Refine your results:

Searching...

Pictures, photos, objects

Searching...

Minimise

Want to be alerted about new results for this search? Subscribe to this web feed
What is a web feed?

Go to the Pictures, photos, objects homepage

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

Digitised newspapers and more

No results

Minimise
 1. Dong da jian zhu ... nian jian
  Dong nan da xue. Jian zhu xue yuan
  [ Periodical : 1900-2011 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At Uni of Melb Library
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 2. Zhongguo ke ji lun wen tong ji yu fen xi : nian du yan jiu bao gao / Zhongguo ke xue ji shu xin xi yan jiu suo
  Zhongguo ke xue ji shu xin xi yan jiu suo
  [ Periodical : 1900-2011 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 3. Xianggang kang fu ji hua fang an
  Hong Kong (China). Rehabilitation Division
  [ Periodical : 1900-2011 ]
  Languages: Chinese
  Possibly online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 4. Xianggang kang fu ji hua fang an jian tao
  Hong Kong. Rehabilitation Division
  [ Periodical : 1900-2011 ]
  Languages: Chinese
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 1. Tianjin gong an tong ji (yi jiu wu er nian zhi an qing kuang)
  Tianjin Shi ren min zheng fu gong an ju
  [ Book : 1953 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. Hun yin fa xuan chuan shou ce / Dongbei ren min zheng fu si fa bu xuan chuan ke zhe
  Dongbei ren min zheng fu si fa bu xuan chuan ke
  [ Book : 1951 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Nong ye tong ji zi liao shou ce / Nong ye bu ji hua ju bian
  Nong ye bu. Ji hua ju
  [ Book : 1958 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 4. Sulian guo min jing ji tong ji zi liao hui bian / Sulian bu zhang hui yi zhong yang tong ji ju bian
  [ Book : 1956 ]
  Languages: Chinese
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 1. Xizang di fang xiang tu / bian hui zhe, Zhang Genjin ; jiao ding zhe, Ge Suicheng
  Zhang, Gengjin
  [ Map : 1955 ]
  Languages: Chinese
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. [Kuang-tung]
  Chung-kuo ti li mo hsing chih tsao she
  [ Map : 1950-1959 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Taoyuan Xian xing zheng qu yu tu / Taoyuan Xian zhengf u zhu ji shi hui zhi
  Taoyüan (Formosa). Zhu ji shi
  [ Map : 1950 ]
  Languages: Chinese
  At University of Sydney
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 1. Di nü hua : 帝女花
  Winson Entertainment Distribution Ltd
  [ Video : 1959-2006 ]
  Languages: Chinese
  At Moonee Valley Lib
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. Pipa Xiang kou gu ren lai : 枇杷巷口故人來
  Tao yuan dian ying qi ye gong si
  [ Video : 1959-2002 ]
  Languages: Chinese
  At Moonee Valley Lib
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Yun niang : 芸娘
  Winson Entertainment Distribution Ltd
  [ Video : 1959-2006 ]
  Languages: Chinese
  At Moonee Valley Lib
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 4. Shi kong ji : 狮吼记
  Winson Entertainment Distribution Ltd
  [ Video : 1959-2006 ]
  Languages: Chinese
  At Moonee Valley Lib
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 1. [Liu Benqian yi xue bi ji]
  Liu, Benqian
  [ Unpublished : 1950-1960 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. [Zhongguo yan yu Ying yi gao ben] [Lionel Giles]
  Giles, Lionel, 1875-1958
  [ Unpublished : 1899-1950 ]
  Languages: Chinese;English, [1 other]
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Han zi zhi pai fa
  [ Unpublished : 1930-1950 ]
  Languages: Chinese
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

Pictures, photos, objects

Showing: 1 - 20 of 57

Maximise
 1. [Zhou Enlai zai Wanlong hui yi shang de jian hua]
  [ Photograph : 1955 ]
  Keywords: Zhou, Enlai, 1898-1976.; Asian-African Conference.; China - Foreign relations - 1949-1976.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. Paintings
  Shen, Shi
  [ Art work : 1952 ]
  Keywords: Painting, Chinese.
  At WA State Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Laurence Picken papers
  Picken, Laurence
  [ Photograph : 1900-2001 ]
  Keywords: Picken, Laurence Ernest Rowland.; Musica Asiatica; Musicologists - England.
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 4. Sung hua shih fu [Sung painting : 10 prints]
  [ Art work : 1956-1960 ]
  Keywords: Painting, Chinese.
  At QLD College of Art
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 5. Duo da jing, xing shui li, ai guo feng chan you bao zhang [Construct more wells and irrigation works, be patriotic for a promising harvest] / Xu Fengming zuo
  Xu, Fengming designer
  [ Poster, chart, other : 1952 ]
  Keywords: Posters, Chinese - 20th century.; China - Economic conditions - 1949- - Pictorial works.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 6. Wei zu guo fu ze, bao zheng zhi liang he ge [Be responsible, ensuring quality standards] / Wu Dezu zuo
  Wu, Dezu designer
  [ Poster, chart, other : 1953 ]
  Keywords: Posters, Chinese - 20th century.; China - Economic conditions - 1949- - Pictorial works.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 7. Ji ben jian she yao hao yao sheng yao kuai [For better, more economic and faster basic construction] / Tao Mouji zuo
  Tao, Mouji designer
  [ Poster, chart, other : 1953 ]
  Keywords: Posters, Chinese - 20th century.; China - Economic conditions - 1949- - Pictorial works.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 8. Ba yu liang mai gei guo jia, zhi chi guo jia jian she [Sell purplus grain to the nation, supporting national construction] / Qian Daxi zuo
  Qian, Daxi designer
  [ Poster, chart, other : 1953 ]
  Keywords: Posters, Chinese - 20th century.; China - Economic conditions - 1949- - Pictorial works.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 9. Han Xizai ye yan tu juan / Gu Hongzhong bi
  Gu, Hongzhong, 10th cent
  [ Art work : 1952 ]
  Keywords: Gu, Hongzhong, 10th cent.; Scrolls, Chinese - Song-Yuan dynasties, 960-1368.; 顧閎中, 10th cent.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 10. Beijing cheng jiao ming sheng / Tao Yiqing zhi tu
  Tao, Yiqing
  [ Poster, chart, other : 1952 ]
  Keywords: Beijing (China) - Maps.; Beijing (China) - Description and travel.
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 11. [Chinese characters]
  [ Poster, chart, other : 1900-2012 ]
  Keywords: Mandarin dialects - Study and teaching.; Chinese language - Study and teaching - English speakers.; Chinese language - Study and teaching.
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 12. Zhonghua renmin gongheguo zhong jiang (2)
  [ Poster, chart, other : 1956 ]
  Keywords: Generals - China - Posters.; Posters, Chinese - 20th century.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 13. Dalai Lama·Danzengjiacuo, Bancan E'erdeni·Quejijianzan zai Beijing qi jian he ge zu ren min jing ai de wei da ling xiu Mao Zedong zhu xi zai yi qi / Hou Bo she
  Hou, Bo
  [ Poster, chart, other : 1956 ]
  Keywords: Chos-kyi-dbaṅ-phyug Panchen Lama VII, 1938-1989; 毛泽东 (1893-1976); China - Politics and government - 1949-1976 - Posters.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 14. Yi jiu wu san nian Mao zhu xi tou piao xuan ju ren min dai biao
  [ Poster, chart, other : 1954 ]
  Keywords: Mao, Zedong, 1893-1976; 毛泽东 (1893-1976); Heads of state - China - Posters.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 15. Kai guo da dian / Dong Xiwen zuo
  Dong, Xiwen, 1914-1973
  [ Poster, chart, other : 1953 ]
  Keywords: Posters, Chinese - 20th century.; China - History - 1949- - Posters.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 16. An aerial view of Hong Kong's business centre = Xianggang zhong qu da xia niao kan tu / bian zhi, Lo Ting-chou
  Luo, Dingzhou
  [ Map, Photograph : 1959 ]
  Keywords: Not drawn to scale.; Central business districts - China - Hong Kong - Maps.; Victoria (Hong Kong) - Aerial views.
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 17. Han yu shi zi ka pian : Chinese vocabulary cards
  [ Poster, chart, other : 1900-1989 ]
  Keywords: Chinese language - Glossaries, vocabularies, etc.
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 18. [We love peace fervently]
  Ren min mei shu chu ban she
  [ Poster, chart, other : 1952 ]
  Keywords: Children - China - 1950-1960.; Political posters - 1950-1960. - Chinese; Propaganda - Chinese - 1950-1960.
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 19. Jian hua tai ji quan gua tu / Zhonghua Renmin Gongheguo ti yu yun dong wei yuan hui yun dong si bian
  China. Guo jia ti wei. Yun dong si
  [ Poster, chart, other : 1956 ]
  Keywords: Tai chi.
  At National Library
  Jian hua tai ji quan gua tu / Zhonghua Renmin Gongheguo ti yu yun dong wei yuan hui yun dong si bian
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 20. State of Singapore : our 51 assemblymen
  Singapore. Ministry of Culture
  [ Poster, chart, other : 1950 ]
  Keywords: Cabinet officers - Singapore - Posters.; Singapore - Politics and government - 20th century - Posters.; Posters.
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

Drag and drop results that describe the same work to combine them. (or read more about how to make this decision)