China. Jiao yu bu. Zheng zhi si xiang jiao yu si.

Also known as
China. Chiao yü pu. Cheng chih ssu hsiang chiao yü ssu.
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36639031
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1353195

Resources for China. Jiao yu bu. Zheng zhi si xiang jiao yu si.

Resources by China. Jiao yu bu. Zheng zhi si xiang jiao yu si. (4)

 1. Bian zheng wei wu zhu yi he li shi wei wu zhu yi jiao xue da gang : gong gao deng xue xiao wen ke shi yong / Jiao yu bu zheng zhi si xiang jiao yu si
  China. Jiao yu bu. Zheng zhi si xiang jiao yu si
  [ Book : 1983 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 153,693.172)

  This resource is very relevant to your query (score: 153,693.172)

 2. Guo ji gong chan zhu yi yun dong shi jiao xue da gang / Jiao yu bu zheng zhi si xiang jiao yu si
  China. Jiao yu bu. Zheng zhi si xiang jiao yu si
  [ Government publication, Book : 1984 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 153,424.406)

  This resource is very relevant to your query (score: 153,424.406)

 3. Zhongguo gong chan dang li shi jiao xue da gang : gong gao deng xue xiao wen ke shi yong / Jiao yu bu zheng zhi si xiang jiao yu si
  China. Jiao yu bu. Zheng zhi si xiang jiao yu si
  [ Government publication, Book : 1984 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 153,160.344)

  This resource is very relevant to your query (score: 153,160.344)

 4. Zhongguo gong chan dang li shi jiao xue da gang : gong gao deng xue xiao li gong nong yi ke shi yong / Jiao yu bu zheng zhi si xiang jiao yu si
  China. Jiao yu bu. Zheng zhi si xiang jiao yu si
  [ Government publication, Book : 1984 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 152,390.078)

  This resource is very relevant to your query (score: 152,390.078)

No user comments for this organisation

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise
 1. Yao gun jiao xiang yin yue hui / Beijing dong xi yin yue yi shu zhi zuo you xian ze ren gong si zhi zuo chu pin
  Cui, Jian, 1961-
  [ Video : 2017 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 163.036)

  This resource is very relevant to your query (score: 163.036)

 2. Wo men de tu di : jiao pian li de xiang tu Zhongguo / Zhong yang dian shi tai wen hua zhuan ti bu
  Zhong yang dian shi tai. Wen hua zhuan ti bu
  [ Video : 2005 ]
  Languages: Chinese
  At Murdoch University
  Wo men de tu di : jiao pian li de xiang tu Zhongguo / Zhong yang dian shi tai wen hua zhuan ti bu
  This resource is very relevant to your query (score: 160.454)

  This resource is very relevant to your query (score: 160.454)

 3. Zhi yuan zhe = Volunteers / dao yan: Pan Anzi ; Jiao yu bu si xiang zheng zhi gong zuo si (and three others) lian he she zhi ; Zhong wai wen hua jiao liu zhong xin yi zhi
  Jiao yu bu si xiang zheng zhi gong zuo si
  [ Video : 2007 ]
  Languages: Chinese;Spanish;German;Japanese, [9 others]
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 137.712)

  This resource is very relevant to your query (score: 137.712)

 4. Chao ji fei xia : [Shuang yu xue xi ban]
  [ Video : 2018 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At Randwick City
  This resource is very relevant to your query (score: 120.548)

  This resource is very relevant to your query (score: 120.548)

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Si xiang zheng zhi jiao yu. / [Microform] / Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao she bian
  Zhongguo ren min da xue. Shu bao zi liao zhong xin
  [ Periodical : 1980-2020 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 732.276)

  This resource is very relevant to your query (score: 732.276)

 2. Wang wei zheng fu xing zheng yuan hui yi lu / Zhong yang dang an guan, Beijing chao xing gong si bian zhi
  Beijing chao xing gong si
  [ Periodical : 1996 ]
  Languages: Chinese
  At University of Sydney
  Wang wei zheng fu xing zheng yuan hui yi lu / Zhong yang dang an guan, Beijing chao xing gong si bian zhi
  This resource is very relevant to your query (score: 318.392)

  This resource is very relevant to your query (score: 318.392)

 3. The Cambridge history of China / general editors, Denis Twitchett and John K. Fairbank
  Twitchett, Denis Crispin, 1925-2006
  The Economist (US)
  [ Book, Photograph, Article : 1900-2015 ]
  Languages: English;Chinese, [1 other]
  View online (access conditions)
  At 53 libraries
  The Cambridge history of China / general editors, Denis Twitchett and John K. Fairbank
  This resource is very relevant to your query (score: 104.111)

  This resource is very relevant to your query (score: 104.111)

 4. Minguo shi qi de fa lü, she hui yu jun shi = Law, society and military in Republican China / Luo Min zhu bian ; Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Minguo shi yan jiu shi zhu ban
  Zhongguo she hui ke xue yuan. Jin dai shi yan jiu suo. Minguo shi yan jiu shi
  [ Conference Proceedings : 2016 ]
  Languages: English;Chinese, [1 other]
  At National Library
  Minguo shi qi de fa lü, she hui yu jun shi = Law, society and military in Republican China / Luo Min zhu bian ; Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Minguo shi yan jiu shi zhu ban
  This resource is very relevant to your query (score: 89.463)

  This resource is very relevant to your query (score: 89.463)

Government Gazettes

No results

Minimise
 1. San guo yan yi : [120 hui] / Luo Guanzhong zhu
  Luo, Guanzhong, ca. 1330-ca. 1400
  [ Book, Audio book : 1605-2020 ]
  Languages: Chinese;English;Vietnamese;Korean, [8 others]
  View online (access conditions)
  At 42 libraries
  San guo yan yi : [120 hui] / Luo Guanzhong zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 614.557)

  This resource is very relevant to your query (score: 614.557)

 2. The Analects of Confucius / translation and notes by Simon Leys
  Confucius
  Lun yu.
  [ Book, Audio book, Government publication : 1684-2020 ]
  Languages: English;Chinese;Japanese;French, [12 others]
  View online
  At 123 libraries
  The Analects of Confucius / translation and notes by Simon Leys
  This resource is very relevant to your query (score: 565.82)

  This resource is very relevant to your query (score: 565.82)

 3. Minguo, jue dui he ni xiang de bu yi yang. History of the Republic of China / Wumanlanjiang zhu
  Wumanlanjiang
  [ Book : 2016 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Minguo, jue dui he ni xiang de bu yi yang. History of the Republic of China / Wumanlanjiang zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 530.934)

  This resource is very relevant to your query (score: 530.934)

 4. Guangxi tong zhi. Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
  Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui
  [ Book : 1989-2012 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At 4 libraries
  Guangxi tong zhi. Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
  This resource is very relevant to your query (score: 517.568)

  This resource is very relevant to your query (score: 517.568)