English, Article, Journal or magazine article edition: Statlige sykehus; Kan styrings-effektiviteten bedres? Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/147920
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Statlige sykehus; Kan styrings-effektiviteten bedres?
Author
 • Opedal, Ståle
 • Stigen, Inger Marie
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Dette notatet tar kort for seg hvilke faser regionaliseringen av spesialisthelsetjenesten har vært i gjennom de siste 30 årene og hvilke erfaringer som ble høstet i forbindelse med gjennomføringen av det lovpålagte regionale helsesamarbeidet i 1999-2001. Til sist berører notatet enkelte styringsmessige sider ved den nye modellen med statlig eierskap og foretaksorganisering og hva som kan være mulige fallgruver for modellen. Notatet bygger på en evaluering av det regionale helsesamarbeidet som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Rogalandsforskning (RF) og Nordlandsforskning (NF) har utført på oppdrag fra det daværende Sosial- og helsedepartementet. I den forbindelse er det laget tre arbeidsnotater, samt en sluttrapport som oppsummerer resultatene fra de tre notatene. Som følge av reformen med statlig eierskap og foretaksorganisering som trådte i kraft 1.1.2002, er evalueringen av det regionale helsesamarbeidet omformulert og tilpasset den nye styringsstrukturen. Den omdefinerte evalueringen er treårig og skal være avsluttet i 2004. Evalueringsprosjektet skal, i likhet med evalueringen av det regionale helsesamarbeidet, ha fokus på styringseffektiviteten i styringsmodellen. I notatet er det kort redegjort for noen av de spørsmål som evalueringen vil søke å besvare. Vi gjør oppmerksom på at foreliggende notat ikke dekker alle resultatene fra evalueringen av det lovpålagte regionale helsesamarbeidet. For ytterligere utdyping vises det til referanser oppgitt i notatet.
 • Regionalt helsesamarbeid; spesialisthelsetjenesten; statlig eierskap
 • RePEc:hhs:oslohe:2002_012
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment