Zhongguo zu jiu xie hui.

Also known as
Chung-kuo tsu chiu hsieh hui.
Zhong guo zu jiu xie hui.
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36618447
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1334255

Resources for Zhongguo zu jiu xie hui.

No user comments for this organisation

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Government Gazettes

No results

Minimise
 1. Zhongguo zuo jia xie hui Guizhou fen hui. "Hong lou meng" yan jiu zu
  This resource is very relevant to your query (score: 955.465)

  This resource is very relevant to your query (score: 955.465)

 2. Zhongguo xi ju jia xie hui Beijing fen hui. Cheng pai yi shu yan jiu xiao zu
  This resource is very relevant to your query (score: 955.026)

  This resource is very relevant to your query (score: 955.026)

 3. Zhongguo she hui ke xue yuan "Zhongguo jin dai wen xue bai ti" bian xie zu
  This resource is very relevant to your query (score: 925.499)

  This resource is very relevant to your query (score: 925.499)

Diaries, letters, archives

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise
 1. Zhongguo min zu yin yue yan jiu = Zhongguo minzu yinyue yanjiu / Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui, Guizhou Sheng yin yue jia xie hui
  Quan guo shao shu min zu yin yue xue shu yan tao hui Guiyang Shi, China) 1997 :
  [ Conference Proceedings : 1999 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Zhongguo min zu yin yue yan jiu = Zhongguo minzu yinyue yanjiu / Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui, Guizhou Sheng yin yue jia xie hui
  This resource is very relevant to your query (score: 174.431)

  This resource is very relevant to your query (score: 174.431)

 2. Hai xia liang an Zhongguo shao shu min zu yan jiu yu jiao xue yan tao hui lun wen ji / [zhu bian zhe Xiao Jinsong]
  Hai xia liang an Zhongguo shao shu min zu yan jiu yu jiao xue yan tao hui Beijing, China) (1995 :
  [ Conference Proceedings : 1996 ]
  Languages: Chinese
  At University of Sydney
  Hai xia liang an Zhongguo shao shu min zu yan jiu yu jiao xue yan tao hui lun wen ji / [zhu bian zhe Xiao Jinsong]
  This resource is very relevant to your query (score: 152.183)

  This resource is very relevant to your query (score: 152.183)

 3. Zhongguo Yisilan jiao yan jiu wen ji / "Zhongguo Yisilan jiao yan jiu wen ji" bian xie zu
  "Zhongguo Yisilan jiao yan jiu wen ji" bian xie zu
  [ Conference Proceedings : 1988 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Zhongguo Yisilan jiao yan jiu wen ji / "Zhongguo Yisilan jiao yan jiu wen ji" bian xie zu
  This resource is very relevant to your query (score: 141.74)

  This resource is very relevant to your query (score: 141.74)

 4. Guo ji tu shu guan xie hui lian he hui di 58, 59 jie da hui lun wen xuan yi / '96 Beijing guo ji tu lian da hui Zhongguo zu wei hui mi shu chu bian
  IFLA General Conference New Delhi, India) 1992 :
  [ Conference Proceedings : 1996 ]
  Languages: Chinese
  Guo ji tu shu guan xie hui lian he hui di 58, 59 jie da hui lun wen xuan yi / '96 Beijing guo ji tu lian da hui Zhongguo zu wei hui mi shu chu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 130.25)

  This resource is very relevant to your query (score: 130.25)

 1. Yong chun quan Zhongguo wu shu duan wei zhi xi lei jiao cheng : Yongchunquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian
  Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan (China)
  [ Video : 2009 ]
  Languages: Chinese
  At Ryde City Library
  Yong chun quan Zhongguo wu shu duan wei zhi xi lei jiao cheng : Yongchunquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian
  This resource is very relevant to your query (score: 85.995)

  This resource is very relevant to your query (score: 85.995)

 2. Yang shi tai ji quan = Yang-style taijiquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian ; Zhongguo wu shu xie hui shen ding
  Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan (China)
  [ Video : 2009 ]
  Languages: Chinese
  At 2 libraries
  Yang shi tai ji quan = Yang-style taijiquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian ; Zhongguo wu shu xie hui shen ding
  This resource is very relevant to your query (score: 50.642)

  This resource is very relevant to your query (score: 50.642)

 3. Wu shi tai ji quan = Wu-style taijiquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian ; Zhongguo wu shu xie hui shen ding
  Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan (China)
  [ Video : 2009 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Wu shi tai ji quan = Wu-style taijiquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian ; Zhongguo wu shu xie hui shen ding
  This resource is very relevant to your query (score: 44.771)

  This resource is very relevant to your query (score: 44.771)

 4. Sun shi tai ji quan = Sun-style taijiquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian ; Zhongguo wu shu xie hui shen ding
  Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan (China)
  [ Video : 2009 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Sun shi tai ji quan = Sun-style taijiquan / Guo jia ti yu zong ju wu shu yan jiu yuan zu bian ; Zhongguo wu shu xie hui shen ding
  This resource is very relevant to your query (score: 44.503)

  This resource is very relevant to your query (score: 44.503)

 1. Zhongguo zhong da zi ran zai hai yu she hui tu ji / Ke ji bu guo jia ji wei guo jia jing mao wei zai hai zong he yan jiu zu zhu bian ; Guangzhou di li yan jiu suo xie bian
  Ke ji bu guo jia ji wei guo jia jing mao wei zai hai zong he yan jiu zu
  [ Map, Book : 2004 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  Zhongguo zhong da zi ran zai hai yu she hui tu ji / Ke ji bu guo jia ji wei guo jia jing mao wei zai hai zong he yan jiu zu zhu bian ; Guangzhou di li yan jiu suo xie bian
  This resource is very relevant to your query (score: 75.087)

  This resource is very relevant to your query (score: 75.087)

 2. Zhongguo sheng huo yin yong shui di tu ji = Drinking water atlas of China / zhu ban dan wei Zhong yang ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui ; zhu bian dan wei Quan guo sheng huo yin yong shui shui zhi yu shui xing ji bing diao zha xie zuo zu, Zhong ...
  China. Zhong yong ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui
  [ Map, Book : 1990 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At National Library
  Zhongguo sheng huo yin yong shui di tu ji = Drinking water atlas of China / zhu ban dan wei Zhong yang ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui ; zhu bian dan wei Quan guo sheng huo yin yong shui shui zhi yu shui xing ji bing diao zha xie zuo zu, Zhongguo ke xue yuan, Guo jia ji hua wei yuan hui di li yan jiu suo
  This resource is very relevant to your query (score: 45.257)

  This resource is very relevant to your query (score: 45.257)

 3. Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu : H46C002001 (Damxung Xian fu) / xiang mu fu ze, Wu Zhenhan, Meng Xiangang, Hu Daogong ; jishu fu ze, Wu Zhengang ; fujisue fu ze, Hu Daogong (and 2 others) ; zho yao tian tu ren yuan, Wu Zhenhan (and 15 others) ; ...
  Zhongguo di zhi ke xue yuan. Di zhi li xue yan jiu suo
  [ Government publication, Map : 2011 ]
  Languages: Chinese
  Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu : H46C002001 (Damxung Xian fu) / xiang mu fu ze, Wu Zhenhan, Meng Xiangang, Hu Daogong ; jishu fu ze, Wu Zhengang ; fujisue fu ze, Hu Daogong (and 2 others) ; zho yao tian tu ren yuan, Wu Zhenhan (and 15 others) ; bian tu ren yuan, Wu Zhenhan, Ke Dongang ; zhi tu ren yuan, Su Lingjie, Yan Xili ; bian xie dan wei, Zhongguo di zhi ke xue yuan di zhi li xue yan jiu suo
  This resource is very relevant to your query (score: 9.405)

  This resource is very relevant to your query (score: 9.405)

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Zhongguo xi bei min zu di qu jing ji yu she hui xie diao fa zhan yan jiu / Yue Tianming deng zhu
  Yue, Tianming
  [ Book : 2009 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  Zhongguo xi bei min zu di qu jing ji yu she hui xie diao fa zhan yan jiu / Yue Tianming deng zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 446.278)

  This resource is very relevant to your query (score: 446.278)

 2. Zhongguo she hui zhuan xing qi min zu li yi xie diao yan jiu / Chang Kaixia, Liu Junsheng zhu
  Chang, Kaixia, 1978-
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  Zhongguo she hui zhuan xing qi min zu li yi xie diao yan jiu / Chang Kaixia, Liu Junsheng zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 385.207)

  This resource is very relevant to your query (score: 385.207)

 3. Zhongguo da bai ke quan shu / [Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she. Bian ji bu
  [ Book : 1980-2002 ]
  Languages: Chinese;English;Russian, [2 others]
  View online (access conditions)
  At 15 libraries
  Zhongguo da bai ke quan shu / [Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]
  This resource is very relevant to your query (score: 289.399)

  This resource is very relevant to your query (score: 289.399)

 4. Zhongguo ke xie fa zhan zhan lüe yan jiu / Zhongguo ke xie fa zhan zhan lüe yan jiu ke ti zu zhu ; [zhi bi ren Ding Yuanzhu ... [et. al]]
  Ding, Yuanzhu
  [ Book : 2003 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Zhongguo ke xie fa zhan zhan lüe yan jiu / Zhongguo ke xie fa zhan zhan lüe yan jiu ke ti zu zhu ; [zhi bi ren Ding Yuanzhu ... [et. al]]
  This resource is very relevant to your query (score: 280.027)

  This resource is very relevant to your query (score: 280.027)