English, Article, Journal or magazine article edition: En økonomisk-politisk analyse av det norske legemiddelmarkedet En gjennomgang av reguleringsbestemmelser for legemiddelmarkedet med spesiell fokus på konsekvenser av innføring av ny apoteklov 3.mars 2001 Fjørtoft, Ragnhild Røhme

User activity

Share to:
 
Bookmark: http://trove.nla.gov.au/version/120424
Physical Description
 • preprint
Language
 • English

Edition details

Title
 • En økonomisk-politisk analyse av det norske legemiddelmarkedet En gjennomgang av reguleringsbestemmelser for legemiddelmarkedet med spesiell fokus på konsekvenser av innføring av ny apoteklov 3.mars 2001
Author
 • Fjørtoft, Ragnhild Røhme
Physical Description
 • preprint
Notes
 • I denne rapporten belyses det norske legemiddelmarkedet og de enkelte aktørene, interaksjonen mellom dem og lover og forordninger som regulerer denne interaksjonen. Ny apoteklov fra 3. mars 2001 har medført endringer for markedet. Fungerer reguleringsbestemmelser og refusjonsordninger etter hensikten ? Hvis ikke dette er tilfelle, hva er årsaken , og hva kan gjøres for å forbedre systemet ? To preparatgrupper er brukt som eksempel for å se hvordan prisutviklingen og markedsandelen har vært for disse i lys av reguleringsendringene. Det er utviklet en modell som gir anledning til å se hvordan endringer i det offentlige reguleringsregimet er reflektert i pris og markedsandeler for hvert preparat. Resultatet viser at til tross for tiltak for å begrense refusjonsutgiften vokser legemiddelomsetningen dramatisk. Reguleringsendringer har ikke hatt vesentlig påvirkning på prisutviklingen. Dette kan tyde på at reguleringsregimet ikke fungerer etter hensikten. Det er flere årsaker til dette, deriblandt disse fire ; gevinstdelingsmodellen og avansereguleringen, orginalprodusentens forhandlingsmakt med AIP-regulering, fullsortimentskravet på SLV`s bytteliste og utenlandske priser som grunnlag for fastsettelse av maksimal AIP. Rapporten konkluderer med at den nye apotekloven ikke fungerer etter sin hensikt. En av grunnene til det er at vertikal integrasjon mellom grossister og apotek har satt gevinstdelingsmodellen ut av spill for store deler av markedet. Prisreguleringsregimet sammen med de nye eierkonstellasjonene, som det ble åpnet for i den nye apotekloven, er ikke forenlig med målsettingen om lavest mulig pris på legemidler.
 • legemiddlemarkedet; apotekreformen;
 • RePEc:hhs:oslohe:2003_013
Language
 • English
Contributed by
OAIster

Get this edition

Other links

 • Set up My libraries

  How do I set up "My libraries"?

  In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen.

 • All (1)
 • Unknown (1)
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.
None of your libraries hold this item.

User activity


e.g. test cricket, Perth (WA), "Parkes, Henry"

Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Be the first to add a tag for this edition

Be the first to add this to a list

Comments and reviews

What are comments? Add a comment

No user comments or reviews for this version

Add a comment