English, Article, Journal or magazine article edition: En analyse av tilgjengelighet og bruk av en laboratorieundersøkelse i primærhelsetjenesten Fauli, Siri

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/66336
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • En analyse av tilgjengelighet og bruk av en laboratorieundersøkelse i primærhelsetjenesten
Author
 • Fauli, Siri
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Rapporten fokuserer på legers bruk av Helicobacter pylori (H.pylori) -analysen i primærhelsetjenesten. For laboratorieundersøkelser får de fleste av privatpraksiserende leger refundert et beløp per analyse fra Rikstrygdeverket (totalt 2,4 millioner i 1998). Helicobacter pylori (H.pylori) -analysen brukes til å påvise antistoff mot bakterien H.pylori, en hovedårsak til magesår. Problemstillingen for Fauli har vært å se på spredning og bruk av en laboratorieanalyse i primærhelsetjenesten. Man ønsket å se på om det er visse kjennetegn ved legen som påvirker hans valg til å enten foreta en hurtigtest som utføres i legens laboratorium, eller om han sender inn en blodprøve til et medisinsk laboratorium. Med utgangspunkt i økonomisk valghandlingsteori har man satt legen overfor en beslutningssituasjon med to nivåer, A og B. Nivå A er hvorvidt han skal ha eller ikke ha laboratorieanalysen tilgjengelig i sin legepraksis, og nivå B er hvorvidt han skal bruke eller ikke bruke laboratorieanalysen i ett tilfelle med en pasient. Resultater viser at leger som sier at de har et informasjonsbehov om bruk av hurtigtesten har større sannsynlighet for å ha testen. Det påvises også at leger som oppgir forhandlerinformasjon som sin viktigste informasjonskilde har lavere sannsynlighet for å ha testen enn de som også bruker annen informasjon, og at leger som mottar refusjon har en større sannsynlighet for å ha hurtigtesten. Når det gjelder bruk av laboratorieanalysen viser resultater at leger i solopraksis oftere bruker H.pylori ­ analysen enn leger i gruppepraksis, og at leger i landdistrikt bruker laboratorieanalysen mindre enn leger i by. Videre at leger som mottar refusjon bruker laboratorieanalysen mer enn leger som ikke mottar refusjon, at sannsynligheten for å bruke en laboratorieanalyse øker med legens pretestsannsynlighet (legens vurdring av sannsynlighet for at pasientens plager skyldes en H.pylori-infeksjon før det evt. tas en laboratorieanalyse), og at leger som har hurtigtesten, bruker laboratorieanalysen oftere enn de som ikke har hurtigtesten.
 • Tilgjengelighet; kvalitetsikring; laboratorianalyse; prøvetaking; H.pylori
 • RePEc:hhs:oslohe:2000_007
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment