Zhang, Taiyan (1868-1936)

Also known as
Binglin, Zhang (1868-1936)
Chang, Mei-shu (1868-1936)
Chang, Ping-lin (1868-1936)
Chang, Pin-lin (1868-1936)
Chang, T‘ai-yen (1868-1936)
Chzhan, Binlin′ (1868-1936)
Chzhan, Taĭian′ (1868-1936)
Shō, Heirin (1868-1936)
Zhang, Binglin (1868-1936)
Zhang, Binlin (1868-1936)
Zhang, Meishu (1868-1936)
章太炎 (1868-1936)
章枚叔 (1868-1936)
章炳麟 (1868-1936)
Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36605552
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1322424

Resources for Taiyan Zhang

Resources by Taiyan Zhang (100)

 1. Zhang Taiyan yu cui / Jiang Yihua bian
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 1993 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Zhang Taiyan yu cui / Jiang Yihua bian
  This resource is very relevant to your query (score: 101,176.75)

  This resource is very relevant to your query (score: 101,176.75)

 2. Zhang Taiyan shou ji xuan shi / Zhang Taiyan zhu ; Liu Chunhui xuan shi
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 2008 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At National Library
  Zhang Taiyan shou ji xuan shi / Zhang Taiyan zhu ; Liu Chunhui xuan shi
  This resource is very relevant to your query (score: 100,088.5)

  This resource is very relevant to your query (score: 100,088.5)

 3. Zhang Taiyan xian sheng xue shu lun zhu shou ji xuan / Zhang Nianchi xuan
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Government publication, Book : 1986 ]
  Languages: Chinese
  At 5 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 99,847.422)

  This resource is very relevant to your query (score: 99,847.422)

 4. Ji Zhang Taiyan xian sheng ( fu Taiyan wen lu xu bian) / Shen Yanguo zhu
  Shen, Yanguo
  [ Book : 1946-1975 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 97,069.617)

  This resource is very relevant to your query (score: 97,069.617)

 5. Shan hui yun yu : guan cang Zhang Taiyan xian sheng shu fa ji / Wu Chen zhu bian ; Si Yanli bian zhuan
  Si, Yanli
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  Shan hui yun yu : guan cang Zhang Taiyan xian sheng shu fa ji / Wu Chen zhu bian ; Si Yanli bian zhuan
  This resource is very relevant to your query (score: 96,342.578)

  This resource is very relevant to your query (score: 96,342.578)

 6. Taiyan xian sheng zi ding nian pu, 1868-1922 : fu: Zhang Taiyan xian sheng shi lüe, Taiyan xian sheng zi shu xue shu ci di, Taiyan xian sheng zhu shu mu lu / [Zhang Binglin bian zhu]
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 1965 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 92,624.766)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,624.766)

 7. Minguo Zhang Taiyan xian sheng Binglin zi ding nian pu / Zhang Binglin zhuan
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 1980 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 92,425.719)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,425.719)

 8. Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Jiang Yihua bian
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 2015 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At National Library
  Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Jiang Yihua bian
  This resource is very relevant to your query (score: 92,271.203)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,271.203)

 9. Zhang Taiyan shi wen xuan zhu / Zhang Taiyan zhu zuo bian zhu zu
  章太炎著作编著组
  [ Book, Government publication : 1976 ]
  Languages: Chinese
  At 5 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 91,552.453)

  This resource is very relevant to your query (score: 91,552.453)

 10. Zhang Taiyan xian sheng zi ding nian pu / Zhang Taiyan zhu
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 1986 ]
  Languages: Chinese
  At 4 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 87,620.898)

  This resource is very relevant to your query (score: 87,620.898)

More...

Resources about Taiyan Zhang (108)

 1. The political philosophy of Zhang Taiyan: The resistance of consciousness [Book Review]
  Zarrow, Peter
  China Journal, The
  [ Article : 2012 ]
  View online (conditions apply)
  This resource is very relevant to your query (score: 103,684.836)

  This resource is very relevant to your query (score: 103,684.836)

 2. Zhang Taiyan yu cui / Jiang Yihua bian
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 1993 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Zhang Taiyan yu cui / Jiang Yihua bian
  This resource is very relevant to your query (score: 102,094.125)

  This resource is very relevant to your query (score: 102,094.125)

 3. Zhang Taiyan shou ji xuan shi / Zhang Taiyan zhu ; Liu Chunhui xuan shi
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 2008 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At National Library
  Zhang Taiyan shou ji xuan shi / Zhang Taiyan zhu ; Liu Chunhui xuan shi
  This resource is very relevant to your query (score: 100,990.711)

  This resource is very relevant to your query (score: 100,990.711)

 4. Zhang Taiyan xian sheng xue shu lun zhu shou ji xuan / Zhang Nianchi xuan
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Government publication, Book : 1986 ]
  Languages: Chinese
  At 5 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 99,669.445)

  This resource is very relevant to your query (score: 99,669.445)

 5. Ji Zhang Taiyan xian sheng ( fu Taiyan wen lu xu bian) / Shen Yanguo zhu
  Shen, Yanguo
  [ Book : 1946-1975 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 96,899.32)

  This resource is very relevant to your query (score: 96,899.32)

 6. Shan hui yun yu : guan cang Zhang Taiyan xian sheng shu fa ji / Wu Chen zhu bian ; Si Yanli bian zhuan
  Si, Yanli
  [ Book : 2011 ]
  Languages: Chinese
  Shan hui yun yu : guan cang Zhang Taiyan xian sheng shu fa ji / Wu Chen zhu bian ; Si Yanli bian zhuan
  This resource is very relevant to your query (score: 96,677.766)

  This resource is very relevant to your query (score: 96,677.766)

 7. Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Jiang Yihua bian
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 2015 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At National Library
  Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Jiang Yihua bian
  This resource is very relevant to your query (score: 92,881.586)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,881.586)

 8. Minguo Zhang Taiyan xian sheng Binglin zi ding nian pu / Zhang Binglin zhuan
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 1980 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 92,819.266)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,819.266)

 9. Taiyan xian sheng zi ding nian pu, 1868-1922 : fu: Zhang Taiyan xian sheng shi lüe, Taiyan xian sheng zi shu xue shu ci di, Taiyan xian sheng zhu shu mu lu / [Zhang Binglin bian zhu]
  Zhang, Taiyan, 1868-1936
  [ Book : 1965 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 92,707.883)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,707.883)

 10. Taiyan xian sheng ji nian zhuan hao / Zhang shi guo xue jiang xi hui bian yin
  Zhang shi guo xue jiang xi hui
  [ Book : 1936 ]
  Languages: Chinese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 92,520.188)

  This resource is very relevant to your query (score: 92,520.188)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise
 1. Zhang Taiyan ji nian guan
  This resource is very relevant to your query (score: 1,011.964)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,011.964)

 2. Beijing shi fan da xue Zhang Taiyan zhu zuo yi zhu xiao zu
  This resource is very relevant to your query (score: 804.909)

  This resource is very relevant to your query (score: 804.909)

Government Gazettes

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Pictures, photos, objects

No results

Minimise

Maps

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise
 1. Zhang Taiyan zhuan shu tie / [Zhang Taiyan]
  Zhang, Taiyan, 1869-1936
  [ Book : 1970-1980 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 1,328.126)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,328.126)

 2. Zhang Taiyan jiang guo xue / Zhang Taiyan zhu
  Zhang, Taiyan, 1869-1936
  [ Book : 2009 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  Zhang Taiyan jiang guo xue / Zhang Taiyan zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 1,181.699)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,181.699)

 3. Zhang Taiyan zhuan / Jin Hongda zhu
  Jin, Hongda
  [ Book : 2014 ]
  Languages: Chinese
  Zhang Taiyan zhuan / Jin Hongda zhu
  This resource is very relevant to your query (score: 1,077.179)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,077.179)

 4. Zhang Taiyan de bai hua wen / Zhang Taiyan zhu
  Zhang, Taiyan
  [ Book : 1921 ]
  Languages: Chinese
  View online (access conditions)
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 1,066.201)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,066.201)

 1. Zhang Taiyan, Yogacara Buddhism, and Chinese Philosophy
  Makeham, John
  [ Article : 2012-2015 ]
  At ANU Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 604.135)

  This resource is very relevant to your query (score: 604.135)

 2. Research and Reflections on Zhang Taiyan
  Makeham, John
  [ Article : 2013-2015 ]
  At ANU Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 598.235)

  This resource is very relevant to your query (score: 598.235)

 3. Zhang Taiyan and the Asiatic Humanitarian Brotherhood, 1907
  Cai, Yuan; School of Social Sciences
  [ Article : 2011-2012 ]
  At Adel Uni Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 592.751)

  This resource is very relevant to your query (score: 592.751)

 4. Zhang Taiyan shi shi ba shi zhou nian ji Zhang Taiyan gu ju bao hu kai fang san shi zhou nian ji nian wen ji / Yuhang Zhang Taiyan gu ju ji nian guan bian
  Ji nian Zhang Taiyan shi shi ba shi zhou nian ji Zhang Taiyan gu ju bao hu kai fang san shi zhou nian--Zhang Taiyan xian sheng sheng ping ji si xiang ...
  [ Conference Proceedings : 2017 ]
  Languages: Chinese
  Zhang Taiyan shi shi ba shi zhou nian ji Zhang Taiyan gu ju bao hu kai fang san shi zhou nian ji nian wen ji / Yuhang Zhang Taiyan gu ju ji nian guan bian
  This resource is very relevant to your query (score: 577.198)

  This resource is very relevant to your query (score: 577.198)