English, Article, Journal or magazine article edition: Er liggetid betinget av finansieringsordninger? - En analyse av paneldata fra 63 norske somatiske sykehus i årene 1976-1999 Nerland, Sølve Mikal

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/66333
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Er liggetid betinget av finansieringsordninger? - En analyse av paneldata fra 63 norske somatiske sykehus i årene 1976-1999
Author
 • Nerland, Sølve Mikal
Physical Description
 • preprint
Notes
 • I perioden 1976 til 1999 har sykehusene hatt tre forskjellige finansieringsordninger; kurpengeordningen (1970-1979), rammefinansiering (1980-1996), og fra 1.juli 1997 en ordning med delvis stykkprisfinansiering (Innsatsstyrt finansiering). Ved hjelp av paneldata fra 63 norske somatiske sykehus i årene 1976-1999 har Nerland utledet en modell som estimerer effekten av disse tre ulike finansieringsordningene på gjennomsnittlig liggetid i sykehusene. Datamaterialet viser at den gjennomsnittlige liggetiden er mer enn halvert fra 11,7 dager i 1976 til 4,7 dager i 1999. I nyere helseøkonomisk forskning er liggetid et omstridt produksjonsmål. Denne rapporten er ikke en studie av kostnadseffektivitet eller av kvaliteten på sykehustjenester. I stedet benyttes gjennomsnittlig liggetid som et uttrykk for pasientgjennomstrømningen i sykehusene. Nerland tester empiriske data fra SSB, Samdata (Sintef Unimed NIS) og kommunedatabasen (NSD) opp mot 8 teoretiske hypoteser om årsaker til liggetidsutviklingen i sykehusen. De uavhengige variablene i modellen er finansieringsordning, sykehustype, driftsutgifter per seng, poliklinikkandel, eldreandel i befolkningen, og gradvise teknologiske, medisinske og farmasøytisk nyvinninger. Dessuten diskuteres betydningen av eldreomsorgstilbudet i pasientenes hjemkommune i tolkningen av koeffisientene. Hypotesene om betydningen av finansieringsordningene og driftsutgifter per seng er spillteoretisk basert. Med rammefinansiering som prisnøytral referansekategori finner Nerland at langtidseffekten av kurpengeordningen er 4,1 dager lengre gjennomsnittlig liggetid, mens langtidseffekten av den innsatsstyrte finansieringsordningen er 4 dager kortere liggetid. Rapporten konkluderer med at liggetid ikke bare bør diskuteres i medisinsk terminologi, men også i lys av samfunns-vitenskapelig teori om økonomiske incentiver. Endringer i finansieringsordningen for sykehusene har vært et kraftfullt politisk styringsverktøy for å øke pasientgjennom-strømningen i sykehusene.
 • Sykehusfinansiering; kurpengeordningen; rammefinansiering; innsatsstyrt finansiering; liggetider på sykehus
 • RePEc:hhs:oslohe:2001_013
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment