English, Article, Journal or magazine article edition: Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering? Hagen, Terje P.; Iversen, Tor; Magnussen, Jon

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/66284
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering?
Author
 • Hagen, Terje P.
 • Iversen, Tor
 • Magnussen, Jon
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført for somatiske sykehus i Norge fra 1.7.1997. ISF innebærer at deler av fylkeskommunenes utgifter til behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Refusjonen avhenger av antall og sammensetning av behandlede pasienter, og refusjonen var i 1999 på 50 prosent. Ordningen medfører samtidig at staten tilfører fylkeskommunene mindre frie inntekter enn før. En forskningsrapport fra Terje P. Hagen, Jon Magnussen og Tor Iversen viser at effektiviteten i de regionale og sentrale sykehusene har økt ved at flere får behandling i forhold til antall ansatte, men et negativt trekk er at kostnadene pr. pasient også øker. Ett av hovedmålene med ISF var å oppmuntre fylkeskommuner og sykehus til å øke antall behandlede pasienter uten at sykehusenes effektivitet ble redusert. Som en del av ISF har helsemyndighetene satt en prislapp på ulike sykehustjenestene. Slik skal sykehusene se sammenheng mellom inntekt og produksjon. Om et sykehus klarer å behandle flere pasienter, skal de ved ISF få større inntekter. Rapporten "Sykehusenes effektivitetsutvikling 1992-1999: Hvilke effekter ga innsatsstyrt finansiering?" er gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet.
 • Sykehusfinasiering; innsatsstyrt finansiering; ISF; effektivitet på sykehus
 • RePEc:hhs:oslohe:2001_005
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment