English, Article, Journal or magazine article edition: Bruk av paneldatametoder til å belyse allmennlegers henvisningsmønster Lurås, Hilde; Aas, Eline

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/147912
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • Bruk av paneldatametoder til å belyse allmennlegers henvisningsmønster
Author
 • Lurås, Hilde
 • Aas, Eline
Physical Description
 • preprint
Notes
 • Fordi paneldata gir oss muligheter til å kontrollere for individspesifikk og/​eller tidsspesifikk heterogenitet er det mange fordeler ved å benytte denne typen data i økonometriske undersøkelser (Biørn, 2000). Hensikten med denne rapporten er ikke resultater per se, det sentrale er snarere å gjennomgå og å diskutere de empiriske spesifikasjonene som ligger til grunn når vi estimerer på et paneldatasett. Å illustrere disse metodene med utgangspunkt i en faktisk problemstilling og et faktisk datasett bringer frem nye elementer og gir dermed en bedre innsikt og forståelse for de økonometriske metodene som er hovedtemaet for rapporten. Vi har valgt å ta utgangspunkt i et paneldatasett innsamlet og tilrettelagt i forbindelse med evalueringen av fastlegeforsøket. Bakgrunnen for denne datainnsamlingen var et ønske om å belyse hva som faktisk skjer med antallet henvisninger når dagens allmennlegetjeneste blir erstattet av en ny organisering, og en ny avlønningsordning for allmennlegene. Resultater fra undersøkelsen, samt politikkimplikasjoner av funnene er tidligere publisert (Iversen og Lurås 2000). For å kunne se sammenhenger mellom hypoteser, data, empiriske spesifikasjoner og analyser vil vi likevel gjennomgå hypotesene som ligger til grunn for datainnsamlingen.
 • Paneldata; legers henvisningsmønster;
 • RePEc:hhs:oslohe:2002_006
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment