 ]
  At LaTrobe Uni Melb
  This resource is very relevant to your query (score: 6.22)

  This resource is very relevant to your query (score: 6.22)

 2. Colin Malcolm McDonald papers
  McDonald, Colin Malcolm, 1899-1982
  [ Published : 1924-1982 ]
  At WA State Library
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.024)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.024)

 3. 7116 Dr Barbara Piscitelli AM Children's Art Archive
  Piscitelli, Barbara
  [ Published : 1986-2002 ]
  View online (access conditions)
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.011)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.011)