Nhớ người yêu / Trường Vũ Trường Vũ, 1963-

User activity

Share to:
View the summary of this work
Creator
Trường Vũ, 1963-
Subjects
Popular music.; Songs, Vietnamese - United States.; Popular music - Vietnam - 1991-2000.
Audience
General
Contents
  • 01. Nhớ người yêu (Hoàng Trang - Thảo Trang)
  • 02. Áo em chưa mặc một lần (Hoài Linh)
  • 03. Bài tình ca cô đơn (Đài Phương Trang)
  • 04. Nghèo mà có tình (Thái Khang)
  • 05. Kiếp đỏ đen (Duy Mạnh)
  • 06. Xua đi huyền thoại (Thái Hoàng)
  • 07. Ông lái đò (Hiếu Nghĩa)
  • 08. Căn nhà mộng ước (Thanh Phương)
  • 09. Liên khúc: - Nhật ký đời tôi (Thanh Sơn) - Tình yêu trả lại trăng sao (Lê Dinh)
Bookmark
http://trove.nla.gov.au/work/5530767
Work ID
5530767

3 editions of this work

Find a specific edition
Thumbnail [View as table] [View as grid] Title, Author, Edition Date Language Format Libraries

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this work

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this work

Add a comment


Show comments and reviews from Amazon users