Li, Zhengtang

Also known as
Li, Cheng-t‘ang
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36686967
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1397274

Resources for Zhengtang Li

Resources by Zhengtang Li (6)

 1. Wei shen mo Riben bu ren zhang : Riben guo zhan zheng pei chang bei wang lu / Li Zhengtang zhu
  Li, Zhengtang
  [ Book : 1997 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  Wei shen mo Riben bu ren zhang : Riben guo zhan zheng pei chang bei wang lu / Li Zhengtang zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 23,669.664)

  This resource is very relevant to your query (score: 23,669.664)

 2. 80 nian dai Zhongguo ren zai hai wai / Li ZhengTang bian
  Li, Zhengtang
  [ Book : 1989 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  80 nian dai Zhongguo ren zai hai wai / Li ZhengTang bian
  This resource is very relevant to your query (score: 22,306.135)

  This resource is very relevant to your query (score: 22,306.135)

 3. Yao ye de hua ji : Shao nan shao nü xin li tan mi / Li Zhengtang bian zhu
  Li, Zhengtang
  [ Book : 1900 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  Yao ye de hua ji : Shao nan shao nü xin li tan mi / Li Zhengtang bian zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 21,949.619)

  This resource is very relevant to your query (score: 21,949.619)

 4. Luan shi mou sha juan : ming qiang an jian you bai nian / Li Zhengtang bian
  Li, Zhengtang
  [ Book : 1993 ]
  Languages: Chinese
  Luan shi mou sha juan : ming qiang an jian you bai nian / Li Zhengtang bian
  This resource is very relevant to your query (score: 20,623.256)

  This resource is very relevant to your query (score: 20,623.256)

 5. Xing bing de fu huo / Wu Ye, Li Zhengtang bian
  Wu, Ye
  [ Book : 1989 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Xing bing de fu huo / Wu Ye, Li Zhengtang bian
  This resource is very relevant to your query (score: 15,921.771)

  This resource is very relevant to your query (score: 15,921.771)

 6. Xizhi chuan ren / [Liu Chunhua, Li Zhengtang zhu]
  Liu, Chunhua
  [ Book : 1990 ]
  Languages: Chinese
  Xizhi chuan ren / [Liu Chunhua, Li Zhengtang zhu]
  This resource is very relevant to your query (score: 15,383.702)

  This resource is very relevant to your query (score: 15,383.702)

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise
 1. c-microRNAs 在运动性骨骼肌显型变化中的作用
  Wang, Ping; Li, Chun Guang; Qi, Zhengtang; Ding, Shuzhe
  [ Article : 2014 ]
  At UWS Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 13.505)

  This resource is very relevant to your query (score: 13.505)

 2. 运动激活自噬对小鼠骨骼肌抗氧化防御功能的影响
  Wang, Ping; Li, Chun Guang; Cui, Di; Qi, Zhengtang; Qiu, Shoutao; Li, Yahui; Ding, Shuzhe
  [ Article : 2018 ]
  Languages: Chinese
  At UWS Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 13.066)

  This resource is very relevant to your query (score: 13.066)

 3. 急性递增负荷运动对小鼠骨骼肌SOD同工酶活性和mRNA 表达的影响
  Wang, Ping; Li, Chun Guang; Qi, Zhengtang; Ding, Shuzhe
  [ Article : 2016 ]
  Languages: Chinese
  At UWS Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 12.84)

  This resource is very relevant to your query (score: 12.84)

 4. Acute exercise induced mitochondrial H2O2 production in mouse skeletal muscle : association with p66Shc and FOXO3a signaling and antioxidant enzymes
  Wang, Ping; Li, Chun Guang; Qi, Zhengtang; Cui, Di; Ding, Shuzhe
  [ Article : 2015 ]
  At UWS Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 12.355)

  This resource is very relevant to your query (score: 12.355)

Music, sound and video

No results

Minimise
 1. Qi ye jia bao chou de jue ding : Li lun yu shi zheng yan jiu / Zhang Zhengtang zhu
  Zhang, Zhengtang
  [ Book : 2003 ]
  Languages: Chinese
  Qi ye jia bao chou de jue ding : Li lun yu shi zheng yan jiu / Zhang Zhengtang zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 166.817)

  This resource is very relevant to your query (score: 166.817)

 2. Li jing wen / Jiang Fan zhu. Jiu jing xue / Wang Pinzhen zhu
  Jiang, Fan, 1761-1831
  [ Book : 1854-1936 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 116.111)

  This resource is very relevant to your query (score: 116.111)

 3. Shang ye yin hang ren li zi yuan guan li / Zhang Zhengtang, Liu Ning
  Zhang, Zhengtang
  [ Book : 2008 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At National Library
  Shang ye yin hang ren li zi yuan guan li / Zhang Zhengtang, Liu Ning
  This resource is very relevant to your query (score: 116.073)

  This resource is very relevant to your query (score: 116.073)

 4. Tang Zhong Kui quan zhuan / [An Zhengtang bu zheng ; Guo li zheng zhi da xue gu dian xiao shuo yan jiu zhong xin zhu bian]
  An, Zhengtang
  [ Book : 1985 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 39.42)

  This resource is very relevant to your query (score: 39.42)

Maps

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise