Yan, Jiagan (1905-)

Also known as
Yen, Chia-kan (1905-)
严家淦 (1905-)
嚴家淦 (1905-)
嚴靜波 (1905-)
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36652614
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1365624

Resources for Jiagan Yan

Resources by Jiagan Yan (8)

 1. Gao shan yang zhi : ji nian xian zong tong Jiang gong bai nian dan chen lun wen ji / Yan Jiagan deng zhu
  Yan, Jiagan, 1905-
  [ Book : 1986 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 29,531.039)

  This resource is very relevant to your query (score: 29,531.039)

 2. Zhongguo guo min dang di shi ci quan guo dai biao da hui xing zheng gong zuo bao gao : (kou tou bao gao) / Yan Jiagan
  Yan, Jiagan, 1905-
  [ Book : 1969 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 29,370.162)

  This resource is very relevant to your query (score: 29,370.162)

 3. Zhongguo guo min dang di shi ci quan guo dai biao da hui xing zheng gong zuo bao gao / Yan Jiagan
  Yan, Jiagan, 1905-
  [ Book : 1969 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 29,362.113)

  This resource is very relevant to your query (score: 29,362.113)

 4. Chen gu fu zong tong shi shi san zhou nian ji nian ce / [Yan Jiagan deng zhu]
  Yan, Jiagan, 1905-
  [ Book : 1968 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 28,816.473)

  This resource is very relevant to your query (score: 28,816.473)

 5. Yan zong tong liu shi liu nian yan lun ji / [Yan Jiagan ; Xing zheng yuan xin wen ju ji yin]
  Yan, Jiagan, 1905-
  [ Book : 1978 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 25,144.91)

  This resource is very relevant to your query (score: 25,144.91)

 6. Yan yuan zhang shi zheng bao gao / Xing zheng yuan xin wen ju [bian]
  China (Republic : 1949- ). Xing zheng yuan. Xin wen ju
  [ Book : 1900 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 24,928.174)

  This resource is very relevant to your query (score: 24,928.174)

 7. Meet the press. [produced by Lawrence E. Spivak]
  [ Video : 1967 ]
  Possibly online
  At QLD Uni of Tech
  This resource is very relevant to your query (score: 17,557.404)

  This resource is very relevant to your query (score: 17,557.404)

 8. Jiang zong tong yu Zhongguo min sheng jian she / Yan Jiagan, Xu Boyuan, Shen Zonghan bian zhu
  Yan, Jiagan, 1905-
  [ Book : 1967 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 11,510.451)

  This resource is very relevant to your query (score: 11,510.451)

Resources about Jiagan Yan (7)

 1. Yan qian zong tong Jiagan xian sheng ai si lu / [Bian ji zhe Yan qian zong tong Jiagan xian sheng ai si lu bian zuan xiao zu]
  Yan Qian zong tong Jiagan xian sheng ai si lu bian zuan xiao zu
  [ Book, Government publication : 1994 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Yan qian zong tong Jiagan xian sheng ai si lu / [Bian ji zhe Yan qian zong tong Jiagan xian sheng ai si lu bian zuan xiao zu]
  This resource is very relevant to your query (score: 65,736.422)

  This resource is very relevant to your query (score: 65,736.422)

 2. Zhuan xing guan jian : Yan Jiagan xian sheng yu Taiwan jing ji fa zhan / Wu Shufeng, Chen Zhongyu bian
  Wu, Shufeng
  [ Book : 2014 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At National Library
  Zhuan xing guan jian : Yan Jiagan xian sheng yu Taiwan jing ji fa zhan / Wu Shufeng, Chen Zhongyu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 48,087.293)

  This resource is very relevant to your query (score: 48,087.293)

 3. Vice President C. K. Yen visits the United States
  [ Book : 1967 ]
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 37,014.953)

  This resource is very relevant to your query (score: 37,014.953)

 4. Yan Jiagan zong tong xing yi fang tan lu = President Yen Chia-kan : a life remembered / zhu bian Chen Liwen ; fang wen, ji lu Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu, Xu Xiumeng
  Chen, Liwen, 1956-
  [ Book, Government publication : 2013 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Yan Jiagan zong tong xing yi fang tan lu = President Yen Chia-kan : a life remembered / zhu bian Chen Liwen ; fang wen, ji lu Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu, Xu Xiumeng
  This resource is very relevant to your query (score: 35,363.688)

  This resource is very relevant to your query (score: 35,363.688)

 5. Yan Jiagan yu guo ji jing ji he zuo / bian ji Xu Ruihao, Zhou Xiuhuan, Liao Wenshuo
  Xu, Ruihao
  [ Book : 2013 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Yan Jiagan yu guo ji jing ji he zuo / bian ji Xu Ruihao, Zhou Xiuhuan, Liao Wenshuo
  This resource is very relevant to your query (score: 33,247.703)

  This resource is very relevant to your query (score: 33,247.703)

 6. Guo shi guan xian cang zong tong fu zong tong dang an mu lu : Yan Jiagan = The archives catalogue of academia historica : the Yen Chia-kan collection / Guo shi guan bian zhu ; Ou Suying deng bian
  Guo shi guan (China : Republic : 1949-)
  [ Government publication, Book : 2018 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Guo shi guan xian cang zong tong fu zong tong dang an mu lu : Yan Jiagan = The archives catalogue of academia historica : the Yen Chia-kan collection / Guo shi guan bian zhu ; Ou Suying deng bian
  This resource is very relevant to your query (score: 30,922.633)

  This resource is very relevant to your query (score: 30,922.633)

 7. Foreign Office files for China, 1949-1980
  Great Britain. Foreign Office
  [ Published, Government publication : 2010 ]
  At LaTrobe Uni Melb
  This resource is very relevant to your query (score: 9,213.832)

  This resource is very relevant to your query (score: 9,213.832)

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise
 1. Yan qian zong tong Jiagan Xian sheng ai si lun bian zuan xiao zu
  This resource is very relevant to your query (score: 695.928)

  This resource is very relevant to your query (score: 695.928)

Government Gazettes

No results

Minimise

Music, sound and video

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Journals, articles and data sets

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise
 1. Advertising
  Darling Downs Gazette (Qld. : 1881 - 1922) Saturday 4 August 1883 p 3 Advertising
  ... 6 PfttJIagan, 2a Gd ; J. Green, 2a Gd 0 5 0 P. Ryan ? ... ... 0 2 6 J. Mullholand ... ? 0 5 0 J ... . Hill; 2s Gd 0 12 6 C. Smith, 2b Od; iJ.';l{yan, »2a:0d- 0 6 0 U. Davis, 2s Gd j -T. , \Vioks,- 2a 6d 0 ... 8755 words
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.8)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.8)

 2. Advertising
  The Age (Melbourne, Vic. : 1854 - 1954) Friday 18 June 1897 p 8 Advertising
  13026 words
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.594)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.594)

 3. Advertising
  The Age (Melbourne, Vic. : 1854 - 1954) Thursday 7 October 1909 p 1 Advertising
  ... Townstille outports and Cairna YA'N, 1350 tona'egla'tcr0 liSrbE, WBBRIBBB, Now 'XYanshippiuz for (Cariro onl ... 24584 words
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.4)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 0.4)

 1. Yan Jiagan zong tong xing yi fang tan lu / zhu bian Chen Liwen ; fang wen ji lu Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu, Xu Xiumeng
  Chen, Liwen, 20th cent
  [ Book : 2013 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  Yan Jiagan zong tong xing yi fang tan lu / zhu bian Chen Liwen ; fang wen ji lu Ou Suying, Lin Zhenghui, Huang Xiangyu, Xu Xiumeng
  This resource is very relevant to your query (score: 462.964)

  This resource is very relevant to your query (score: 462.964)

 2. Sun Jiagan : Shanxi Qing chao di yi ming chen / Niu Zhaizhong zhu
  Niu, Zhaizhong
  [ Book : 2010 ]
  Languages: Chinese
  Sun Jiagan : Shanxi Qing chao di yi ming chen / Niu Zhaizhong zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 248.635)

  This resource is very relevant to your query (score: 248.635)

 3. Qing dai shi wen ji hui bian. "Qing dai shi wen ji hui bian" bian zuan wei yuan hui bian
  "Qing dai shi wen ji hui bian" bian zuan wei yuan hui
  [ Book : 2010 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  Qing dai shi wen ji hui bian. "Qing dai shi wen ji hui bian" bian zuan wei yuan hui bian
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.056)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.056)

 4. Xi nan xi jian cong shu wen xian / [zhu bian Dai Wennian, Chen Xunming, Chen Lin]
  Dai, Wennian
  [ Book, Government publication : 2003 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Xi nan xi jian cong shu wen xian / [zhu bian Dai Wennian, Chen Xunming, Chen Lin]
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.031)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.031)