Nguyẽ̂n Du (1765-1820)

Libraries Australia
http://nla.gov.au/anbd.aut-an36074900
NLA Persistent Identifier
https://nla.gov.au/nla.party-1207395

Resources for Du Nguyẽ̂n

Resources by Du Nguyẽ̂n (48)

 1. Tim hieu từ ngu truyện Kiè̂u / Le Xuan Lit
  Le, Xuan Lit
  [ Book : 2000 ]
  Languages: Vietnamese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 141,078.859)

  This resource is very relevant to your query (score: 141,078.859)

 2. Giai thoại Nguyễn Du và những mối tình dang dở / Phạm Thư Hiền ; Nguyễn Thị Thân sưu tầm
  Nguyẽ̂n, Du, 1765-1820
  [ Book : 2012 ]
  Languages: Vietnamese
  At Canterbury Bankstown
  This resource is very relevant to your query (score: 135,980.969)

  This resource is very relevant to your query (score: 135,980.969)

 3. Từ điẻ̂n truyện Kiè̂u / Đào Duy Anh
  Đào Duy Anh
  [ Book : 1974-2013 ]
  Languages: Vietnamese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 128,526.859)

  This resource is very relevant to your query (score: 128,526.859)

 4. Nguyẽ̂n Du tòan tập / Nguyẽ̂n Thạch Giang hiệu đính
  Nguyẽ̂n, Du, 1765-1820
  [ Government publication, Sound : 1996 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 124,928.039)

  This resource is very relevant to your query (score: 124,928.039)

 5. Truyện Kiè̂u : tác phả̂m và dư luận / Nguyẽ̂n Du ; Tuá̂n Thành, Anh Vũ, tuyẻ̂n chọn
  Nguyẽ̂n, Du, 1765-1820
  [ Book : 2002 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 123,260.234)

  This resource is very relevant to your query (score: 123,260.234)

 6. Thơ qúôc âm Nguỹên Du / Nguỹên Thạch Giang, khảo đính và chú giải
  Nguyễn, Du, 1765-1820
  [ Book : 1996 ]
  Languages: Vietnamese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 118,268.117)

  This resource is very relevant to your query (score: 118,268.117)

 7. Tư liệu Truyện Kiè̂u : thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn trường tân thanh / Nguyẽ̂n Tài Cả̂n
  Nguyẽ̂n Tài Cả̂n
  [ Book : 2008 ]
  Languages: Vietnamese
  View online (access conditions)
  This resource is very relevant to your query (score: 103,829.078)

  This resource is very relevant to your query (score: 103,829.078)

 8. Giai thoại truyện Kiè̂u / Vũ Ngọc Khánh
  Vũ, Ngọc Khánh
  [ Government publication, Book : 2005 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 103,248.07)

  This resource is very relevant to your query (score: 103,248.07)

 9. Truyện Kiều và tuổi trẻ / Lê Hữu Mục, Phạm Thị Nhung, Đặng Quốc Cơ
  Lê, Hữu Mục, 1925-
  [ Book, Government publication : 1998 ]
  Languages: Vietnamese;English;French, [2 others]
  View online (access conditions)
  At 3 libraries
  Truyện Kiều và tuổi trẻ / Lê Hữu Mục, Phạm Thị Nhung, Đặng Quốc Cơ
  This resource is very relevant to your query (score: 99,423.664)

  This resource is very relevant to your query (score: 99,423.664)

 10. Nguyẽ̂n Du toàn tập
  Nguyẽ̂n, Du, 1765-1820
  [ Book : 1996 ]
  Languages: Vietnamese;Chinese, [1 other]
  At 6 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 95,379.742)

  This resource is very relevant to your query (score: 95,379.742)

More...

Resources about Du Nguyẽ̂n (123)

 1. Tim hieu từ ngu truyện Kiè̂u / Le Xuan Lit
  Le, Xuan Lit
  [ Book : 2000 ]
  Languages: Vietnamese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 141,041.25)

  This resource is very relevant to your query (score: 141,041.25)

 2. Giai thoại Nguyễn Du và những mối tình dang dở / Phạm Thư Hiền ; Nguyễn Thị Thân sưu tầm
  Nguyẽ̂n, Du, 1765-1820
  [ Book : 2012 ]
  Languages: Vietnamese
  At Canterbury Bankstown
  This resource is very relevant to your query (score: 136,230.734)

  This resource is very relevant to your query (score: 136,230.734)

 3. Từ điẻ̂n truyện Kiè̂u / Đào Duy Anh
  Đào Duy Anh
  [ Book : 1974-2013 ]
  Languages: Vietnamese
  At 3 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 128,492.453)

  This resource is very relevant to your query (score: 128,492.453)

 4. Nguyẽ̂n Du tòan tập / Nguyẽ̂n Thạch Giang hiệu đính
  Nguyẽ̂n, Du, 1765-1820
  [ Government publication, Sound : 1996 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 124,835.188)

  This resource is very relevant to your query (score: 124,835.188)

 5. Truyện Kiè̂u : tác phả̂m và dư luận / Nguyẽ̂n Du ; Tuá̂n Thành, Anh Vũ, tuyẻ̂n chọn
  Nguyẽ̂n, Du, 1765-1820
  [ Book : 2002 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 122,810.211)

  This resource is very relevant to your query (score: 122,810.211)

 6. Thơ qúôc âm Nguỹên Du / Nguỹên Thạch Giang, khảo đính và chú giải
  Nguyễn, Du, 1765-1820
  [ Book : 1996 ]
  Languages: Vietnamese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 118,105.891)

  This resource is very relevant to your query (score: 118,105.891)

 7. Truyen Kieu ve Chu nghia hien thue cua Nguyen Du. / Ha-noi, Khoa hoc xa hoi, 1970 bibl
  Le Dinh Ky
  [ Book ]
  Languages: Undetermined
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 116,602.641)

  This resource is very relevant to your query (score: 116,602.641)

 8. Thứ mục vè̂ Nguyên-Du, 1765-1820 : Lê Ngọc-Trợ và Bu̕u-Cảm biên sọan dưới sử báo trợ của Trướng Dai Học Văn Khoa Saigon, Viện Khảo C,̉̂ Nhà Văn Khó và Thứ Viện Quốc Gia
  Lê Ngọc Trụ
  [ Book : 1965 ]
  Languages: Vietnamese
  At 2 libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 114,151.391)

  This resource is very relevant to your query (score: 114,151.391)

 9. Khao luan ve doan truong tan thanh / Doan-Quoc-Sy, Viet-Tu
  Doan Quoc Sy
  [ Book : 1959 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 113,008.641)

  This resource is very relevant to your query (score: 113,008.641)

 10. Dan giai Truyen Kim-Van-Kieu / cua Huyen-Mac Dao-Nhan soan
  Huyen Mac Dao Nhan
  [ Book : 1954 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 112,676.562)

  This resource is very relevant to your query (score: 112,676.562)

More...

No user comments for this person

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users

Possibly related

Digitised newspapers and more

Searching...

Minimise

Diaries, letters, archives

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

view all results

 1. Snapshots of websites, web pages and online publications about Australia and Australians collected since 1996.

  Search archived websites
  Search

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Books

Searching...

Minimise

Music, sound and video

Searching...

Minimise

People and organisations

Searching...

Minimise

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Maps

Searching...

Minimise

Lists

Searching...

Minimise

Government Gazettes

Searching...

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise
 1. Nguyễn Đức Dụ
  This resource is very relevant to your query (score: 1,561.085)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,561.085)

 2. Simmons, Cameron P.
  Dengue; Infectious Diseases; Microbiology
  ... I am a NHMRC Senior Research Fellow and VESKI Innovation Fellow at the University of Melbourne. I am ...
  This resource is very relevant to your query (score: 2.152)

  This resource is very relevant to your query (score: 2.152)

 3. Tran, Thach
  This resource is very relevant to your query (score: 1.851)

  This resource is very relevant to your query (score: 1.851)

 1. Chao don den Uc-dai-loi Phieu Khai-bao cua Du-khach
  Commonwealth of Australia Gazette. Government Notices (National : 1987 - 2012) Wednesday 13 November 1996 p 3404

  Government Gazette Notices Illustrated

  ... Chao don den Uc-dai-ldi Phieu Khai-bao cua Du-khach VUI LONG TRA L&l TRlf&C TAT CA CAjC CAU H6l VA ... tuoi. Cac mon nay bao gom tang-vat thuoc bat cit loai gi, ntfdc hoa nguyen-chat, ntf-trang, dong ho va ... 838 words
  This resource is very relevant to your query (score: 1,155.699)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,155.699)

 2. Finance and Administration COMMONWEALTH SUPERANNUATION ADMINISTRATION (COMSUPER) AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY
  Commonwealth of Australia Gazette. Public Service (National : 1977 - 2007) Thursday 13 March 2003 p 1602

  Government Gazette Appointments And Employment

  ... TERRITORY H. Nguyen; 740-09884 (PS29,25.7.2002) Note: Cancelled due to a Promotion Review decision. N.N. ... 23 words
  This resource is very relevant to your query (score: 63.973)

  This resource is very relevant to your query (score: 63.973)

 3. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 ORDER UNDER SUBSECTION 21A(2)
  Commonwealth of Australia Gazette. Government Notices (National : 1987 - 2012) Wednesday 2 August 1995 p 3058

  Government Gazette Proclamations And Legislation

  ... (2) WHEREAS — (A) The Nam Nguyen of 1136 An Phu Thao Dien thu Due Ho Chi Minh City, Vietnam is a foreign ... 1975 ('the Act'); (B) The Nam Nguyen proposes to acquire such interests in freehold Australian urban ... 158 words
  This resource is very relevant to your query (score: 63.935)

  This resource is very relevant to your query (score: 63.935)

 1. Qui est le commandant en chef de l'armee vietminh? VO NGUYEN-GIAP le "volcan sous la neige"
  Le Courrier Australien (Sydney, NSW : 1892 - 2011) Friday 2 January 1953 p 3 Article
  ... £vrier 1946 Vo Nguyen-Glap Gtait ministre de 1'lntGrieur du gouvernement preside* par Ho ChiMlnh depuls six ... Qui est le commandant en chef de l'armee vietminh ? VO NGUYEN-GIAP le "volcan sous la neige" pN f ... 1833 words
  This resource is very relevant to your query (score: 2,312.003)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,312.003)

 2. Programme d’affaires du Gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud
  Le Courrier Australien (Sydney, NSW : 1892 - 2011) Tuesday 1 July 2003 p 25 Article
  ... Programme d'affaires du Gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud Le département chargé du ... développement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW Department of State and Regional Development) a créé un ... 531 words
  This resource is very relevant to your query (score: 2,087.903)

  This resource is very relevant to your query (score: 2,087.903)

 3. AU VIETNAM Les élections du 25 janvier
  Le Courrier Australien (Sydney, NSW : 1892 - 2011) Friday 6 February 1953 p 8 Article
  ... AU VIETNAM Les elections du 25 janvicr D'upres 1c correspondant de 1'agencc Keuter a Saigon, les ... 'est diroulec sous le signe du "Vlet~Nam au Vletnamiens", ils avalent rlsolumeni declare leur rtpjKJsitlon au ... 419 words
  This resource is very relevant to your query (score: 1,758.079)

  This resource is very relevant to your query (score: 1,758.079)

Pictures, photos, objects

No results

Minimise
 1. Điện thoại niên giám nam phà̂n và cao nguyên miè̂n nam
  [ Periodical : 1900 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 321.81)

  This resource is very relevant to your query (score: 321.81)

 2. The execution of Van Nguyen: an Australian perspective
  Bagaric, Mirko
  [ Article : 2006 ]
  At Deakin Uni Inst Rep
  This resource is very relevant to your query (score: 197.299)

  This resource is very relevant to your query (score: 197.299)

 3. Từ A.T.K Thái Nguyên đé̂n chié̂n thá̆ng lịch sử Điện Biên Phủ
  Thái Nguyên (Vietnam : Province). Sở văn hoá thẻ̂ thao và du lịch
  [ Government publication, Conference Proceedings : 2009 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 192.606)

  This resource is very relevant to your query (score: 192.606)

 4. International symposium on the study of Hue Monuments Conservation and teh Reconstruction Project of Cà̂n Chánh Điện main palace = Hội thảo Quốc tế về Nghiên cứu Bảo Tồn Di tích Huế và Dự án Phục nguyên Cần Chấnh Điện ...
  Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế
  [ Government publication, Conference Proceedings : 2016 ]
  Languages: English;Vietnamese, [1 other]
  This resource is very relevant to your query (score: 192.252)

  This resource is very relevant to your query (score: 192.252)

Lists

No results

Minimise
 1. Đư`ơng gươm Nguyên Bá
  [ Video ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 385.762)

  This resource is very relevant to your query (score: 385.762)

 2. Hát thơ Kiều Nguyễn Du
  Nguyễn, Thị Chúc
  [ Sound : 2004 ]
  Languages: Vietnamese
  At GreaterDandenong Lib
  This resource is very relevant to your query (score: 323.267)

  This resource is very relevant to your query (score: 323.267)

 3. Hát thơ Kiều Nguyễn Du
  Phương Nam Film
  [ Sound : 2004 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 298.363)

  This resource is very relevant to your query (score: 298.363)

 4. Du ngoạn thắng cảnh Tây Nguyên
  [ Video : 2004 ]
  Languages: Vietnamese
  At Darebin Libraries
  This resource is very relevant to your query (score: 295.6)

  This resource is very relevant to your query (score: 295.6)

 1. Nguyẽ̂n Bính, thơ trước 1945 : tác phả̂m và dư luận / Tôn Thảo Miên, tuyẻ̂n chọn
  Nguyẽ̂n, Bính, 1919-1966
  [ Book : 2002 ]
  Languages: Vietnamese
  At ANU Library
  This resource is very relevant to your query (score: 559.227)

  This resource is very relevant to your query (score: 559.227)

 2. Thi hào Nguyễn Du : từ thơ chữ Hán đến kiệt tác Truyện Kiều / Nguyễn Hữu Sơn, biên soạn
  Nguyễn, Hữu Sơn
  [ Book : 2006 ]
  Languages: Vietnamese
  At Brisbane City Cou
  This resource is very relevant to your query (score: 550.676)

  This resource is very relevant to your query (score: 550.676)

 3. Nguyẽ̂n Khuyé̂n, tác phả̂m và dư luận / Tuá̂n Thành, Anh Vũ tuyẻ̂n chọn
  Tuá̂n Thành
  [ Book : 2002 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 546.768)

  This resource is very relevant to your query (score: 546.768)

 4. Nguyễn Du : thơ chữ Hán / ChiĐiền Hoàng Duy Từ
  Hoàng, Duy Từ
  [ Book : 1986 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 541.917)

  This resource is very relevant to your query (score: 541.917)

 1. Bản đò̂ du lịch Tây Nguyên : Central Highland tourist map / Nhà xuá̂t bản Bản đò̂, Xí nghiệp bản đò̂ địa hình
  Xí nghiệp bản đò̂ địa hình
  [ Map : 2008 ]
  Languages: Vietnamese;English, [1 other]
  This resource is very relevant to your query (score: 242.752)

  This resource is very relevant to your query (score: 242.752)

 2. Tập bản đồ chuyên đề Biển Đông : dự án "xây dựng hệ thống hóa cơ sở dự liêu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản, điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam"
  Trung tâm Thông tin, dữ liệu biẻ̂n và hải đảo
  [ Government publication, Map, Book : 2013 ]
  Languages: Vietnamese
  This resource is very relevant to your query (score: 165.525)

  This resource is very relevant to your query (score: 165.525)

 3. Hué̂ bản đò̂ du lịch = Tourist map = Carte touristique / [Công ty du lịch Thừa Thiên, Hué̂ ; chủ biên: Nguyẽ̂n Thanh Dà̂n]
  Công ty du lịch Thừa Thiên, Hué̂
  [ Map : 1991 ]
  Languages: Vietnamese
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 95.519)

  This resource is very relevant to your query (score: 95.519)

 1. Nửa vầng trăng ký ức : tập truyện / Lê Lạc Giao
  Lê, Lạc Giao
  [ Unpublished : 2016 ]
  Languages: Vietnamese
  At 5 libraries
  Nửa vầng trăng ký ức : tập truyện / Lê Lạc Giao
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.086)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.086)

 2. [Literary pamphlets
  [ Published : 1828-1946 ]
  Languages: Multiple languages
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.047)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.047)

 3. 7116 Dr Barbara Piscitelli AM Children's Art Archive
  Piscitelli, Barbara
  [ Published : 1986-2002 ]
  View online (access conditions)
  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.025)

  This resource may only be vaguely related to your query: matching terms may only have been found in the full text contents of the resource (score: 0.025)