English, Article, Journal or magazine article edition: ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998 Hagen, Terje P.; Iversen, Tor; Magnussen, Jon

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/66280
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998
Author
 • Hagen, Terje P.
 • Iversen, Tor
 • Magnussen, Jon
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Fra 1. juli 1997 ble det innført Innsatsstyrt finansiering (ISF) av somatiske sykehus i Norge. Innsatsstyrt finansiering innebærer at deler av utgiftene til fylkeskommunens behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Fylkene inngår ulike former for avtaler med sykehusene. Gjennom rapporten gis en første evaluering av effektene av Innsatsstyrt finansiering (ISF) på sykehusenes effektivitet og kostnader. Evalueringen omfatter perioden fra innføring og til og med 1998. Den korte tiden ordningen har fungert, gjør at resultatene må oppfattes som foreløpige.
 • Sykehusfinansiering; innsatsstyrt finansiering; ISF; effektivitet
 • RePEc:hhs:oslohe:2000_001
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment