Lists (None yet)

Login to create lists

Tagged (None yet)

Add Tags

Comments (None yet)

Add New Comment

Advertising

No corrections yet

LOST AND FOUND.

A Ml TIM ST Drip 1 UtlUM, ION~I, »1^ llawkslurn Milion ml Canlirluis

lill uns rd loorak II «uri

itials it KM I li t | p m

B

ham ._._

Bluies licuar I lllvth .

J <>NT lull S,"k|o Ita. .

*-i M lliiikloli | ara li I Mt. _ . st la«t st kilda Haul unit n nar I Gaunt jcuilhr» douri o »t

LOST (oil Lallt IHM I "pi h~5ulnca "at

tathotl hot« in Mtr Majesti s I »hil Itiull anti < ollin» ma Ilutar I Stotl I \ liante Club, J ti

Collins st____L_

LOST at fo, ifoall- matdl la til Ion mono,

II ANDU VC lonlaininir purse slhtr anti Illina Itcuard A| | ly Hutlicriord » tgmo

r«n mlon

T OST Hin Iori t~ station Pítkcñlnim tTaln -«-J llrnwn UM, t-ottainlnc; ilmpils (pa) molt

t pped) watch, lcaih> Itcsvard u Lcutan st ,

Norh M IbouTii

LOST Ictwcoii I Is trr« lik7~Mclbourno, 'eâjtli

larra Coll Leith ti one dlninon I htcp

lti«ard Dennistoun, l'uni Hill South

LOSTflniaT ffonfb cHle7(.uTmcLll MATCH

(kci|sjkc) betwcui Wattle lallt) rd Cam loll 4'n e st , Hawthorn Reward 'Parana,'* Powerst Hawthorn_

I'OST mirani between llurkc rd Mähern and

J lahttait Miser mount«! Morocco PUHNI linder kintlli nturn to Nurses Home 22 North

lote rd Irmotlalc_ _ _ _

LOST Ictwcen Oaklcich and St hilda Motor

title ( H INK and I'etlal Rcwald Ixion

title Works lllshst St Kilda_

LOST. INI.IINI1 TI Illili-It tan colon-,

(cet answer« to the name of Tan ¡A I lfl»un

erste, Ha« horn Thone Iii» Itcward_ I "OST "l-l 1« « M ITCH bolivien Heidelberg rd

X anl Cleseland s Sjturda) afternoon llrlte loilfce, talrlltltl _ llewaril _ _ I (1ST i Uilir» TIC KITS li iUUniitown Racing

J Club near Mid Ile park station llewaril OS Cantcrhun rd ,_Mlddle park_ J "ONT satunlai, lirtwnn M hilda, ti «Ich

?X niontl laidi « Mlttr \\ vTCH Ileuard 7r

Jllgliitt st M Richmond_

LOST Masonic IPRON, al» larsc Hunch hey«

Siuth larra, I rida) Howard 19 Mur

ph) «t_ I OST. Mallem. >-aturdai, small Cream DOG.

X hair clippi-il on luck no hair on face (bia. le sim) Rtwaril 20 I nion at ,_Malicrti_ LtkST, Irish TPJlRIt Résonne I rida» cionlne,

In linudalc Reward a .Momble ni, Irma dale __ ____ _ _ L0«T In" eli). Peart »roi Imrlhstt t lltliJtOP.

lirwnr-l nn rcturnlne llutcrlct Hotel Câlins

place, MePtourne _ ____t I' ONT. t.lcnhimth ni, I Isternwlck Black Silver

.X Tan Tf Ililli-li Rewan! Tarella," Head «t . tlstcnitsttk lletaln-r prosecuted_ I OST tountaln PI N «omeuhere in Camberwell.

X Hmlir kin II) return ( ross leone», 113 Hurkc rd (aiulicrwell llewaril_ 3 (1ST muli Vi strill in Terrier PLI" So Till larra

X PI n-e re uni ' I Imtlurn ' Toorak ni nn I Park st Nmith larra Howard_ I ANT Mtiirl i ftemoon Chap 1st and lima

X rd t ill Nilli NU wart II INI.I."- Ilcward

Mar »¡Ile Jl lljittoik M NI hilda _ «ST ( n'd minni H j earl mount li teuton ear

ill-drei it*- Riw-anl 7S Grcv st Sr hilda j I-»IN!. «I DIIINt. RING I OST Satnrdjt, town1

V r NI |, | h liiwarl Hin I! os. jeir el Isn. Iliurki -I « _ _

TWO lill NDS Rill lill) UkN-JV lictwcrn 13.

torn« I k uti an I the Urra (.ol I IX LhtT, sinsh d an ond Ippl» Denntstt un, Punt Hill,

N.UII lam

A I Kit Hull willi hlKlltN S MITAI, POI l«ll *?*? induce» a la»lsr>c lustr». of ixlrcmi. bril llanee _ __ LOST on Mondar all stilni nn I dirt from clothe«

bl um.. Itwll nul IMiltt) . Goldfind r

Soap

LOST fin» Hïlr H ««Ine Dr~B^Wcn « Xt\\ ,

ran Walnut '-lain one ll<|ald uni). Ilsht

I rntrn I'lwn or Mack

I

SHIPPING.

COMMON ii i ii ni.

toll ron» Twin s n«. r I HIN! Cointnant'cr

Mill LeJlo NUI PII II lill 11IIISTOIVN,

lu

1)1 lill\N CUT lulls and LONDON,

iii mu iiDi

It IDHI Ot IX'Ch

On UHINKMIIU, «til It G1 ST

111 |u«>ena-iri must hi on lioard licforc Hut

lour

Next steamer«

lor IONDON Ila I IPI

I.HUONC ti lr-a>c .'.th NUT! MUIR Nilli I N(. f lu,

further i an [rulara appl) In

1> and O S N CO X . CWK () SHH It I

lot I ON WIN uni IN I Ml HP,

Ha DI Hil IN.

' Tilklnj WneiiM lor

IONDON Nilli UIIHl MOOL SALIS

Iii line S cairnr,

PHI I

"?»Li lim« ItrsUt.r,

Mill le Detpa ctit«1 from MHHOLRNF In

SI IT1 Mill II

In anil time for atioic sale«

lill UK.I ItlTH) ( Wtl.ll I tltltll I) I r I rrifcht »n I all Pani til«r> appli lo

HIIIN NINDHINON au I (II K pt» III MHr IIIMN1HHI ii Is | limit *. Csnlral .'JNO». Lit),

..r

I1N1.

A

ISt IN II ^

lu OIN 1 n» II KI tir

1 IIUITI I IT l ninian h r

lilli la-av

NI W I II It lill I HMNI-OWN

li I ir III 1 k

t>i Hu lllrni.n of ' I lllllll I l »H TI Mill II

lir DI HIIIN i I IliNIKIN

lu lill I lilli

i. rim i»i I IIK II I Iff re Hut hiur

»IM I ,

LSlltllllN IN! ON 11N1

1)1 Nhllllv («lib tratst |tl lil). IONDON,

al 1 lill lllttll

Tie liri IHI II SI I III HI

MIUIIIU I l ? toil"

Mill laaii Ml Ililli UNI

On Htlll VI. l»t NI I IT Mill It

(.IIHIS Ililli III ant lu (lil lu t.ntnl)

JUNPIHt.IL! aiultu (lil IN-v Cintrai) Ikilt».

I?1! I HIM IN . Ill (hN HL IOINT SI III ICH iii m soimi AI mci

DILK.Ol lill, DtllllVN I Vsr IONDON,

111.01 lill, ( li I* lOMN,

IMUi llbaty to tall at I nuunlle

Steamer lou« Mil*.

"iTlDDDN Hill, ..| ««"' "'It

KtiltVNNV s -;l ; it ti

HAItlMDl ' ' ' "' |IV||t)|SI I tit«' I II

Iboiitb llilu not taklnn ian.0 (sir 1) itluu ot

tS|H lllWII

11 rsl ilm art illino lallun for Hu «toils lor IrrlUit "I pi) <"

M ILIUM Chuall I und Co , IDO í Hin« street.

W7LSTHIN Disriticr «nd s ti»r loitrs. >V MlllllNUlllOOl, »nil lOltllANI)

H VIHIMI I lill» DU I I III MIN IM VII (limit» P lau I) Mt I Hill I | l

CVNINO IN-nlai I' s. | ii ml i NOUN

poní i Aim

MINMI Ml Milln.IJI iithlikiirt lill

VNlNii I rl luv IM M i ti ml i Nuns CAI1U0 for UCTORIIN POR IN rittlifd ip ta T\Ui liol US lito« «dvsrtlsed sillín, time, but .NO1 AI'll It II a lil HI N VII RDM*

POltl MICDONNIII III VLHl'tUtl and

KINl.NTON

H Ml It VI 1 I MUN, HW I | ill

Cario int heil up to noon on day ol .ailinn

UttVl . lui it . Whait lil Ltitril 1SI0.

It I N (? I N 1 V N D I mm No li S aith M harf

US l\\l f HOI'r THIS DVl it I p m

(Clntimttitiiif* l'etinlitlns >

No Careo liter 1pm

», COM Tilt «tiiT SON, s:s Lolllm siren

tf ° "

_SHIPPING_

OllII NI UNI Ot ROM MV1L SrHMIRN

la n" I s e s for

Alelado Io ti Lo o b (I ns Ipp ni, for

In Han |orts <- oz C al I o Is Nn| M

e I os_ al II \ VIOL Til I IONDON

1 oí. I I Lo II I liol

It M « 1 n I indor | n Jj

.CSD IM,li ¡ 1 oT"=c7¡ st S

.oi mit su i i c

OIlONIIs lo H al t 1 0 t

OHMU/ I « 1 A, Coi O ! C 0

ii n v h t \ i N

OTM li [ m N 1 N 1

r use» stc no s

Obi os le I e I ele roo-ns Stale roon s I i it h iklrc HI La n dr s IV cl s lol " ap] s

SVLOON MIL HNS V a lal lo T o I 1rs) Baloo ¿.1)9 b I i.1 3 li

IIIIIIU LI \«s I I 1 I) ct ) - i.1 £W a. I llr f II It i

ROI NI H Olli I IIVTISo ot d or ret r ia tot

COIOMHO Sp c 1 tNCUIISION TIC ITS o Colo I n n I I le lo re n 1 o e OS

I HI M VNTI I - s on JL 1 1.0 Hin £11 I il lu I 11s LI 1

VII LUD! I 1 ITUIIN li s nt liol 1 y T ps 1 ull p s min! i

lllNTLlt THUS Tt SIDN1 I INI) mtlSlUM"

I Mo I I es I a- II-. % s I I»ca n cr N K S ) 1! I a Mt

T M lill V II INDII)

A Iel )d llr 1 n n) Melbourne aro

a lable be ti Sec

I) I I )M 1)111 n an li ger I q it blc

Id " Lo a I li » o nt

m II O S L O ) 1 al SON

c llr

COOI N VII ISC 11ST

ian i s i i m i

Pw Ti.es Hooke I I rtl« or re I til I o til Ho VII Cía es.

U est K to No t n m s o LI arced

Ira c1 Mai I J )

TIIO rill anl SIN

?r/i Loll n tre I Mell« me_ _ IT) MS MOM O! I V -Ml II It I a 1 B\ »M I ti I HI le b I I u,,k. Vient« for

odo Or ort an 1 oil r -o npanlc« Out an! 1 ""ace coll -rtcd an I si ipped Inward lue Cieccleacl | onptl dil cred or store I Pack ¡ne i PI lallt) Goods rccc ted and forwarded

"? or) vi r

T3ASSFNCI rta IICGVCF Colleclel from any

anl 1HI-N(II Mill« Art til a and turnlture Caref li) 1 lol ed an I S|ored

tllFD fill anl CO PTl I TI) Mirket »t

i.>.iiiprnivr CFniiiN wir STI IHFRS

nun rr STI nuns to i sr» \M> anl He C01STINFNT ralllri. at Vdola lo 1 romantlo Co lombo Ide « cr t na] Naples Conoa So ti

amj ton (Londo ) Vn w rp anl llr m n will be despilel eil f nm Mell o rne ns nder -

SU DI IT/ , N XX | I M t I h 11 1 SC1IAHN1I0HST I < 111 II 1 xt r ( t 1> /HTtN S «J 1 Ir nek No 7 Bill ItN 11 I L on Hore»! Dec 5

I OtNIGI H ist 10 11 | R IV II 1ml Ja_.

VII T in set Sen r*.

ALL STLAMIRS I itled ttlllRILtSS

rLLLGRVlin

Steamers Irate IDII V1D1 I ollowine Friday

UtDLCLD t AHIS TO LONpON

Srele Itet m Hrrt Saloon £00 £00

«eon 1 Saloon ¿IN 10/ «.a /15/

TI ir I Class £U to £10 £"7tof3l/i7

Salooi return ticke s at allai le for ti o jean.

till MINTI V

Saloon £7 lo io Rctuin £11 to £11 10/

COLOVIDO _ SI tCIU TOLHISTS UPTURN TIC! ETS.-1 UthS £11 10/ tint Saloon on! £20 'V Seron 1 mallabie for a da) J il d interchange

hie win oller mall lines

_ To CHIN I nnd 7 li A

nFGIIUl lOURUFFU . _. .t NtWNOUINtt and MAMtA /

_ ToClllNlnnd 7 li AN FromSlDNrl

nPGI I 111 | OUR li FFKI \ SFKl ICt «Hine

: X.1. w »/»lilt L » _...? linn i /

I Toni | S) liney

scp «a I CM "1

.Twin «ere t

linen tvashil on Iwarl «t moderate price«, tncllsh «roken on baird

CS-ll It.lll » 1 H IAN! ItOSIPlLl und COU PIN» Agent« «60 Collina «reel

w

7 li I T t STIR. LINE.

Steamer

.CtOHOlC (canco onlj)!

!-<l)tllL ptnsic RUNIC IMt-DIL

No1 1 1 |t

_li Dal Not "9 I JClttwl ttith wireless tclfciaph)

?Via Durban

I NO CIHÛTO IllCHll 1) tot CIPE TOWN

lAbSLNGMt ACCOMMODATION tOU ONh

CLISS ONI I

nedrie Licit Í.C

Tare« lo Durban «n 1 Cu]* to n from £la/15/ lo I limo Uli or liondon (ron 4-10

Careo lookel at ti ro vii rates for all CONTI StNitl I ORTS NtVV IORI and'HOSTON 03 t eil a» MtNCIItssTtlt lill Uli lilli Ac

DlLCLtt »nd .tOlll INV IlillTtD «51171 Hourke street Mell oun e _ TkJOTICE to IIOMttl HID 1 ISSLNatllS JN Via AM! HIL V

Reservation ol Hertl « for t) Atlantic loya» can li i ade for ti o M (1 t M a n r« ol tS« lillie Mar LI t on a| 11 at o to

DtLGI II and CO LTD

A H I It I) I 1 N L I N L

STf IM H« tRtMINTI! to DI RUIN ( VII

TOWN I M MC CTtl al I KINDON

Tak nx I «tfoi e « nn ! t art. for tim t I ortt Nat t of -leaner I i » I tu in l d r IVilc .Tilt M1STOC! KS .Mil TI IDtS

.1)1 MONlill Nks . MOR ti IAN .MtlIMIION

11100 A II Do .la« No|t 11 0 W ,11 A s || atoll I 11 11»)« IA It li No »

IS 3 |M XI tl.1' Il

a W_l I I lil « Jan 5 Tssi «crews " . ONt CI VHN ONI I

All Stcanura tilled tilth lllrrl >, T lei.r»|l)

Surr.esn nd Stctvarueu carr d tlettti licit

ti rouul CJt

ONLt IUlsT and THIRD C! VSS I tSM NUHIS

L Util!) D

Aecomn odation in ea I las« Is I ti il lil e r) requisito for the convtnlet aid toi I f

"î AHtS to NATll or L VII TOWN - «4| n

£31 10/ TU d C los« Iro n J.1 I II I

Saloon «. Il ltd LI« s l a.1 It t

ti kel« (Tllrd Clas.) «n I r I I il

«teal r« ol ti e I a d O 1 ra s f k s «valliblo (or return I) Orr t I la ¿ l'i .1 Nllooi «,11 im 1 > 1»

F.

(todera! Iloul I r N la )

tor IX NI N I lil Util DI

tia NI 1/ IM1

Tletn TWIN UM« MU I lis I ti I« Une III I it II ak r I r M 1 « K u,

bel v -

M ano» T « < ni r ( r VI I

M~l t 11 h II I t V i,

|NM\ M II IV I I t I I S |l

I Ililli N

It IN! | H» 1 IV 1 II U 1 Vit ¡Il I

Ililli I X» VV ( k j I I _

H 1 U I k < 1

I \ II i a 1 I NVl N a I Tlllltl I I V N I VN I N It

le !|¡lkl ta a I k

t Ir J

I 1 NI N

U I 1 I I t I t li 1

It lit I IV-.IV S UN NI I

1 lill N J. il IN I ! * t a. 1 m n its n n i MIHI v II us

iak k Hil 1 I I livn I I IM HU VII

I r 1 II I V)

Moll M t Vi I 11 M I V II V IS II II I III Vi. N t || | « |

rp I Its t IM V a I I IVIIS I lill VII MN

UNI N|| VV1I ||N ( I I [INN i mu i (

1 I HI I Mill IS

IM t I SIS VI III

s I u 1 al at t ir-l I ti

I II | n I « I I f I | s I » 1 t. I k t l ! I I N| Il

VI II M H VI I II M I VI II VUS | ||) lill Ititi Ititi IH It, I MI l

\

1>U UNS I Hill L1NI

MONT HI I NI Itllu

li I r Co Ira t Itl ti Go t of N s M

NI UNO I MI NI I I r

Ol I I NSI VNH III I 111 I VII« IN

bul II MI lil SVMUttN UM MM

SINl VI II

L VII INO al II III MUIIISIIV

I Mill, Il I N N f Mil til MI 1.1 N| I || HU H

I I I II It

NN I I lltICIt It I M I 11 Mill II

Io | I ||0| I

Via UM l 1 SIN VI MU

« Il Opt ol N rsl I it It I « f o n

8 cai t la I

I or ( rtl er is ti ti« ul t

M II M RAI ri) M I VI HUIS a | CO ||\ UD lutta Si Illili lloui Ki uj MUUa u it

Pam! O COMPlNi S """

irai u MUÍ STI-AMITIS For MlllSriIIIS IMMOLITI ni IONDO»)

Call it al I III-MINI I I rOlOMHO \I>*-V

(OUT bUD »»it 1 -roi sslon lo Call at

I1IIINDISI

rillST ml SI CON!) S M 00» ONt*i __

Hive ileaie

blcamer Tors Conin an 1er Mtlb | \ Iel

1 I in « P m

VON« 01 I \ lloOOO 1K| e Aup "II liR 1! MODI I \N IO 1 ii» ihlol »f|l 1 sept 1« MMW\ lirui li n |son ixpt % Sept S CIIINl ft ni g ir et (le 10 Oct 1

M\ri DIIMMUJO It nnett Ocl !4 Oct 28 MMIMOItl 11 /I lo r Noi " No1 J INDI» voiKl l r len N I N » "1

Ml Slrani rs Tittil »lilli Wireless relecraphi

Ile 1-8 i n ti i »I train from 1 I n lers street .proud» alen. Ile Ile »Han ir on la» ol »illlnc

I \^s\( I MOM ». TO IONDUN

Sn»le All Io/ to i.» 10/ lleturi i.l.3/0/ and

£1 J/l

lill MtNTIr

E ng! £ to LO U t mi All to £13 10/

dlLDLI 1CK WIIITI A(¡mt li" Collins street

?\riS8ldl lill 1 II HI 1 T I M r 3

, lor MUISI lill.« \h M)H MI)! IIH-MVNTIE I Coloml Ilomlai K len « 1er an 1 Tort Sail

I | Mill, i Adel

¡ S camer Commander 1 p ni ' 1 P m

lALSTIIVdTN _ Aunicrin keil 7 Sept J

NHl\ L Casanoia ,Oct a Ocl " OCHNIIN I ]N ii SNov 4

\ \llll\_j- lllsllrcelll No» 30 Dec J

Varea to landon »Ia Paris from £'1 to i.9* 10/ to .Marseilles, from a.JU to J-"J (Includ nz table »vines)

H1E1HNTI r -Saloon, CO and £",

Third Chss £(/'/

Interstate Return TIclcu Urst anil Second Saloon Intirclianccablo nilli other Mall linea

J Mll.Un, Ai,cnt, (73 Collins street Te! 1(01

X.

CHINA ¡mil IM'tN

The S S hi M NNO SI MIL

,00o lons

M WINCMIII (omniani.r

Will lea»e Mell o mu lor MVNII \ IION(, MINO and HPIN l'OIITs \||S\|)SJ) IHtlSlll.NI,

fOWNSMId- mid rlltllS[)l\ IHM.NI)

on wd»Ni-ai)\i «Hi \i (iisr

It ia Noon

I rom No |- shed North Wlinr!

Ni rarso rctcliid after 10 a m on da} of (all

lut.

Tills) M.SSU.S AIII t-QUI-l'II) »lill lier» (ONM NII-NCI- and I L M lt\ au I are maintained at He 111(11 STsNDUtl) if I-\LH1I-Nlr that

undi the N Mil of the \ \ li " au »eil I nunn

Till IM'lAlàT M TI MN

It Is tri-,mmendeil tint UPSN 1» »Itited dur mr H I milltlt OL10I1III and NOUMIUlt

hin the (límate 'n »en pliasint, tho autumnal Uni« lieliur thin hiaiitlfitl» dltplaicd

l-i full mrt it niant ai pi» lo

lUK.ITl and lOMPiNi I1MITKD, ».cents, .**1 llourU stree!

!Kr

<no*,M. 1".CI,FT «N co)

ni-ai [.MI MONTim «HIMCI io

P\Pls. JW \, an! !>IN(, VPOIII Mi (ilIU-NS

LIM) lOIITS l'OUT MoithStli, and

\l\t\SS\H

Conneetlnj; »rilli the Comean» a

JORTi SIN SIMI, SHIMCl-Ji lïlltOUIIIOLT

Tilt IHTdi l-VT INUIU«__^_

~ J |lra»es lame« Steamer ¡Commander Milk Sninci

\ \N IINsdlOTrNU \ ( liroel'sept SSi|l 11

\ IN WUltWMhJ (.onlliuis .Oit HI Del Pi

\ \NJINSdf01tNl\ \ ( hroel Ko» »No» H

IIFTI. JIN TKhITS Interehinrealle «-itli

llUltNS Ililli' 1 INK.

10IIN «\NI)H|sON and lo m William atrect .Tile|hones-Central .lis and os tit} M7

A HCIIln M D C1 RIIIF and CO PTY LTD | ¿Y 1NI)I\N MONTH! \ UNI- of ST! NMSIlll's

DMtlta Í.ÁU luns I lliilnlls .Jo.) Tons il Llti VI IS 4i«l lona I HONls . Moulons UtMtlllä W loua I J \Ncs 'ouvlomi i S S HMHLb s,Ils f r JW V and SINUM'OIU

M« til .»lil »HTBII1MI

S S IIMIFTTUS Sall» lor COLOMDO MAUltt«, anl dit 1*1*1 \ M« m .ti «-M lr Nilli II

SS l\NLS bail» fir C»IC(TT\ Ma Tüll It L3 ' bill MIS Aboul Suth SI PTtMUI 11

This line 11 steamers lias rsrcllrnt »ecommo la ' tlon for Hr»l aid s^und eli*« Paa»cnçer* being I sxptessl) built tor tropital tllmates, »there laict i ind aln tabina ure rnpiuid

¡ dist «aloon \miJ»lil|s m L'| per Dec*

ror tatei ol (reicht and pasjice miney api Ir

AlltllD CC'IIUIL aud Li), «0 WlUlanvat. citr

TT O » MI 1) SMITH LINE.

MU 1,111)1. \ltl\Ni.

lltlJIiNrLK, C1 ItM.DIUN,

f!\l)NI i,

HIIISIUNU

IIHthllUIPTON, MU KM.

IHWNsMLLb, I MIINS,

I rnm«lil| pine {or

MI Oiher i>ucens I land puru

lUlteil »It

Wíu , lain september (T»ln Kiew Î39I Tons.) Cain Ins lal .'ml and 3rd

Clam 1'aaecni.eri. (.COOM I, ip in ,

Wist Neal Jil li Au.'Uif MOOIt M'U01" Noon

¡sal Next, Snil Sipt

is« lulo» ) 'J'! Ill-GUIM J pul.

Wed. lilli Sept. t'ltOMllM.A, Ipili,

Wid, Ulli Sept .Itilrlceralor cateo carried ^iu ilirii. »Karners.

.li »vltckss telegraph»

Ti enlute ililimenl, tutu should lie dcllseted to »ii arl not latir Ulan u a ni on da» ul aaillnc

I annul ra an I careo tor Inn nu lili, outporla and (aln . ttaiuhlp al luwiisvlllc lu mt» t > », Moutil

»an Ula lol».

lim.i for *1 HOOK MJOOI" Noon. I sil'M. Sj' v,<, í'>''^'..,.

NI VM ts ni iCatt-o only ), li lilli MltiL 'for F fMOOIIAIIOOL,

lu «»land ^,,0,,,. ?» Ulhtli

' """. J_ I (Catau uni» )

I HW UT P\sslN(.lll and Hil IU11T U\TK3

I u 1 return isirtl ns of ordinary tlt»t class rail

t! kita leimen Milbouine, bidnt), Adelaide, end Ut Unie aiallabli h» «ton. »learners.

Noli - iialoin lltkcta aro interthanccahle after| Iii i imit ot mil »lilli other inter»tato eompaiies, »ul J el to conditions asitrtainabln un ap| liia

HOW till) SMITH CO LTD , M Market street Tils. Cintrai No» its), lia 113, and aMiJ, Mu nallan Wlutl lilc|liuur, .IO!)

BA i I M II II II O X I

IUIITMI1IMJ10N and I.I.H.ONO I

I II I M

I rom (,l I J N 4 »Ililli. DMM, at 10 am

(sunla)s II am, saloon rate» Onl/)

(SiHHlal sumía) Da» llrtiirn 3 )

I \III>~S\U)UN II,turn tuallablo (or on« mtli U i I » ellher t lina or Coosie 3/0 Hlnsle, . I Mierui-llilutii, ./ elnch Mt Nu latio linilid ulllilli la II Illulia if «allllic lime

i dill! i Ni .<»» Cniital

HOW MID »Milli IO 111), MarkelltrtcU

DI MJNI Dill I DI N an I sUINn,

,IH ON III I Nil I MU ii TI lui Clan, LVS!.

1 r I III I tarli a < a|| I)

UllllUUtNl sll Wldllll CO 1 fl) JkllCll.

1 M I I Mt si lit li I a Will t l'i hl| i u

(tilt natal li tullun,, k)

s s 1, M I S|i\ (mo lons),

sill ltl)\) NI \l

?II II Mill || , " M I I Mill' Al II \N\

I III MIMI I li I Hill

111 Sill ||\

( I IIMtnoN .

li i N II «| I

I u HI l I - \ «li If I Ita N W l"rls \\ \ al. Hulilu al I ll| in ,

Íss Ml | liol »NI

I i« 1 .1

Mils HW lUliNHW II Ml I «I, I |

K r li

I » Il M I \ ni

bS MONI \ (J Uki 1 01)

.lill llsllW NI \l I l M l I si i i

Wl DM s|iu II si | | hi INII»., Ill IINII

I I MINI Olli, 1 III N

«»UNI».

NI Wt \NII I

» I I Ml "III || , ali

.. . . lai li li I I r ill| its. .Oiullt n Mail n I II r I

lion No , bl I

rMlls

»lio i 'II h»

1 iltl It,! in s| k| | s I (Illili) A i D Al II i) Al ' 1 A la lo S II l) tun I i U

dVnl.) Í. " " Ü 10 ' ' u ' U U

I » II III I ,«.CII|\T li lill I -lall n II t I

< i. , s,,| "|i |i t| ,. an a.hll . ,

I! lil» lilrtrla k Jtlo ill II >l | rt f all !

mil Urn »tai i mi u s < n j a ta | it

II li li > Ila l al I l||ltl I

lull i turu i III s I I i i > ir.l 1 si i II ' na ti lil« I li n M II II ti) I ill AU hil uie ni hil I mt I.lal .liai i .

Jil I IIOl UM Ml WISIIIP ClUII \N\

IIVIIII II

Ï1 Kill .li I Mell lime ] 1 If] lu tin-Ill* and SU *, Ullliat, HAM, til)

ri ANADIAN ILST It ALIAN

no1 U MUt IINf

TUT All RCD ROUT F

To lANCOLlin Ila IUCKLANU 1 MI and

HONOLULU

TiiFNcr ni inn io ANI PART OF

CVNIDV or t-MlTn STAT!«

THL DtsT noun TO LUHOH

tea

To

A ella 1 la

VI VI VNDM CO( Sept " opt J Oct 17 M Vit MIA I )t JO Nov li .MAI LI V si Not, No "I Del St li VMM s |) IN I

. Sto.

I ha c I* nd

. CIIOICI r rill tINLST STt VMHtS IN THE

Moiiii) ci ONNIV nu- vniNnc

ROI NU TUL MORID TOUlia IT lOWEaT

itwts

III stc ol V mpll is I co Application lor lull | ti 1 rs nppl

i UNION »,<! C1 (If 1/

Aconls ( U I rj street

LTD Manaring

V

1 A

S \ N

t It INCISCO

AIL AMIHICIN I OH H IsUITISH 13! I S and

LONTINtNT

Call g at II lil li ON( I (to k Group) and

I ti tbTt (Tilll )

No 0 Doo 7 And 1 cr J« Dais II r aflc

t-lTTH Milli MIIILLtNS HUGH lilli

o i -eil s s ca or fron III I tllUHNF MOVNV MIDN1SI1VI 13th M-1 Tt Mill It from NIDNH LI1MVR0V SATLRDVl lui Sti

II Mill II

1 or | articular« regarding passag -* at d ïrcik-l ta

apply

T J N I 0 N I I N I

I ron No I llortl

lor 1 I OOM IN.. LUNllNlONI ..»T,».,.,

«ni Rill to f1 OTOIIU

¿f s T i i M i R a Qu

ri U11JU III I » IS

J I X)N( INA (.

9-h. ( pn

INV¡ TI Jlst "3 | n

ia ï,o re i cd

Isaillni. t ne 1

HOlt li til IN l Hills ol tadlnt, tlgi d b) Hud

«o I Ml arl

1» |T ca -Jil 1 | n ^ OONAH \ 1 rl 1st 11 t

J IT > 5H 1 p i ceiled after 11 a m sailing '

Vo 3 BcrlP North Wharf

1 ^ fston «I J- M UN LI i

VN I I*'' "

DI I ONI ORT

No cargo recoil«! after 11 a" ra sailing day

I rom No 3 BerlP North li hart

STRAHAN m HAN

QUftNSTOMN 1 LWcl 11" nn01

No cargo r tclscd sltliin one hour i ti a I ill ol siting ti ne

From No S Ilerlli Q rai « It I arf IIOIIAHl r Ti In screw

NI li /I II IND -! MOEi li I ti I Otl sept

Main Iori) 1.1101 V Mel lill N p

No Net /calan! caTi,o ron he I on sailing da)

Hobart tarto retell1«! aft r 10 a m «ailing

*\oV

ing da)

I It TOh I Sit V

MlUht

/iaht d U Ila of Ladi " signed on all

\ M IN II ( J Sion

"\

Ti rl Ino

M lilt NO (I

lied Oth Vu

li ellington)

Hand)

CINVDV VMtRICV IX)ND)N Ac

» »» il U ntl on«.

t a SIN HttNCINCM

.tOPlNCI from tlelln-t n ni Sept n bcr

tltirtl fr m li Hingt n Mil ( t , I n r t u t a r s lill ti MM I

ti IHttKI fr M 1 oin » a III fi S opt 1 I IV! Util t f m N Ino ol 1 N pt

t Ho I I vlroltÇ.» I 1 cr pi Tod ted Hail T krls to a,n 1 f

111 Hot n Ti ts n tj

VISITORS to T A S St I N 1 A

SI IT Oil USA Till ARGUS'

And

Tlir Al STRM VSIAN

At All News leonis Tiro clout Tasmania.

Nena Agenta are s ppl ed at in olean le Ratea by

J H ti til a I SONS Hobart

UllttllAU aid SON* Launceston.

I H I) t It r I V It I h It I ML

II1

To SOUTH a ! It I Ni AUSTRAI1A

Ritt ION I usios) t r I sa telepnph) 3 pm

It i Jtitl tug anl I | i It I lit NO| l No u It i I V rall M turf miling al ti

la I Uli a I Ir antic earning In "t I uni tri I « |a Ml.crs

TI RUN 4 i i Moil TOH .lug No 0 llerth

I) c a Hurt fr I i lal le' on!) trann'iipi inj

lor I If I ort» (earuo onl )

To NLM SOUTH li AI ES.

I IHM ON Iii Su ntl Sept No 11 Hertl

A m rallan Illari for S)dne) «nd Newcastle (caruo onl)) .trans! i| | It g for North Island, N / poil«. '

HUIMOS, fro i Créions Krl HI Sept for 8s I

nn »si New «tile (tar.o onl)) transMi p ng lor ((ueensland ports.

To DOMINION s>l SIM 7EIÎ \ND

LIIMV110A Iwlniercw OfiX) toni wirrina lele

graph) noon Wed '»ti lug No. II llerth

lustrallan III arl via llolürt and HI it! No New /eaton I rargo rr -eli -d »ailit g das

VKTOIHV from S)dne tia tuckland 30th Aug VVIMMtllt from Nidnrj tia Auckland 13th SrpL LLIMlUOt from &a<ini) via Milllngloi ttithsept.

lug No 11 llmh Australian llharf. to Hobart lint I No Hobart cargo m-tltrtl after IV a in sailli c la)

IXiONClNl (turbine) «ni IIOTOM111VNI, from

No. I i) eon » Ml arf to launceston

lOONt INI T e» jsth tug « p-n

IIOTOM III VM TI rs. 1l«t lug 2.30 pm IOON( INI Irl 1st s,|t I | in P «ni gera ts,oked b) rall to Hot art

IOUNGANI Dill« of La ling signet] I) Union Co. No rargo retell ed will In ne hour and a I all ol .ailing

111 si RAI IA Ixl ween Sydnri and liol art direct

S|ieclal theil rouid to r tickets are issued cm bracing Tasmanian I ort« a id S)dnr)

- nu INHUMONS .

Dall» from No ?. llrrtl Oueen a llharf To PORTAR! INGTON an I GULLONG

(Sut dais |\ eptrd )

:OOCI I tpm Sal S)nn tare«-Siloon,

Singlo "IO Return I 0 toncabin (not inued hat ) Singli 1 0. Uti irn "/ lltturn tlrktls available one noilh No urgo revels«! will In lljnln tra of sailing tine Iel S 51 teni

S S MIIIMlbltltl

I rom No 2 llerth Ourrn s llharf at 030 am

Sala loam to MORNINGTON mlDROMlNt I tm M ndav MORMM TON UIIOM IN I an I

SOIlllhNTO tier) Viel al I Frl (»ailing al It)o on Wed omiltlig Sorr n u) Ql!t t NM 1 lit lOIITst.v and SOItllUNK) (rallhg at Queel a rlHT both wa)« leal li g yueensillll on n-turn abott I | in ) lu-rj'l ca TI uri. anl Sat (railltg at ht leonards m Mata) tAlttS - Simile 2 0 IV ok II I t I Largo for all twrt« recoil el dall tr k11 to Hit- and Morn li ¡.ton ti tut be | r tall

N H -C va«l ii ti k u Inter I ango at I» with oller ici | at Is IJ t t con Inlet« a ta all au II a u t » anlan and / alinl ti k ts aro i Uig alle will I I a d vi ra I II I I n | rtioi

la I r>( la > ra I kel« I t oo

lu s In a 1 Id aid are a attable ly

«tia

lit DI) lill I Vllhl It I CO II l I TI)

lot lo I II tr I

11 I s t t al ti t t>

MU VI II UIH su vvl III 1(1)11 VNl I II

M I M II V

I I ' ISN Ml N I t

I I

VI VII 1 s

I I

I VNlV V

I I

I III M V 111

Mt VI IN V N tv I

V 1 I VII I VI I VNV

I III M NS 11 I

Ml NI I I

I I I

I 111

lill VIII I UKI N|| Mhllll LO 1 ID

I I »-» I

I | » I I I» No I, Ml li ».J

SHIPPING.

steimers lei\o \ustt Hum Whirl ((.ircumitanccs I ertniltiik) i» lollo» -

M Mild

(Tirin ire» 7000 lons

I.I.MVNTII 1'uooll, Wul bi,t 0 fruí hin ins for = I J Hy \ ,. . " , "

iniaidipuVl"^, (lNUM,"t ."«.«riit«,

."un i -|,n i,ui i uni », i vnll \ »

Itiinburi (.oral lion ,,,,."" -mi mu.

and North »i e,t I ort, ¡,]u '," ^\ tt^"s

12 noon Wed bept ."

(?W\\NIlld li noon, Sjt ,

S».DNF» .n?»1!.,' i> """" sa, IJHISn\NI MIWl\l 1- noon sat

IIOCMI MPT,N, ., ,!'m, . . ,",,", ",,,, ,,i.

M \Ch \ . K, ,S,0rt,^ V IIU,CJ ," "s", Y o HOW I«, les,.) 1' noon Sal »e| t 0 lOHNbMLLr, . uSiTlün,1!'*! 'L, kal ( NIKNS t|W\!tdM\ 1- loon s4|

i^Oihcr*'" AHwUrrv li noon sal

Qll'onV1s,,iVND tlffuhi (I t«! »IH. »ure

lul"s less) I' noon bil sc|lt |

. (trins at s,dnej)

t it Tni. ii tlLtMlhV (min sere» (MO Ii , . I J lons litte 1 min »irelesi

(tom Sjdne) li p m , Wei

AUK Jil

No careo recoiled ulthln three hours of sallinc

time

.Camine 1st 2nd and ltd class passenceri

ÎSPl-CItL NOTICI- -W MKtMA ant I ULM.

ne» tnln icrc»» steamer« twOJ lons llttid i lih ),

and 3 berth cabins, cabin« de lui, ind cier)

moditn comcnlcnce

IW Mid Sit connects xitli steamt r fr ni Itr < lane Sept r for TlllllsDW IsLlND Noll

?MtNTON anil IH1 UKI-TOWN

WilNDH». 30lh S'pt ronneets nilli Mii"r>. JIIIITS Philp andCo'sss MUlNl.l (tom Sid nei «Hi Oct loklnc psssinser« iiidiotso fo-lUltr MOKI-Slli SWIMtM and other I apuan ports

. Saloon Tickita liitotihinucabl after lir«t purl of

oil! «1th other Insúmate comíanles I ondltlons n^ccrtalnable on nppllcation

111! rellim ponions of ordinal» flr*t 111 s rall ticko a betneen Milboiirne Sidtui, \dclaidi and llrisbane arc available I» atioie «tenners

1 or further particulars and | ami bli ts appli it COJIP\N\ S Odias W] ( lim«strcil le Nos Cil» ollicei Central I"« «. Wharf 10.8

I MTOMÏ [ '

TOURISTS VISTTINO '¡ULFK3I AND

MW OUT VIN

" flit MIGCb '

And

"Till ALTIÍ \LASIAN "

At Ail Neus incuts Throughout Queensland,

And at

GOI1UÛN and LOTCH S,

| 21i lineen street, Unsbanc

[ TirtlLWllAlrll, UclACHMlN LINE

Ttoin No 13 rtcith, Australian Wharf lor 1

ADFLMDI, "liAllOOLA.

AIUl.Ni <T»eln tete», 73J1 Tons), I II) M \\ TI H, W IrcllH relCRiapil/, Transhipping (or MID Ulli sn'l AUS \ uuii Potts, - At I pm

HOPFTOCN -

ISI'IKANCf (OOK.Mlim

PLinil, s\T _lnl st-PT

GI lill lirON, and (Proceeds t, (.orildt n) N W 1 Otis J

.I» M10O! \,

(Twin sctc» JJ! Toni),

Wiiekss Ictcgiaphi,

.I»M100L\ (neu (»unsere» steame ) has (mut

tailed Vciommolation for J-int, b i-ond, and 'Jlllrd Clas» I is encera.

(Till dClatsto-nlstincof ( and r Ilctth Cablrs )

NOTT- -1 mt and Second Cla« T rkets

lanceabl cftir lint port of tall i ii!, ul ali con pamu Conditions "sicrlainauli.

lull tcturn |ottions of oldman fi-st class rall

ia» llei til. bemcen Mello une bl Ine/ Adelaide, nil Ilrlsbanc arc aiailahle li intentad, stcameis

nfltllsli lieu

01 DO W1ÜIWI sritdT

Tel Nos.-Cert , 65', W3, "71, «J 0 ( tustrallao

, F

DOM Ne» j ai ! l( 111 IITIIS sol Til W11 Mil ,.", POUT Al IIKIU ¿(U, JIKTl.NL,

ItHn MONOW, i pin

Jure 10 Drik Catii»

Jot I M NCI-sTON 1.1.1 NOSTON '

(Hillman and Sons (o Une)

SSW MlrATJ t.

i Wl DNh-sHU. Noon

Saloon, SO lliturn, 30

STsNl ! \ 111 UN!!- Ill \ONPOKT, I I \ K11

STONI/. Ill CK ItlUIl W\Ni\ltU

S S M Mill \W VII.

mu» svruiww, .* pm

Salean ia Hctum IO

J II _H 11 Undi, Agent JMJneen «reel _ I

1,1011 WI-NTdlNPOliT, Imctloih - S S V MOON Ml, Wedneeda), bipt o I llerker. uRinl tullun »Inset_^_ _

SS,"cnAIIIOTTF KFNW1CK Leaic« Little Dock

. JO a m dall) lor Bórrenlo, Portsea, Queens ill« (Saturdai, Sunds>s ciccptcd) J-arca - binnie, J/d, week return, */. Agent, F. Car- penter Iel. Cil}, 1Ï30._

IP PON . f S » N KlISIIl

Tin ss. hlMXNit M MU*, fnm lal an «III I* reiiorteil al tin Custom lion»« Toda» and »»IU tie lierlhed at No 17 Shed, North Wharf

Ionsitnieisl are rispiotid lo Plltisl NT IIIM.S ol l«\l)|Nt, ii- indorsiment to the tin lirsifrned nilli otu delà,

X

ml delà» .

»Mt.iTi and (OJIP\N\ I Ililli D, scent«,

IC! 171 lloiirke sttcrl

ISITÜATIONS WANTED.

A -Or, oin k11!, milk, car len useful an I ohllc a-i-.ini: li Ho»,»uli n,lil, mi', .tiil.n Iii en, .M , other» ISi_l"alalej_», llMonsdalr »I Tel_ A -look llakër, ».»lier, ian kill, i,u,sl""liriad, a V« aluai» txjfiuiuiial, ihau Ji ttferincis. Pairie» a \Rilti, llljaanulaleri^ til» HI» _ A -Marriid (oupli ^ man. uro, m, cantinéT, at'aV» milk, uiiful »»If,, ro.k, laiinil,,.», mneral, ace JO, Hil,, nlerenn», 30 . Patilt) », «II IXJIIS

PiUIey », III Innsdalc st »V

.7/tX, li'i reititnmitided Palilri'«, 111 lansdale it lil Hla.J^ll}_ A- Marti tillable, general farm hand, ploucli

« man. Imt»e ilrlitr, understands niaOiinir». hand,» tool», rctoninieniled, .5/, Paisley'», til

l-onxlalt st

»late illulia. I'allleij

Man, aeetiilumi »ali tevidtnee,

l'aille; » 111 Ixuisdale «l_Til, CU»,]UJs A-Man, mldlli aucil, "wlxr,-aitlie itaFden,

. Iwuis) milk, lui lui. rrfrrennt, 13/ Pal» li» a «II laimdal» »I I'liom, »»In Otliit», »luillar __ _ ____

VMan fimcr, airman, l'Ioufliinin.^Mllkcri,

. SsHi|tiuti looks and Haket«, (leurrai rann «nJ_Matl_ii_lliii_li_ Palile^s «Il lon»lale si

V- Man""»euni.~iiillk used horse», 1 louuh »mV

. kimrul linn >r »I ilion work, 17,11, kein, Kii iniuliiti, nal dunn filio» l'alil,)'i, lit

l.iwlal it

Allan hu,l man toiik'h catiHlltrr, « i.-l«. maka

. irai,, »ni I au 1» llaikuiillh » larpiutirl t \U kssl'iust »| l(tter i,,kiS| P llalli A

\ Il ii),l iii in »nail) sol»:, iai,l I I n»,,

A», i .* 1 un lurro» ir teams si/ r isini

"l

iii,

l!»lt'lit""»"il ii an »Vi'

lal.l t s III laiiMhlr »t

I I il lil i ai- -ti li, , ililli I 11 ii li I ^\. Il I 11 II N, lilli » Il I II 1 , ! ul » | arl I als!, » - l»n i III I

lil st

t s! i r- »| ri II 111,1 li i III I a\. ,11 r" Il i al ul« u lil 11. » Il I

I I II. k il il i I ii» HI I l «lil «

I I I u I» Il k in II is- II>1 lill

*\ I Hil Ma U»,allllik muk i U I » n

A.",'

i n i ir i u i- i

». Mr. M It I l« tirai I ii» Mai I«

a\. ku. u il I"* I » m,I I I

lllll lliriiull II ii.ii

A. i ^ I mir I irl ir (s ill r

\ \ \ Il kim n M Ik l "\. li 11 i s , | mi n

Il t n i u ! »nu n lin

lui I Lil ir i it n il i ri| t u u u I 1 >su

till lill an I Mm I li n,,,, ., |, . V. u ii ,11 i h.« , ( lil ii m1

I > il i I Iii I la lan I. s m III lil

I \ \ It lil n I Mini lil) n .1

*\. Ilini i II in «lir su ,,, , Uris

su k rs si k is M li , art Mik lil I I II I A T .'li < di JV. I a Ion il

(trtliiid ant ,

i SITUATIONS WANTED.

j IT Rollan« lligistrv, .¡It.! lonsdale st. Cphono ^"X ;IHII). Iloii'irn.inls, Cook Laundre-j, Us-ful men and (tiri«, uniting _ _

V I' Helmut ltigi.tr». n; Lon»tlile ;{""('phone -.1- lev. t cutral). Mutile Sirvants, mall o 'tíñalo, ne« irlllil-, wailing. __

VII I'M) INT (malo), eight .soars' experience,

ii ?ingagiil, moni ii or ot! cruise. E.A.A., Anus __

17/«; ... .- .. e; nursing ( Hohorl»cn, tquitnhle liltlt;-..

ÏJAKI'll.'mirrut! man. vint* engagement, town

' or tountri. gojtl bread am! smalls, go an)* whore, utate «act-» Hortles*s ! ubour Agent*), 1W)

llt-llrkt »I Thone, (it), Í70._ _ |T)VliKIt, ilrpltli»» tr.ide-triiali, used country X> ssrrl., reler ntis, sojr» lart plato: go an)

llcills. Illino. 170 Qucsn-sl. Tel. 19tll._ l.VKt.ltN, t ipablo, abstemious tratlc-men, second ) h mik-, improsir«. rirltr.. supplied anywhere. ¡llor>le»'» Labour tgent), t*0 llourke at. 'Phone I Lil), UTO __ _. B.VKI.IlN-t ompolont Hikers, at ill hour«, tiwn

lind touniis. Isl. I'te. It. (i. Largo, Trade«

h.ll

W

Il.tlsl.lt. nimble »otnil lund, want» engagement, . T> co .msulure. has good nicr.n.t. tan recom 'liien-l llnr»loi^ l.al'Otlr_lcrnti._l»flJ!ourko-st._ i OtTÛII It. Antila»* t-ade.n-.n. »laughter, shop

I* ssoik. injko »nulls, tintr. go anywhere. Hells. Mains'. 17t) t'ocsn t. 1.1 lOitt._ I TJI Kill Its Cipable Iridttnirn prompll)- »up

±> phed. ins when, k11, mike small«, dlise;

Milo ssaci Hortles's ljbou. Agonc), le.) Rourke ¡st. Thone ( its, 070. .

-ipaiity. Driver», AT.

ISlat. wagis VV o_ guarantee^ to.iiU )_ou. _^_ C.VHI't\Tl.H.N promptly »upplietl; Tradesmen,

Iii. 11 li, 1J/, Improvers, 7,, S , 9/'dal ; Sta- uen Cirpinttrs, ¿I , :*)/ wteklv. keep. Horslev'a

I labour Vgint), ISO Hourko+t. 'Phone City, 970.__ 1/ 1tllPt.NTt.ltS, rclhblc trade-men. li/. 12/"tin ! |v-< Improver». S/. II/; Station Carpenters, .'IO/. ¡.I . k.ip, taroftilli Klot-totl: Htpplicd amwherc.

llin-n's Iginci. 301 l-on-dalc st.

. IO . VI. linproso«. t, , ".; also Station lui Mm Iti-lll.t, Maine, 170 Queen st.

r*<llAllltOa!AN, Maslicmotnan. and Caretakers VJ -minllcd Vppli (han!) Organisation Scclel),

o._MoJj»)urr,-. Teh.J'en tra !,_»»._

kooptr, reliable, .sonne, all duties, .n's homo», countr), suburb, recom* htr, waitirg, suburb. Mrs. aimons.

13 I ullin»-«!.

O'

COOK. )oung. tlrsi cl«»s. ets-r) branch, rocom

uitndril, »ubu-ti prifom-il: another, us-dst Hebt laundry. Mrs. Simons, 211! Collins-si. (-joy); CcntYj. C100KS anti Uakcr» prompt)) «upplietl, an.iwhm*.

-- used stations, t-um-w, hotels, and private tii-r.

: satisfaction assured. Horalev's labour Agonc),

4SU llouikt-st, 'Phone, tit)-. 070._ _ C 10OKS. exifllcnt "references, |-risató"lioii»t*«; .sfâ

-' lion Cooke-, Hotel Cooks; Coo!.«, lil) pre- ferred, Japanese Cook. Ituscombc's, Furlong's, "' ul Irrade. (37i>J.)_ CsOOK, professional lladi), thoroughly compe

-- tent, all hranihe*. .a) ; testinionials. Mrs.

r'i-hrr, -MO Collins-Hi., op. Age._ (lOOIs. Ilrst-rlass, toTnporate. used leading tom

min lal hotels, go .1) : others. 25', 20 . Send nltr» Hanson, .'!H Uon»dile-»t.; prompt attention. I iilnh.N -iñd"nîkrr«, flrst-îlass"mon. will co lo V »i it loi», farm«, camps, slicaring-shrd«. Hell))*

n.. 170 t-ts-on st. To!. inou_ / 'i 101s and Raker. 0 .soars' reference, disengaged

I .ilvrrnt .list in.t. .1.15, Argil». _ DIU.--M VK1I1 <llrf7"r"üher~r«»Smmcmt«), ex~i

I* noised, all kimi» drcs-makinc. needlework, . oimtr), i.1 week!); fare. 2X0 tolllnj-st., op.

|

H tljs lloatriio. Argus._ _ I T*|III.NSlMht:il, dts expcriinir. ntl per tia v. li' ruiosating. tfpls Drelsmakir, Hebb«,

Dill --M IhlSl,. ~lsa"ü¡ñ7i^"7Uto (¡rorgp'«)*, t < cmine». |-i,d; skirts, irom 7/ik 272 llourki

AÍÜ

. «ni«.

factories. Hondos'« Labour Agency, ISO i nour»! »t. 'Phone J'li). 070._"_

I^NiHN-tDIIIvril. certificated, want» work »ta ?1 x t| ,:i ,,- siwniill, u-e nie, general farmwork. 1 ^, !!u»!issorvh I'.O._

I "I^Stl-Hlt: COCOA.-Purest and strongest,

],">RI.N( HMIN,-)oiinB. \sanl~cñiTi!o)mcnT,-ilo

_ jii.stliiug.jîo_aji)SsJirn-._P/cjiiJi.^irgui^^

Slclbcsimo. Tel., Central, .r»._ C1 AHDF.Nhlt! specialist lasln: out: garden« reno

« tatet!, kept order, das, contract, all siib-jrl«. (Ittawav. Watson «t.. Armadale._ /^.llllD'M.lir will "ilo up"place« lu tlav. tut x-T inn, die gardrn; reeonimcnd. Gardener, IS lloro st.. FlU-oi._ (i ARlfhNKR. middle aged, wants work, bandy

\ 'willi looj, -ig\iJs»ovtxiuntryi good rofcreucc. Hot, Vrgu«jointe._ GtltDKÑKliTgtfil ali-rminil man. wants situa

lion. IV.Î0. trgu« ofllee. _ G KS't'll \l.r»llh"hot II. kliort i!i«tam*c counlry:

rrt-ommtnd hlghl). Miss M'Grath. CO filia Iictli-sl.__ GKNKRAL, small aifult fainil.s. g.-tvl wages. ;

.leam' reference. Heliabie, Poit-otllce, Hrigtv Heal li.__ GKSKRALS. Cook», lloiisrm-lils. gxnl reference»,

at Mrs. Milson'», 32(1 Dridge-rd., Richmond,

op. Town-hall. _ _ G.1:NKIÜIL, with baby 2 mouths oltl7llg.it iwl

linn, any suburb. St. Kim» Rt-gistr), Alivrt st.. _lVlnd»or._,IPIionp._lV.. JIM._ ("3F'.N'fcRAL, smart, refffrneo«! coni|>eTtnt House. J maidf. Cooks, .N'umi, Men Servant«: wa'ting: Intcrtlew». Sew I'ork. Gretilio st., nisr Ch»|itl »I.

(tJ-IRIÄ »ûperlorï eiery lapTilly, rxpêrlcnt-rsl,

?T ir.itncil; Ijdyholps, Nurse«. Client« tall. Madame Vcrnr, Greville al,, near Chapel-i-t. (I'>2, IVIrulsor)^_ »_ (iOVKHXt".*«, «"iiburl-i pfliitr, Pn-nrli, english.

T music; rotoiiimcinl highli. Mia« .ll'Gialli, oil Clintxtli st_ HOU'St'Kt'KPt'll. working, thoi-ouglily rapabiö.

trustworthy woman, tint-class rrtlabli- refor i-mes, suit widower, lamil), or bachelors, go im i iiirillaicl}-._ Hanson, 301 Ixinsdale-ot^_ SbTîiKKtîlU'iîtt. iMctTfloVa hôilie. 17 (i'to £1;

countr)- prelemsl: Hutler, Protestant, t-xctl lent reforme««._Robertson. Ki|ultablt-lilslj». _

Hot sr.M.tll) p." House- Parlour Maid, i'oung.

l'ait Mrlbottrtio priferroil; another, till», am

paru _Mr^ til mona, gil Collltmt. ia»), (Vnt.). | HllUSH Parlour Maid. Housemaids, good refer-

ence«; Parlourmaltl. ex|i.*rirnretl; lloiittmalits, hotels prtft-f red, go»l red ronce«. UtUL-ombt's, fur long'«, Ro)al_Arr«de (.1702).

H'

Ol'sK Parlour Maid, mian, compétent, per-1 - sKinal rcfercntrs- ilaint) t'tsiks, VVaitn-ws, Urn Sériants. Madame Verne,, near i'hapel it. (to.1, tt'lndsor)._/ _ __ ___l_

HOI'Si: P. MàiiT, rxisrilincoTl, I.V. small adult

lamil), villa. St. Kimo Itt-gHlrs. Albert st., ,11 indio-. 'Phone, IV., l'T-t.

INVALID .Nurse, 0, ytars' exiM-ienee, Protestant,

lirlv»te case |ir»(efrr»l; 21 ; rccomniendod.

¡ llohertiion.K'liiltahle-l'Idg«. _ j I ADV «oui.I attend all ilutlrs cxi-cpiwMihins. ¡ , X i leaning; 5 hour?. -' , farrs. Hi Hablo, ti ¡Park-it.. ItimMcj^_ LAUl-ïlt'.I.P, «ini|iitilll. aililllf, falitcrtuirs line

lireferrctl, without washing. Part't-ulara to lilngiton, Post-onicc, Armadals.

LAD«, )outhi". »Irong, used horses, milking', gone

rails- useful about farms, stations, 1.1, to 20 ; »tate duties. Hanson'« Ap'iit), 301 Lonsdale *t. l'Ptonr Sstl;_ _ _

I "ADS, respectable Man. I'seful», (¡em rall, light,

X walting, Varcoo'». S2 Brunswick-it., t'lliro) (City, 'phone Î32.1).

IAt.'M)ltt>S,"do «hlru, "collars; hlghrrt"station

J referentes: snoihir, leuding i*ommercial hollis; Mil seldom i binge; i-au guaranloo com- petent. Hanson, 301 Innidalest,_^ _

I.ll'.N'l)llt'N.SK.s7seTeral."ile»n."strung,"nr«"t tia«',

.X every hramh. rt-frrim-cs; also iMU'iulry House ¡Malils; wa[tlngu llrs.Jiin-ons, 211 jtallliis»I.

1'ltT" Vlirndiñí.any kind ol i'lótjloi. leaving

al laiiltlon thnMigh ntrrnthntrnl, I'.li-iator.'

Kiulh Va-r» Post-OIH-.-C._j

Men, nnn-Uaa«. waUIng, Habiliter», llraicr». I'loughins-n, Milker«, Station Hand»,

(iHika, (Iroonv. Af. Mi'lhoiirni' Ubour Kxiluuige, ¡ WS l/mula!c-«t. Thone MM, Cll). _ _ | MAS, soung, «trong, used lmr»e«, lotinT walting

iH-aitloti, list lears* referi-mc«, ran n-iiini-1 mend, llnkrtli, lltMiuein it. City, iii'. __ MAN would IlkeVxperlentv on »mall riilxnl or

dalry lann-, lo» »ans»-, go-*! hain». 215,

Argua._._ I MAN'7 plough and "fantihaliil, 20,. 21 , atitioii«,

work an) tj-utllt. Labourers suppllnl lui

llirillalrls, Nolle)'». Í.V) l.ons.l.l|.--«t. _ I MAN, >oung, want« situation, grnt*m7 ganlon, i

milk, iisiful, got«! wotl.ir. Ntwrey, Argus. . Al IN. ¡otiiig. cirdinliK!, and odd Jola," b) da)',

Jl Ils It It, i-, Vin. Irgns nine.-. _ I MVIIKIKH I'mipli» prompll) .ll|i|i|lnl,""ÏT«fil

linn«, »I it Ion«, h dil«, private untie; go' inssshin llo-i-lis's Ijlsnir Agi ni), I» lli.iirki-l

w

M1

i. i i-., i

Mumu H

H-, i. i

M'

. muk lill, dil H.» Qui. I, »I.

rabbiting, ». I

\|I'N piomplls «iippllitl, li-.l road ss,,il" milk all ii.u. i h II ii»', ihualiiii,-, m. ..Is tuting, .ass mill., nu.ltd. .1 ll.r.1..'» l-il.uut Vi-.i.is,

I-.. H"iirki-»l 'Plii.ii.' ( llv. 'LU i

MUN', lint iii« Hu.iiiin-i, tulum, -.int. I «>l until». Ilibl it.r., I'l.i,.-I,iii.n, Nisi) Mull, !

Hi lilt, Mii|'ii i ti «)iu ? li 't

\| Ilisl.llN i.li.ini.lls i.Ml.hi.l. illKlii,,,. |",,|,l ill J,,I. VI. n. Maul..| l-.i.ipl,,, laliulli», .1 '

t.i.ls, Mllsllitlm au.iii.tl lliusl,)'. UUui

Vgiitii, l-sl II, ink. -I 'Plli.l.i, t III, 11,11 i

Mil lil II» VI,II, I "I.. I|, |,l " |M,"|., " ,,, >

mg, i in billi ..liil.il, ..lil .mt pul II,, !

I.'li, lui Qui. » M |

Mlitlll It, iliiijlilu .I..!,. |i,,iiu.t, .. | "Is .

h. li- .null .nhill r. ,i, « ,»liiuu, i

i. lum imiiin mai. VI .,ii,all... Hu, II. im.-l, I ., i

Hi llsoirisi !'"

\ I (fililí Uti lunn aid Huiiltiur, .,s, n s.ars' .11 .tporl.iu' »Imp. rtpili, m prtiuli, |i...m"ii.

It I , Vigil.

V-'R-SP. (Inr..iil«i, I'nilo.iini, i; ti. j |,"»,Î s.Jr' .> t ti« tit nu, itifll.-m tilirnui», , .iinirt

Hubert mi, I ipiiiahl.. hull,Inn,

Vl'llNi; .laid), itpiriinnil, iii.iio. |.,"lil"n, 1> I I still.tr.n. .,M. Ii-iih, nioiitnu, ,|,i"

ills pnlirtiil tiik'H»!'. Pu, Irnudali,

Vl'IISI, Nu lilli smin, vniiiig. otu lb in, tubs .> birth, I'-.itisiini, sullen pr.forrtd, 17, I, .*u . Miss .I'lpto-* lUTT), i."J Cullinnt.

BUSINESS NOTICES.

"R

o n u n."

QTALiTï.

| "Robur" Tea ia quite pure. i The Lea» es al they grow on the

bushes are picked and dtied; and that's "Robur." Ko perfume or foreign matter, or leave* of other plants arc added to ¡tile it strength or (laiour. The natural flavour of "Robur" Tea ia

delicious.

Try the "No. 1" Grade Grocer» «eil It In Packet» anil Tin.«. It haa a full, soft, rich

flavour, and it ia iromlrriuliy savins;

tea lo ure.

Tlic "HOBUR" Tea Co.,

.Tames Service and Co., Proprietors.

"ROB U R."

\A*1IAT DID ' Silt RICHARD 91'MS

RKCOMMKMl!

No one «-as better qualified II,an Dr. Quain (author of Qualn'a Medical Dictionary) to ajpre dale lilts »irtuea of Hie »arlous .lliitr« klioun to Medical Science, and this créât pbjsliUn'a advice na- to take all physic »patiiul».

Dr. QUAIVS PILLS do not make Mood.

Dr. 9t*.MN'S TILLS do not nonrl.li the body.

Dr. Ql'AIN'S PILIrfi ate a hl-ml of c'sht dm« that eliminate Irctn the «»»tem »11 »illatol terre lions, ilear Ihe liraln, and «lie a* iioiulcrtiil s:nsc | of ease ami comfort. I '

I Dr. qi'AIVS Pll.laS restore the iquillbnum of lllie Lifer and Kliliie»«. ard (the tone to th- ».»a

tem, so that He food jon rat ian lie prop-rly

1 asMinilated.

Dr. WAIN'S PILLS are a uondirful remedy f.r llHIloU» Heaoailie Attacks; tiley du not ills |turb the ty-l/ni, but art »»Itlioul fuusea, UTtpe,

or tain.

We recommend you to hu» l)r. Ql'AJS's PILI^ at Ihe Dnur More. We do not «di direct, or imple.) any agent*.

Sir lliihaul quain »»a» pliytlrlan extraordinary j

lu tier Majesty Ihe late queen Victoria.

r.TMiis OKTUM; THIN, sin*

H

i don't mindi

It means Wing laid later nu, »on kim» that? Fur notice In a theatre ir ihurch all'the llal.l lleadsl It look« ridiculous, doesn't It« What etny a mlilille-astrd man »>lth a full head of hair neates! Ile lept hi* lair I.) lookltut after It «lien lie lud pient). As mu, h at »nu had list year! It take« too much trouble usually to cet balk hair that'« ttone. that'« »hv »le »a». "l/«ik after your hair no»»." (,'et the lublt of minti Koko for Hie hair, you «lil like Koko mm h litote Hun you lhlnk-ll Is si, il*an and lonllnc. Not In the least Oil), lirrasy. IT Smell), ion «111 «ml it ker)« the hair neal and «eil dtnseil al! da». It's much better than «cttltuî the hair »ith water.

ion «HI besurpritrd lie,»' useful Koko is, Cuiluiner« tell us the.» lind fresh uses for it ei er) .tai. Proie It Milli a I « Trial llottle. obtainable Inr '-.' from the Koku Depot, iros Lillie Col. Hu» »trrrt, bel».ctn P.o>u! Arcade and Cole'a, 1'u-leil, '.',i>.

I'te this offer No. filliSÄl!. Chenil»!« anil store« ilurge 1,, 'i,'«, I 0.

A III'SINJXS MAN need« nery itoeul time «ase , .'V Tile latest lcferctlic.t,o,ik, fill: IN'OKX TO "IHK AlllllS." »ill tate >ou time in looking up

_. willi ". .... Jar». Al» and i ii. F»»'«, lllj Store, all cliiinltti, or Fred, J. I!. Phillips. HT Collin«-«!.

ÏADIVM.-Df. l)il«tll'a Pill» are moll rficcllll. I

J «iik hcariurhc; thei "tiniulaic a slusirUh II» eld digestion, tlcanic and a-tl,l Hie l.ldnei«,

^SITUATIONS" WAITES.

"VM'Usï:, tralneil, »ants pm ile nunrini?, country .»> or to»ti. \ddte-.. lilli May. Atsru» utllee.

1>.MIU)ritMMI> or Walli.'«, llioruuuhly rxprtl .* eiiecd. »l»h.s »otk dall); highly reçoit). iiienditl. Itiiftiouibi'», lutluuk'«.* Royal Anude,

(lii-i)

"I>U)1'HIIM1:N, i.ipal.1.. mell, pfii|iiptiy~nqipl|i«ï, al until uti) fiiffu», inoiildboatd, iliaci íi/ü, :':>,', .'at , l,ei)i; IP» millilitre, illundi»'« labour Auuiis, «su lloiirki «t, 'I'lu.ue Cil), U70

IH.I'Mlll.lts, 'I lu'"lilli,, und " Pauk "Uakeii al ptumpil) »ii|i|ili,sl, uity-v» lia ri»; Moine k'.u'd Hu),»nun ai.,1!,I,le. llot»li»'a labour A|¡iiu», I-» Douri,' st, 'I'll.*»-. 1'iti, li;,i.

SJ\\VMII.I.i:i|S. hi 1., <-" llellabli.' Hand« I "l D ,nr) ,l,«,rlpll"ii "f Lu.I, .au,lilli »,,rk -np I ll,,l alllivhtn, k'llllailliitl isitll|H tint, ll.inx.tr« Ali, l".». ul l.ii'ill!. -t

VJlWMII.1. Hali.li pt. luptlt »uplilli ,1. li- ,| liu.!, r*i mill., lapald,' mt) .I, ,.f II,, mil., Il"l»li)'» Labout A«, ni), lil lloiirl.i »t. 'I'liuin

I'll», «70,

Ulli.Ml! Its, M7, hine and III "te Hand», i I,-«,., r*t I \|"rl». Mud Hund., l'...,ki<. and llnnral MI II..II Hand., ian tullí «a I., ml and ",ppl|,,| ||." >,i>'. Ni;» it» i, 'n0 Loti, dal" ,t

»Jill Mil II«, Iliad,, und Vin him Mm, l.xp, ns, rN Iii-«-!., r.K.l,, "u,l s"",l lliiul., |.r. input l"r»,r,l,,l ,iiii»l"n ll"n>).'i'« Lihuur lum, i.

i-u ituuik, -t 'I'luiii.' I'm, urn

I *l'lln|.s-|l lil It, n nu.r fun.,lu,.atn..«.i I I II n.iir prual ? i. »Id, IIK. LI Hu' .la» ," ,"n It,,, I, dl.lali,, i," "bje, | II.milln,'., |s,l lliul»

n , s, Kitti»

W'lOHW. ilditli, iilu, Uni. tti.iil.1 li.iii-il.ip *l"l I, i ,ii, »,r n,", au, ni lu» li ,1, lu» Mini . i. li mun Piiili.niii, Ruina» I.ti, -ii

Ivll.l,

W'liMIN, tell il,|i. ».ml- da» .u Meium- »"ii

' ' »ni »ubiiili M , '» I'll. s,"i|,

Ni,,,.

\\'oW\N, n.iiiiiibl», 'inn» .Iii il,H,, Pu.« t\ ,1a.., p.r>iiliil til. r. III i - «.uslnii», I,rim'»,

li» I "uni, -I , llUlini, l"l ,

W'OMIN, nilli,, «"hine Ir.uiliik-. i ballina-, »"I »»,11 r, i, pinn n Inl I«, 's | ail,l Wind

W'OM IN, .trunk-, «.mt. » nhill.-, i.Uf. li li ' ' lue, hi da», ".' Iliii, .t , Wiiul.,,1

I 'rim ii», j ii.,, II.I, ..A.,.,, n'aller., I ,fl

.' II-»'.,'all

», .'ii Lou»

mtüAALAB

THE APsaV.«tâT«A8IA!T

' ftofuseljr lUoftrittd.

Containa

«XL THE NEWS OP THE MEEK.

.porting Notes by Leading Srwrtsnej* of AU U

SUtes.

Up-to-date Information for the Farmer

Reading /or AH Interested In Outdoor Pajtlra«

Literary and Scientific Notes

Short and Interesting Stories,

&c 4c

PRICE SIXTENCE

DELIVER!-!) OB POST FREE,

0/0 Ter Quarter

All hews Agents Througl out ti o C n men

wealth and New /calan 1

SITUATIONS VACANT

[Advertisements nder thl» lend ng not t eel n

fo rtixn ords re insert d for S t ne I

Offices ' Niglt I lo I nu. ¡sum. I LI, i o

V 1 Vlalll I s Olli r« x|

»i- co k 1 a) _J7 20/ I ad | I otel io ntr » I ri s La ndr es

rall a _ I rsl n c 1 roo s._

\ Vt Millards C ftice> rxt or n a-*- « lo d u om cr iai I otcls

It oil t I

. I ¿ne 1 »»N) oxper 1 i an »o ond an i I astr ^ »>ok a. lea 1 ng I tel refer

A -Mrs N on» k1 Coll ns -Parlo ntl« I s-1 l 0 ne eral i leane » tat ons I

tri Ho se tarlo r Maids 1 1 II ma I Nee II won un I I

A -Mr» N n o » "IS Co 1 ns I Ir s

-¿"1 tanner lo ni I Its Ho n a Is l-ailr- 1res e» 1 ü t / t cnrral I 111 lauHr __

.A -Mrs S m ni 11 Coll ns st lim I -i»- i I tits, »tat on ex ptonal|tne ,h

I ft Atte dant 1/ oil Marr el

Couple i 101 _ __

A Vis snons "It Coll r » st c ok

«ii., kit he al I kept T rak no I or _i t»o

a I It« Cook» V) _ " B »tallon» » I uri

1 /r s I b stat

I I

I eitel NSW . touotl

A Onr-o It Cllit« t (ook II u n

A -Sirs Male requires first lass Mai I ct el .*"*- lo it vacancies, la" Collin t

A-M s Mlprei-s 229 Coll n« » -hit h n I

. I U ndn-ff 1 6 ti ti ok Ijunlrrss I f M Cook» s) 2./

A-M NS lllproís ?>») Colins st I arlo rra 11

. to porar 1 II li Nee 11 1 1 II I Mai Is 1 6 ( encrai» 1

A ROHIriN VI ». two V traían van el Heir -"- II txllhitlo 1 t re Ixl li I 111.

A ppitn-vncr-s to ITITHFRDRI «INO - "-"-*- Nnart Girl» wanted fron la tear» ex ep llcnal p|»ortinity leam kool trade | erma ent emplo;mcn «rJ rai i I o I aneen ent Ort« v orkroomii arc tho finest In Vu tralla 1 ra ed ly radiators lu Ii g winter nonti s

MILU lib -u Chapels ret Prahran.

S S tnc der and *. I rii e». s rt cairo

V T R ano Itcg-str) o- lonslalo t I am

?»A. l all VValtresses, II ,e a I lal I dr Mail

ils I of I Men took» A

BOt linjior cr a Giller 10/ start good eprni g

for s lart la I reft renee*, SCO IJttl toi lin» si ^^^

BOl respectai le good "ritrr"pnierrrd »I 1

sale de| arm ci L tole s Hook tria te Utile

BO i wanlcl good oprK>rtuñit~inmanufa ti rhg

orkr s. Cremorne it Hi 1 mond near ila

ti n

»I preferred tederal Sprin, Hork» l) Bill hfl II openlni, for at | l Ilr (li av

_tu IJlt'e_laitrolie I it lim rn

BOl nat ted to learn ti gun trade Tej

_little II rk st

BOl «nat -anletl wellkioui tit lo

I istncllo ,tr is olkr

JJOl trig for »lo t||l I) I ttr to

> I olo r re Irrm-tn g . le T o III k

iii

? ofrr ii l .1 I t e _a* i nins s / lilli tNTtllS Impro rrs li) I len I î-' fl ntrr t »rn fjnflo or H -o 1 (late "»mill ») IOS <)uofn » _t "

/1O0h an"! li ndres» goes) |. rso al roi

i-- fa ' ' ' " ~

Iv throe good wagon. I Ti len a c ue

al 1 o rasped Hill rd Toorik_ COOh wantnl private liosi

la n Ir mid las llnner IN Pi

Cant rwell_

i!OOh, la ndres*. Ilr g1 ton lira I .> oil n I- kr|l w skli . ling Mis ti Ik t II -l ti rlcr lan (t xt Hat ».

/"1001 IJ in in-« lielp lill la n Irt work rcf r i t t» SutnmcrUnl li tlttro) it. s

OOOh s.oo.1 wanted £1 weekly i o isa» Ing

I roll-stint A| 11) Saiurdai Monda) i on ings stranraer_In-in-, rd Toorak_ _ / tOÔÏ Uniré» £1 couitrv fan ii J tier KJ mai I kept refermera i cios-tiri 1 «s I I lliabetl it_

rOOh Uimlrrs» also lloaumald wa I I -.omi

um Mr». Alejan 1er ( am Ino k a0 () ern ni st hilda 11 one 15.NJ Mi I» r

«"tooti toarv.ni dall) «0/ _ (otk, a lull

i- k t I t ti aid kept, ti/ Miss Hil r »s ."j I lilt »M_

/soi Us lirst la««, gentleman « I o is«* ular) «._.

V 0T7 Toorak P I)

í st Oh xpcrlciicsNj"" Al ply after lan at V a» r < I arl a llotl im llotrl Hin 1er« .t

li

I_ _

IX It I SSMAKINtl

1 HINT (I «.SS NMRT IIINDN

(umtali ( orsl »al»r

N PreMln- Of?

Mis« MILSON (Stat cr an I (I )

DIIISSMthIM -Macllnll Imirnier« li lp.

irnilca " (k constant lll»s Hrown or nrr Dan I n tg on I lansdowne rdi 1 St Midi »Id entran * _

Dill SMI IhlNI - lp« nti ra wanted at ont-e

also tulstants M'» Stockdale I TI« I en io li in isor_

DlllXstllhlNtl tlr»rcinrskirt liai I li

I n ntl s » In protêt» Itrssrrmcr I lllun t lamil ti« 11 Ig» Swanston st _LH)

Dill Still «hi V - lirst las« Hin LO Hani«

II li si Hail» uni Vi pretil rv lattin rt (lo I>| Hmi Ttelllok I'llrabctli st

DIltSNtilhlNii-^iri II nt gool v ago» al i

tur nice» and Ita-.tant«. Rlt'unli l< Muro »I st hill«

F »lltstiM IhINd -Hantel exporten el tiwi r«. JJ Han I g UMI w rk dil lu mr si hwlhlarra 1 ,Ht.N,--SlthHt «rsl la« wai teil fr tt por J J tai i i mtr) town t ko riom» ma I tes

irr)tlligf>i I ol I estai Uah si splcn II I -one

tlon l> IV Murra) » pm drn>» drpartmini, li n loi _ __ 1<1M1 HIL COCOA -l-su-cst and strongest

1,'lolltMtN~ivorkíñgrTir""farm "wanted with J lloroigh knowledge ( all lum v, rk apti all fatm mailiimr) wag-« »ki/ |-er wrrk and

fo I

ti 11) 11 letter enoloalng copy of reference» lo t Illili it In. «oltl e

GI Nt lill ixiierleiireil also Nuracmald family

I Mr«. I ord, li catford 81 Georgs» rd,

1 corak_

Hat ntl rg_ Orroigrl llitornwl k _

GI NI II «I g M1 waned two ln~lamlli llsKt.

tia 1 »liri» I sink 1 |ier»saial nltr iV» h 111 -aainglon st Ht Kilda

01 NI Ml lion* m ii I 1 ruokltg leis or

I is loll lau Iry 11/ refer n-r.. t Iris Irl 1 Ils hseloti ti lit «toll t _

/JINI Ml llglt ) tg ilaln oTi Juill»

N ' all 1 ti « -.mil wse « a ) | la 1 tv lal Milt rl«l St I Illa_ / II NI Ml t|»rl t I r f r 1 s ti a I It"" If a.t g li far I al I M 1 lug liri

>t I

MU mi 1 1. g« 1 w i,

1 I . jl M I al It) I I 1» ! II rt ri l»r II« H

/ H NI It VI »Ilr I r VI s I I Nita N n

I M

I M I i II NI lill

< I f

I I

?H'V"

1 1

/ M NI Ml I > » ' > I V

/ t NI IVI I

1 I V I k

i « NI Ml I

111 I V

V

/ 11 NI Ml I I a

li I t t

/ 11 NI It VI I I ii as V lu II

/UNI IMI 1. I |l»ll I I

ii r .. I »- l. 0 II I I

/ 11 NI Ml II t -. I M V| li Mr I I

/ 11 k1 It VI II VI I 1 ni s,

li 1.. II Ik. tw I la / 1IIII r 1 I I « I t I k «leo, Vi Vi II VV 1 a N s I-.

1 0,

/ Hill «» » li V M loop I i, »1 ' I I . 1 ila r I ten in llolh» n it 8t

I I

li r L t tin t it inn if Ibis Clisa o( Advsat«

tiMUKUta bcu Togjo UM

SITUATIONS VACANT.

(Coiitinn.-il I'itim l'iigc 1.)

corner Jolill-Um and Wellington sis., Colling* Vorxl. _ . _ (> HIL, )ouñcras.t,t ollti-tTage, salar}- required.

?oT " Rix. Argus nlllcc. _

C1 fitL uantid," help ginini housework. Mr». _T _ William», t-J Inliv-st., lievv. _____ /iÔYI.RNESS. niirsf rvrilttle girl,"F.ngllill, music; sJT 01112; rcf.r.-necs; s.» W. t.tt .('.Association. nHEEMvEI.PEH. Morrlanil ll.ivililig"Club, »ingle. - Apply lu littet, iifireiin», Setrct.ir.1, 'Hie

cliuol. I cm i It s . I'ost-otllce, etui Held KIHI _ _ _ _ HOL'S-EMAID. cxpTrlintrd Apply, willi refer

euee», .Mondiv aflirnnon, to the- .Matron, Ormond College, Pal ki lill

HOUSEMAID! n-lcrenu« m 10. Old White Hart

lion I, i;.li -i.

HOUSE Parlour Mild-, nil suburb«. 15'. 17/«;

lloiiseNci.llevv.iiii.il, J.W. Stii-o Needle, ii; Piirloiirmaitis, 17 ti. lltisiuinbi's. Furlong », lioyul Arcade._ _ _ __ HOUSE'PuTloiir Maid, good, pcrwi-ol icfcrenees,

lamil) three, good iv igi« U 'lintern avenue, Toorak. _ _ HOUSlfParlour Mud. ufanare, general anil

bia- kept. Ilr. ti. II. Ho).I. Hoildle-st., List Melbourne. __ _ __ HOUSE Parloi-r wanted, experienced! 1.1/; refer-

ences Appli lir. 1/JOSII, llurkcrd, near ( ami. ruell rd., st men_._ KUCIIEM! Mil, c1 wi.kli, refeniices. ÍO.ÜO,

UM While Hail Until, llnurke-il._ KllCHLÑil.tN, Ivil.li.nniJi.l. 13/. pa)Ins guest«!

tl'.iitn>ses, uti «.in. St- Mida; Pantry muds Lura-, 43 I liriluth »t_ LAID Nur'o," gnnil iiiidlewniiiiii, near suburb,

ilu'd ", C1, one tor infant, Last Melbourne. MrsJ'i-bei, JiMiillm» -t . np tg.»._ IAIÎY, young, li III».1.. « p. r, vi mted, no objection

J wth »hilft. f"r ringi.» u-cil1.ni.iii. Apply W Brial. Tin Oldirllcrt. ( illili» <t._. LADY, j'ounc, ehi-.-e inn tlnlilren, afternoon«;

goori Illari. Apple morning, "llunie-," Lien

Ininti»-rd.. Hlonlnim.li. __ _ I .tilt-HELPS l J) Hinted, one all ftutl» ', nth

J tiiir-c (I iliildrrn) and light .lutitsi U' cul rrferrncfs. Mrs. C. Howard, hlanlc.ist., htw,

ntlnulf»' station _--_il

Ing gin-t

son-st., ritmo _ LADY-HELP wuntrd, middle aged, or young, for

the tountrv. .ill il.tm-t!. .Ililli-. Protc-slunt.

*r'._\t'. I'ranri«, llcai h-rd , .sandringham._ IAIlV-HII.P, .ill dut!. » i-ncpl washing, small

-o' tainui. »iibttrlK, 1, . one, institution. Mrs.

1'isliir. 'Jill (nilli

tllt-HELP,

hniis-civ-nrk, ironing, eui: one, suburb, lions work. 11 . Mr- IVh.r. -M Collin» /-t., op. Agc,

T ADt lll.l.P. .viiirirni.il. .numulgi unly. no J-. wi.hing or ,,s I III.-, r.f.rmrs-s "Elsj." St. Geurgr'» rd. Il-lintwik Ti leplmlie !a% Wind.

I ADt HELP, m, ii» Urn», '« «pillie, "no wishing.

?> iromiig, it »iriih'uiio- ,i 1 other «lillies, r ndiill». Palm. won. tPMillin «t.,_ Eisternwirk._ T "tllt-HEl I», «r.untrv. r. . interne»'"10~SU to .U ,1 iv :.motin r, »talion, maid ki pt. Mrs. Male 1.57 Collins st. . _

Ttllt HELP, thonuigtilv .1 incticalfil, refer

?t in.r», witts , ngi-.-.niuit. »mill odult fimilv ; M litbli Il..r..li'-. 1 I, Willinglnnst , Windsor.

T ADt HELP, iwn in (milli, no washing: clo-i» -s-f »ntl. II, »'Clifton,' I lirobetb-st.. Elstern

ng, innriiing onl.v ; two maids

j.t Truth, i " _ _ " '_'^_

J ti), smart, rr.pc« table. Iliib-v, ¿VS Collins

J _ »i J_

3 Al), thnroiighlv- tru-twortiiv. sma . .

-0 position. Ili-nton. iiiiliom-fr.ÄVtJI-inrke-st. IM SDIiLss. lu,! i IT», w inled; must under*

-t htand i hair u.vrr. uni . iirlam«: ..pen three «¡av.. "Th.» Hak-." P irk -I . S iitUi Yarra. _ -\f AdllSIST, for dri»>miking; also Impr

-1 __" trm.tri.iii: »t . Midillr-park._

-JV I IN. with lior»c and « irt, wanted, to carry nar* ¿M c1« at 4 ..'i a.m. .hil) ft oin Hawksburn rall, wav »tallon. Apply Mr» J. w.bb, Toorok-rd.,

i

JI< II r

MVltl.'llll loiipli. Mill.rs, »mall number, close

tleils.iini.. je»«, .iii.tliir, farm couple, 31)!. II« »kelli (lue Smith'»). P.» ilium «t.

MESTM. Priialc llf.pital -Winlcd experienced

Snr»e. 0.10. Prol.ain.iirr, oil Apply "Glen

OTOIt Driver« in gnat demand; new classes

?urming, I,.in,Uni.- nhrie», prastit-ctiti I

Ing taught, «/i/, mi billing icrtillonte _

Gaudln Motor Work-, nu to li» Little

..lilli»

»I.rite; oldest» school in t'irtnrii. Melbourne St ho I Motoring. 1*17 Spring »t. iTVIOTOR-linniM! nut-lit thoroughly, liccn«. «-.»t- cuarantc.il- lies inn.!,nlr; oldest» school In

nnng. 1*17 Spring »t. rb. I*. , Proti-stant,

prints. HohrrLson.

]..)ultablc binlillng._ OH ICE HOY; splendid "«li nu« with t-Mate agent'.

Addnfs Prnprrli, Aigu» nth.-e_ OITICE-IIOY, kni.whdg. of uty. Appli-'Prni

«arc Anns|n«3gV_.\g.ni>,_Tlii» lllock-,

3.) M lil It, »olb«go<,d», wanted; temporals"

pim inrni. Apply I), at.d W. Murray 1 1 litidirs lane. ___ 1JAHI.oritM.MIL fvpiriHii-.l, wanted; 17,11-, foi

tv. -tern district. Appli The Oiks, 1'ark-at., t-nulli Ya

»itisniic.» Jin. st

a>IIOIlATH)S*rn.» ivanl.-d, to iriin in nii.livlfrri

Hu.mugil tuition. Nur», IIi»-erV private bus pltol, li llriiiinnond-t., Cirlli-n, ut)_rnd._ 1>\I1I/II'IIMAIH. for la.li. Toorak, lilli,

.1 train; li. . Itvnir'» ltfgl»trv. t*<7 Malvern l'n'iran 1.1., ti . -il-Xi _

ivieUv; nf.-renec». 10 30,

linn I. Rourke »t.

-tuil »iieanng, blades, g. mi, bin.» Mppli,

Asc-vuation, llialto, 4'l

Ml ST rnlerid (min ti h HU

tai am te« 1er Cari» tiler».

tppli 'i3A Collin« street, _

IJTANM'IELD and Smith. li-u.ralor«rilaHaràT, l-~ nspilr,. ihr »ri-iius ni ? \p< ritiut-il. inergetlc, nu.! minpcii-iit lUMilstlts, t., .m a« foreman; I minh«Igi. 1.1 (»tímate from | bli» and »ins Ifirolinns, .ti., impciallir. siam »|»inlili, age, and «alan r«»mira«I. Applliation, in writing only, t» lill 1 r ___ rp A i i,"o it w \ N T i: D", J- Toke Charge (.»it Table.

I'ii»t « I i-i Traill

(¡OCKI Position lui It. It,hie Man.

S.l.lt.. trgu

Mltll.<lirnr''lalliir.»». all numil baml. wanlrsl, ? 1 inn»! be sietdv, pi.««vvuri.. wag.« constant; fir.» rftiinili-d._Tall.ir, Tmumwil, W,_

ri1MLtllti:s»laS,"l.iill.V Iradi- I'lM ela«. Coat

-. Ham!« ntl,I tMi»ioiit«, for «rdir work. SorcUo

(Ml»< Clapp), I'll Flinders lane. _ _ rp VHalltl>s|:s.--t'..jt and t.,i Hand«, nnlrr

1 luble; al.n A|i|ir..nll.e«: lilglu-sl wag.-«. Sa.vee

mill Cn. is; Lillie milln» .t.. lu.l tl.s.r.

r|ltll.oill'SS|*S. Cout-makir»; lir-t ila»« bands

I i.nl.i. ('. J Lane, 'JVi t illili*-»!.

MS! Dlllt Eil f..r Hie uUiv

1 nula tilín, T.iinuiila, tliplv, willi « ...ile» uf 1. »111111.111011, lo Hie I,n,lemlgii.il. 'Iii", lti.1la-.ou, ligal Ullinger, al l)iliHll «tr.-«t.

hUNstmil. r.liable, ivanta.l, f..r tom factor«,

I II M. laggn l\!"Jlfu.bg.» _ riULMSI ir.siitsi-», private hospital^ siiliurb«, aiV t nina!»» tint it...-»MIi *, ProbatHncr», suburb». Mr, I i,Im. -J.»! Cullins »I., np. Age.

Mill UM li S'un.1» (!). i niint n, »itbtirb», iii II. no- il ladb», c1: lertllliite nut nrcc»>ar,v. Mrs

I'l.l.il, '.i I .illili» »t.. np. tg«'.

ri1l'IIM.II»_ivarlfil. *Meplian_ I'ergnsnn Prepty,

\\*Al(lll.s«; rrferuii.-;. lu m, Hld Wini. Hart

Ltd . fitglm-ers, Ac, I'.ioisa-rav

.fen nu-». lu in, Hotel. Hmirt..' »l.

»\« t N T i: D,

MIAUT MvlRT IIAS'DR.

Ipply GI-OKliI'M PTY. LTD

\«-nl lil wanlfil. for a.tale ag.-nf. ,i||l,c. "Apply

I JMI High si., M. hilda.

?V-DU I II», li« .1 !.. »milli'« >b.|.; -.11 we,k. Fed.-.

1 r.l Siring Works, pi t ictnria-tt, (iit-M lu

TUTORS. CLERKS, «fee.

.,\ - w wrr.n. gund tnii'i's, i" ,in ",o,i,.r J\ IIUII.,1, «ihliaal), In 'I »lilli for Pr.lfi «.lull li

meran» ami ( .unirt singing; hall lu-» »lill,, training, turi lu* trs.m uigagiiniiit; hard ivirkus. willi mmd lull... .ml} «liKrllluisi; |,r... Mm« .UHII.IIII uui.ii.-jr.i, I'nr vuli«. ulai and parliiular» willi» Vu.li, Irgiw i.llli...

A Muan .InTilor I'LI.IIK Hl'tol IIIKH'inr boiling *\ it.»uratui» i-uiii|iaii). Aildf..»» I'm. Pullii,

.Mau« «ilin.

A mu r i \ tti-t

.*v . I

Ynii ion be »nucuddil- limhnl for

Pilbil, Evaill. bl- mu tui-Hind u| IS'

Sllll ITIOS HY POST, II.-lill» »mai,.I

WE HIT «I'll ITU. Instruítlmi tlglii lu

.- ,vmir limn.., whenvir .nut rtslde. Write - nr i all fur part lull.tr»,

(-ÏOTI-.S iliHIIl'sl'OSIlI'M'l'. (DI.LEGI', .

M M ilk« I iltnl, Melbourne.

lug Ibid iipinlni: up fur llim,- who »inalltv. Cl.tSH forinli.g, llradslavv'« Hu.Im*. Collige, ..'.'») riiudi'i«.»!.

.,. .. . , . .rial is-.! tanl» In iinitubli* litfui«», pliln ,iu«i IUII.|.IIIIOIIIISI, m uitnpetlilvn piii-r») »eek« »n AfiEST, having t (-olino«tlou «limn-»,«! the leailliig lint*» In n-iire»i'iil tin in «ti i»ii|innt»>ient II »plrndlii niipnrliiiillr foi- Ibu rlglil mun, Apnlv, giving full parllniiar« ami II fin i nie». I», lim 4-.', W, II, Smith ulnl .«nu'», lilli«» W...V ¡»nop, Lniulen, Fiiglaml,

' f, I'l'LlfOIOSb are invllfd for I he I'OSITIOS' «'1. ni IIES'EH Mi M IS'AGER (or the ('ov..v-v,.r.itlve ttis.l ulnl I'rn'liu.' Ciiniiuiiii Hil., byilni-.i, Appli I,illini« »bullid be addri-««eil lo the (1ialniM.ii o| l)irii»ti»t», I iinpi-riillve tt'iml .uni I'mditie t" Ltd,, »ullin! 'in-il, H.viluiv.

* \ It I' CLASSIC MU ronlier Mulbtt (gold] *\ umtali!»!, leuulnn), l-mpli. hall, Kew,

y.r.lu.'» tnllige, Ci'llln» »I,, Saturilav mornings, buiiti,,, link,b v »I , (Ilrnf.riu.

IjMitHvlvl'H'l II tt'tSTIIi, elm ,i .v.u. alll J> l"iu"l, ,v,,|,li,.inill, i,mid iiibl.» i|ii,iriit«: mi

luistiitil pinpuiv iliv li.-ni Mell. .inn. , g...i.l le.ll liK.nlal» nqiiiiid, pniilii ,,!,",.! ..lui mon inns

»iiivi inasgeisrnt llr.i vv-.e» NPlriiiher. lletilv I llvi. Í.I3, u.P.l), Mvlbeurni,

B

TUTORS. CLERKS. See.

01 «mir!, for office one just leailng ecliool

preferred Milner lind Co swanston st

B01 W INT! I) for merchant s olllce tood

_.oprjuiij-_for_.mart UA J«in»_in¡_ Vi-gu«_*(j!ci

BOl.soflgoodriiarcliouse Appij Di Jaeger a _Co ,_J*1_ 1 limlenjjnc_ . B01 for wholesale slalloncr» wircliousc Vpplj

_ «in Ditmold Ltd I lindera lim _ J "ILTUR ! VCT0R1 ~M\NV< I It willi 7~»rar«

J pnetfta! ixicncnce nil 1 rinche» rct|u

position Jihjicst «rcdintlils PI ll_ Vrgus_ 3LTTH" I VC10R1 VSiTsTVNT Northeast

Vpplj «Itli cop« tc-timoulal« iitnlliig wage« -liplication«jrceciied till-Tth 11<ter Argus oui e

CHEMISTS -Oiiillflrd VS«ISTVNT RI OUIllTI)

wnple slut«, iij-i, qualilliatiotl» 1 ii Jones, eliemlst _licudi¡,0_ ^__

CHILDREN S II 0 5> P I T V L

(aillin

The committee Imite M'PI IC ti IONS with testimonials from li"illi ipniltiel Jletilcnl I'rai

lillomrs up In Wclniwlai )lh in I lo lill IWO i omi IONS of Otu Pullin Kui knt Midlnl Olllicr Mian ¿40 pir minimi

Bj order

It J IOVI Secretan onion, August 2a Hill

("i ii R i s T s collier, ^ , , rVSMVNIV

I Judge in rhamhrr-, h ii Im. appro» rd of i re »ised «bimi for the reopening of Hi Collcji»

»«hieb reil«e 1 »rhimc will lu submitted t> tha Suprime Court next month the Coimiil of C liris» s College Hobart, propre to reopen Hie Collcr-i earl» next nar mid lo APPOINT i W VRDI-N

Tile »numeration of the W inlett (who will lie cxpeilid lo lal hi» full shire in the »iori of Inching) will be a satirj of COO prr annum Aitli II rtridenie nut fri an I with tcrtain cipl

tulon piimmts ultimate!» nl«i ig Hie -liar ir I allon ni cs to HO) II, u i) ll«o Uki. «tudinls of

the lollege is boinlers

Ile miwt I c i merni cr of tin Church of I ng lind (derlei! or lu) of high i h trailer of nipro I riate rdiiciilloiial rx|ieriun; mil 11 proud ibllltj a« a scholnr an orginiser uni i teiiher

It Is irobahle lint tin lliitihlns S hool Ilnjart

and | osaihli other ihool- mil lu| ||u d t. the COIICRC and Hie H ird n »» II 1 c np ti. I t, un dcrtaki « prominent | art in coin ill n nub llitsc

institution«

Viplliitlon« fir Ihn War lrn»lilp »»ill le relied bl the Prr-id ni i f li ni nil i| lo

Oilober next, and »hollld ». ti-, li" eaillt«. in 1012 when ii u| | licam« coull tule ip the

work if sticu»»fi!

_21»t VIIRUSI 1011_ _ «-llNTMirOLKVI'ln - l-vlt ICI 111 branche? y "'I » long ixpeilcnii projection al o I", lil Crownj". s,,!,,,.!

flLUH» HI Quill I) »ollilior i-ô"lll"c ñire v loimir« di.intt " u 1 "viportitniti Har

»ton s Chancen Jane

ril.HIK (Iniolrr) W INI! I) I, tier onli "refer* V> tncra tirni« ( urrli und lliilijril» liu-lrlh »I reel_

«fSI I lill (Timpi,rir«)~il id IrTimouimT-Replj YJ_ I bnrii \r""

7*1 L 0 T II I N ( II I I I II 1 M 1 N T VJ We ri linn «marl II.NIDR

l-or «loic ihpailmiiil

Must line W I oin ale I xptTlcnce Vppli p. non lill or b» bllcr

_ BUril, st ||ll>« ,ln,| in.STI VD

COVCIHNI INlVIHsni MVTRICII VT10N

I'UIII IC ! \ VMIN VTIONS Dcirnil cr -Mr Load III (I It Tb Prune Pll'lIaS all »ubinia. 4! l Victoria pirad I ast Melliouriie __ CtORIH-SPOMIl-Nd INSTIll ITKIN -Wcijir

> thnrmgli llistruttlon HV I OST in llookk cp Ing Shorlhanl Milhriuiliis I mungi« Steim anl I leetnril I nnliiuriiig (ml uni shin In Unerring Simeiing I reí lian I all I Mcihanlcil Drilling llli'irjtiiii, Vtrkultiiri Ac In tr lion right li »our linn «ruc fir fríe n Handbook V, Stott » Correspondí net ColLge

Market »t

!ilghc»t lesliminli!» _ V ! Ire«« Twotd Vrgus

DVNCINO laiifcht Pilli VN 1,1, thoroughli

quliklj in« hour ti in ( I VSslaS Call (alwa»» in) Mr Mr» LLIVILVNI), "01 Drum mond »t, carlton __ _

DI..NTV! MKIIVNIC fir to min able to~

(rait prefirnd M s s"w,rbi, Ila < lins st _

TIR VPFR1 s MI-.MOM VN »marl mrgelic

-LJ showroom «lon « stored (Brown Hld s«.ott »), «li 10.1 llnin.ii Ii k »l^ l-urni_ DlthSSMllilNl. l.i Ile« Tub ring -Palten

cul UK-oil 1 .1 t! ! ililli rui-daj eui lug V» M ?« loitlir Milloiirm Silool lins maklni, IO 1 lirilietli »I_ DRlaSSM VhlNl. 1 I I ILS -Cutting Utting

Trlrninui. "Hilis-t« I I.-30N 1/ 21 Ia-sions Lilli, paltcrus cul Iue»«laj culling« 7 o clock ( lassi-i diilv Mis M Vdam Ali iandra ellam tiers <(> Mu-it rill »I _ _ _ DltF*-_M VMM,-Cutting »tllish indltliiuat

tnltlnn lesron 1/ 0 21/ I usines« toursc or ranged pallin« tut Ladiis' Training College, 2GC 1 linders «t _

ÜRE.SSM VhING I irb- in S, hoi I TI ITION "

branches iirfict lltlini. j itteni« material i ni rcdutid hi« MJ_Mj£ojl I7S follín»»!

I J» A J CONVIVÍ, Tnchrr-Clasx*» l'rimt«

-. luitfon «lal, eienliu,, »ming ladles ».enlle men txamitiations, tui|,le suljeits, full tour» 430 Jlourke st _

*1*1LI CTRIC VI in! ST! VM I NGINIIRINC J- (.milln. In-lni, ti, n RV HIST In Slraln I 1er (rical ( ii ii, and S tin I nsiiit-eriiii. SnnetinirVli «lunieal »ml inhitii tura! Dr iii lie Hull line KMiniatlnc, (onirailim. alo I'ratiual Timlnr Mi isurlng Mi inpan min for lill I nglneerlng 1-xiin» Our Sislim I» a i rond suitess Wrili

ir «all for iiarlitiilats, anl »talc »ilbjt rt In whuli

»oil nn Inti rctcil

STOTI s (ORRIs|ON 1)1 N( I C01LLG1

ii Market »Ircel Millourlte

1*1 I» I ( T II I I VI, 1V1.IM I lllVl,

J- -Tlierc I 111, Him like the | resent lo pre) are

for Hie future Me I in rnsiiri io ir fill ire »uicrn H 1011 ulluw ti« I train »nu b» 1*111111 l> and

sp! C1 VLIsl II melhud« I lei tri. .1 I liginei ring ia Hu lomlllg ptnlrtvion ii I» tin I" WING p-od-iimi

it will li llu leading atti la-tin.- | r ifri«lon \W « in prc|an «on lor ii whlli fill nillir » mr pre saul 1« mp iii.,n «mil lo- inn Rook How tu II.«omi an Hnirii ii air »Inhinlcul I ng.necr '

IIVGLtl aid HNhl,H!,

VA Cullin» slrcel (Conn r hint" ure I) Melbotlnie

LI-CTRIC VI IM.INIHHNO IIV POST

Our ««-strm of naihirg TI I.H'HONl anl THH.lt Vl'lll lu» Inn aurniil if hi Hu (X'MMOYMI M.TII (,0V I RVMI NT Nu prr »lou» In.wlod, ««cnlial Wrili for frc« io|» of ramilla P «i

I.iNCINHHHV I RS Boiler Mttndant« Hine Man

-a* agrr», I njneer« 1 rrparid tcrtfftcaled txitns personal or corrc»|«u den e I*. I- It Scl nabel M I M I-, Sun bull Huts Bourke and tinten »It

],1\HIIT MVsTHt WVN11D t r N,w f» nth

li Wah« »Morlan «ni si iib Vuslrah. inns V|pli H,x 77 I. I'll Milbonrnr _

IMI'IRE COCO V.-I*urut and itrongest." E

E*

jlltl NI II anl 01 RM IN ti «Ss|s now formlnir.

G

under ratable instniiton. rirli enrolment ml iisril Bradsiuw » Business Uollttgi, 2o0 Hlndir«

»tn«. t

1,1111 NCH -Madame s I eu! a Sen mian ->.»-, |H|

? I«t COVCIH.S all ! niirriilt Ix I «»merita

Hop, literature 4» M Gn ger st, Ml I Ile park, uni tin __ _ GHIMA.S -CLASsrs, at Zercho » under lien

Betunan 1 hour |cr weik, *»/ per quarter,

ti hour« |ier weck. C-'J'Ü1_»7 Colllni-t-L_

RVNTI D TIIVT K11 VIH VW Mil

lo Hie trial ippurtuiiitii« in It" llii.lnes» flilil nuil lan mad up tour mini that «on »«ant to si (LU D tinriln-inur futtn wttm di pi ntl« u|ion »mr | re»int Irainiiig

Oiulift und.r »iHtlalikt nadir« al 'Brad shaw«'- llu («Uti,« lint l.luiati« ' Da« um! limit« (li«-«» f,r BitoUnpln. Short hand Ttpitirilliig llii-im»» I'racllit .Vi

lllil.tralid I m-prilu« IV,,

BRVDiSlllW s III «INIS.S lim |(|

.ai I llmhn- »I Mill Ihotti I ni , 40*1

HAIRDRESSING Hassagi, Mnnliurlng nil

branchrl. toil t »alou woik thornughlj tungin (eta motliran Ladle» Training College,

SID I lindem »t

"TI AMVIOND " TVIIMRITIRS new, s || , " XJiluud prlie« Brief Mailiinr«, «(K-rlally thean rri air* und ttpnirltlng ixiiiile.1 "Ham mond' !>? )Mit II .(.Hin»« Thuin. Hit

II MO« MtaiVNICS

The Coinmonweotlh require» lalla (0 W traine I l» Vlechuiii» ami liKtnnn.nl liltir», 111,0 11-17 Klarj «leran» tVt 1 rr »ear

During rraininjr (c....

giiblrrl» of Vtiin Vrilhmill I ngllih «riling

tLVsSUsnl Msriivl (DVCIIINI, COLLH.l.

Da» tin I iilthl

10J Lit I. Bins »I I THOMAS. M t

in

loik, Pcrinewiii MrlBhl.'autl to Ltd. 1«

William ii

II MO» l"!,l Ith »Bli «ime ii|irlim«, III .I IJIIIIIU) It mrriainlle i»mp»ni lu lo um milli«« Applleitiini» willi ciphs 1! nfinnce«, to Murex, ian" it (.inbn uni i.otih

I VDV IM'IsIS

Hie lilli f r Hil» ixnnllnallon I» lint «el lix ,1

Hu »in., "lui 1.in Hil iii« mil Immnr li fnunl um ng tit «. «»lui lia»i deiultd a rta.ou.iblt Him

tu pnparitli 11

Vt Hie lal! rtiimliiatbn SI V I N if the 1VV II.V I who win wirti «»lui »ni iiuihcl al STOTTS Inlinding midhill.-« ahoiib! Ihtrtfon turo! at ultu' In STOPI S spud! Clawe«

lull 1 anicular» ni III I HI allon

MU l-l S 111 s I VKS.s (011 K.I,

II Marl 11 »in 11

r\

T'VDI CllltliS

M'll N|)||) OPI NISI S Hill 11)1 CVI1 D I VDII « OH II .IM VPIOINIMINIK III RING lill PAS I

7 MON I II«

During Hu ps.I In« «la«» »uri! in.llliiu f r

1 dm alni lad» Slorlhnnl IVilur« '.'«|l.l» and

Hool kei pi r# lim« linn tiftirrd lu Anio« »tu

dint»

In fir Hu «car« 1 nine ol lu»!Ill Ililli till lil/

paul It 4.1 I «li Inlitlug »til a. I I' ill Hie uni «if 1 jill ipurlrr

ll\l uni IVINlNHCI.VsSH

New snub ma «iiiollul li) DVV, fruin U to 111

Oltlii« 1,7 t ullin» »inn.

I imSID «IIOlllllVND W11 HI II«' IJ I V VMINVIIliNS

III (Olli) VI Hil V! Ml NT»

M VI, 1011, 11X1 lill II NI 7 I'RIHINril),

7 1'VSsl I)

Nni' lpav), IO Pastul k from I .

Vin, Ifi«, s Prr»rninl, J l'a»»ed.

I rim

Hill 1 IH'SINISs collier,

llrinot I 11 Ile .11 I It nu in lau' 1.1 , (I ». "i<

-II VN U.HU nil «hie for fat liri, »li > rrnel

.ti |i 1, iit.nl , inilri sinrrt ID Gore 11 ,

I ilrroi

M VSSI I s| Mi II I lill I litllll li Ml«. I W »lilli int I t, I« I ilrroi al M Midi I'tillrnt« »llllltl Ullin, Mltllat!, !>*i

M

TUTORS. CLERKS, afeo.

AIvE A II0I1BY OF »YOUR BODi

- There is nothing so wholesome nor is there a -more profitable form of itobb) titan the study of -ones Hod) Cultilutc Iliilth for Health is Hie --.reatcst wealth in this world The HJclkc-Peter -un ««»tem Is privlligcd lu the highest honours - if any similar »ystem In tilslrilla Lndcr the -fllsllm-nililicil patronato of iori Dudlc} Sir 1 -Gil on tarmlch iel Sir Gerald Strickland Ac -SOW Instructing ICO of the I/cuding Secondary -h I mis in tluotla uni Sew South Wales -iicting under latromcc of respective Lduca -tlonal Dcpts Write for full ptrtlculors

Corner little Collin» and Swanston Streets

MIST!IIS-"ÏSiTôr» omi Medical-PrñctTOóñcñi

PHOUD1D Schools ml Pnctlies Trins fcrreil » Mellis« n ti \ Ltillerslt) tgene) 131 ( ollins st Tel I»_ MATIII MV1IC.S Salural I hliosoph) -'indivl

duil 1U1TIOS all cxamimtlsi» Note ad drc» W Î lion di eli M A , lu. Lonsdale st, op

Igiw Lourts

MtlRKLIATIOS-Mr CO ID COtCIH-S at

lb. Ilichsl noir Orrong lil Inn male 44J \ ictorla (laradc 1 ust Melhuurnc telephone, Wind sor 1 OS _

MIOICM PIIACTIC1S ali STtTI0 Sale or

I úrdase la-cunt Icncns »uj plied itamsa}, Svvatston«t tlclbourne Ca-nieteugh »t , S}dnc) Ml DICH IHtCTlCUS oil sizes linns Locum

rcnens Assistants trovided Wiicocks, Jua llourkc st (I rands olid Co )

Ml MORt Ml ISSMOSlt -t ni cannot «iiccccti

without a good mentor) lalf an hour daily for six wa ks will lerfeet vottr memory Ilia 1 cln an Svstem io the natural one c isllt acquired I em mont l-cncfli taught Ii post Write now for flee looklel Pilman School of llemur), U iori» tliambcrs Qualen strut Melbourne

Mil I IS! Rt - WISTII) umpelent stilish

MIILISI R and silimoman tp|li liomin if cm on tiunki i al 1 Co ( iarendott st South

Melloiirne _ _ _ ___

Mill IM R«i -Smart »tíllsb thorough indiil

dual Tuition IO I essons "1/ single 1/ huai

ne»s ce uns. urniu-,cd Ladies rrainin-. Collrae .Oil Hinlersst _ _

MHIlSHtt -Two I ours ciprit In Iii ¡dual TU!

TÍOS 1/ 10/ «planer »alfs! iction guaran lied MI«« M Laughlin 140 I Un lera «I_ Mil IIS1 li smarl W\srH) | ermanent post

lion nl«o tiiruitiie tmerlcan Hat St res_.l_Ill-ik_trrade_

MOTO 11 ISSTPUCTION

CLM-S anil Pilli IT! riJITl'JS

Liasses Dallv Niglt Mondav tied Friday Practical Motoring: anti Motor cir Ln-Jnccring

O PAI til Ii and Lo

Comer Hl/abcth and little Lalrot e Streets

-trOTOR DRItI RS In HITIT D1MASD ne" ?»'J- ( I tSSl S formini, hand-simc saloric» pro. icetu fnc Driving taut,! t, co , including ecu I civic and lliensi

(.tUDIS MOTOR ttORhS

HU to 100 I Itlle Collins strecL_ "\roron lUIItl its irepar I for | iiillon» ens li -»'-«. future cni| loyinenl and rind salon <

I ii| ils p ifirrcd I ei mse wt t« u|, | raitlcally air v li H npairs lutcl tot lent workshop ix-irlnies

or» ilemoii trating du and ciirtn*. | ollie license and lerlltlt itc c.uirinlic.1 ( et | n s| eelu» tlolcrotc f i It t|s|)| S S 111 on I II i Hij-ubeth street

MOTOR 1)1 IHSG TM CUT Ihorouglili Hier

guanintesl f«s» modtr te oldest »«hool In ticloria tlclboiirm Srh ol tlolorlng 11)7 Sprint, st

OH ICI HOt traln" i-nm| mi » ofllec gool

I rnman «lui k ni ligure» »tate ug» and tx icrtenu wa-,e« 1'ö \\*y Iv lutiior care of ( or d n omi ( ott.li _

O H ICI 110) W tSTI n tinli lv Inter

slitlnc »14 lliiliabile lifflie 1 quitable

I nil lill.» I «Hil-»I

OH ICI Hot I III on ni, I Unison solicitors

17 Collin.it Milloiirne _ -pilli!- SOI tlG\ ilc.liics.il Irmi landwrltlng i- «Innctcr j ro |iert» marria*,c m« los» on H \ -d »lamps Mr Mitchell, Cremorne st , South Illfhmond_ _^____

131 ISO er ORGtN TtUCIlT In 8 TFÄSOSS J. SI C( (s-, (,L Ml tSTI H) In 6 lessons li will bi able lo l In II ne« or «-acred Music or i Accompaniment Si «barns, Hats, scales or i it

ei cs to leam 1 ic 0.1 1/ for coinse Ï.1/H I ) correspondence ( ollcge open from lo a m lu « «lailt on I on Monia) uni Thursday dening» from 7 to 0 Satutd«)« 10 to 1 lull *ttp|l) o'

S Hinton Music on sale All ti iiitnunication» to lie i llr si 1 tithe Manag»r MlSASDHl COLLtGL 01 MLsiC lu? Collin» «tree!

1 JOST M TI ITIOS -We toa. li til |nst toTmili

J- on | nhiic seri'ee anal Lnivin.lt) exams. Our tea hir» arc all »iHcialiats II Jones 421 ( ollln» s _

PUIII IC SI Ht It I 1 \ tMIS \T10SS ( Irrical an I

( teni - CSDIlimS I H! PtltH) bl 1

A J (onnai, tra« her lui llourkc at, baie got the I ij IT» place« rc|Kotcdii_._

MLIIIK Sllltld (I ASsIS afternoons and

J cía nings_/ ribo» 1.7 (olllnsst_

PHILS »¡«Illili. Horongh TIITIOS in Mil,

IISHI1 call ot Mrs While» ( out Milliner lui! ile triol Hin 1er» si, situations assured.

lake liftjtij tupiré tnil__ Q M I s Smart I tri alunit It vean» as M PII »« TICI "0 fsininttiei ptlck advancem 207 ( hoi« I st , Prahran

SIS(.IS(, Piano tolce Production llrcathlng

»uentlfli irlneiile» fra tnlreTestllg lie

seidel 1-|lodllc»( Hiilmoni (»lot, cvinln-.»), I

ai I (.lui«

S PLI SDH) OPIORTt SIT1 TO LI tRS Till«

Minios i len in DI sisi.*!*-.

Rig tlnnei In it

Ml TEACH (IIHttTISi. TllollOUnill.l ni

ten ti pntcTici

Rood Operalors lan Obtain 0.3 to X8 Per lli-eV

I IS) TI RMs.

AMI RIC IS MSTIIM \»IV.S ULM SFRtlCE I

1 TI»

laiultabiclulldln-,, Melbourne

oTorrs ni SISK.1S coi i tt i - pnMinis I kJ linne!,, _3 High rtnet, Prahran

¡.HOltTIItSD 11PI WIIITISl., IIOOliM H'lSG,

Ac I Coaching for al) Pul lie I xamitutlona. Hours,

0 to 4 «lallv 7 lo 0 Tin ida) ik_ Tbiuxlav etenings. I

rrtiiiRL situt ins ni i s JL SOR

Will Til Hil lilli III.

A T \ P ! ti li 1 T L II

A« Good 1«

T II I It 1 M I S G T 0 S,

The Mai hine vvl tra imputation of J7 )ear» behind

It

Ben I for Uteat Catalogues.

Ta -ghi at U rrho «.

Charlu-! I roprlelar) I 'd ,

)*olc lu inrtirs

4"tl C< lllns »tri « t

'Pilone 4o05, Lint , id'S, City.

r|1Rlll 111 II willi lal »erda.lurv r\| rriersi fr

I vvl iii sol lou», »tate ugr ix|erlilis und. »alan rt plin I Small liar » \ vu

rilli tt 11,11 II « illlnc «ti orchil us isiitraitcr» J- I nillir» nlitlur» Loll 1 lu In dav Max

w II .I" t lilli»»! |

rmi'l»T an.l briSHI.ItlPHI II male, munt le J <iul k, auuratr li|) rcfennci» te, hal»

tigu«.

u

Mil mt 0011 ADDISG an I COMPLTISO \

TtPIWlllTHIS (new)

Al«..,

HHIISGTOS TtPittnniR,

On s M 1

Tunion Given.

STOTr and HO MU,

41» Collins siren

?\'ICTOIII \ mcisii ciin

»TiPi sin Mt\ sTi w tnn-t .

Al|llealvn » (r Hie I'HSIIHISs of STIPI S DI tilt HTltttKIIS will lu luilvril at Hu ollie of Hi» t lit milli ti on of Hu lilli bspnmbrr halan «,J««l I r nnnimi

Kuti s an I ceiidltluii» um le *ien al lln ilubl

ollln

II lit ROS MOORI Su Mar}

W" \ s r I l), 11 tn I \PI lill SCI II («HOC I II

1 i M man UIISIIII-MI l|i a I «a ling llallvva) Ti vvn

Salory jo I'er Wt k

Ml li prrKuuillt «r I) I tur M iidov, liij-u.t

I triRStiS I,MSG, and lilli C1 111),

I Hu 1er» lam Mi llmiirn

W'tSTW), MtSAGHI, fur lllUtn»' Cltili lien tt dign »nun,I rid renns ii.|iilnsl au II.ant 10 »late »ular) a pir»niial ian! IM will dltiuailfv

tpplliallous tu le lillie«.,»! tu l Walkir, unie tin and to lu in I ) *i 11 |

W'tSIH) MM I 'ItPlsl uni hflORIHtSl)

11 Will I HI fur dei li ng

»j|jt> ii ? II |sr wuk ti I li ( II li illili-»

SHUTS III M s hits roi i un-

it i tloikil »ireit

W'tSrifT'lv illi.iabllaliid linn, »marl II

11 Ililli nunn MtS, f r »In li »ali warrium»-« «ni ollln wuk; knuvili-ilgi if limit Iradi I ti find larlliular» and rib ruin« lo I) rail tri, vi«

WW11 li lotlv tniSOGIItPHhll. tlinroi--.li l' In vi lulu, iKinkki i*|iliig »nun apiHurants

f r I llu.br« lam «lniwri»i|it ami (itlleei -»lan, di , l,roI -in-»-II I» Cuomo tigu« lilli.

\\ MS 11.11 Mab MISOGHM'IHH ami II » s tt Incur »illg««»l* »I iwrisini, »lilli tvn rl

uni ipMlllliatl nu. uni uotr, -.iliri, ii til lri--J Willing tn,u«illtn

\\MSlll) PIISIIIOS ni trust, IIluklvrt|wr tr it i omi li ni lal link Ai large itinriinn l,,mil <r« «Initials lim gill), Innis

W'tSIH) lagal tiisumlanl mil ( iiiai~CI I'HK 11 t r will lint t i MU i Ipili »t. Ilontim ParlrltLi., and l i (Inn cn lau

W'tstlD II SIOII LI lilli -.ooil'vvrltir" M

11 plv nun willing, ililli g aci, lli'ilrllu.' trgtta Will I 111 CUI II lint, Inr ollln i good u.iii It lug II»ivis,s ? li!i\itu|li Works Mu I,.I

lins»!

W'lini WORK Hi nviglilv rtltlHT Irnusevm It ( hil In li « C1 thing HI, ii"», ti« innleian

I i Iles I raining Culb gi, I nnurt bull Ung«, .tal

I Iludir» st

W'flOII-SM.1 Stall nerv Wini .II-- ti III ila mr l> lui, I), narinn in IsSlsltSI It IS 11 I) knovvlrdg in imifai thring us uni Is» ks ti co ? nllol t|plv lv bttir Mitlinrrv trgu»

A'Oirstl MIN ixielltt i tun li tis il-.li*.

1 OPISISII irtiill.r ac ni uulimrit. Itaillral ml tlniall ii lu vvl lo II ,01 al

trris II

voi in tv \sn ii

I allic I viel

»lui I0| (J i uni

o

AMUSEMENTS.

i: n A . it o u

Solo Proprietor and Manager-Mr Harry Rickards

llr li MIHI RIChVHDSS

M"\V TIVOLI VVUOltllLl COMPVNY.

Brilliant ami Vrtlbtic Sure««,

Direct from London under Special 1-ngagemcnt _ Cheered to (In I clio Called and Recalled CTaARh null HAMILTON,

C1 VII!» mid HAMILTON, Lnglmd s Premier CLMII« uni! II Mill TUN Musical Comcdj CLVRh and IIVM1I10N, Vrtlst»

Lugland« Inlented ALBFRT IIUS,

Diawliigroom Al IIHI1 11H>,

1 iitcrfilltcr AIB1-R1 RI 1")

spissi LL BROS and MAC!» America's breitest SI'ISSI f L BROS and M VCh, Kcccntrlcs and SP1SSHLBI10S amlMVCl», Pnlitomimlsta. LIST 101 II Mellis Of

LIST IO! It NIGHTS 11 Lill IN "nil CVRSON, I VS1 hOLIt NIGHTS VI LMIrA and CVI1S0N, LVhT I OUR NIGHTS MLVLII-N omi CARbON, I VST 101 It NIGHTS World « Grenleit

L VST I OUR NIGH |-S «kalltlg Sped lit» Vet LIST 1-01 R MOIITS IHlNCISnnd VI I RID I.ISI-IOI'R NIGHTS I RANCIS and M 1 HU),

LVSI 101 It NIGHTS Coined» Intgler« One of I VST 1*01 R NI0II1S (lu Drollest Vcl» known LVSr HOIR NIGHTS' I)VI\ Old ORIGIN, LVST 10LR NIGHTS DVI1 and O BRU N

1.VST Hil It NIGHTS Vmcrlca s lomon« Tungie LVST to! R NU HT*, fool Damer«

Miss RV1 J0NIS

MU BRI VV HI Will WIIITI

Mi*« IDV IHHHIIK.r SCOTT GIB«0N

CVHILTON and st TTON HIANh KVRNO

M Mil 0W1 STSTIRH

PRICIS-a/ .'/ and 1/ (except Saturdaj and llnlidat») Plan at Mian» Booked beats, 1/ extra 1 arl» doors (ki extra al! parts

CI11LUR] N IN ARMS NOT ADMITTED

the land of the Vic

S0CIIT1 Ot

OIÏIND VNNt VI, I MIIR1TI0N

silo", GROUND!-. llr»IINGrON

4th lo Dib SUT I MBHI 10II

Member« siilisrrfpllon ndmltllng »i-ith two ladiea to «gramil« ml inn I «Im I C1 per ann mi

III Ml! SLIIVVIH III Vetliig «.cintarj bernita! li building Milbournc i

HOTELS. SEASIDE RESORTS. &o.

A Perfect «nsidr ilmM MOLNT MARTHA _X Ililli! »la Mornilitton lo«elj clean leach Ijililin. tailing koli link» tcnnl» billi ird» tioin» and »tcimen» met telephone to Milbournc

Madame FT/I Nil! Ill Ht

_!'roprietrj

B B

\ Lill RTPVIIh I'V! VC! - Be-I situated subilr

r_. ban llouve countr» interstate »Iii

rain« it dooi. illy btaih_

AT Till GRVND HOTEL MLLBOUHNE.

ilithest part of the ill» all modem impiott ment» biku class 1-ret cb ttiMnc private dinner) «tedding brranfaM« nul ititi lions »|iecialti

_ _IIIMI1 C HOI DIN Manager

Al HOT! I VICTORIV VII ert park leaullful -X icasldi home eicr» eo-nfort, open tia bath ine; VI Mut-giegir | roprictre»»_ AT IIIVl'MMHS MOTH, oierlooking the sea,

best VceominMlation, boating and tlslung 1el_(! Cheltenham_

AT BULMVRIS HOT! I merlooklng (he

-4.X I e»l ".irommoditfoii lioatllig and fishing Trl_ C_CT^olrrnluani_ AN Idtil Resting Place, (.11 VC! DILI HOLS!

HeibsiIHe »tinttr tarin", tele]bom Charles N Gilbert, proprietor _

BIVCONSIHID ! PPI R - SVIIsBlRV

liol si (cuni« rrtupiet, billiards, Saturday to Monda» 10/n Mrs < order _

ßllaailMI -Till HUNG MO«, most ilevated

I osltlon i Inip station, renn« on application Thc_Mls»rs Wjntt_

RAIMAR, W O 0 D I V D

IPI M, lOR MOI IHM«.

WIN rill TVHIH

T I Mil S Mino_c-_ ___

RITVNNli HOlsi sonili larra Clo»c Sta

lion -fool Viixitnmodatlon, 1-oard» i nliîht |«iriir I ndir urti management

Il Barr manager Tel "21, M _

C ANTI UBI RI CLl II IIOTIU-Hrst class Vc

««mimo«! ition for boarder» H and C baths.

M Malone Tel 4^3 I anlerbur»_

CVTHIDHVL HOTH »wanstnn ,,,,. | Undera

»I«, eontenltnt ibeitrc trains, tarin reason ble I' H Remolds pro| rielor

CL! III Hil 12- Diamond Cieek -Wattlei

no« I li-v-oinlnc uolf, tennis leautlfu! tlrlic« Mr» sjmlalr _ _ _ CtROVBDN-BIIOOM.IN FVRM hlsblj re

' itmmrndcd free drill« tenni» 21/ wceklj, s weekend Mr» Brrokr hil.ilhl'O_ Dill s lirT!l~llral«»illle np station-8 0

da«, i.2 '/ un>., bol, told bath», telephone Il ! «|r!,," _ _ ELROV HOTI U luroa-Molorlrt rendervoiis,

? Il roule lo s, dor» Mrlhniimi und North l_»l iU-lriii, garage, iii rarhide, superior Vcconi mrdalien _ ^ ^^^ ClltaSVI NOR HOT! I, si.lnn -If «ou «

T to »| mil a |lea«ant enj «table bolilla», when fn seartlt of liiilth a tlkingi t f tlimati ornrnert

Subie» anl »tirrouti Ht t« l« Hie [lan mid the (.rouen r Hole! I» tin nu I comfortable fir the mo»! fa«tldloii« Tariff, Li, / a Week C M M I bateau proprietor

C11 f I/Al, -MACI» S HOTH , oterloosing Cirio

« Bij «laiion« lulrnnj, clcctrii Ilsht lil

Hard», modérale '1 lioiii i o___Mr «-trachan, prop. ("JULONG DI SUIT Pcvcn-cj crrsrcnt.-Fi->t

r« la.« Vicomtnoditiin II anl ( Itaths, ilote liach innlcr» Tel J01 _ Mi«. M,Igs._ G11M I-Ililli liol SI, Glenferrie -Boarders

i hitor, lennis lillian!» nicht porter, lolephnn Mr» Norman 1! Ixmnan lessee_

LORN! . UlshlNI Hill SI "-Siiperior, up to

ii ile Aero ntntiUtinn «loir hcaih, tennl« ir«i«)tut lawn-, lireit l-dcphone eoinmiinftaliou, lenii fir «le»iri|llie booUit Hillier tariff fctcclc Me, »i manager_ MORNINGTON ROI VI. HOTrU-Ne« manage

neu ,cx< i Hen mi me taraie winter tari« I (I Gorman pt irlilr »- 'Phone No. 3

*\ IUIININGIYIN hlllhl'VTRICh s HUTU, Oter »11 looking Hie Ila« l»«r» Vceninmo latlon il-itoi- limite« »i li nlld i Huíale, winter tariff Mill NT DM DI NOM. NORTH -'J101 NT

Jil!,' bt ii u lid« retort, hot an! cold laths. Mi» 1 leen ____ XTIW TRI V«l It! HOTI I» Spring»!, Viel

_.! bourne-Hi I Vi mmm ulalion na.ona! le tnrlfl meal» i pilona!, lamhron dallj Jihn shralnn pnprletor _

OIINDV, 'Till IWMItl '-liol cold bath»,

milk main, ulifir min "1 bono .No I Mii»c» Dom _ _ _ SVNDIIINGIIVM-snpirlor BOVItl) al«o Apart

mint», ib,in i«»lti n> Round and (.rare «andlingham Til 7> llrh,hlin__ .

(¿HOW Mllh V Piton Mop at MhVrONI

10 BOTH Minion» eicr» comfort and ea.v ann« to Melbourne rilip'ione 14 chellenham ST hll.DV- VMmpole« (¡HilIGK IIOTMa Op

Rall»»«» »tall in t-r« V lew»-suite» Apart mint« lacanl famille», boarder», tharges icason

ab'e

ÇJ1 K11 IM, HVMPIpN HOI SF (lite Coffeo O lalai«) - ViiMiimuiliilon .Marti ra, il»lton mir train irim Uaili Ti h phone lisa, M Mr«. Rowan nunagin»_

SVNDRINGII VM s INDIUM.I! VM HO! »I.-Brit

Vi coturno lallon leiuil« close rallwaj and leach hot ball,» Warril «.ton Hours, luatia.ir

fliot III nv-(.iiiliman nlunilig to s .Inn willi

I .araian, wo ii I 'Ike l ni| anl. n to lake trip,

relcMiui* glten ai I ntpiirisl fourlst G PO | "VICTORIV COU 11 PVI.VCI Cullin« «t, Mel'b

1 -Tromi iii» «arlj Inakfa.t Mrs Datld IM le, nunagin,*

WVRRNVMIliit)! O/ONI IIOTII -Term«mode \\ tali »I«« lal lal.» fauillli». I lllial.lt. hat

lulls I Whlli | roi lilli r

W'VHBI RTON MPINI RITRI VT IIOTH* 11 i iod VixMiiiiiiodaiiuii, tal.» mut trains. II. V» I rilli, manacer t

WllintllTON - Hil! CHI si. Ideal counlrv 1! llilMI, hit!-u |ii.|llln, neclleni anónimo riatiin superior labu piano, inrj atuntltn Mrs Bra Hi i _

\A'0(I|||NH7 IMOII M««»e sea - VI'hIN/II-'S

II Horn, laiuurlle willi moiorii«. tourist« («mille», petrol Thone I II I) M'Ktntie, pro

ri t. r

£

PUBLIC COMPANIES.

and lim j (OMI'VN!, I Imlliil

UuMUIusI l»s«

When making »our will appoint Hi« Companv »our Ixectinr li laing mipunirel under Vii of Varlhimuit No I'D lu pert inn »II Hie «luttra of ! »tutor, Admlnl.lrulir, ir Iruniii

bill »crib«! (ipital . , a. IO Out) n 0 Pal I up lupltal a..«-DOO 0 0 Ilr.irinl I und (li.nl In i oin

panj'« builncai) a.11,000 0 0 1 DHU(TORS

J 8 Stewart I «I, «! II Gouge, ! li*.

Cliilrimn (H(cw»rt, ( lialrman, graiUr, Stott, K Co , Hillier» Hillalong Macorna

l" II Da»I», l-l, J II, Abbott, li«l,

lolliitor mir Issu!

G V Uiiscll, l>|, Dr J M Inljro 1 adie

tn»i»tor iIU|,j.,, |, M IJUII, Jdam.fr.

MON! \~U>\ IN!)

AGI NT, II W NI HUNG! It

OnOOEIUEa, WINES. St SPIRITS

X -1 -» IIX) 11S lo Ml I IPI! UM Vl.RIlt I ItJBVI. \ «HUM

li will |a» » n I ki» i« i <all Me kite

lH'1 iriliiinilis WINI« ou| hPIIIHN

MINDI I) Hilo»

WltuliSlti" «ni R'l H Gi ««I» 1««t mil Cufie«

M r li UK

IM mid IM I lirai Hi »tri, ! M 11« urn

"I m« Ht r« «H » îitrl* I «ultu.» Unit« Be

«pjtibi«! itali» In ll.u fr.i li! pi II lill

Trj VII "li! .m h Ulan I lil lil!

(iiurul

WIN! s VNH spiuiis 1! INI« ntl «I Hill«

II, ill.tn , ... nil I »Iib ....li

»li. rill I u I»' i tr »I «I f I i in, . »ian I Hi M m« it Ht I ti I tei u M1 »IIItilt« 1.1 it »I I M!. |r ..

EDUCATIONAL. _

1 MI NUI i ni I I ! I Dit I t n." ri I M la billi RUH I Ns Unit»! \ Vu.ii»! 21 Hide m i«illis liku I I

oiMUSEMINTS

G

THEATRE. Sole lessees and Managers

nnnSNVNS AMlHlTIH-ATItl-3 ITD

Got emitís Director «IlMtS Bill NS MS

FVFR1 llESINC

MATINEES SATURDtl» WIDSLSDtYS al ii

110LIDMS

AS ESTARIISHH) I 01 UI IR1T1

DRESSAS S 1 lUDhtlLIL LS1HITMSLRS

' Tihisc tiHnoinsi ni STORM

uto oí- i su tsDs nnyr

(Direct from bngiund Spcclall) Incased by Mr

lames Uren a t ir 1 on Ion i "

sic Mini!- noms ti«nu* cus of lilli II 1IDHI» AltCllll Gil-S tie Hot Mill li DOHIS (Hil (len)

\ II MIllll 1)0111» tRLIIII- I IIS

Con e llennc Con Iq e Clever Ltifclisl Comedian

I0IIS-S1 ClltlOIll Ile Q ulm J0IISS1 ( H MOUR Comedian

lil CUES ond PRIOR HUGHES on I I HIOH

In TI elr Origin 1 I oil o rri Act

lite I coi le s I ino rite»

Till- 11ST0S«

! 1ST Sll IKS of

1 LCI t I 01TI1 LOI I IS«: 1UCI1 LOTTIl LOUIS» Ti e Chortnii -, Comedienne Till IHirss\«-s TI }

lill lilli SSISs Ire th II st Jill UHLSSAN» tbsolut

The World CI an pion Clot Dancer«

Otr Gi cal 11 Icrtniners

DOR! II-SIll LIORGI Som II J01 ( li Bl RT LtttillSCI MNS1 I I* -Vltl GDI 1)1 S I-HIIIISSIIS-I It M LI I Dil Mills Sll I It 11011 RISOS

hSOUttS It I) 1SUHISOS

GHI AT mon ttit ciinr

",",.,NHV SERIES LUM WILL

AM ATI UK IHIUS hil Ht HHDtl HFSISO

1/0 1 and Bl Hooking f t l«i exltt. ILtS at IHLtTHL 10 to J Iel Wa Clll

rpiïi~CH,CLs"cllll"" To nlgl I "at" ti est s~l le

J- lure» \ dru i iti t n allon a thrill from s ort to «nish__ _

rpill JISlHtS Mien um I li -I augh liñTtTc X _ _ «.<"." '" R » illb «0 1

T hil I) t hole I ro| i

S

- I lill l)\

SI MIDI ST Ml 1)1 ST MIDI ST hil DI

li I

lb nae rs

IMM( MIA TI-1)

I I( TI 111 *

I II)

Till (TRI HU ITRJ Till till) II!) ITR1 Till Ulli mi tniL

IS HICLR1AS IICTLRI I I 1ST AS IIICUP1 IS IIC1LKI 1 ti»r

Con mci c1 a,

TO SICHT MOSDtt TO SHUT TOS1Ü1I1 AL GI »T -111 TO SIGHT

tt 8 O Clock

MtnSI 1 SI IT Sin RDM

1 TRI 11 I ROOK 101 S 1 ROI It 1)1111 1 ntl.I \ I RODII K11 S I IIO( HAMM!

In 1 le«

Till SL1HEM1L1 HI MISTIC IICTLnE

DR IM t

A Story o( Uve lntrge an I Daring

Ui prcscntlt g

t UONUHIMI I Hil* II1SCLI

I erformed Du Ing ti e I rodoni ol an let tal

SI li KIRK (OSI I li II trios

Tie ti on ter» In tie »tor wini He nlorm of fire was tivci were -onie ed to Ih seal cf

li I trlunce ui I tlrrc eiactel Heir ti rilling i

ti c i spirit g act of rcall l sing ti e a ti al fire I riga le s n| | Honor» s i| r* rtf I li the »tret uous endeavours of the ti tire I riga le»

THL STII 1 M Util THF STII I M Util Till STII I II IHM

Till sni I 'ALAIIM - rill STII I M Mill Hil Silt! Al Mill-Till «THI M Mill lill STII! Al IHM - Till STII I U Util

loiindcd on au tmcrlcin Urana wlih 1 roi M1

the Siccen of Two Continrnts.

It Seer»« Sot-the Hoar of I al t oi < r the Ha ti

of II skctr) to Make Tr e Heroes

M.SO tie I01LOW1SG - 10IT 111 «H Sll Till M lou MI ST sri Till SI

MTI A! M-sCHIITIOS IS lill OSsIBl F ACTl M 111 SCHIPTIOS I» IMI OS.SII1I 1 I Still I- 01 1 CHIID 1 Trie Drama sol DU us THRU llriLhlest Cot edy (lilt 11(11 S lin li lmos (real Western Urana Till SM M I In Han «tori

1 UR DI SnsT 1 (I arming sketch Till SHCIIHOI II S HOI si len lltimoro i» C1 11 IS IS DI tllOSI) III 11)« It tcrertlng Scenic.

1 (OODTIIIS-1 Will Olli) «ni TISIS!

tllltS Ol Hil «tONTIM- MMlSIH-s

Ac Ac

Tils Crcit Irngrain e Is Inslliielv the Hncrt I sample of He Worl I » I r minmi Him lianufac t rcr» nt »town In Melbo ne D re t tgents

are s ppliin-f i« weekl) with Al sol tcly tnap proar) able I rogrnnin e»

Till ST hil DI Till ITR1

Is So Horn II i» a llrautif 1 Itrflned

( ominedln s lio i c

nisTosssiw i iitiHs»iosM oiicnisrnt OlSTOSSSItt IR()irs»IOSM ORCIII-STRt

( tiw t ti I I

I RIC1S.-1 0 1/ util s xpence

lloi|lan at Mian « an I II eatr Cafe "

( orrlagc» 10 15_Tfle| I one Vs ttln I or_ rpill HIICIS CHU 1 nlgl I t West» II

J t re» V drainai! st nation a ti rill from

»lort to finish

Bl 1 O l T II 1

1 I li I T II I

1 ti Rl HFSISl ai s | m

II ITI S 1rs,

TLISD11 ItlDSl.slltl THLRSDM

s-iTl RDM It (SO | in

Killi st « P

T R r

It ORI D S WOIII I) S Hollins WOIII I) s

i Sinti i nist i oi

iltoon MIMI

( real In cri an Urama

I M M 11 DI ti)

1/ivclv ( olqiircl Drami Till I lit 111 111-III 1

How li loiw o( »ancluon WORIDS I» s i-lessfi Hv inokrd HOHI US fnm a moller ly He 11(11111) s »lo r f her non

WOIII II s Till »till I 01 1 I HUD

til al is More It.-.i itltii!

Ills MOTH!II

A Hi Utagrapl Uti t a mi ititsTs m sut

/) M 1SD

( Rl IT ! Uli IT SIJl I SOU (IROD

III It ( HtSDMllllll A Winson e (hild Itali

lill MtSSH)HS

I m ii t. the «tea Hasina*»« iioRins WOltl II s minni » woni I) s

pim m-s. i len nrs 11(11 ins IlLTLIIls

i len in« PICTI RFS I ICTl HI S i IL rt ni .

PICTI nts I UTI UK'S I mi HI .

I UTI HU WORIDS 1/11 HIS ASI) MUD

It OUI 11 S A Stori nf Tw Men und WOIII D'* 1-ws Molls

WOULD S Till Oil» (JIOSHS

Dill I ICTl HIS

' Habit* Stronger ti an I UTI III»

laäslon I UTI His Besides Oil,r» Ml of the 1 ICrURU) tvOIHDS liest WORIDS -

woni i) s l-opi i tn pnicri

WOIII Da lienlni.» 10 1/ on I 0.1

Motin e« 1 (k1 on I li I ICTl Rl» I IORI) Representative 1 liri Ills

- 1ICTIR1»

_ MtTisii TO nounou ncnnu

1>ltOHS»sOlt UM HWIS »I I St I li »ai« Ile

lllaik« ore ti arullons «nor«. Mc Hem in

Moora See}a lil lillian li ture»_ _

rpill JI.STHtS""Atlien-ru*nlall"--\ »ure antidote

f r II 11 te» Take a dose to nlgl t

rp ii r

nt A c I A II i u M

t ntSD I ASCI DRESS

It I ( AltSIl U II i i insit ti ICI LAI1SI1 M

Till OSI 1 OS! 01- Till M 1SOS iniu«nti niMst list u GI sr TIILilsUtl IthSISI Hat 1LGIST

HU TO II 1 II

iiisD-oni mi/is Hill b, tw niel

lllosl MIK II rim The (»Iclgl » mai lu»

tali .»I oi aipliiallou)

llls-i irtM

Ulule llltk M0S1 ORK ISAI COS

TI HI I till

MOST ORK IS ti COS lilli Be TI MF GI STII ti IS

ni ST III ni i »gi i

HI Ml ti tilt Tranilortnnl OH I All!

niárr nsci DRISS

IAD1

Into In ni ST HS(l ORI S3

CIST! I MAS

In Mdlllon ti the 1 SUM. 1 i lorigoi-is ti re »lil

ni i iiESi ST ITIOS nu ASIUICTIO hsoit liners

ov

iViiiniTioss

I 1SC1 MitTISI

In I

omi ii sot it ni «*. Tie I Ml Mil f

SHU lis i 1

Tie I tiltl)l- of

II IMS Will le

OSI of tie »I'll I U,

II ITI Ills

Of He

lUSISt!

Come and see The Intarctlc Display

Come an 1 bee 1 he

Illuminations

Cou e au 1 11 Jo) ti o

(?l pi-timbi c1 GI SHI ti ADMIKSIOS

ItKil 111 HI SI ATi, - I Mill

bkatrs. l/i Honra-,» 1

II \ plan Si vv (linn at (Hen » ui I ut Glaclarluin S ti (nail u Kurili» S ivv 01 Ulna!te

I ntrl »(los at Glaelarliuil Itidti ada) I vcnlm. ?Mil At gull

r-MAtllllllM -III SU MIMI s-T lvisti «I ttisTLR si nins

I Mill lilli IS« MMISiriSG

Itllll AI-THISOOS SI) sntHDtls I.

\dml»l t ./ Hill 1/

i tun itisisu "i tutu IDS i

I 1S( 1 I Mit SKA I IS« I Mill III S

111 tlOIIHOW III I Nilli I ti SIS

Iii I ni»» r I tsillll u I ti UM t in »vu | li

Ih r I» I »| I » foul ali k « H I »1 all g l l al I all » ! . < Hat f li rtl.ll u I s |1 I 1 la

1 ».s ti ». lill III » is I r I ti I III |H dil lilli » f l al I » li .

ttlHSlNDM 111 NIS

I III Mil llsllll I I II I I t Vltl

llltt lil St Ml I III IISIlSs

Mitti S|t S I

1 \Sl t I Hiss It I I tllSIt M

SI \l lill llslllt I ti SIS sll » M i I . t I t I It

(J I HI rt I

lill I HIS IHM

l. s I I al

s sll

ti Ssll || ISSI U t MtSIl ti ti »I r I

lill II titi I sll II Mit» II

\\ Illili s SI tllSl I ti ti I 11 I li ti I I k t »

I »I 111. al

SINN ISs OMI till it I

Ir « s t n »I Irlr »

1 i SIGH! t I Ol I k

\ I III HI I MIK M AIISl IHSIv «st-l t. I I o\ Miloo -M I« Il s « iinliel i It e lloorai,

Isl

AMUSEMENTS

T1

111 FRLNCH SP! ?

WlirV CNCIISIIMhV TURN COW VRDS TIIFV IT M If LUI TIM! TO BOW TO 1 ORHUNH1S ' milt I» 1 N G S T H E A T R 1 Sole I csscc and Manager W II 11 VM VNDLRSON

V DI MONS! RATION 01 GPNU1NF VPPRI-CIV

T10N

V I1UG1 VND CR 11 !HINO SUCCIS3

TO NIGHT and Tun! I V I NING

MILI I MI «.NDIRSON

1 resent«

Mr W VII HI IIMiHt Mr VV VITHt BVtiLR

Anl

Mi"5 ! R INChs ROS« MI*« HtANCIS ROS«

Supporte I b» a Powerful and P »pulir Corni ant In

I Hill Mltrhcl on » (Ireit Rucian Romantic

Natal Drama

Till I HINCH SI!-, MVfNIIICrvr -? HUNCH SPV - SI VGI

lill Hil NUI SP!,-. IILTtritrS lill I HINCH SI V - Vu I

Till HUM li s-PV - Bl VLNbLL

Till Uti Nell SI! - | COSTLMLS

The Press I« Most I ningi»! le In Speaking of lins I arnon- and Illghlj Intiristlng

Dratm

It Is a Sion of talc uni I! ile

V Romance f Russiai Life and Character Brght - I orri ful - Cominilng store Dlrec or I II Nunn

RON PI VN ut VII IS a Rooming fee 1/

Populir | rites / "I an! me »Miling (except oi «aturda»« and boll Jljs) Ctrl« doors (id exlrt

Du Sale lickels i a» le obtain d at Hie hing s I onie. I ion i the Tailoring Companj next to theatre ind at I) Ruzolith t lit11er. niilw IJ «la

Busiir j Managt r ILIILSJ B VNT _ pilOIIS«OR BAIDHIN SPrNUR sa»« the J- Nner \e»n Is a Icnutlfil emptj lountrj

It } xh billon Innres to tiigl t

T

111 I Da I II I I T I F

Jlrectlon . J Ü WILLI Mia

TI1L ETLMPLtriC VTIÛV

Of

PI PFLCTION ANO PROGR125S

Till IIOML OI C0NTINU0L3 I BOTO PLAIS

1-rom 11 a m to 11 p m

sjill I 01 V CHU I)

A neanlifiil Drama 1» V B Coi

1 III Di Ithl ICT RI I ORTI R

V strik ng and 1 o icrtiil SI rt Told 1 v V Ilakraph

to

VI h VI I IM S VCTO

V (inuili Hat will I it tie Vudlcnce in Con

»ulsio s of taughtcr from Start to linish

Rj & «ni V Coi IORIMVN S nltlül

V Great Wistcm Drama Sensational anl Silning

rxciuihi at the Melba bl Bison Coj

MVRSHI.S 01 ORVNTVNO A Hne »ccnii I» Cosmo Coj

IOOLSHI VI) W UTI II

Vnclhcr of the Uttgli Ilcartj bcrlca bj Bala Co»

Tile Grealer J D «VUllam« Amuiorent Co Ltd

?\fOORV Ml! V a real will V mratlan drama -»'.«. naliie llaika In wari lint al 1 combon«-» Ixlibilion I h lure« to-ilgbl _

M-llll I tori Its Vlhenr nn I all - V r ire antidote

for the I lue ral i a do-e to nicht _

T

ANTONI-. ROI 0II1.S VNTONU DOLOR!s ANTONIV DOlaORI-s, ANTONIA DOLORLS,

Vssisted I j «elwin Shrln plln Will Gl»e the lint el Three FIN VI SONG RICITVLS

On

SVTIRDV! NI\T SHTIMR1R

Thut will Ir last opiortinlt» f r »onie tim of bearing Ihr art «t «» io I a« made the Som Rilli»! pipular In Vuitralia

BON 11 VNS W11 h OPLN VT VLUVN s

TO MORROW

pittri ?*

Reter» eil C Inrrscrved I and 2'.

II ircientJtln« for Mdlle Dolor«

U0NVI1D MONK «nd J BROWNLOW

HIIIF HRCIS GIRI Toiitkht at «A«I «Tí.

L mrs. V dramatii trnialion a thrill In in «Uri to llnl«!i _ _ allll II.STIHS Aiheñalmlall - I uri i

Ink ix fjl lilla«. Vina»« »omi Hill g

D

VNCIV

tnitllTIl PRIV'vll ll<s«ONs<r fLASsLS

Mr Mrs. UIVII VND s

Prill«» I Vdutt ( LVsfl

TONIGHT-(MUM) M I-TONIGHT,

Dam lug x to II

Vt II llriuunmii I Hreet ( VRI TON

Stperi r Vilull II ginner» 11 I Sills an al»a) held onrtr.s Ml!» Till Its HI! M1 Itenlng» INSTHI CTION -J) to Mu PRVC'riLl^froml. »I Satnrd«» «firrnooni, I lo S in

Tho-a" Iramlru. at ti I« Vtmlrm« re»el»e thorough anl grniiln liitriuiliii »ltd «| ilrklj allalii pn»

Iklrni t

1 RIV VI I I rS«llN-l An» II nr

»In. lll-VIIVND leal li |>er»on«lli li »irlill» I RIV VII lesson« »II Hie 1-lit.t Dames loi

Hi Ballroom Ht W VIT/ TWO s ri P, an! Bain Dann? latuiht In TI r e I rival« l»e«»on«

( VI I, al I M I IS Wrili ir Dione

I «ir all iiarllrulars. I r»>pti til« pn»i Iree

Cul Druiutnoii I »ti « I o «ar Craltan »In-eO,

_ J VRI.TON _ __

D~ANC1N0 Mr "Mr«. " Doubledaj TI ACH

quliklj, IllMI method« «tiree»« asaureil: prl

rate leaton» (strictly alone) dally, KI a m till 10 tim, W»Bat Réteme rwo-»tep Lancer» In a few Irnon», fee« from 10/0, Alto, Clatui «dull« evtu Inu»! juvenile», altrmoon laarn Hil« season » Grattan «t 1'raliraii brtucvn Hallion and Uitpel .t Alua)« at home

IIVNOING Mr and Mr» Mil Ml IIOII s~U,VS*l JJ IO NI! Ill S lo II I ni hauling miali mr fill Dmr Grant Willi Nlklt nix! Mnutlu», llh s,| lui 1er ( VTIIIDItVL-IIVII Bruiiiwlit, «I , I liar j Begin i» Illili» ( I i m «trow ) »nil Ihirfla» li iln," ti Vin va si N n-ih («aril m

D\NUN( Mr Ililli«» (I \s_IR letlnner«,

lu MU» It It la« I rldiy iiinliik« iatur ila» 1 >l | uri» ninia»« |rlial I.MIS 131 ("al nlni! «I lailluu II ti lily .11«

IvlNl INI Mr sin lilr a I I VsS lu ,

I Ml it lall | Winbar »I ilion ii

VV li/ II 11 I n < Hi il»lii« I I II "Iii,,. »I ,

I ral r tit

"VII I BUI RNI ( IIB hi I

NO1 li I i Ml Mill lis I S| ll«l 1111*11 INS | | li baa ni m | un 111 I I

1 s |, | r M l I - na« i « i blain li k I» I r i u » » i «I ti Mil i m

N II II 1 li I. I» if I I ir lui | I . I le . lill II ill I» I Iel u II

I lal I i i t I tall ii I I r ti. nuil ti o I.I s | I i I r nu

S M I IND VI I S r lu » VI f <

I I«! I I l! I« I) ( lill.« I M l" i

1,-iMI lir 1NH1VN Met f Haul al 1 Ihr n i

«tli, II 1 lllul «1 s, | ma (,i ".] J t 1 II * I I I i I rill ii I y jj

I li ni

M ill Mil II i HI I N lali I I l t «l I

II al I II I Uut ti «ia le l I

lilis III VII« N III I , . I"ik la

.111 I il t r , I rt r « I illl.lrl lal II I II I in

1.1VNI V I iSII Mil I II II I rf ri at «

I' ( .Tilla) V Mt« li I III I II , »! (la I ll| i I « II I« l

KI NNI DV s I III I VOM I II UNI ,1 I

k I. lill I III || l li I« |

ft |llt. t« k l I I | III tt| I arti ! 1 I HI .

ATION S I nlf».|i»n I II VND ||n

IP

uni cur« i it«

AMUSEMENTS

T

ilfoï ALLURISC CI10C0L1TE SOI DUR

rn II

EA1RE nOYlL

Sole res-ees and Managers

C1 MI1ÎL and ME! S! Li I T\ LTD

TIT MOST I ISCISATISr M1 SIC t! Il 11 01

HtCI SI M- MIS

Tltr OHOCOIATI 8 0 I D ! F R T|l! 1 OHOCOIATI SOIDIF1 lill CH0C0L1TE SOLDIER

t Comic Open In Torce let« Wrllten lv Il rn cr a I I col son 1 kll»ll erslnl 1

fetal Ula s Sta gc ti ti apologie» to I corge Her

inri Slav for an ina lloriscl I roi) ol one of I is coinçai re

SILSIO by OSCtn STRALS

ti

Seier has a ti sical Pi so TI riled an A die ec M I LI1ISC Ml I 0D1I.S I ORf IOLS COSTLMISC It IT on 1 SM tnTSLSs COULD! and si Mihi 1

It II I 1 SL111ST MI MHIIOLRST

TIIB CHOCOl ATI SO! UIHt nOOMltllLHF

nu nu (IST oi tLi nooMs

111 cn ou hear pfo| le h mmint t nes that elim, to ti c i te i or )ou ill know

Tllll AitL H01I Till C1I0C0L1TI

SOI DIEU

TI c Opera Produced I y CHtHLES t 1YLSM1S

C rtaln rises at ?

Plan at tilo « Henries and Tie Gran! I... Sole at II catre II yoi Confectioner) C1 ildrcn n

arms not o Imitted

AltTHLR LE11 General Manager

MOOIlt SFHA Ixclusi c t strallan I IC

TI It! at I x1 ii Ilion 11 t res to i igl t real aborigines in naHl c_*-lotc_ to n g11__ rpill IKSTI Its Ml cna-um I ali - 1 ft) t

J- Ing es-eit trida) at S.1J Ilring )otr o tntri co sit s_. OH Ml 11 ' . OH Ml It min A-tunis - oinitii OLYMPIA -.-- OLA Ml IA

OLR ClItSGE SIGHT

ASOTHLI SL! Hill UtOGn AMAH

S P I S C I n s-1 I ( T I It I s S I I S ( 1 H S-1 ICTl II 1 s S I 1 S C L 11 &-1 1 L T U It L S

Till IOSD0S I1IPP0DII0MI S GUI AT! ST Hil TIIL CAPTI1 ITOU 01- M1 I nOUHSE S TLUI1C

no1 M 1SILASD 1101 Al LSI I ISD 1101 M ÎS(LASI) s 1101 Al 1SHASD

1101 AL LSGLASD

THE STOm 01 AS HIPIRF S TlinOS

(Sole Australian Hi.) ts held b) Mr C Spencer )

lil SPrCIAI RFQLHsT

Al (»will So fora le Sl-thl» the 11JSÍHM 01 CtllDIS AL MORIS H SEI M 01 CMID1SAI M0H1S 1XSL1IIL01 C MIDIS AL MORAS

Till STII I AI ARM Till STII I Al AHM Till STII I Al Ulli

ne Great st lire I ictur 1 r sjovn

ins M niirn HIS MOHIHI

A 1 o verf li a I I atl tie Picture

Til) «lill 1(11 C lill I) lill sun 1 l|\( Hill)

1 Sin nt 1 i torial Dramatisation

Till CIRII s"sTOtl tit At

Till HI« I s STOW tit At

A Stirling Circus Dru na (1 \CI L»lt E)

Till I ROH «sSOIt S It ARD

THE norn ( i Tin si- u

TIIHII UTI s SI All D

I OOTTl ti! CUT HNS lOllltRlTI I 011

I | t HHDM All 1ST 1 -

SOS THOMAS (So th Mell une) 4 111 IIS ISl It SIHII (HI I li ol I) 4 411 DAAD «sMITII lh» on) I ( ISt t S II oiling« nod I 111

1 I Milli T (Carito ) f»«1 I M lill AS tlilr ) MO At 1 A IS (I c I g) I

II II tilt (bl hil lo) tal

epeciall) Arrangrd M »I and Accompaniments by

HIE 0I1MHA Still 1I0SA OHLIH-STltl

Conductor II 1 ISGIitM

_ Prices-8d lo **/ Plan at alen »._

A roon t SI II A-see li lill «t Irll.» <f A s 0.1o*. trallon oboriklnf-s In lie atlhn | la) Ixl I I it on I iel ire» to t lal I_ _ _ rilli! Jisrill» All n miall - 1 i r) e n -l~ ing \ c|t lriji,_Al ia » so 111 g n v

T"

STAR T II 1 A T n E nOtllhLST Se r HlSsllL-ST

ST All TO SICHT Till ATIII

STAU m sii nr mt mu i STAU ro si iir ni» Aim . SI Alt osi At I IK osii nu Allll sr AU nu mi mu .(TAR I Mil lill ATIII

NIAU OITI AW lill ATIII. NT Alt lill Till ATIII STAR I lui Till ATM

STAR oin A« nu iTni. NI tit nu nu mu STAU i IDA nu Ann si \it 01 TI AW i III vrai. SI Mt «ISSAnilSAI DRAMA lill A1RI I MU An Al srilAIIAS I IDA

II TI Mt STOIIA oin AW I ADA Ile Al STRM IAS I ADA

III H Mt tt nuts 01 TI AW I 11)1 An 1S1HII II I M»l

01 TI Mt AlSlllMIAS DULAH i MU i nom ii ios i ADA

(li TI Mt 111! laAHl Ol TI Mt (Hil AW I ADA lill I 11)1 ( I TI Mt» I lill

01 Ti AW 11 DIH Hie s AS Ils «UTI AW I ADA A WOMAS S DI AOTIOS I All!

(11 riaAtt lill STOUIIt (UTI AW I IDA D1SIII I) lo 111 A11I I ADA

li! n Alt LOU Itl II*-.Till WORLD obn AW I ADA It) III s| | \ OSI 1 I ADA

III n AW Al lill NT Ml (II TI AW I ADA Till I ADA (II rl AW I lill

Ol 11 AW T0( I nibil WITH 1 Ol TI AW I till HU 1 I HOI HAMM» I IDA

oiTiAtt (Dsnsiois snows uni Mt I 11)1 11 n II a ti to II | u I MIA

UUI AW IltICIoS di atnlOd UL1I ttt

HIL STAR lill ATIII

HOI niil S1IIHT Sear HLNSHLSTHIIT

A) urallah drat a__

rilli! lEHTlllS Alhena-i 111 all I ,, , J II g "iciH Irldav Uwa » so li It g

TOWS II A I I M DSt 1 II rtllllH I, rOSIGHI stnsht II nilli! i u rosuiin

it die s M wt linallie an I II inuroiu

«Kim IM Hil AIM It KOtlKTA ISintlMSni

Sv Inc) Criti -» 8«) Remit lacet t ni Sp irr . bee mort Malv i ni recital this |a|ver

I lan li kel« and I rogranui es at llosa t (Dm lirnnig) H-ata, . at 1 I

Din Uni Sort an Morr »on core of (li t «_ ililli IFSTHIH All 11 >. in I all -linTvTT J ii g i-.lt Irldo) at Ml llrltg you

itlrv i isl » _

(li Ml ASH10S STHII r I g« I li fon t I la rr I« t ni tieri at I tie | bile g iirollr Hat I ,ia J isl rellim si fro i a tri) In I in | wl ne lo« I su at Uti g li lair t u I t al II 11

t liol« of Col rli g li (.oiiiloi I tout In.

tal Cut-». Ile inte Uglvln. Do Mell uno I b II ti IK-I m f Ila t HI IT IMIHIISLI

Air A1A10OR1KIH will r-a t I ali vu ut I li II u Idt -»<, t/l hi S S tt li li a I Nwat al »tr

u ti l-l H |l ii r v I |i I pi» I) »tritt at

t I Ho III« » al i tt »i t nguiu i Hi Ho

lill f I i» i a i -vi»! u r»

II roll « in | r I».» t ti lal ni Io du i K1 la III I i -tt I t at i rli lot

/ V Ililli S lill II I H Sll Alii I S| IS II | . * ' 1» II I INI 4 1

I I», u 1 I ii le i ti

i li 1|| I AU I il r I r | r I »lill II Mill Sll III III ARsU | , ,

IA II I I » a

II I r II s

I ItlAIS Wr « I I» II I I I | | ,

-I Ml ISt a I lv II c S II I ill k C er

li I « «kr I I (lapel t H tar i | ||

a ac la kit I I nt I) Miel) Il t» S io

tarra

UMH «-I M IM Isl I I as« f Hair Gre},,.»

I ill lo le» IV al r Lilli k II Ir Sei rf laid t It free J S 1 c HI lloiirki) .1

| Mark t I »tal Uki

DHU li le». Irlnkc» I Ils Ci ris It las

I r I a I laits Inrcct ilnek in A isti-alla

I II bel». Ive HI Ho irk« »t exactly II Marktl

. AMUSEMENTS. yiA

WIRELESS,

A ROMANCE OF THE SINGING SPARK.

LAST MATINÉE NEXT" WEDNESDAY. p R

I S CESS' S .THEATRE.

Lessee and Manager. .. fl«o. Marlow Ltd. DIRECTION..'.. J. C. WILLIAMSON LTD.

IN STORY,

IN SPECTACLE,

- IN SENSATION, UNSURPASSED.

FORGING THF, GUN! Tile Limit THE WRECK!! ", °,' "

THE RESCUE!!! Stage llcallim.

LAST FOUR NIGHTS LAST FUL'R .NIGHTS

Of

Paul Armstrong and VVInchrll Smllli'« Magnificent

Spectacular Drama,

"VIA WIRELESS." . "VIA WIRELESS." "VU WIRELESS."

FAREWELL, n POS1TIVF. FAREWELL,

to the Member» of . J. C. WILLIAMSON'S

POPULAR "WHIP" COMPANY,

Who leave for England »t the conclusion of the present season, by »vay of Adelaide and West

Australia,.

Box-plans Allan'». Menrics', Hie Grand, the

Oriental. Day sale Ronald's.

. Prices as uiual. Children In arms not admitted.

Ti!

For the Show Scifon, at the Prince"-'« Theatre,

Commencing cn

Mr. .1. C. Williamson ha« arranged for (he First Production in Melbourne of the brilliantly »iiccessful dramatisation of Conati Doyle'« thrilling »tory,

-THE SPECKLED «AND. -THE SPECKLED BAND. -THE SPECKLED BAND. An Incident In the career of Sherlock Holm:«; more exciting Illari any other «. . iirricnce of the great detective.

For Hie adequate representation of Hut neu- drain.!, particular care has been taken to ensure Hie organisation of a company specially fitted to the various important roles. The company will Include, In oil lillioii to Messrs. WILLIAM DESMOND. GASTON .VII'ltVALK. CYHIL MACKAY, Slits SUSIE VAUGHAN, mid several other prominent ortlsts, a leading lady in the person of Misa DOROTHY DIX, who come» to Australia »rith an excellent reputation, gainrd with Mr. lAnvia Waller and other London actor-inanagcr».

BOX-PLAN.

.Tlie Box-plan will Open at Allan'» TO-DAY

(MONDAY), at 0 a.m.

rpHifcillCliS GIRL. To-nlght. atWest's Pic X lure». A dramatic sensation; a thrill from start to_ finish.___ rpilf: .1ESTKHS. Atlienxum-haíl.-1-augli and tho J;_world laughs willi you._

T Y It I O THEATRE.

PHOTO. I.YRIO "THEATRE, PLA VS.

PHOTO. LVRIC THEATRE, PLAYS. PHOTO. PRAHRAN. PLAYS. PHOTO. 35th Week of Hie loll Season. PLA YU. PHOTO. - PLAYS. PHOTO. MATINEE, _S0. SATURDAY. PLAYS. PHOTO. - PLAYS. PHOTO. TO-NIGHT'S NEW* IHM« FLAYS. PHOTO. The greatest »gsrcgatlnn of PLAVS. PHOTO. AH Star Photo. Play« jet at- PLAYS. PHOTO, leinpled at the Lyric, mak- PLAYS. PHOTO, ing lonlgltl's unprecedented PLAYS. PHOTO, programme, taken In «injune- PLAYS. PHOTO, lion with the exquisite music PLAYS. PHOTO, of the PLAYS. PHOTO. LYRIC ORCHESTRA. PLAYS. PHOTO. Hie Hibjcct of un ideal even- PLAYS. PHOTO, ing'« entertainment. PLAYS.

TO-NIGHT'S NEW RILL:

Comedr Drama (A.B.) .. .. Their Fair« Sealed. New-» of (he World .... Palin'* london Gaj'.etlc. Travel Studv (Imperium).NIJnl-Novgorod.

-. "GULN.Mi.V." -

Gorgeous Historic Tragnlj-. by the Ambrosio Co.

- "GI'liNAIIA." -

Farce (Palhr).Landlord and Tenant. Minm Drama (A.It.).lo-gally Dead. Western Drama (Lulim).The Feud. - "THE DERELICT REPORTER." -

Powerful and I'allielie Drama, by Vllagraph Co. -"THE DI.REI.IÍT REPORTER."

Detective Drama (Pathr).Nick Winter. COIVIKIV Coined»' (Esuanay) .. . Alkali Ike'« Motor. Travel Studv (in colour») .. New ¡tcaland Coasts.

- "THE STILL ALARM." -

Joseph Arthur'» Sensational "Fire" Melodrama.

- "THE STILL ALARM." -

Dramatic Comrdy INioa) .. .. Tie Insurance. Paris fashions (in colours) .. House Racine Gowns. Cowboy-lndian Drama (Western) .. . The Savage.

- AND -

On Friday Night ONLY, in Addition, the U«ua!

GRAND OPERA NIGHT

- At Hie Lirio w11! Include Rossini'« Glorious

- "SKMIRAMIDE" ("Oiicrn of Hibvlon"), - - "SliMIRAMIDE" ("Oiicrn of Babylon"), -

In .11 Gorgeous Scenes, Full t!|K>ra Accompaniment.

PHOTO. - COME MABLY. - PLAYS. PHOTO. Door«, 0.M¡ Day «air« 0.30¡ PLAYS. PHOTO. (Mrtalll rise« at "..Vi rliarp. PLAYS. PHOTO. The Scries Anivnpanlfd by Ibo PIAVS. PHOTO. - I.YRIO ORCHESTRA, - FLAYS. PHOTO. - LYRIC ORCHESTRA, - PLAYS. PHOTO. - Prices n« Usual. - PLAYS. PHOTO. BOOKING. PI.VYS. PHOTO. Drrs» Circle »cal« may lu* re- FLAYS. PHOTO, mved by 'phone, Windsor, isa PLAYS. PHOTO. (Two Shilling«). PLAYS. PHOTO, The PLAYS. PHOTO. NF.W LYRIC THEATRE. PLAYS. PHOTO. NEW LYRIC Tlli'ATRI-, PLAYS. PHOTO.-BRUNSWICK. - PLAYS. PHOTO. -. BRUNSWICK, - PLAYS. PHOTO. Will lie (Ipennl Next Satitrdav, PI-AYS. PHOTO. SATURDAY. Slid SEPTEMBER. PLAYS. PHOTO. SATURDAY, :nd SEPTEMBER. PLAYS. PHOTO. The opening ceremony will PLAYS. PHOTO, be pertomusl by lil« Wor»hlp PLAYS. PHOTO. Hie PLAYS. PHOTO. MAYOR Ol' HRITNSW1CK, PLAYS. Pillara In Hie presence of a distln- PLAYS. I PHOTO, pilalie«! t-oni|vanv reprrnenting PLAYS. I PHOTO. Hie Northern Cille« »tl'arenl to PLAYS. | PHOTO. BRUNSWICK'S PAI«VT1AL PLAYS, i PHOTO. PLAYHOUSE. PLAYS. ! PHOTO. A »umpliruo« theatre, built on PLAYS. ; PHOTO. Hie lim« of Prahran'» bcolltltiil PLAYS. PHOTO. Lvrle. and where each week PLAYS. PHOTO, will be presented the only real PLAYS. PHOTO. PHOTO. PLAYS, PLAYS. PHOTO, on til« same e.xtenil«-e »cale, PLAYS. PHOTO, brilliantly «bown on a »Imllar PLAYS. PHOTO, liaient PLAYS. PHOTO. F1.ICKI*RLI*SS "MACK" PLAYS. PHOTO. SCREEN, PLAYS. PHOTO, tlirillsllngiilihlngfeattirentlhe PLAYS. PHOTO. Kvrle Theatre«, and »vhlcli by PLAYS. PHOTO, the absolute perfection of tock- PLVVS. l'HOTO. »leatlv projecllnn, bas révolu. I'LAYS. PHOTO. (Ionised cinematography in |PI«VVS. PHOTO. Victoria. I'LAYS. PHOTO. THE ONLY "MACK" SCREEN I'LAYS. l'HOTO. In the world. Perfect, "flicker- I'LAYS. l'HOTO. le«" photo, pla«-», combined I'LAYS, l'HOTO. «iib glorious muilc by the PLAYS. PHOTO, special . PLAYS. PHOTO. I.YRIO ORCHESTRA. PI-AYS. PHOTO. Boor« o|M'n at li.'lo p.m. »harp. PI«VYS. l'HOTO. Day Sale« at the Cafe, li p.m. I'LVVS. l'HOTO. OpetilngCereinAnvat8p.nl. I'LAYS. l'HOTO. SATURDAY NEXT, ind I'LAYS, PHOTO. SEITKMuTII. I'LAYS,

rilli!:"CIIICUS* (¡lill,." T.vnlglii; at "\Vi-n'B~|i|,-".

I turra. A dramatic sensation; a thrill from

slarl In llniih.

LU»!, Hie most btllllant timm« (bat lu« ever Hied, »ay»:-"Mi- piano is lo me »vhat his boat i« to the sea man; what lil« bone I« to Hie Arah; nay, mure, It lias been lill now my eve, my i|mli, tilt life, lu »tringi baie vibrated under my pa.<«lon, and li« yielding kr.i» have, obeyed inv ivery ranricr." To l.lul Hie niano wa« "the orchestra of lil« heart.1'

Rlrlurd Wagner plarrd Hie STECK PIANO In Hie Uni rank, bl« opinion la-Ink- «barn! by lill friend, Fraiu

1,1 »ni i

"Thi- fine STECK PIANO which I have obtained 1« rvriywhrro acknowledge lo lie exrelliiil. My gerin frit-nil, Fran« Matt, expressed Hie liveliest salUlatllon after lie had played ii|Hin

"(Rgd.) IIICHARD WAGNER."

You should rall al PIANOLA.BALI, mu! «re Hie STECK If you are Imrrratrd lu goad Piano«, The price» ranne from

try to «.'ISO.

THE PIANOLA (1..MPANY,

StY! ColllitS'Siri'i't

(On tlie Blink).

hilllVJI-STKliS, .Vlli,.|i;t'iiin.|i.ill."'-- !;,,."? ,? J. lug except Friday, al Ml, llrinti ,

country eoii.tu«.

Milli. *AQt!AlllflMr*MliU!()imNK l'.XHHI! HON J. PEKFlIHMlNG SEALS und SEA LIONS,

PElIFOItMING SEALS and SKA LION*).

EDUCATED HUGS ami MONKEYS. EDUCATED DHUS am! MONI'KYS.

CI.EOI'ATRA'S DANCE. I'U'OPATHA'.I D.VSl'E. CLEOPATRA'S DANCE,

Mu»lt«l Marvel. Mu-h-al Marvel.

NEW MOVING I'll TURKS, NEW MOVING I'KTUIIES.

Open IO a.m. to (, p.m. A.|in...iou, 1/ ,",| Mi r/OOI.OGK'.VI, . GARDEN*., Royal park. - 1*ak«

A Ellr.betli'.t. j. ?¡lam. ,,".r,,.|. f"r tra,T,;

lu Gulden»! or (tain, I luidrr»<»tii'rt. ila Suene«. ilri'.-l, iin.l I«'..'« !'? Ili'ialpul,. AIIIIIIMIUII, dal « children, .!.!.! »cbool.. hall nil«., Eli-plunt. Mul..i Train, Donkey Ride«, 'the Vlu-tli-gal'liand <uud«

lii'tv iimliit«.'tu«llt) will play on similay next,

/ t li I. I' V! II IA II E N' V I) I S I V min., :i i:.u-h; I'm.. :, i';,,i,.

IMlEsTIH'I'I'IIH.E I'VI.IVHITI.S, :'iuln.. I ti Each; Imin.. ?.' I'.ni,.

LAIIGI.Vl' HANGE .J PUIH'EIT SELECTION'..

CliVli; mid III. VU THEM.

COLUMBIA PHoN'lKiRAI'll Cn. HEN"!,

CHAVEN, TAYLOR, und in LTD., A«, "m

t,| llDllllKE.sTltulri'.

I kEVII. MASKS, Animal ||,..,,|., clown«, II,,,: 1 ' li«uiue Cliarat'liM. I Ililli»».». N, ..""?« Vati,,,,. .lilli,'.; Kali.'.No..«. W'lll .Milln.!,». :M| lio,'irk,...i, ?pilEVTRU'VI, IIREAKK' I'AINIS, Leirhner'l, ll.|" ?? iw.iti'd Til, i lum of s iidmir«, «.pi, poii,.,!' MniisLirlie«, mardi, Wig». Will Anilrai e, au

lloiirki"»!, I

AMTTSEMENTS.

-¡ipi ii n muses SFASOS

MATISLF ARniSrll-MISTS

Owing to the strain nn Mr Irving of pining lltmict at two successive performances Hu limul ttcdnesdiv afternoon performance hu» bien trau»

forrctl to ¡-aturda!

rill linsT MATISEI

Therefore will lie Given on

SATURDAY, S1PTFMBLR 2

TTEH MunsTia THE mu. Lessee and Manager J C WILLIAMSON LTD

HIS FIRST APPEARAiSCD IV MELBOURNE,

There baie been many memorable nights at Her M ijetrty s Theatre but none in which the triumph ivas so completo and over- whelming os on Saturday last

TO SIGHT and ElLKi El EN ISO,

Mr J C Williamson f «Presenta

Mr II n 1R1ISO Mr H n musa

And

Miss DOROTHEA BAIRD,

With

His Complete Company of London Artists,

In Shakespeare . Tragedy, in í Acts,

HAMLFT 1IAMLFT HAMLET.

Box plan Allon'«, Menzies', The Grand, Tito

Oriental

Day Sale Ronald s

THL CIRCUS GIRI, Tonight at AAestnMc"

tures. A,dramatic sensation, a thrill Irom start lo finish_

A

WESTS TU.ACF

It I STN l'Ai ICI GREAT

WESTS PAI AC! FSCIUSIVE HESTS PALACI- 1-EATURE. l It ES1 S PALACE

FIRST PRÇDCCTIOS IS AUSTRALIA

Of a picture drama which for perfection In every

detail has never previously been equalled

niF CIRCUS GIRI, An intense pictorial dnma 111) CHILI S GIRL, of Love, Temptation and Till CIHCl S GIRI , Sacrifice

111) CIRC! S (HU, liupcrsonalcd be loading lil) URCI S GIRI, Parisian Artists, Till Hill I S Gilli, Including

Tilt CIRCUS Gilli. Mdlle SHL81S',

lill CHILLS GIRI, F»rom the Folles Ilcrgcres.

lill CHILLS GIRU

Till C1HCLS GlltU Tbo lleallMtion nt Perfect Till CIHCl S Gilli , PANTOMIMIC Till CIHCtS I lill«, POM R Vi Al Till CIHCl S GlltU

Til) CIHCl S 1,1111 ? Tlie extraordinary and In nil ClliOLs CIUU tense interest in this dr. Til) CIIICI S ( lill, malle story sustained from Tlir C1HCLS GHIL, start to finish Till I mels GIRI, Tin CIIICI s omi, Till CIHCLSGim

A MAGN1HCEST PRODLCTION

Ol

oAlIrROUNTj 1 \CF.I LENCE,

0(

PERFECT rnOTOGILAPUlO QUALITY,

And the

ACTING, COSTUMES, and STAGLSG

A

TRIUMPH 1-OR UJJ fcONCERNED

Together with

A C01IPI.IT1 S LIA 8UPPI1

Of the loitest Outputs from the Prlndpal Horn«

Markets These include

ltTSTs nu iioAH oi niF si AU ncTimii AAESTS PATH) s ANIMATED PICTLRI-.S li EST S 1.1/1 TT1 picn 111 N MLtrrs OUR DL1II1 HHESDS, IMOTl It I-S 111-STS SU ».NOUAI PlCTHtl-.s Al EST S MAHMIE-, 01 OHITTASO PICTI ItES AALbTSTIIt HUGS 01 IMlUHtS, PICTI Ills HI.S1-S TIIHlt 1AT1-.S Sltl.lD, 1'ILTI 111-» It I.S1 S THE CIS) MATOGILAPU VIC Hillls tll-sTS HIS!) 1'ltTlBI-S Itl.srs M A.N1 A 1*011 ( 01XKTIN0 rlCTLItlJ, lU.s-rs ANTIGÜES PICTLIII-» Itl.sTs lilli HUIS CIIAMPAGN1, PKTI HU» ItUSTS Till LAW 111 MIHG1 PlCt1.nl-» It KSI-s PATI1L S 1 ATKSr SI ASTER PK TI HI » AAESTS 1ILCI píen, nit

it Esr«? PICTURES lusrs PICTURE, ItEsrS 11CTUHES,

The Alindera- ol the lAorld

Managing Director.Mr T J West

MG1ITL1, at 8. . M VTIN1- ts

11 cdnesdsys and Saturdays, at S M.

Special Musical Numbera hy

lVESrs rill Mil R GRAND onCHESTRA WEST'S PREMIER GRAND OHCllEHTnA

Oierture, "Barber of Seville' . .. Ro-slnl 1 nlr ode T« reh Dance (nun Henry 1 HI ( entiou

PIIICLS -(k1 to .'/. Roer« ai Glen a, 5 S

MOOUA NFI1A. «elusivo Picture, at Hie li

hiblilon Picture-), tonight weird util m te«a|ue_wlld lliok-ij*nd corroboreei.

rpill JLSTHtS Alhcnxmu hall -Laugh and the

D

world lauglis with you SOU 1AA.NT

A UAGNU1CE.NT

SO UP. ROI CR MOTOR tilt' DO SOU IVANT

A MAGNIFICENT

M HP. ROI FR MOTOR C1RT

11R1TF TO DAT (Stamped Envelope (or Repli) to

FATIlin noniNSON (Camberwell), 1 ITIIIU ROBINSON (Camhrrotll).

Till WINNING TICUFT 0N1A 1/ HI) WINNINI! TirUIT ONI1 1. .lill ItlSSISG 'IKUIT OSLV 1 Hil 1MSS1SG TKU1T 0S1A 1

N II -Tlie drawing (or this magnificent I rlic will take place in Hie

MHBOUnNF TOWN KUI,

On SH'T) MI1FR 8, Hil, at P in p m

I n 1er the direction of on I »unen-ilion i f I 1 llnnan, lion bec Altrnl Hospital Ham Jr. J I

Luton, Post I rand Prcsi teni U A O I) J lui Hunan bee 1 iklil Hours Gola, A Dobson, Su s-cdrratcil 1 umlture- boen ty.

A HW DAIS IJIT

TO S1CL1II. TICUETS.

Motor ear Tirkrls Admit li) Hie Bouar.

COHON AnON ART 1 NION (DHONAni)N AnT l SIDS tonos A nos ART USIOS

_ tonos Anos Ain "LSIOS

11111 IhSTI US Alba nñini ball - A nirr'anii lol«

._ f«r Hie llura_rake a do»«_lo night

AT SITTOSR

I I All 01 I MPini ' SI At I» ASCI Al 111 ti, A Complete Programme for a Danu or Hall

COSTI STs

'Hie Angeln« Hill' Wolla, "nangar"*' Horn Dance Caironation Iltur ' lamccr» tt lint r ( a«tle ' tal« ( ollllon 'Scout'» lamil Iwn Stei Queen Mar) ' li lela Itali« Table liai

s hu tin lu, durr« Pillir«« Two Slep Page mt ol I lupin - Quadrilles, Count*-) Donir», *>,ani»n

It alls Ac

rnici, i(, iiivrin i J

Cornel on I 1 tullis Part» Til esrli ptMrd

NI 1T0SN Ml M( tt AHI HOI MS

..no »u iioiiiiui Krui i r. MiLiioi nsi,

II 11.1 IRAI, 111MUGO_GFFI«OSl,

jUTTOSb'" V10LIS3 SITTOSR' 1I0IJNS ore »old In »it«, eaih «ct romprl»ei 1101 IS, with Hive, Ile.In, »pan. Set if Mrlng«, 4'ltcli Pipes, and Instruction Hooks. Pries« - Ileginnir» bel,' ¿I/, ' stiidntl'« hil,» I' , . Advanicd Sit," ik)/¡ lonnolsseur bit.'l Gil, "Artist bet," i-Sjti/i 'Grand Set,' 0.10,10/,

Sole Ascnl«

SITTOSS' »II Sll! WUILIIOISUS,

uruiounsi, IIAIIAUAT, IHSÜIGO _ _GHLOSG _

TMI'llllAL UllilES ~ ALLOHDIUSS

Made in larioii« ni «Iel« I y the eelrl rate I man i. lotturir I II K St III willi 1 uti ist sii u lu t

Uni, «Ingle oui dnillo Hill vvs Sick«I t tk ra atti ( lan» lallsliis) (OMI ti , lioiitifnl I II

» nuruu« orton lum 1 rices, ',!>, li)/U, lim, li/,

t- le Al em»

SITTTOSS' Ml s|t li MU HOI s| S

allltlOtlUS!, II Al I All SI III MIK 0

GI I lolSG

O It s at 1 lv A I I M A S S

I

(Oils ml h Al I MASS

li ASHS

n lam ia I r II Ir I v II nt l,'illili ailie

ai I I i h

I MINI I II at | »oss

s I te li»

i<H i ii/Ain III sun 11

W lulu lil l Hu,- | r I ,. r» I . II «i r wortl ni win li., in .el I (r t ti la k -t »I ii, .1 lilt i u I Or. ,i » lu tit ila

S 1 A, nts f

lttlS|s< II I l*,SO»

I Hil» n I lv Al 111 INN IIANHN m |

III I I Hill ANS.

pltStllllllll II SIStI at I III PMHIStl J l-l J HI» k1 tu i I » ,-4 H ,1 .i| rt« i I .; ir» n | niall i) I s t.let frrrle r I II ne t» I

f> ASH oi I HI I l tra ISsrill Ml SIS HI I Alllll!) -I» in Ila» | run».» bia ni vv »Ure.» l^.is.

"M1 liomin »t l i» tt K r li in Swanston»! )

I ti ASHS, ll.li fell Werntr s| w»,t Kilt 1 , ' "HI' I « tatuali » 0.11 i t,|, Uti I I ual r tin i r i |atnr li Driunui nix t nil i -UII1IIN »lib ,-u.e IKVV A. , 1/ |»/ AH

1 Silo nivv allrw.-lrf na vi Bourke st, i ti»

??"" '" . M-vlh« urne

'''''.i-iin'oîH,1 .'»í,'1'1,'.,"..' ."'."» ""I'»' »'

AiiCn»ni'ii'."'e,(' .- '»tna >trn t Melbourn», lot Milton ami Mackinnon, proprietär«.

Zoom

plus
thumb
minus
left
thumb
right
up
thumb
down