1682, English, Book, Illustrated edition: Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant- reize. Behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsche Neerlants Brasil, zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: en ��inzonderheit ein wijtloopig verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenjarigh verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640. tot 1649. hebben toegedragen. Door gaens verçiert met verscheide afbeeldingen, na't leven aldaer getekent. [electronic resource] Johannes Nieuhof 1618-1672

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/3280230
Physical Description
 • 2 pt. in 1 v. ([10], 47, 40-192, 195-240, [2]; [4], 218, 217-308, [4] p., [82] leaves of plates (31 double)) :
Published
 • T'Amsterdam Voor de weduwe van Jacob van Meurs, op de Keizers-gracht 1682
Language
 • English

Edition details

Title
 • Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant- reize. Behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsche Neerlants Brasil, zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: en &​#xfffd;&​#xfffd;inzonderheit ein wijtloopig verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenjarigh verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640. tot 1649. hebben toegedragen. Door gaens verçiert met verscheide afbeeldingen, na't leven aldaer getekent.
Uniform Title
 • Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant-reize
Also Titled
 • Joan Nieuhofs Gedekwaerdige Zee en Lantreize. Door de voornaemste Landschappen van West en Oostindien
Author
 • Johannes Nieuhof 1618-1672
Other Authors
 • Nieuhof, Hendrik.
 • Meurs, Jacob van, 1619-1680, printer.
Published
 • T'Amsterdam Voor de weduwe van Jacob van Meurs, op de Keizers-gracht 1682
Medium
 • [electronic resource]
Physical Description
 • 2 pt. in 1 v. ([10], 47, 40-192, 195-240, [2]; [4], 218, 217-308, [4] p., [82] leaves of plates (31 double)) :
Subjects
Language
 • English
Contributed by
Open Library

Get this edition

None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

Found at these bookshops

Searching - please wait...

You also may like to try some of these bookshops, which may or may not sell this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment