English, Article, Journal or magazine article edition: Gida harcamalar inin gelir içindeki payi yönünden satin alma gücünün değerlendirilmesi: Türkiye’nin bölgeselleştirilmiş illeri bazinda bir değerlendirme; Evaluating the purchasing power parity in terms of food expenditure ratio in income: regionalized provincial example in Turkey Kalyoncu, Kahraman

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/105153
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Gida harcamalar inin gelir içindeki payi yönünden satin alma gücünün değerlendirilmesi: Türkiye’nin bölgeselleştirilmiş illeri bazinda bir değerlendirme; Evaluating the purchasing power parity in terms of food expenditure ratio in income: regionalized provincial example in Turkey
Author
 • Kalyoncu, Kahraman
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Bu çalışmada gıda harcamalarının toplam gelir içindeki paylarına bakarak, bireyin ya da hane halkının reel gelirinin ya da satın alma gücünün artıp artmadığı sorusuna cevap aradık. Gıda harcamalarının bütçe içindeki payının azalmasını reel gelirin artmasının bir göstergesi olarak ele aldık. Çalışmamızda Türkiye’nin 17 bölgesel hale getirilmiş illerinde 1994 ve 2003 yıllarında yapılan hane halkı bütçe anketi verilerini kullandık. Analiz sonucunda ele alınan dönem itibariyle gıda harcamalarının gelir içindeki payının azaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak ele alınan dönemler itibariyle hane halklarının reel gelirinin ya da satın alma güçlerinin arttığı bulunmuştur. ABSTRACT In this study, we investigate whether the individuals or household real income level or purchasing power parity increases in terms of food expenditure ratio in income. If the portion of the food expenditure in budget declines then we take it as an increase income level. 17 Turkish pregionalized provincial level household data is used for 1994 and 2003. For the period we experience that food expenditure ratio in income declines. Therefore, household reel income level or purchasing power has increased.
 • Anahtar Kelimeler: Satın Alma Gücü; Gıda Harcamalarının Gelir İçindeki Payı; Engel Kanunu; Düşük Mal
 • Purchasing Power; Food Expenditure Ratio İn İncome; Engel Law; Inferior Good.
 • RePEc:pra:mprapa:16152
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment