Lists (None yet)

Login to create lists

Tagged (None yet)

Add Tags

Comments (None yet)

Add New Comment

1 correction by doug.butler - Show corrections

LEGISLATIVE COUNCIL.

Midland District (2 seats). — W O Duncan' (.L5b.). 1,791; W. Fail (Lab.)! TOO; D. J. Gordon* (Lsb.), 1,792; E J L. Stokes (Laib.). 817.

' Northern District (4 seats). — A P Bl«sinz (C;P.), 2.C65; M. Collins (C.P.)' 1.032: J. A Geddes (Lib.), 1.C93; E E George (Lab.). 2.C9C: A. L. MeEwin (Lib.). I.fl42; W. G. Mills (C.P.), 2C6S \V. Morrow*. 1.973: G. Ritchie (Lib) 1,837: L. Francis (C.P.). 1,872. Central District Xo. 1 ]2 seats)- T Gluyiip* (1T/1I1.). 7.413: A. 'A. Kii'kpatriek *(Lab.). 7.5S1: W. Senior (Lib.), 4,234 W. H. Story (Lib.), 4.140. CeoUrnl District No. 2 (2 ^eats) ? J. J. Daly (I.ab.). 2,742; W. H. Harvey* (TAb.), 5.O55: A. «. Roberts (Labf), 2.S44; H. Tassie '(Lib.), 5,266. HOUSE OF ASSEMBLY. Adelaide (3 seats).— W. J. Denny* (Lab.), 6,641; A. A. Edwards* (Lab?), 6,514; Mrs. A. K. Goode (Lib.), 1,515; J. Gunn* (Lab.), 6,854; J. Pedlar (Ind),   458. (Complete). North Adekidfe (2 seats). — W. An gus (LH-.). 4,867; F. W. BitTelP (.Tiab.). li.215: S. W. Jeffries (lib.), 5,1CS- S R Whriiford* (Lab.). C.114. (Complete) ' Aibert (2 sweats).— P. J. Edwards (lib.), 8.'2: H. Mclntnsh* (C.P.), 2 113- F. M. McMillan* (C.P.), 2,029; F S'. WyEae (Lib.). 7.j7. Alexandra (3 seats).— ^F. G. Ayres fC.P.), 14»4; J. M. Cheriton (6i-.)f 1,023; A. P. Davies (Lab.), 1,820; w! Forler (C.P.), 987: P. T. HeegatM (Lib ) 3.307; H. 8. HudnT* (LH».), 3,335; G. iB. Laffer* (Commissioner of Crown lands) 3^»; H. H. Newell (Lefi-.), 1,761; 3BL Q. P. Pearce (Lab.), 1,794. Barossa (3 seats). — Dr. H. Oaeedow (CJP.). l,I»2v-; Sir Richard1 Butler* (Speaker). 3.184: G. Cooke (I^ab.) 3.572 H. B. Ooffcv*. 3^05: W. Hasue (Treasurer. 3.6M : L. A. Hoptinn (Lab ) 3,414: T. P. Howard (Lnb.). 3.011. Burra Burra (3 seats).— R. J: Cnrter (C.V.). 870; S. W. Dickson* (Lib ) 2.4-11: A. K. G. Hawke (Lab.). 2,060; T. Hawke* fCiP.), 1^40; G. F. Jen kins* (Oommissionec of Ptrbiic 'Wotka). 2^65^T,X J«ttneE-fLib.),2)0MrA^D.:

lfcDonaJd (CP.),'1,1«; '& «^?* UK), 2fiTb; M. B. O'ildoraA (Lab). Liltl. ' FJiadent (2 aeato).— K. J. Bjumnd CC.P.), 42B; J. H. awmV tCJW. k7O; B. J. Craigie (SKngirTax), 2ffl; H. B. Fridt («n»ieTax), 287: F.JMha* ers (Lib.), «B; 5Tg. Moselej*. 706; J (^Connor. (Lafc.), 618; J. B. Pollard (IOfcwB'(» seate).-C. ?? -Collte' (LA.). 3,243; H. HamtaPg (lib.), 2j921; J. B. Rtnlea* (IA.). &&*?£?**»? ford (Lab.), 3.470; M. B. Woo* (Lab.), 3,l(»i H. D. Youn«* (Lib.), 3j224. Newcastle (2 seata).— C. P. Butter (L».), 650: T. Butterfel* '(***-?)' mi W. Harvey* (Lsb.) 1.427. Stantey (2 se«ts).-J. J. Anghey (CiP.), 1,368; A. O. Badman (CJ.), 2.172; «r Henrr BaweU* (fregie^' 2.798 D. Men«e» (Ind.), 1546; B. D NieholJs* (Lib.), 3^88. . Victoria (2 «ati).-J. V. .Comjell (La*.), SJffi; V. G. Pethenek* (Lib.). 4^478; P.^eidy* (Lib.), 5.006; »? J ^wSoo^seats).-^ B .-»«*-? (Lab.). 2^55; J. Verran. (LU-.), 1,750. ^WoSoora (3 seatoj^f. ,E- Bowden (Ltb,). 2585; B. Ii,BB«KAii*bii! 2.602; A. G. Cameron. (C.P.). 2.041; O. H^uhst (C.P.), 1,841; J. McLachlan* «*.). 2,747: H. H. Queale m «*n,»rss;.^'A2ft 11,608; T. Grealy fl^ab). 10 977; F.W. Lundie (I^b.). 10,301; H C Butarda* -UbX 11.7JK: E. C , V«*« ClaW. U.47S; J. S. Vemn* -Lab- J«»«'* East Torr«» (3 seats)— F. W Cony beer (Lib.). W»0; H J/TG'%^.bJ' 1943' W. A. Hamilton (Lib), 9335, J OHiitoM Lafc), 10766: H. Kaejbo« CWK)'. 10,157; A. T. Sntton (Lib), 9^rt Ade1«idl-F.J Condon (I-W. 10,820; J. M. Lambert (Ltb.), 3,819; J. L. Price *(Lab.). 11,734. ? Means retiring member.

Zoom

plus
thumb
minus
left
thumb
right
up
thumb
down