English, Article, Journal or magazine article edition: Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter? Kvinge, Bjørnar Andreas

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/66269
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter?
Author
 • Kvinge, Bjørnar Andreas
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Tittelen "Pengene eller Livet?" er en spissformulering som er ment å uttrykke avveiningen en samfunnsplanlegger må gjøre mellom å øke offentlige investeringer med den hensikt å redde liv eller bruke pengene i alternative anvendelser. Bjørnar Andreas Kvinge viser gjennom beregninger utført på et tallgrunnlag fra en undersøkelse hvordan befolkningens verdsetting av slike livreddende prosjekter kan estimeres. Rapporten tar for seg tre ulike teknikker for å avdekke betalingsvillighet, som hver for seg gir et selvstendig estimat, og sammen underbygger størrelsen på befolkningens verdsetting. Det blir undersøkt om verdsettingen varierer med ulike karakteristika ved prosjektene, og finner indikasjoner på at betalingsvilligheten avhenger av hvilken dødsårsak vi reduserer dødeligheten for. Et funn er at betalingsvilligheten for å redde liv fra å dø av miljørelaterte lidelser er høyere verdsatt enn liv reddet fra hjerte- og karlidelser.
 • Helseutgifter; prioriteringer
 • RePEc:hhs:oslohe:2000_008
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment