Wang, Liquan

Also known as
Wang, Li-ch‘üan
Wang, Lijuan
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36636558
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1350919

Resources for Liquan Wang

Resources by Liquan Wang (81)

 1. Minguo guo li da xue xue ke jia zhi qu xiang liu bian yan jiu (1912-1936) / Wang Lijuan zhu
  Wang, Liquan
  [ Book : 2018 ]
  Languages: Chinese
  Minguo guo li da xue xue ke jia zhi qu xiang liu bian yan jiu (1912-1936) / Wang Lijuan zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 20,121.562)

  This resource is very relevant to your query (score: 20,121.562)

 2. Zhonghua long wen hua de qi yuan yu yan bian / Wang Liquan zhu
  Wang, Liquan
  [ Book : 2010 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At ANU Library
  Zhonghua long wen hua de qi yuan yu yan bian / Wang Liquan zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 19,352.252)

  This resource is very relevant to your query (score: 19,352.252)

 3. Extraction study of cadmium (II) and copper (II) using Aliquat 336 / submitted by Lijuan Wang
  Wang, Liquan
  [ Thesis : 1998 ]
  View online (access conditions)
  At Victoria University
  This resource is very relevant to your query (score: 19,197.447)

  This resource is very relevant to your query (score: 19,197.447)

 4. Advance in Ecological Environment Functional Materials and Ion Industry III
  Liang, Jinshang
  [ : 2012 ]
  This resource is very relevant to your query (score: 17,536.43)

  This resource is very relevant to your query (score: 17,536.43)

 5. Wang Lijuan gong bi hua niao hua / [bian ji Du Qiuying]
  Wang, Liquan
  [ Book : 1990 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 16,604.865)

  This resource is very relevant to your query (score: 16,604.865)

 6. Practical and theoretical studies of pervaporation flow injection analysis / submitted by Lijuan Wang
  Wang, Liquan
  [ Thesis : 2003 ]
  At LaTrobe Uni Melb
  This resource is very relevant to your query (score: 16,344.456)

  This resource is very relevant to your query (score: 16,344.456)

 7. Time optimal control of evolution equations / Gengsheng Wang [and three others]
  Wang, Gengsheng
  [ Book : 2018 ]
  At 3 libraries
  Time optimal control of evolution equations / Gengsheng Wang [and three others]
  This resource is very relevant to your query (score: 14,527.447)

  This resource is very relevant to your query (score: 14,527.447)

 8. Wu shi jian hua tai ji quan / Wang Liquan, Wang Huipu bian zhu
  Wang, Liquan
  [ Book : 1984 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 14,248.812)

  This resource is very relevant to your query (score: 14,248.812)

 9. Bu shen shi liao bian dian = Bushen shiliaobiandian / bian zhu, Zeng Yixiang
  Zeng, Yixiang
  [ Book : 2009-2010 ]
  Languages: Chinese
  At 3 libraries
  Bu shen shi liao bian dian = Bushen shiliaobiandian / bian zhu, Zeng Yixiang
  This resource is very relevant to your query (score: 14,092.267)

  This resource is very relevant to your query (score: 14,092.267)

 10. Shi da "hei dao" ren wu fu mie ji / Wang Lijuan, Ma Lan zhu bian
  Wang, Liquan
  [ Book : 1998 ]
  Languages: Chinese
  Shi da "hei dao" ren wu fu mie ji / Wang Lijuan, Ma Lan zhu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 13,657.481)

  This resource is very relevant to your query (score: 13,657.481)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise
 1. Tang Jiu cheng gong Liquan ming
  Ouyang, Xun, 557-641
  [ Book : 1947-2002 ]
  Languages: Chinese;Japanese, [1 other]
  At 2 libraries
  Tang Jiu cheng gong Liquan ming
  This resource is very relevant to your query (score: 156.896)

  This resource is very relevant to your query (score: 156.896)

 2. Qiu zhi xiang tu : CBNRM jiang xue jin zhi chi xiang mu shuo bo shi you xiu lun wen ji = Learning from the field : the theses collection on CBNRM studies / Qi Gubo, Xu Xiuli, Wang Liquan zhu bian
  Qi, Gubo, 1970-
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  Qiu zhi xiang tu : CBNRM jiang xue jin zhi chi xiang mu shuo bo shi you xiu lun wen ji = Learning from the field : the theses collection on CBNRM studies / Qi Gubo, Xu Xiuli, Wang Liquan zhu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 100.019)

  This resource is very relevant to your query (score: 100.019)

 3. Zhou yi yu Huaidehai zhi jian / Tang Liquan zhu
  Tang, Liquan, 1935-
  [ Book, Government publication : 1991-1997 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Zhou yi yu Huaidehai zhi jian / Tang Liquan zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 88.231)

  This resource is very relevant to your query (score: 88.231)

 4. Zhongguo jun dui shi nian da guan / Wang Jinjun, Zhang Lijuan zhu
  Wang, Jinjun
  [ Book : 1989 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Zhongguo jun dui shi nian da guan / Wang Jinjun, Zhang Lijuan zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 73.601)

  This resource is very relevant to your query (score: 73.601)

 1. Da san yuan = Tri-Star / dao yan Xu Ke
  Fei tu er you ying die
  [ Video : 2005 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  This resource may have relevance to your query (score: 0.563)

  This resource may have relevance to your query (score: 0.563)

 1. Qing Zang Gaoyuan di qu lü you zi yuan tu / Zhongguo di zhi diao cha ju Chengdu di zhi diao cha zhong xin (Chengdu di zhi kuang chan yan jiu suo) bian zhi
  China. Di zhi diao cha ju. Chengdu di zhi diao cha zhong xin
  [ Map, Book : 2013 ]
  Languages: Chinese
  Qing Zang Gaoyuan di qu lü you zi yuan tu / Zhongguo di zhi diao cha ju Chengdu di zhi diao cha zhong xin (Chengdu di zhi kuang chan yan jiu suo) bian zhi
  This resource is very relevant to your query (score: 4.581)

  This resource is very relevant to your query (score: 4.581)

 2. Qing Zang Gaoyuan ji lin qu da di gou zao tu / Zhongguo di zhi diao cha ju Chengdu di zhi diao cha zhong xin (Chengdu di zhi kuang chan yan jiu suo) bian zhi
  China. Di zhi diao cha ju. Chengdu di zhi diao cha zhong xin
  [ Map, Book : 2013 ]
  Languages: Chinese
  Qing Zang Gaoyuan ji lin qu da di gou zao tu / Zhongguo di zhi diao cha ju Chengdu di zhi diao cha zhong xin (Chengdu di zhi kuang chan yan jiu suo) bian zhi
  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.233)

  This resource may be of limited relevance to your query (score: 0.233)

 1. Exercise training at the intensity of maximal fat oxidation in obese boys
  Tan, Sijie; Wang, Jianxiong; Cao, Liquan
  [ Article : 2016 ]
  View online (access conditions)
  At USQ Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 21.139)

  This resource is very relevant to your query (score: 21.139)

 2. Advanced Engineering and Technology II
  Annual Congress on Advanced Engineering and Technology Hong Kong, China) 2015 :
  [ Conference Proceedings, Book : 2015 ]
  View online (access conditions)
  At 2 libraries
  Advanced Engineering and Technology II
  This resource is very relevant to your query (score: 20.69)

  This resource is very relevant to your query (score: 20.69)

 3. Exercise training at the maximal fat oxidation intensity improved health-related physical fitness in overweight middle-aged women
  Wang, Jianxiong; Tan, Sijie; Cao, Liquan
  [ Article : 2015 ]
  View online (access conditions)
  At USQ Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 20.264)

  This resource is very relevant to your query (score: 20.264)

 4. Recreational football training improved health-related physical fitness in 9- to 10-year-old boys
  Wang, Jin; Cao, Liquan; Xie, Pengfei; Wang, Jianxiong
  [ Article : 2016 ]
  View online (access conditions)
  At USQ Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 20.162)

  This resource is very relevant to your query (score: 20.162)