English, Article, Journal or magazine article edition: Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmen-praktikere - korrigering av feil i variable i DEA Kjæserud, Guri Galtung

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/66305
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmen-praktikere - korrigering av feil i variable i DEA
Author
 • Kjæserud, Guri Galtung
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Kjæserud belyser muligheter for og problemer med å bruke pasienters vurderinger av primærhelsetjenesten som indikatorer på kvalitet i effektivitetsanalyser av allmenpraktikere. Effektivitetsverdiene er beregnet ved DEA metoden, med dataprogrammet Frisch DEA og supplerende analyser er foretatt ved hjelp av EXCEL og SPSS. Dataene som ligger til grunn er individata for leger og deres pasienter basert på spørreskjemaer. Statistiske tester benyttes for å undersøke hvorvidt det er ressurskrevende å øke pasientenes tilfredshet med ulike aspekter av tjenesten. Funn viser at det er pasienters økning i tilfredsheten med ventetiden på venteværelset som er den tilfredshetsvariabelen som krever mest ressurser å endre. Det er ikke signifikant å inkludere flere kvalitetsvariable, noe som kan innebære at tilfredshet ut over dette ikke er ressurskrevende i den modellen som benyttes i dette arbeidet. Som et alternativ til inkluderingen av pasientenes vurderinger i DEA effektivitetsanalysene forsøkes det å forklare variasjoner i effektivitet ved hjelp av regresjoner. I regresjonene blir flere variable signifikante der iblant om legen yter tilbud av forebyggende art og om pasienten har følelsen av å bruke nok tid hos legen.
 • Allmennpraktikere; kvalitet; effektivitet; DEA; pasienttilfredshet
 • RePEc:hhs:oslohe:2000_010
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment