English, Article, Journal or magazine article edition: Beregning av tilgjengelighetsindeks til spesialisthelsetjenester på kommunenivå Kopperud, Gry Stine

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/147927
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Beregning av tilgjengelighetsindeks til spesialisthelsetjenester på kommunenivå
Author
 • Kopperud, Gry Stine
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Formålet med dette notatet er å konstruere en indeks for å kunne belyse den norske befolknings tilgjengelighet til offentlig finansierte spesialisthelsetjenester. Geografiske variasjoner mellom alle kommunene beregnes i en tilgjengelighetsindeks, for spesialisthelsetjenester utført ved offentlige sykehus og privatpraktiserende spesialister utenfor sykehus. En indikator for tilgjengelighet på kommunenivå må inneholde et mål for kapasiteten i vedkommende kommune, og et mål for tilbudet i nærliggende kommuner. Tilgjengelighets-indeksen er beregnet med utgangspunkt i konstruerte kapasitets- og avstandsmatriser. Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten måles langs tre dimensjoner: Effektive senger, årsverk for sykehusleger og årsverk for privatpraktiserende spesialister med fylkeskommunal driftsavtale. Avstanden måles på to måter: Antall kilometer og reisetid i minutter. Den beregnede tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten er best for de mest befolkningstette kommunene. Kommunene med best tilgjengelighet i forhold til gjennomsnittet er sammenfallende med de som har størst kapasitet per innbygger i fylket. Tilgjengeligheten er dårligst for kommunene i helseregion Nord. Aller dårligst er tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten i kommunene med små innbyggertall i Nordland og Finnmark.
 • Tilgjengelighetsindeks; tilgjengelighet; spesialisthelsetjenester; kommunenivå
 • RePEc:hhs:oslohe:2002_014
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment