Lists (None yet)

Login to create lists

Tagged (None yet)

Add Tags

Comments (None yet)

Add New Comment

Advertising

No corrections yet

on x 132, anti i.350 Hu lot

?^jT_j'i'p s«wn ron SOUJB.

~~Tn iimiurliani st. fifi X li3, nnenualloil poal

Ll ,Fo"U3. "rt ' "Tilgten "I « AtU

T TxT'nií^Ja1^i7"iiiñidañniT L'40' 1 1», absolute bargain,

ii n itcilOa aucilonccr_. i-iilnlLU-HrtAlsrsOa, SSa, 100«, lula.

Jj1,«? , : ¡c1, il-ito» crcrk or river frontagei, ncur irrt._s____."ii^t!!-ii1,><h,c----_ S-,?--o II ' N A M A R A, 3__ LIND SULSM IN.

1 Ibt lollonlsur go^'i-itics in PROPERTIES

it prc-mt - . ,,,,,,

l(W) tCRE» mila'««! sheep "».>'"'?« 1 build

i.« s mils- good mirkets, £2/15/.

w'teni* R»«u urailng land, creeks, nell . ,''n"d't,Vl(Hl"i,"Señ'lW pronert), all im .° nXA good w!.c.ica.1.__i/j_£re .Tniai~F.ll s"MO»T_BbAUTUUi*a I'OBinO.V.

orxTiniANS PICTUltirSQUF. QUEhN AV\r. 9Fr.su'ii lih.»Il)!J»CL, on a c io co comer

WVlIU¿rrtlnde«l '.y the best tillas In ,l0""n.i,i»,faie awl fat our it« suburb, con .?" i oloiil» rooma, 2i) x 10, 20 x 14. IS x 11. ¡f ,nf'°,c ilaboraUl» furnished willi modern ítíurtliteil I earths anil fireplaces, nlatcgasa * Zltiiciii Hue rails, hot and cold wa cr, i'Th at» anil a» the best colitcnlcnecs. «if a .a.Tîmme m ?« I"- »I«! «t once, owner leayinff,

r£*u ToilRN-*». sworn taluir, opp. Malvern

iiidoD WJ^_ TTaTtTiiv I 1ST, G Minutes New Pork and Cam» if fiel I S..ilmi - laltlilully built «luen t r. t., i HI» lU-NCF containing 8 large, loft}

..I ollie« hamlsomo tumlshlnga and fit

i,^ lan ï x II" HI«- Apply VA. S Cru},

p r on I n l lit » »tinning ni_ STHIFIIN~*V A VI -Heit Thoroughfare, High "II ".»tut Mllu,ion

*U Ut-ilAI BRICK TIUI) MLLV,

,. nil ,l,i In t oin 17 x 21 brtlrooin 2.1 x 116,

'.,he ri i- a ilcrnarpointin.nt», filia)

nijiuni it __n'___i_)_ -Ti-TfîiltN " Minnies Station -lilcil modern "['Hill 0 rooms, tiled roof, all con ."," ,i u"d I water, latest fittings, «plen .j'wiier, comer lot Í705 Hm II Ldgur, illulia, «i- orJlal_ir_i_i|__»___n_ ....nutt- Til» tleek» Uarguin "-»uhstan

Al li 7 rîomtii I rick All LI, ¡only high allot

11« x1.» '-*''1 ,cr,n5, Cai""* °1' slatl0n ".aaimN N - New Qiccn Anne ti roonicil

if wit All I A. JtJ) «Itpoait. balanco .2/

.,., !l anille), corner Olinlirrlo and Atatlli

M' " HA i »N VraiH»'i»»o7otv"'-ïation - New Queen

íí-iini-r- 3ulollin«-»t_ __

ir ut HIN 1 -Urn h AHI A 7 room», hiiltl

» I »I t T II « ' . .. _ . r, e-OI. /» i-^n""r ,

Ji1»'

"liri a" x KI, £700. O Connor ind ,, '_., (ijllui« *_ tit I RN, I l-s (.lenferric rd -I) 1MB

tltJl n i nu »ml »t*U!»ule tontcnl

V Ji lian nt Irt 17/ xtiit., AuOO. John

U7 Colhn»--t

iriltrltv-»H-taiilial I ruk » II ITA 0 rooms li a!»"» hnntr-im), ni«, gardin, lawn _ , latean I i mil, Tu kett_ irutritN-U»el» icwliriik AIILI 7 rooms, Al nïi ni» ni nttd lluutonc foundations,

¿ii». I ral larg mi. £IV> J W. «alt. 13

Ittr-it «I hílala _ M li tilt» Hu dv vtminn -N ipcrior HOMl 3

,.."< i o I st r « m« molcrn i inieniciiiis

".eli til J.'» luilntn and Vt}hs ii ill IHN I 1ST-I) I W11. 0 mom«, «able

ii «i in linn "aT"1 ^ "LiM üo.. ,' faiaei» II J isr » «k Harke, 120 Illili »I . Mai

Mut! It» Ht!« m ñTTÁliñütñTsiittoii -

¿ T I In » HUA i-ollal stone (oonda

¡ _ ix «¡lil "l«r. a---«l_ Hodge«. Maliern |

ITVFRN !! t I »mon-Ne» 7 roomed Irish

our iii lane no min flnbh. mian enibellWi ' J*'i,i| ¡n-itiiiuii, A»W »od_cr. Mai

uk 8 rosiincsi Qu lit bl

li i.ent».

sun.I, £525, pcrlict

llosjgs», lilli ern

-If ILA WA i) i « a f Suhurlil -New brick Queen .M livllll.t " rooms »jlindld p»»ilion, all , ,- as »l i 111 a. I»» run iluluo, tig ( Ti-ir« H l.ss aid lo , Maltern Phone Jit. I'm I) instiit_, M ILUKA » id» linestin.nt Imiginal.lc -

. , » I I » l ia I A I! t,Ah 1 minuto »tallon.

I- iina-aaaaa an ina as,aa,a,.,,

a 1 All t.Ah 1 minuto »nihill,

loinpultsir» »ult lulrnia,

1UULBA I l»r-»i|.!lor"li.;rbtl.k QIIIITI Jl ll.ru 0 lan. r »lill« ra ntsnlenai«, land nilla i 1 I lluil.ur 1,11 pin at

MU Aim I NT lad rs VU!, | ailinn (all)

toi la x I ii I K1 \ HU great »icrlrlic, i a 1« fil H I - n lupilt líala laiilldlne

AIDTlAt-tlui li eut »Ill's lu-twun rail

.'I tii.rjt-a i Hu x l I, (sr i.A. »mull

, u, _ j « i llin«--t

MIIMJ ruth -Kink AIILI» «x n 7 nom«,

i«, i . X-»«', H II , H r one« i.«.«'

1. J I i I r I I llulld.n.' .Agsinj,

St »cu. tu .

. I Irlik . -. ArinMringst n ar i in lfll« .nil 2t»J II, lull-till I I ' .« ! ' _ _ _

MiiAillï-v H It 11» tulliiutt I. fruit an 1

e ,- irsu ! llv, rtallillg MsWji un i im I - »1 Hail uni Iii 11 Unis »I

If IT tUUIlT Quin Anne 1ml VU LA S -'I 1 -s s nu ii , iJal-aruts!» titted »plen

ta, jin ,!ix»utinn li t le* bltlldsr

MIMI MIDI M Hall VI - Splendisl lull.!

is/ tlliiTMINF« II. x V.. a.M ilwn I U'.T o u jsuti I. »sr, lui Queen It, or M.ltl-ltlJ.K I ti h -Saul HLOChV li

c l I» i ilrp , i or interest. Vuull au I 1 I ? 11 I hal . I , « Hine »I_ Mom. li H* ti l-l ION Rich VARI! .A)

i rr. tti .ink II laiokrr. v, r|"B i- '-»run mini II 1 * llourki n _ __ lfi'Ml ll.NIis Haling wrerl. r|o«i Train .'.» ' Tr r »i i lil A ILLA, nuwl» run

J »r t iiinuncs« lilagnitl cnt al I n i m t II carden, .tablet grtat lur

r. n t ' Us,

la« »a! ral l>) p »rit,- Queen s park, anl It. ii tiana II tate-I ma All tment (six li tm! ri.ll f isa), nulli i, '. |«r

I i 1 ...l T la»

It!K 111 lill iTHUt-i. AllrUotirer»,

' u 1! i- It!« A-colisIs, l-»K!itlon

Itailiii} Malien»

Itixii- ti n (nTTAUl, n room«

-.-»li a.... OlAnnor anl Icnmll,

M'>!M'." V1* ' rj! ' ??i».bin* HI«.* "»771 x ir.vj

?_ >H »i. tu ) suwx'st ]"". vi.r

IVtst, l I ,lr ! I I mi lil

*l|Hl\)| «MAU» ,",|,r" I n Us ,lo. V* '' J I lu ,s.r} conictlstlic, £1.1») Í" I t» liai n!

Al'« »I! lu»!- li l.TiiT.irrxiT'ôtniimicrr *u r« i I II. HI i « » AULA it

1! lain ,1 isrr» s,tVtnletiti I4ui«tonal ^ C1 .1! I I 1,| 1 T.,fl N," b) |1,f| (o 1 ' » H n »tturiiut.Rlh Jim» I oiluk, . 1 ' -i!«i I sal aiictionier Thone HO,

Hutu

TI.

"."g.lsss »»1isl__c Ntlll|t> II, Itsull},

AII'MV 1"1 S"" tl-5-Niwl» lujlll "bri. li

* u" » ' « *. I minute» of station, J"v.i«l .» «ii!i)*«ll iocalli._ A[C>u,','.,"vl"« .'«"-Vsiunl 7rooino.l Irnk

..? »lill i. u,i rats j mils ig «mum« to »eil

r* - ,»l ».r I

~\[\)H IMMi« - I rTliü llulldllie Bl/llh

.i lil i f-isi ! eux] l front lotelv view» "ti tish r » l) n " Anne) Sttswx »t I £2 ! 1 s i t il« i r si t Umist (

lioitinxiii nu, ps-riri.-»up,ri.~AILLAS

*.* Hi i tu n, ,t "It x p.Kr m m

, "j, " ( it ? Buiklum, tram tcn.il AlOlHlNii mik A ULA. «~ r,í»m~.«ñrf¡ *''." »I nan I Igli tletullou, a.,.»I. 4 ^ Ha Ham ill . « u N},hu} rd, Hnms

?\|IIJl)ll'IXt-N,ss~m ihriTllll I, Hint

, ' ' i «II Ni iiuil.iiim, 74 x lill, pleksxl 1* ' t» a Iruk MuH,, 471 (olllnssl

A, lilli Milli \t - »uperior t»t»"lUI t ii .i i»m« i» r» . it.uinii il»s »tuthin tru

-i it« Hal na., ii 1 (At, Murnmituitia

\\ >'lt »ii li AUK ti us n 111 «H hs, "iltahlc gir .' 'eli. otlitil, small (urm «.J/in/ «tri, « T I II IX I lal , .Nil illlns.t

Ai'llTlltini. Ill ti HUNT I.STITI" ~ li ."'.vin n lill i In e 1 su nhill iotel} peal ' i r»li urn | l,n Mott am! Uaaalng-st

Y'Tiliiiri -TI NHIIIIIliyn NIJI1DI

.'i-l'\ I» tluuie ulluinliie Croît ni ita

la , t ", *' ' * I'1»'* ''«»"»i M»»t »"«I

XC"n,',t,:TI,.,." Til "- ' I lilli 1H.ir~STA

«i lliiN IMtli -l»nt It inan.lhnut A.n in " "' '". » 1M '"a1 nionlh, no in >*?' Ha > ». it .i 1 lla.iinea

^'lirllimi s,u"il,"" visf,-T*.H7f.

i; ii,, ' '" ?'. '. ..11" mA ''.-. -s ^'»!" a |f." V" , X " I'TT7«IOOU7"AC7T.VÍ !la^^.^,t.,,','''»'.«?»>'. »"-t i«» ». n«). tab,

_V*«'lmi 111 |j"" HN|»_»p|("|ii .tuÓTllINT,

"J» Ir« 11 ig il,»«. AbUnil.t and Cat.iiilli -n Í li ! inullll ti,Ihr or QUO n .t

^ 'r.',' ii11'1, "\' '» ,,"")l «."-?« liluiÄi

in in . a ,J '.' ' * 'H'"" Trl>. »>»''» »"»I. t. ,,. *? ' »'«kit and I i

«N ainaî l,'","i 'iS.' "Ml "cenQ-rrol st -v"h » i ¿. o»1 ¿', k f U ro" ' "H1'' «I' "ouiitl. J lllallíí " ''""I1 »tn»hl

(JIHTl I) , IWe N,all ", _Moi|, r,n,r|crA HXY, N WllH.« W .. S0U' £m w' ''. 'al»i

0^«hl,xTîu'\lPnoî,î^l»,1~"-,,''0<SK^

In ULii.-V . ur' ,,wl lS0" * -MU . AUl .«filling- u_ ,r,i, ti, I. lal,,'SSa Col'

^"illili )nmi",""»à1,1 ~ ".".-enong -Cliôlfo

«iiui m f' "«".«"»''H »ouic l-awaiu». J. ,... , ""' » l-l" lotal «gmt

«J » it» tî'li '{'li ¡V ""''«'".-Klcg-at.roui.ti

'»' Uti .al .! s »' 'í"»"0 """"'i '."?I«' '""" Alkniôi. a Hm«'. 21)1 Collina at

(JUtlltll _.,,, U lil N, all", bared "«null

«"MÎ."? t;;,r,,f,,,"ui,iií!!<,»''«'p"'»» '""«

.I U , t\\, .,'.Ti\fli"lÄ^-^^

'it.iiU .,. u,,w> I"'«* Inill. Iltw.r, mid F'»t .1 lu ' °.'''V,"' «'''fining, hiallh lailÄ1"1 Ï»1" Inilug «tiles absolute

;¡¡; Si..!"Ä:K"'lll,'to"11

** l!!,',t,ra_,,o..?r*,i'rí*»k "Í>HW«.NOU"0

lllUklllu . -?' Morr"1 "'. _

l IHI\V,_* A I'.'» o' ««i»* MIOI_7Wiriïïi_ WtuAsiielii"*" Wcikl *..*«. ln-fllai Onto*

jjOtJ-SES AND tAKP FOB SAIE?

P-IUl'UN rtST, lllgltst-toniiuailloii» brie»

DU 1 1.1 INC, TI rooms cgiit. lilcnu.«, »I \l 111 g, J-e lanii Vd \ 111-, £1000, Iriislie»' salt Aniuttl.

Ti» Queen ti '

1J1IYII1IYN, Cciilrif Chapel st . YY Tsf *Sidr-l"*B

- bllUPb, Uikclllng-, corner, owner leming »lite, £4IXKI, values u_iidlj increasing 315 Col

T*1 UYHRYN, Clt), »or) liest loulll« -Spleiidld -a- DI lirick, corner of block, almost m»« li spacious rooms, lu x u, en on, eVcriscd c.tjle, e\m." ll<"|B« md Co, Chaiwist , omi Millern Ttl -_8__Y_thiilis lo iiispr.1_

"IJllbS-lON, I xcellcnt I'osllliin- Comfortable X- MU A, nvttti (.«den anl pnddock, £6-0 ___aj______uanstonjt_ PRINCT s HILL Mee I'osilion, Yrnold »| -

(lood Villa Yl LOI YIFNT, II x 157, £4'lV fool, trustees forcing nhl'sillon. Arnold, l8 Outcast______ TÏICS, Oakleigh -10 ACÏÎhS, 3 cullikatioii, _?- Inhllio ploilelmlile siihdlklilcd got d cut tage, £i(K), ci_«) liii,i3_YliHt), i,:\ lorOJ.i'.cn-l pOULTRY, Mliauic hutlnn-Large «I U)T -a- MT VI, 6 roomed hrlik lion«c, uulbiiililtngs, «I «I insitiriii*. «lagi) Bros , f 2) (og) Qm ni «I

pOULTRY I «ItSltllS, Gardeners should ln«pcet .» - '? **' acrc ULOlalkb, bandrineliam dlsinoii 10 )e«rs' terms._,l I". Yale, 2S5_ColIln» st _

QLU-NsLlND I MtMb -select ti own I.YNU

u i Ilium personal nsidmre pripjn rompe! euc) (or toiirsell or ihlldren willi, lit luilng pre stnt occupation \»e iiiaincl, »litt mike Im proiemrnls for ulniont Chappell «nil (o , Hoon lls»l_J__t-oulh_Qilccn3ljtid _ _ R Yilla ciliNri* iiuiianTifs-i «ND oí x n«

ro», Highett »t , near 1« Richmond st ?

til«!, 2i| Hints, batsain «\ ils-m, 182 (nor»c »( , r_Metbonritc

Rl SIDTNCI S ol jirk¡m¡«7"nT.«7lii,rh"íJ^

' »null, Urgí number Iluiilir.on I niiiiihli bldg_ _ _ _ _ _

ICHMONI)-Thl» di« («satnrdi«") it 1 gum

In- rcilieln« «urlíon 2«i Illunie) slrccl tin lltirnlc) I'tilke simm sill rli r \» II «III«, 7 roon» linl ',, x ina io I'l.cslrut Yllh onl)

lil Ilinlil eil lo/ net ihanci fir Inliklor» (iiciilnors, loiitrjilir-, ii.li 14 dais Iori«, mi

( ollln«

4 raoni«, si li I i until, _»

RICHMOND-«11 ! roi tri) Iii), r» rl i It Hi»

and son» lit!. iniiiiiiHi unrl) I'ilOI'l III IES .ion sales eoiiihiitid ISII ilridge ni

ll*IIMOMl I«, Hotltllest Nice bilcon)

HOL SE 7 room» inodun iinttiilc-iiiea, it -*. «¡Jlion £701), 1J x l-o hilly, Ills lindale ni

~ZM7~( io-»---n"ilri"~-ÎS iTnT'-.-^siiT)

"thMHTM I ii rmimi nil eon

hill), IO-, Bridge rd , lllth mond _ __

RICHMOND ( lain li-sl -Superior brkk Y 11 LA

10 rooms to x lau, £1350 more land adjoin Ing »» F Yale, 2-5_Collin<rSt _

RICHMOND -2l0"n isi- «Tul, Vi ro, me fiions-,

still builder a. roo «». T Y ile and to , 2S-) tolliiis-tl

Rl MOY YK-SHOP an I Hu in sal mu "lined

iiiMde gooil urdir I' I! Tiuiii), loton si

1- linn «nick Til lil,_

ROI »li-l'YRh, Ti «linn -(7 triiiin, R «ulm

Hal s|Tl 10In l-l en I l imlîir I» x

_e-,_S ( s l_ Yrnol I ami li IS Q I s ii el

IJONS-pinin 7} «(Kt*. marl. I ear hu el »l XV l»r.-«i ii 0] am« i nillrt linn, ini[r«i

t-sal Ila) lu. ( illili--I _, __

msTHU*)"* - ll.r_.all««

Building «iii«-., tram 10 I nt lung I rim.

lins.« lull! (o «Hil ) mia«.« ii») li rim

s'l «I L A I HY» «Ulis stn ltlniihiiii. 1 a (\ 111ns ii

¡INDIUM IHM,'llraih reid I he-c- sulmn

.mil

lsQu ll,«t

S«N1)IIIN(.II\«(.-I.r«ld ulai sm iniiiiit su

lion IKJIII £2 ( u nu Un r (si x 2i»J es1,

nlhoi« sun» ml (oik «.in 1,meli.iin _

CJINDRIM I| VY1 1- t f I neun er rail male »O roil Hi mi I r.1^7 Hrlehlili

SlNHIIINl ll««l, Huh liinliu -.rintel

11(1 1, i-nnninlciii « £t«l. Ilouiil 1,175

lltighl l __ «2 «NHIIINI.II ««I _ s| I i lui llinl line- III HI I,« *-*> nu n I I'd I I i «I.» »nu II uni

h lln.Jiirrr ur II I ( 1, Qi in»l_

« MU l-s «II I 1101 UNI -12 Y( IU» so d » ii nul« ii nari), i r. k ir Has, Ina i>«. iln.i| «lag i liri« t (oil) Qi mi _ _ _

SI) li I li \ Y li R «

On Hill

s| Icnl 1 IN« l »Till NI <r III »lill NTH! «lit «

" r in» ii (Hi lluiidr« 1 lut

lull ian! uhr»

J A I «lill li _ __ __ L_Ol 111 1 lilli« I'ml Hill III IrnkYill«

»O ». un I s linn. I ill, ni i ni i in. l . Uni I. x 11 I -i|h »» nu II ni It i i -

SOI TU Y «111.« Iii»! 1 «.linn -lu Hut li

«..lui. it II I II .¡lu,¡tal »II I \* el el ii I nilli it I I « I an r _

Jill III Y «lill« lini-liiiiiil ir Hun liri

~ Ml L«, , rum« t.l ii alni 41 x 1.0, £ >'

««ilium« na».m satiih Yum »uti t

SO! Til Illili.HTllN, MIHI IK I I-T»o »I iriri)

bri k Kla-llll N( I »lall» in len«, All»«.», lone; nni ? «k r «ah.,Jvl Uln» »I Uni III «HI lim um I, O N «r rntii 11 r. al

li I I nil

ititi I Hu

«-¿(Hill UM Hot UNI «lilli I Isa n sills ¡O Milln ji I «lill r »I ( li l i l liri Jill lllrrnl a »I« I iilunlir« Uni « II I I I

(Ililli»-«!__,_ S I'M Nilli) li 1 I rl. killi« sr-m .«in

« minimi , ft, x . »), ali H . e-«'> hnnl'ir 1.) _S«n smith «I 1 IH-r > __ _

C1 T. k *" I L D A»

I «Ml! Y MINSION,

Splrn ii I ( im r. (.m Y sTHi n.

On Uni 1 1 x K>2 jiid iinljiiiliig (our r.«er|!ion

bllllir.ln.m H I. Ins til- I iiidolr .,11 r k11 h n li I Hil I .! Hllo-lli Uli e-I «lal I -, J li

gjnlin an I sat I n ii e

Siiin.t. n atrrc t

eil Kllliv l.Ysl, iron Trim-llr ,k « li I « lo 7 lim rsn», i IIUIIIUHI-» »ni Inn i»i x

,1,1 Tink M rim 4* > 4 illili« I

ST hllll« Lone)) 1 »ition-NUT YY 11 Y ILI Y

(lilnl loot) 0 ria in« lath, vt-m! nie, lind 4.KI a. .'»»-II _£* J Ham, siunaiun -t_

" hlMH «ill HI llirnlti-lnttk i. i «Hil «a land m n 1" ii»-» iram, Ajvn,

laikii ht, lu Uni In--l

Sr. billi» -Nut Ink «II I «. tilil r I.

»nil, «( ii * inn £l'"> H (Um ni, Y (Y Hu »»t__

t__l hil IU I) I » II >i san ill c'liki ii

10 um» lanl »in 1 «li i| et linn ni 12. C lliii»«l _ «¿I hllJn Ulsl n.ti In k «II I.«. 7 to nu k5 lan I (o x1 ii eilno uni ni .1 lim» »i

une- Iri.k «III « 7 r « in«

lian

SI hil li« I J ikn r«l < 1 «*?«. Inn. lulu

T.»|ljiudi -Nu, llUKh, Ml x ni, £a | ir foot _lnnur, I'll« Bin« »I _ tjl MID«-111 tink «11,1.« "7 realm«, all

O «Olikilil. inna, 111 « lit», £ » « II li I 11 «I .1 hn.l, n lill Queen .t

lug AT* lu )tarlk, lauer left «Imriii, lugan«, «.j»«! (.mimili. Tiukitt ___ e_r billi«, «Ima r I, on Hill II I I" »Iii II r Ö Nil «i» mr Hull Iii g SUT nu n lir, e* Hi I ol _lril«t.«»_«ah» AriHild l«Ql.in»l

¡Lil Killi« Sp! mill Paull i IMiuiisI sa« SO Ink lit.slDlNll II 1 s Ula., »111 Ulm. ser

. lil» quantr» «« , lal I J lim liol «m M ni____.. I« Qiinnit_ «JI hllll«" M «.lu . 1 tin -lliTlu«! I«-«! )o I «NU s|l.nlnl |i -III n (mu el ¡si Hut

'ir «nell un r 11» *l hilda »'«tim

t_»rri\ILl)Y «lljlld.l lllt.la.at. HsfPaill II

IO -Jroini 1 lui.un lilli si x1 m. Ilitihtr,

ticlli n ir , je M bil la »lui n

Sr" hil li« It Ntl IHN I i. mi» ml »iltii

.Illili«. Ina nt I'RDl'MIIY *h |». 7) li ti lltu« li, r jiHIlonir, ip «I hllil t .tall li

(¿I bil l>« -Inir-liiint, . l_-ii.ii «in Y 11,1.«s.

IO

<! bil II« -Hil. I» «III « »I hllil I

lil hll.il« r«.tri io T«(.l li is ni

li I.I II I «li

pi rf.at ud r. £_> dil «M1

I« »»«II II ( in «I si hi! li

.. hil lil," Nur Mill n - Useniil .

«II I «, lil room, ülllird i sun, lill.1,1» limnl laiil.Jlxtsi I irgani, e'lsi I «» I, II I,ni si M billi

ei| Ullin, llauli lum uni Ih uli-Pilli« ¡S a, iv IrlA ml uilin 1 IOTTH.I, I r i ni« ixHikenhii .», 1ml 'I «. I «, £'«' J U. «JH U l.i«) st st hil la

ST, bil H « Nrar IJS lina k 1 «elna: IN*«, Tran

-Splcri II I H I «li lilt» 7 usina, <o

uilflliia Uni 51 "t HI grut barkala, £7i«J , «», »»Jil, IJ Uri) ti , *( bilda

ST. hllUY. (Ism Mall li l»il(,t> btiik

SHOP and « rc-nmr I daelllnei £»J» £J «I.posit, I alni..» alsJUt .«J/ »««ilk. J It. »»«it, IJ

Or, « »t, M hilda

«T. hill)», (hw Iran,-Nu« 1)1. »k II YIU «,

11,Uti, Ukin, 40

II dm al . HI hil la

«i(. nindi rn anitiliitmttit».

lil«), tllMp. J. )». »» 111,

SI*, bil l>«, si"p, Hu,«« station-HI bilk

YIILY 10 room« itrr) univiiihii i, lui ,'«J x lil largain. £11«' J. ». Matt, ist Hil nulli, II Ur.) »t *l billia

ST. bill)«, U » 'Innis F-iilamh« - liri.k

Mil« ti n»m« i« i «i nli m in ei«s), ti»! lime«. Ilihlg.st liikl i mid N llilslilui

ST. lklLliY -Mi. brl.k (X»l'I*Y(,l. 4 ro in« um

viiiltnu«, ->x lit), £3(»' Hrltlgi, op, lYjikii lull " _ _ _ ,_-_... ST.~liHI)Y, spiualll l'o»lir>!t-Sipirl r Irlik

YIIIY, 1» large riwin». ..minimi«, Kable, iikkinr It ««Ing »titi, <(trr «intuí 1 » «'Birkett and Co, BaUilJk» _

L_T. KI1.DY 1*. -Ilrlik YIU,«, h muni«, lanl 1*1(1(1

IO Irmitagi, ntilral pislliill. £WX) Pin Hal

lamil, ÏJ7 collin» M_ _ _

SI. KU.l)\~lH>-N.i» hrlrk »Illa IIKslUl'hCF"

tllfxl root, nitraiicohill slid vrsllbulr, Una«" Ing illiili'g. inornliig. break! i»t roi in« 6 Is d roi"im' ball or bllllanl mom. kltih.n I atliroom», ninlrle«, lunilsiiniíl) pjpm-d and din'riusl, ptr Itct onlcr. land luiMt x SYOII , £*I00U Ltnh lo vltwi ««' 1", Yale. 8»5 tolllnsst

SIC KILI)ATri0UTII Neir IVllli Tinnlnua.-ï

»loriul bthk IITMIDINCI. li tooms. »!". l.llngl 61) £ ."03, £12iW. YY. 1. Y»h, -'«1 toi.

llltsit

LSI. KIMI Y HU-2 hibk lu-«UTI N( I s r, lum Î5 lllg £IS2, £'I0(X!. Vi. I. Yah «ml ( i. -ST (-ullina at_

ST ("> in*- Sr M Y It 1 II o U » V.

.Yiiillnii, lunn 12, at IM follín« «Uni

fin lUNUl.RSliYNH III«

Ok cr 10.0011 ni II . »lill wool mi rt huilla, ii.

I.iliil, UKI Dill X 15"fl (U'.YlMIUi, 'HCKl-l'l', and (Yi

ÖUIUU-V Hllil»«], OliOlr* Plliiilloli--l«rxiiii«l

Y H,Ll, II Mt* laud, a Iwrgitlii. M Inline ant! Nicol, Biuth l*ilbouniiia__ .

ÖUIIRKY IIIU-S, Yarralstbavriiiie.-Y» II YIU », V«S g rnomt, til Bin.*», btaulKill liunwl £700 llaylíe.í-ollliik«*?. __" . . ^" '-^»J aímitik'ríni.t.'iniiiWrdjiN^^^wnii''^««' H rd-Fl»c rismicil YVI1 («01TAOI1, 111 iWl £100 *»)lis»,«llist Uolliii-"»!. r._' »

ill i »oma, oilltitná «labltsti utó «i'(v'-<^«IUl,p,

Ull.^en IZA Uiuu lllv. LliL -a

Nt\ii

iiMft and flm .'li. l»lili

HOUSES AMD _ANH TQU SAI.B.

T*" » o R. \ it, J Htmliful v.tti.lion Three Mimili« SKUIoii, illgnlfhint till, IthMDi NU j main rooms,

V- tfUi 2 Ï"'' lor l,Jrtl'-u1""' to Hugh«.» /um

rilUOIlt-, - Siihstanti.il briilTA ILL A7_~l irgo

-a room« inoalcrn contenimos»! Iniutlftilly

fl.ib.hcl nul fltloil 70 x 200, reason lilli Irani. Miri.n 47Hollina si__ fjlOOIt t)(, Alilho.tn rd -Ifl* brick A I LUV, 7 -»- loom«, A« garden, linns, £075, Inspect II ii iieitlei auitloiiecr, 0,1 Queen ft _

rnooiith Hut Position - tlnrnilne brick

i. ''.'' ». " noms, und kltihen 72x140, gift _ttl«___J>unb|, nndjlunt, 201 lolllnsi_t_ moon ti, -una ",3 y, |, , n i^, n Ms, scut

J- I"! I UM. stabling-, lin I OU x 2M 1120, or ____ I linstonjm Queen ,t_^

JTVlOIMh Mirlo.lge Utate Auction Vqlc This ii.tsn.'V «n.t.rontiil 1 o Hock -Splenalld Al, w»i m Nr»_jM£n«_niieiionear, (leminill. Tuikctt »TltKili th ( I |»o NtiHo.i -Modim hrkk lilla III

7",»T'"'N''' S rooms, oonianlcmcs, isciiired, t_^aT0_tri_oh__aiiid Co___lh_gucen »t_ .Talith-L^-IT^oa x 3-n,tïio front ige«, .*. if li a lui in.iilon nour trim, train, £3/10/ Pfrjo (_ IjH-inier an Cglljns »t__ .rpixpil AU - vopí rlnr t'lLLl, 12 rooms, kitchen, e, eas"'.''''"^ laml ill x 4(10, trim or train, CiaOO Lorim r, UTI Co_lms-st_

rrVlOIlAh-lligmlhent Block of LIND 110ft x

Hilft , ronrcnleut trum and trun (has tor ami Cs ,__5 tjiucn st_ tTflOllAI» Ihn, Minutos »talion -drai.il Build

.*. in.- IIIOIMINIS spleii lid ileptti« li l»cr tiwi API H Hugh »a!itl__No*tlaJiniiMla__Uii<____ riKHHIll, (! ae rruin nnd-Truin-Queen Anno -«- hink tint i,|,,| mot bhirstoni fornida

lecoruted, seilend, lull 1 HI» «beth«!

A-OUaj (.rahatti and Style

\V v 1»* v A S T and Co,

' ' . tlr-IIONIJR,

I HIM nnl Pilot 1 li r\ »UF»!H.N,

li- in lollm, »tra 1 Melbourne

I Ulli f INtlS fir j,li I. in all P1IITN of Hie ÍNSIT,' T m °' "»" 1'ULIOlHNe, ore At OH HI

Va») tilt! » l Jin I s, All 11101 RN| , creel,

fr« mug a, M1 || "lotead, li, 10/ per iirs, ia»}

terms ' '

. ti 111« Sill 11» and HAIR!INO, riler front

Ir rt own iloun, tip top iinprotcment«, £G

n It HI » fllTlHTION (lavo to II », ran tifiiilt all If ploiiglitd, .-omfirlul.Ic lion«., tia.

'I Kill.» IIIADUF DISTRICT u.IJiimns u- Hil un s a h ire 1 part under Ineli-h criss »11 l»li I water »iipi It-, »lill iurr} uhout li) milkers "i e lu pn Hinein« ti* |ior nt n

io« tim» suth n tl,(,0NS PISS THI noon I r ton,, »u||l>, I a) ones riler Hal« taiitalilo f r I« tu «es mair. riittro|u nluly »hell ntl. will ?nil lilli! .rtniel II itui csaoling «lual euri huir lrn.i.I ¿I» u. a,,c

u I ACItl ». 1 lilli» lIlHhfT TOHN »Imp

sollte ultl»»Hon li) nu, .liter flats -IO une« . I an I , ilt ,,.t f-rsncl lion«« rtir)im|rtt iiint ii|inir, oi t nilli . i»h I alan i i }eii«

it I I rum

I«) li III« HfKhBlNI» DI»T!!ICT, crsek from g HW u ri-ilruirtl u 1! ini| nul, ti! lo per

lill II III.» (.1)01) DURA I AHM portion rhli

.Ulli lil . m le ml. Urti (r ni urilla« will nilli- O i »ti« II I «um «llaer

lu

kit Inn «mau«

ice lu 1 wall »il,li»h!cal Ihi.oi.ghl» fellilal, »an , "Ihou « pi i ClâW

' Kill» OIK Illili) anal t I ITU ATION f_

fruit nee. all luring most!» I I drnne! it s ,Uir, ! ptrt In I nell-h lira-, I ilan

light «Nml S| I nil I I! u w II ,1 li. rr 1 . >i r» mci, mo wllhlnm mils of H » £21per»srs £1 «1 dei «It 1 dal I |» r lent

( ill sr linn f i Iiithir I mis liar«

Husei« |rrorill> r« n hietcsl to ln«|eat from

I I liri i «I -.aro ni 1 n 1 ia x Ha) H pilli

Mtiirilu. , Inn 1' al l

A vi

yyi Min it

i H «,Y m .»i

\YlvT MlllltUIINl ( I V 1iii»-l'r f.

Malla

Kt-IDI Ni I

tish! Ultu- II Qlun»

IV tlHItOIIINI trim lue M lern Ink !» (Ililli I.» , « I (l m n ia,t (»mi«

al alrpa.lt ttl I I N Jil II urn_ Willison 1) I lil (HI I ti I I r n« I» kilal en A , t x 130 urllll ile el-«i liri op »uti n

Y-mu iv in v.- ki rrii um »i »TI nu N

vi III 11 llu it .li n (I Issurl (»soil t» II

I | -»I litill! , lit I th k till A Until' i i islm g lu lire tun. u Uli all m lim omi ni« i .» I

, I rlssl .

II uni Ililli IO uiraiHiii .i

\'Aldi till I I Maggil, »l , l.loa. »ntl n-Urn k

lill I 7 lotiii« lan I ii x 12.. £2 », At I)

I, r»,n» £ », > lim,, XÍ.«), lum»

»lil Hess!, 4 ! Illa!«Ill 'I_^^^ HOUSES AND La-AND WANTED.

Ostur« »I, old .nil full larllsialui« st ti« I-min ,,( li,., aa| poruinlti »,

t ! md 1 lilli,

"u hw ann n «irret Iori il» Ils»!

A MON! willing; lo HUT Hint. Sell, fa-Cclly, -.'V »uliirlaii I Kill Ililli-, sr latani Und,

«inniiitilsite Ballin . lit « a IVllit'.t

«I -la.li llis.r« i

a A. 1,111 KUI I It

»II I »»11»

A »nail II-,- I | un s HOOK ill» ' nli.lt» a.V». k1» ni ut-uls »late I li HU» I'll

I-I ! n

A A III A H AN! |l> « g-o, I »in I ta» m« i m »V tul it t i Atina U »laluan rT , rig «la

ti li fair »ire all liiiuil Hint lr"u»

VI HI» It» I'..i m t I in i ,! «nut luth

I .K1 usual, ,,miall lass g I , li n I rnll 1 u..nul .lim wailing li ii.|ut Muli» ni I I I,-l II I.I Hu- .! Milli min

\ It »I .| I lilli H INI) I) lill t . is» aA. unta willi h I it «trat, »u.li illut. Aim

Hu lum 117 I Ilma«.I

t I III HI I'till» sill. Mill urtu l.i.l.1.1 lu»

,\ -li.il -Will »111,111, Phill I Kit within .1 I lil., «u-h » lil me al Ig I ir p.itili ulai, ml 1 ut (-1 it lit »>llh It titi als I 1.

Hani» »iliirr____til. «eil U « Hil l|» rl «t

Kit tlHItlMUs l-l ra» Aurru»ill nunn

I ha», n niniuni al» i, n.ui.i In pilli s f , Hill «I »Ulli talaallt I.uii-J failli lill, tgtlll, at rall»» 1| -uti 11 I.NI-lfU}

HI ti II llnsk.l nu i. la lill II Irl k lill A

7 ,,- in i luce r«nt» g»»1 poutl II, al- tit

Hink ti ultu 111 II II- «t____

Rl A ! I!» cr I. nant, ,! ii 1 ln.pt. t 1'KOI'I RTII.S

In Uni«" Join lu lan..

Ms II« i

h linn' t r I'ltol 1 lilli »

Al I an! 1. HIM *A.»¡ui.talis, hutlurassl

III Nil) II till anil i (.«tal.li.hi 1 1-»I). 4) Hu- -ti .1 li II« mi) ulai I.. I ig I 1(11 'INlNlllll IIDI »I.» H INll.lt

Il «ill irl. nul» Ina»» a|ilu

ttltltltal it I ( t) Qua fall HNIsill I.I I» will U||« V iilliull, U I«»I I

ntl t »mt, t <

IiMT/HUi N D» liri Ige M I», m lins »t« .1

io, nml lal k Ml LA, 'Ki It Ullage, genuine li)ir hingrllg

l.tltritiAntllli liol«! itiituiiuis. Iiigi I turd »lu! ling I li I - li > i (ullin li, Allen

All Islh Park Auxin«, ti!» rl purl. P .I utils s 1 lllt/INtl I liol I Hill» ui I I VUMs-llllliu li Ians r«,ni iiiil I isilialb |ni|«mra, innil

Ital.til) "mu u. u quin,. I liai hu lus k r mi I

J X1 Q lui »I ___ ____ /. l ii i/ivr llllipl ItriM ami I UttlN VI At VN1HI Its») Al HI» «.t UN) Isis» »Imp

g1 t hui« Tmliruril I s, iiu_ii,,,i»i

Millón - Al»...! i

lltl.al», Isa.), 4»,

I III. >».

Í X II All A Al un | v I A I I » « I lirais Hi .1 , n |tllrt l-l iii, islllll«, .el,Halls »miali I (no dsvs Illlig),

1 lig 1. ,-S PulilUllult Hill llllltpl, III,pCS II,Ml

»f*1 It VII All uni MAHN Ï» 1 llxa»lK.th « , hue li mr liisna.ing- ,1 ii III I is.n ila.« Pill) PI li 111 s ()»> in i« tit sir» u» ps ouipi hintut-»» pliii 1 mimina I lit Ir hands, |,i>, "al iii»|«,ll n. _

Ulli HIilllN" lo~< "ANTI llllClU -H ANII I),

l'ltoi'1 liri! s, oxir» ile«tiini m, for «wlo und ti» lu, limticdluti liii.liii««. Hatten ml I'ui.i,

His» Hu ni

HAiiTHOIlN ami IHNTIIICr-lor | rompt billi

ne» In good limul», «lui,« »ale», ti»mr» ad It brit ). I Igar. Um np to data «gun, at

Isliilly fir . . ,. fir I ' Ililli« walting I), uni A, liuunilork, limul, llilnuit«! _

I *< ?'7>« ..7.\.~..'..*.» Übt

01

li) '._....

l.AAillUlX.I. und SON,

li Qill-en stret I_ f NMSIMI VI I'ltOI'MUILn HVN1H), in Jill 1 10111110 and suburb», Spt.mlid li")ulit Pur ilcul.ar» lioin onutt» rt,)ut«ttsl. Arnuld, l8 i(uM 11 st _ _ __ _

KI.H u iVuittrbutv - hi.xiiU.mal ti "am

ul.l.i-s lo Htul 7 rw111.1l VILLA high uni III iir^«t illili _ W su rh», Amos nillir

tlOONII PONDS. A«ci»ttul . I Ma 11 Ion-PRO jil punt!s WAsNTFii) btiiir», numil» «»ti tug lu.1s.t1) Ilma, «tin tlnnrrit». »loone« Pond«, ne.ilt ile, I ..«minn railway »ultima.

.. s! 11 -Oisiilltiuul tit min I I r PlluPIJtlllS "I ill ila»»« Ussiiil-ipliusviiiialijrtliiil.ini J. (lui mai... olinda

OUlUilsl «M UX.1W-.faillie« »ml ('st. um",

tlsaiiiiiii, propirly MIINUIIIH r»tuti)iahii| uriirli half u rinttiiy. .Malvun ami S larra hi I« tlliiilsur __ ___ 1)1 III II A81.il, brick Iti.vlllhN'll.'nllla pit. 1 tumi), KI ii»iiti«, toiiviiiltiiii«, gnsiuisl«, II<»H| llulthll, hu». («Uilllelll Hills. «Will -.¿UK). H silk tt«tllii 171 (Jillillia «t

A Al. PA»K. lydi.... Brisk ltaWUrKNülC, rilli tirefern«!, ru.h pur. Ki» Ab I'AHK, »yilniy-iiiT^r Ttl» Avenu«

Brisk ltaWH-iVNlJ'i!, »111« lirelrrnMl, ra»h pi

sliii.ei- .rultlag. nhout tt-Koil. Uiinuiia-ll, lAiekett,

CJ I0P PKOl'FltTY,"»nilibili fir fnmliiiriit, In f5' any ol d10 leading iiihutl-i; tlleni.tMltlnii lu In.pen. »titUU -«ntl Jotmiltm, K3 Iv'liimi,

rVVillty, aucU.Mti. «3^iu«)«i>il,

HOUSES AN» I.AWD WAMTED.

ST MU)«, Uandi Trim or Iruln -Ongup C0T

1A0B or «'Illa linn», partliu! irs, to J LA , Argus tifllii_ SYDNI.Y t ARNOLD and Co, lil Queens!,

.Milbournt, hine splomlhl inqnlr) I'OLb-, Shop, arid Inieslpicnt Properties l'arlliiiiirs 'Ttii___o»__ie"«^ilirxlrIng__imi____clJit_a_«rio req____sled_ STOUT, W «NTI 1), ground floor, 2HX)It, in or

noir I liuf-rlli st Appl) Box 471, GI'O, Yldbntirni_^_ SOYIT.ONL ikinls tour PIIOPhRTY , I know »ho

it Is, I line bii)irs »ailing Scud description nat price to lis J, llrcrun, JW tollina st, und Oritliin st , Carlton_ _ mo Rent,"« lLIaYi*,""in rjatcrn and southern sub« - urlas, a largo demand. Particulars to O. X1. Henderson, JjpiHahli hlilg, ____

VILIil. "Ô or 7 rooms unliirnltilicd, Brighton

prcfirrcd, lo» rental 20 Burnett st , bl Kildaj__._ _

WTaYNTM), for^lmi ni, c1) fiirnishul HOLSI. Vi South Yum, idjoiiiing siihurbs, 0 or 12 Hlonllis, ever» c n I ike it, prinupil'. 51 D G E , «rgiis oliicc________ WANTED, 4 or 5 roomed IIOL'ST, lor remanal

pnie lixid on ground, Craigichurn, l'ronipt, 5,i_TcmpIc court. Mclhqunic_____.

WANTM), rutilus 7 roomed brick YILLA,

bund) station, .»lil,urn. «mudall», no agints __llUJiulli __t____i__Yerins, Argti- _ WANTLD, li Hint eonilortiblo double Ironlid

brick YIII «, 7 room«, hind) »tallon, undir Cul. Di-slrahli, .«rgu _ WA NTT 1>, large building« BLOCK, j icrc to 3

ictm, t istirn siiburli, cash, tiiarlu Tucker "J'L"-" ._'?_!'""_ __ W-INTTI). io 1'iiriln o bril k 1NY UfTYIPNT np >» K, A.IHin. s » iri-a, llnvk'tiurn Rupert Nirol-on nnj_l« "_"__ \ATANTTI1, ltirni.hr l' HOlsT, anv comcnicnl >V suburb s nulli« 2 nhill« min »lim and

limn lins »

\\ i»i in«, iiiihiiiui pi

ihcr, iiielioiaur, I ( llin««l

ITITINTH) pirtieiitjr« -iiliurlim I'HOI'T UTIL-« VV big di marni, «, ml« «li eli ni l«iini«s

prompt Mtilniieiii. lim trinin und to, Kal rollins -t _ WANTM), I YUM, iiiiiinpiokul, lui«.« or freehold

I'irtiiulari lo ( t-h Um cr, sindringlnm 1* O.

.TITYNTTI) PltOi'Fliri lor silo. Ix-a-ndon, Y)» I loininirtoii, HI) » in ni quitk bu»liic*is as -lires] I Molonei, «looneo Pond- lil, H'1.

««col

VI'INIH), lunik PROUT Ullis (ur hoiiii« 1\ mil ii-sr.tmtiii. illetiu «aitltiK, owners kin li) (or» ml pirlhiihr» Ylilcb, 211 Quriii l«rr) »I , Nnrlli Mtlhournc.

PARTNERSHIPS. BUSINESSES. 4a - IniltY 1 «lill mil Milk Hl'SlNl-iS*»,

JJ.» pir «««ck inr inltk, al cm«., ebalTctUter, li rscunrk«, rir!, draught liona, el«), nut ej I«r «i,k I'.rlitulir« tin ii pllulii ii »».lim lune. 111 Collin» »I

A-HOTT.I, 17 initia Yfellaiurne, 7 years' lew

. bl sens lind nut £2 p.«r wuk, taknis" £1, per ««Ik. 12 raoin*, |n«e, £lsi W. Uri» lnu_JI7 (utlius.t _

\ - I KI 1 r uni (.UTI Nl.ltot HIY, haan-»l

^V. K1, | muni liirnikir eli ««.-kli. prit, ern h UM »nag. II, lunns«, a. ib*, ,ni. »». Bri-Juiii, ,17 I, lim. «t

is 2', In 27 hairs ««eekl« ti«iiitii<slitioii, (I ristiii»

_ el "j t r tieii., toiiiphi, pi ni, iriie. 4_in without burses mid tart- \Y llrlsliant, 117 t d Un»-I _

1

(liriliehlil, »Jllllll

Allis), linn« (rum ti, ni giilncjs |»r mik liirimlir A ixe) )url), prit«, A5O0 W. Bri» bim, 117 f illili« «I

Y II ant it W IDHNs-llIN, lol Queui-t afV. oll.r »hil«-ali CUNI ICIIllNI RY in lilli i luring III »INI»*, «ill r-ublirhed _

V H Jli.il! Y« tllllNsTnN, 101 Quinn »I . aíV. lu«, .linn »Jinn. I r (.LNHIYL MORÍ , In A Ton I'irliciilar« r. |ii.-t««l ______ All« I IIIIsLR .lull s 1'«II I M II, kosl lu.nii

i«i.|ll nil.lim , n.Iil n jil, um nu J--m I «rill. lui). Ilr,t ni.lin . Yu »), Yn.il» . Min

AN mug-nii I'llIINIIt »» «Nrill, »lilli »null

i nuil, 11 i «tu,i i ii.iii, ». ii. i liku i I ui« »lui milk Is in. ".' tollu« ti.

A 11*411 I'll M I I" I li«! ii (..nillir 111*1

a»'Y Nl.»»ls lljnall.Jlllllh.il II «nil «li li lu hu ir et I. t i-ill s «ui , 117 lil in«-I

I'l OH .". 7

A -TRI IT HJ -INIs» »g I. ndidlt «¡matul lent JJ« I h r» »i.s n ii rhlrs* pinn »l».kii,

i huit I, lim, i r . li eli) uuk tiir)llun»,

A -M

-Sk- , ,., ,_,,, i ,., k »loti iiutliinir« bill lilrkllls- llalli el illili.»» «Ill Is IHijhl li

- Mimili HUH. ill »INts» ."ii

lil I»

I bul« Hi «NTI I)

A»» M i i-«h 17 t Um I

V rim NI i.-iiii' »» «

a(V a_i ,", ,r ii i i mu-

ll I nan, -17 t Um I _ _ _

I l-i u In k, r» III »IMS* a,i*i*»l 1"«) Umt

J V ,| » uu.ei ,. at I | l-l- s ui,num. »null

|ll ., Iiklitr s ml linn.s liai

V -*ul iiilun I uitil *TH|.l

a»'V I li I I.I »

li lilli« ;»anl

Id .-.tallts'lil, In -I .1 h i. liant

.smart nul Y\u I li, tliulslh.t

Bl «INI_s*|s, »II kin'«, ( nh ,r lirra« In«.»,

ui nu u» li«I in. ..nit di ii, HI t-i'tb-.

Uli lehn l linn« JII 1 ( ti, JOl ( ollii.» »t.

BHnHliIV.IIulSI, l_i«t M iii uri irßoin«

lull |»rim leianl. is, in ti liiniinm, .

.sr len», e.aii. kid. Jilm I Mini) an! (ii, ii

( .lilli, «I _____ J.

Hl«INI.»s s«M -TI « ROOM* Oil, r»

II miiiikliu-», lii*l ila». *.h «I« Mu 1 I ina»ti ii. prual lloaplal« «li.« It ii i »killi H.otl ( Hill.-I I IT'.I)

lil »JNEMI s ", I («in di-nipt nut I «»II

1> Its r i. diildlngli |»«tiuri m|hi .ni,n

in i«. loi emull». 1 irgjiiis. Milln II . ! ui') (¡-uni "t

1\*1I 1_M YIN!"-SHOP

»hen. Lill el I' 1 I. I Htilartell

/ «UNI I CIIHNI HY III »INI s«, (Him) 1 I » V »til uri«, i ul.ll.lnl, k«»l ilkina, i »li in«, .li» Jil li mut sil, I iikams «h«, k | ,« (I '77). -"i (.lilli« ?(

/ 1(INnï*l|i»Nl HY Tu Iii ni. A2Y, in Iii x. I It lill« I-JUllfllll» lilt« J, xx» It ? » I I

> l. ir in ni, "munn Isir.jitl »»lillaiii k1 i . I

!»llll»-t

I-'OINTIIY (..li. ral" SDIIII »»«NTH) li.« V-' umini lui«!' willi eui «lil Al MI i i h millik- «I lu JII d7 I ullin« »!

Di m «i I'II«end' i»r »II I*. .nun .ii«

inn Lui i-i'tilail n lura, tin «ni» 11 ( I uni an I I 117 C, lilt,, s: . «1,11 » n

Do > 11 « ant t i Mil «our 111 sisi.ss - II ni

llsii »uni I uti ulam Iminiillan 1» li» mi n« le-., kiiiunie Islas III, |,ii)i|. « li. «lilli« llr . I | I!) Quitl! «I

DIUI'I RY 111 s|NT** fir s«l I, « nil

Ht ip. ii li i.imi», bet p.»»lii H «liiiii, ixclhnt ira« in » Hulk, | um liul, 11 I«. «Min lluiljr», l.inlrntlit «len« lillie

ti T'jlkiliir I «nu», «lininlilfag.nl, li I (Ml t --l I."» o It s A I. I It I I s li I II I |llll.«MI,«N|)

l*PLYN.«lir, el hill)«, Ml I not UNI

»kill le MILD lj ri NUI R

II« diihr <( Hu («imiuiii

Hie »hoi, n im lu It II. pinn, Ullina», Ijilil ins«, ml Hi tain ii b» Iraet n! ti«,» mr, ir in H liu.h.r.» (.ninilltu «Uli nine «tar- .ni' i « inn

ia »ill a« ill .MUÍ. -lui« nil In, lu Hu. III » i it ,1 lu s »ti sard. I i,g ii Hi.« Ink it Hu ki" in'«, »1 i li I. well ». rth iiin.Hbilng ii in,

Hu» I iiihllnes uiiludi Tin III«, t» G1 Hi «k II ni. ure (lull) u|ui||».l), Minion I'm ii II

»I iililani I) nu ami Out Bump Hu II i | » r ehlp drip t i Iii, »I «n), Kc.lJliunl *,,|| li ». Bil I.un Is (.11(101, it linn,, oin,,» atti ii «In ltira! iii, mini», xiiiir). AI .Ililli, « , »,

li «nil I» ».ihl i» l kiln» ,,111,11, mil i. i ,li I i 11 i|tin 1 al « mont,in ? nHit« is u st at 11 i

puk hitiilu i, in» »I,,««. " I i « lu

km in

lil- Hu pn|»rl> ma) 11» trout» nu r an I

i »i-rti I) bklliiiiJIt liiipiir.r« linn Iii i

in duli »h till II Is ruiiiln I Hi nu | I .hm h »1.1. r. »Ill »mill In ullh Hu nut ««III «I -,

|»r- l liiakmi! | nr ha«» lill« I, ,i »phi li I . I I« milln 1 r a h » l ri« il« et ntl mi uti! mi t i »ill.-a Hilo J I lillian«, and l,tki up », »ahull

,.nura In «II , i»e» (lu ,uin ii ein I, li. >a tu in iiiiuii» mil lililir willi h 1. i, nun ill

uii>ii.i»ltll l.mhnr. Iii.- Iiunllt uil, i. ni

"lina: lu Is- n| prultiul n ii- n j lu.. «it,uti u it I nip lb iti«i»lniili! U|s»rlutlit« «II i iiiinntit l li o» lo^Manakiiik* Hint lor, Hniiiiljiiil si billi 1,11)11 sill. I.INIIt«! MURI, »,it«iil fun V »lukl-lmO n lunn undi r romlal.iit mu ik

lll.lll ? ««ami iVUI i«ian«.«a lint ali I |l,lll« ,\ < -i li milli e*>.l Full«-« lltns«li!jtl"ii ill.nl

«II linlilihlul «huir,, Y«i illui, I nil r, ni I bins', di Mini» lb si

la«<>ll MU, U.YST 'I (OlNrltY IIOll la

V prap, rous .list a I« r. 7 «.in (rim I,lui. liar, milli, el |«r wuk, in,.. Al I', II n e"i, »tli uni« ",l)olulus-. LI.' a «,tr mil I lllk«. A <> wi««kll I'llu. Allan«, it balk lilt, lill 'llillibiill, «ml l. , ,li'ik aul si tilt H »gill

II. nilla

iriinar). j.rlit« ipat retiring thnaigli ill h alili, I'rlu, i»*r(l. illira, appl) »Ir». 1'u

liilhling«, ( .ililli»-.!

IaHII'll', l.miigi.isr». «i«»l»tttl, J Isii»«. «ni

' ian« .»air», H ron«, all milking, going «-.nu». uni r.titnig (riHii hiuitit-as, (»ikil'nail. Hopkin»' I , toot», ra»

.n m r it tiring, partit «iii», ¡lui««

(llliK'l li, kimi shop, »|iUlt Uienic. II. D« llatre, Ararat. _

GI NI UM, s\ii||| , ¿namur .

Alan, ru,,linn-ml »Illa roiilldtiit« I igini, "Un.lj," up II ii«Iii« «rein, Annadale, "siti nil) «Ilrrnisin, 2 |> ne _ ___ _

GE.Ntltll. STtiltls, Hay and (inn*Ni.ii.s, «7.

ht»i* ».k.rsl Ural ela»« l,u«li«t«a-u« Hill par« ticiil__»ij____l J¿l__!k__j»i^KHi»,jHJiiien«i_

n0 T 1". L T O Ii 1. T

l'or a term ni I li o Y'eain

1I.NDIIIH «kill hi riit'lkul ly the unilir.igne.l .ii ir bel.ire finn»!«), (Uli Juno ntnt. 1er the IIASi: ni lYYIOR'S IIOTI.-I» 'Hil« «ill kiiuii II. tkiiniiHiilltiti», «ml (noiir«hl)»»lliialul beni is lit Hie lu in ni the lu«", and In the prlu.lpal l.u.lnu

Irul, l',i»»i-»»l"n Ililli Juin, 1007, 'l»n,l, nu I

llpuUle tinlal Hil) am pirpntul lu iilni. I till urih ulara ni. inline' lum« and teiidlllnii« (min Mr «« YllliUT. »olhlliir, ««iirriMinhnol, ir

Y««l II BYI1 MYN, lion lJin«kir__YY*urriniul omi

Un T n !..

Mr«! tia.»,

I ng Is i...

Pu.) Ingoing,

SII"ll(tVVlÍLÍÍ" AdKN'OY",

Hotel Bnii)ir»,

(«utlruvillie._ *T0W.LS~ll«rlek, Paton bulliIni». HS Eua«? X1 Mh st., oldest Hotel Broker Melboiine, ha» bett IIOTKIJS, li-rx-hpid«, Itia-eholdi, cllv, nibiirlnn,

couutry, adlarent «lilett «W» to *10,«l>,_li^_ t'.f.OT'W'a l'»)iit»vlllc, (ilpp.laml lank»«, tiiui-'àiiry; JVJ' hrfelt .?Ml «VU, ndV%e h(gl«i*t tMtWlctory

«aasolt» lol: wiling. Paraiillara frota UlMtor a1ln)l«-i^(*411-Ul_llou agtut, IVutuvUlu. - *

PARTNERSHIPS. BUSINESSES.

IEL"

IrNMlIS aro Invlled np to noon on Hie lilli lune for the PUIKIIISD, or altirnillicli for a cn-e for 5 or 7 }iar«, from tin 1st lill», of tin .1)1 DI N ti) IIOll la, Olino, i mailling luge nr tiouhlc blllliriiroom, lodge ro ni t »o pirlour« 121 bcthooin» bathroom«, 1 lichen tenant, room«,

Ac aal-o coachhouse «table« toil c ml menu

| together willi two dwellings nd|oiiiing ml one i

i first eins« hotel propertj Is mo of the best I In Oipl «lund bring tlio commcrelil bonn of call

intl ion he» arrlllng from and Ic-iung lur ill puts

of the district

Tenders I. r purclinsc to he iccomi anled In u de I posit o( IO per cent , or for ren.il li ii ilepi.ii

iqual to one month'« lint Tin h1gU~t or unj tender not noimiirily nuc |ilesl

linder forms, full rirticilliis and condition in al plication to

V J, H lRNO0h,,_3ï_Colllns t-lrcct Mell otirne norh'i North lintern «Ililli«! luge mrnnv.r

ixicptiniiill} long ha» nr i pi ortunlt» uhri_Illight nnd_Von, Killurut _

UOTI I, £100 "ingoing Ilillirit lmrint «mt

lid} north Inspection 1 artic iluis Blight 1 in I So.. Billa rit

mi_lor Br

Rankin, Roy«! Bank allamber». 70 Elisabeth st Liberal assistance to bujers Tel 200

nOTI I W icrc« under crop pirn II I i!i«trlrl

freeholl C7») fnrg-e list t ni trt li til rout.htr a ictiolietr_33'J Collins t __ non I counlo, sound low leis 1

mt rent 40/, tlking« til willis, u.1 jo '" " tri) Dim hue, 12." ' "

lue 1400 I

lTTiirn»^Tlñ~m"~íeiíiiro¡ ir |rit~ouT

ae.) li i «ni Hst irei.celuiili noll«« t »n u

I neilin Mulle} Hr.«, a J ( ill a) i,,, si UOll I tounil coiinln di-trl I 1 ig li

tiling« CM drink« »lt| i I «X1 lull paru il t,« II I (luke And Vu» « () ti «t

IRONAIONl MIA te !H»INI»» )H|iluu

Mil urti »Ink about £allKI || ti ii Its ,|nl 1

Af pit Porciiul O ramil .. * ( llin i_

-lor limneilnl Sill u of tu III SlNhi»»l » in ti is lu ikst c!a-s »liml ml loiinottlon suit txxu I I! - with ,tpin tim nix bonillh bullra lind auls li nur» , Ar.-il-i olhu _ __ _ _ MOT Hil CUlsr I luirle Miii r Lui a llcilihi

Auhinlscr 1 ii« Phut It «i n-icrltlx

liilkimrj» ins_mn ( lim» si _

KI It SP IPI it. oh! r-talallah I ml si» t s»n , lundi Melbourne, «.Hing nr m II! h ilih,

«) (look ililli« mt lulled) Min gi r lulling«, li (.ililli, t_ ___ _ I \i IIITNI HHIII- oflsrcd («l»|i... or um ) m \J- IJlal lWieil Generll »to, HI »INlsS, (brit

mtrv town ant district tun m i.*»s!

iloubh I npltal riipur I 11aX» tar- i ,

t», ustiic dru|sr l r< I rr 1 nu I» I til

»truth linn t,

.11 til li lie 1 ut» «ring

I» rt mu» I) lolklmr lui« Mi mil ten

I llli««t

ri tltlNHMIll' (urns) li AN 11 11 ii.i I l-i I in lueri-anUh or ni ilmf i I mi j liiuir

illl-ha I »trhltt | n al «>| lit» i

tr. I«

with first «lav« ngenr

ij ils i ni», ii » igclits li » »tin it trun « _ I pAlllNtRsllll' Al ANTI I) u| lui« 1 i it -vs

J mu t »lind Itiu.tl.Hi n I mir» tren«

11 VII NUROM I! » NIIUI* ii 1 H Hue 1 iii

|i III led lo lu»t tai m li III 1 ir

u lamil ntl Argil« « til

I>1 I IIf»HlllNTHO(>M» all II r linehans . A llrUitnu tie ii h with tun Ii i I, r nu«

ItglSpliiial mid trim tun i. ti «1, ix

iii luwrtunllt lahu II ii I»I» nul Iii l! J l_iti,___t_

I C« ATAHIN IIItlDCh ll()»-ITOIl «7 Queen t(,

r? Hu uns, anl l-arli r.lilp liuit.-tull»

r.-ul NI.Hs A(a)Nl A s), lill» Ut n .s irnnçed I r-iii ii, »»iib ut durer _ lu1 H«. Inlii «ni Clnll HI -INI »» ! r vu F tis '»* -ii-lriceril li l|r |rri, r..!»».» lo»n

to M,Hourn l'aniulir« Dit I«, Un

I I » lu hine «t_ HI O "s A I) 1) L 1 I! » ni I Others |

Ht! I »Hie of MU HIM PITCH Deceau»]

I TI NO1 Its «re intlled ht rill Till »TH.» HI

¡il HUI» INI) If.lNd (OMI-tNA HMiril)

N 11 ' C Hun «trert Alelhourm up to noon Dth M I r Hu PI IKHAVI. at that il I ...l.lillajist »tl.DIIHA III »INI»», lutol) lurrlul on h} de

lu N. 1(7 lohnston «trect, Collingwood

» llhiK' ironnone«r} .£173 l8 n Ii na s pirt« larialluTtre, Ac.

t 1 nu, whip«, nig«, Ac .. .. .. ,. Ti i lu

la Hi. r . . 50 l8 I I , uttd nttinga. 12 11 il

- Iris» . 21 17 1)

I! k slrbts. 61 7 1

CIM 0 1

TI» p-emiKi may Isc lea«nl at a rrnlal of JCII i « ir oil rates I »nal IO psr teni condiliot«.

»t ? k sheets iniy 1»e Inspeitul «ml finns of tender

li iii id «it (ho emtuaan) « off six« or at the »hop, Ns 1 7 Johnston »trect, I olllli.tvool_

rill lliOOtl» lill, iinsnr|ia»,il li | i-innn, lut 1 run txciptional o|i»rtiiiiiiy far last), gift Mali t Hi -, "1 (off) Quien »I_ 'IM I lil NlNl.SH, wall c«tu!ll»hcal »| h nil I fainllt

1 s linn lion oxer Ha) ui,lini»T», i railll £ia s.ki fill partis niarri s il J| i.Iiinll 11, ol.iul ta / I , trgu, _ _

ll'tNTl I), «-nui» I Iirapui BIsSINirs» Mik «11 il«,ut «D' Huit n. Iullir anl hing

I Fir il« Hi «t

al HI ariel! 17 Cullin

HOTELS. SE (ASIDE RESORTS. Sec.

.._. boating, fishing, golf link» Train» nid »learners luit iitiu sabai lu Ibclliuhim Li

chance

Madame FToTNfinFROFn. Proprlrlr««.

AT Till» GRIND lIOTFIa, MM lilli RNf

hlclr.tliill ( le titi, all intvliril miroti ment«, high »lau lr.i h nil.lns lil» Ho ii,. . ,», Wsdd.ng bisakfa I« anJ r ciplion« »putain

H II HI HOI VN

(Many lean at M 1!» urn Hu!), Alanig.r

AT l'ETTA S ÎIOTII. HAI1NI A -Thl» wsll

knswn tamil» I t I ha» tug l»,n run il Hi I, dscirutesl anl rsf irnl.l »il Hist s IT. r» c» r» . ... fort to tint r» and »».Il I f uni an It! ! it

a| point. .1 aid up ls>«tul I tel« It» «»»It » Tumi ot J Hi ann r, m I Iii. H lAi| il iliii",-r

I 1 tish n s M III | il II til | mis as n a!\ il » »lilli | i, t .II nt ti t Hutmill TION f r i tu in ti il 11 |uinui ut loin

p l.wlug gr. ii il I . ti I ill i »I ni lurllf lal 11. IHO Mala II

ALBFRTPAHh PII l(T - Fnjnalle ACCOM

IIODATION exaillrnt table tram« »len at door ttllllam l»Ii » manager Ttl phon.

AN l'NRIV IHJ I) VLMMHl III »lill NO -

IIOT1L IKTOlll I All rtnail v \|,|. boume l-oat trlegrai h In hotel Thone 1553

AT REALM lill» iiio-t e mlortablt HOT) I on

rou.t. golf lu ki at d r. isa lutin, rbliing-, beautiful surround!!!.», l»li|hoiu 1 t Hndlty,

nroirlctriaa.

Al It «I,,,1. r Uli , I II ni |lus tu-t Ir .it

»ingle it I il 11 llllllM» T l____ll'

I t I II lilli «n ri Iga t ti INI II.»

al l I'll

m I | hingt I HI«

iTlKALSllli. IIOOIHSD MOI NT M VI I DON

JL> lutlre I ha ,» et I Imite

Being N rib ! IHtldlng Range

(eill (lately Inn rn. I links), 1 llliu. |. telefono I to Urlhaiiirn. Atlntrt.rt« A 1 1AMI.» "

i ronvevanrrs meei i i I ht train «t H .

BHIXINW 11 II) IDHI It M i-.rixt.rl> * Al

I »| ular t un» 1H»1H1 Ni l' »si I »i«! r» ait .»,.) ulli m I i « /ul tlat nilling t»M -i miling, 1 .

[Ilisli _

i»i iTONspiin.m s 1> 1101 »I -l/.ieli m Milli tlrlu.l sun.lu t nu It mu ir put, I ililli 'I.ri r

larra d.s. Si,lion - | _ THIN board,!» ar

lieht I urtu ta TUUoo, manager ! «.. "

B1NUK.0 -A II H Ulli, TI Hil ACT In Uno I

pinslon l»e.t »lililí n »uiiinilt Alsw Hill. | I llnt-clais» appointment«. I. h| hone 1U

Bl H'AH) Hill NI AIN» 1 itanil '- Inflned]

IIIIAII. f r »LU i Huts J Alatill 11 jin,

[lorepunkah

CINIH U UNI II Ui.lilf.il (hnille

. tAONsl 1 ti,||

Itelln I uiintr» I II -innuigli .Itiiilrl, eiery linn t n f rt m1 antill u leuh i un i

I r mm« up|l) Ali- I Minni

ar»40AtAIONHhAIT1l IIOTl'Is (lato lloekln'»).

I-' Hlrabelh and tani.lilo ht« -«? Irai s la«« ti' , OOSIMODAIIOV tint r« tourist», li rllllneot| lnvarder« (.cid tails m lirait, lunihton, 1/, Mist Ittynalili (mi¡ rlitr»-J

CtTlll DKXI, I10*IH su m.t m nul Hin 1er»

it«., i ont. nient u mr « train«, latid reason able V II Ri)iuH |i phlor

_"»U(OAIK>N," "Ciiixilulli ' - Hell ant fuvourui ly I l_r known aa the liaillne lou», tumi», ttus|uct, drive«, 51/ to .3/ st. wau Hall

/"1KOADON. IHIOOM AN I HIM, highly

V. Illindiil, Inx, drus-, trian . r» nil»}, plan.,

1/. ts.sk cinJJ. link» htl.ith 1 li t rx » Ion'

CKOAUON, Mintrs- suiHt»ld.> 1 Vit Al or

.hard iiiilk. . nu piulir}, |iu, , .1 ililli!, h/ Mi. l-nlllil«

/«lltUMUlN. Ali titi s iiiiiisii, illili "r V« Uuud, milk an am | mllr», piano, .II, tu k end« »/, Mr». I'hllllpN

_ »111(11 DON-lill NU v» aliptrlir tltlltltlt) yj DU ION, go I lilli, hil

fikilld, 8/. All»,« Al II ug'ull _ _ /Ililli»! ti AH till la« - NIIIIAIIOUN 11, il | yj billilli} russ H, lu. nun«, ilrlilug It liful inouiitsilnoiis »t ni) Mr« Cuinhuluu I

COAIMl'RCIAIa 11011 I«, N.ur lire Kiln ni ....

luloralil«, Alit ru I JCiile-Um.il AllllM

Mill) AlliiN, visit t». I) i.urutt, |r, iris

Oí 1FT0V 81'ltlNOS - lNIlljhtfllI Holiday RR.l

SORT, on tl,o bay, luilween PortirUiieioo and Gealoiift 1' Il Nunan, proprietor

í^iLliniOv! 8PIHNUS - Health lundi«, famoiT«| yj sprltiga and mineral bath». Rall ta) Drysdale|

or ileamir lo Portarlington

D\ .....,

luth» an«! irittiigi, piano and plenty uf room foi Plu ground, alio Fllinl.il, il Room« T» nu« on ap ¡lltatlon to Uti. I. Bramah, bhcMilu houle, llip lum Bluing« _ _

DIA I I »HUID - AAHMIIKI. . IIOIISI

Ilaita al for |sr«ll!lflll g U la lis un I gmslllsl«, ttrnnl«, iculiul) luina: ino.hrili. Mr». (I, "

M M III m

|DN........

swings Mr« Osnr I) it lil. 'Illunie"

lait INDI IIS,"- UollulllliNlIOUM, Ullíluklllg

I' lilli, hu .nid tutu tiuitu», gulf link», I wliitir tarin Itulurlsuin _ _^_

l,*lit'Ä^iiN*l«3\r"'' Il Al I M ILlNiTTr^l-trÔMMO , ol' DATION, '.3/ tietk, nilli«, bed!. 1/0| 4 galuru month) ioiiir«»loii piiuianeiils Cohnal Diane, ' I*ll¡U1«i'lk>:lí~(iULI,l''(t)PPriO. -- "JAN'llî.

î bPlGII," good mik «nil, mar 'tatton, _iirL.

fruit, in »ni! nioilernli. Mi« lliixxihiiu _ a G" I TU)Niy--^AOK,s»riÎbTLb, otetlswkliiinSirlaj

Hat, every eonxeiiltnce, hot billi», hlllltuj», I .leetrlü light| moderato lorini._ _

ifSVi^.Ndn^JPRK'T'etfa^

VT claaa ACUiMMODATlUN« 11. «lui 0, U(bi|

r-»xi|« Ittcbi Kudtu, XiliiiiaOiitNl, UIN Uciiat, I

HOTELS, SEASIDE RESORTS, «fco.

mountain air; . _. . . .»hiiniln«. Ivatlls-, t gullies; piano; 25/ tucki), 5/ daily. Mrs. G. »\ ooii. __ _ GUEIaONO. - ALBERT COFFEE PALACE, close

Killis, garden«, shipping, railitay; terms

iiindcr.iU'. Y\. P. Miller._ _

Brach. - Ex

-? .-.,-... ncir train, nilli«, electric trams pi»». J. A, Y\alsh, pro

... porter, telo* phone. Mrs. Datld Dobie, nianagcrcss.___ ___,

GRICEDYLIMIOUSE-»Vinler tarin. Train«

met »vhen adiiscd. Telephone, iclcgraph in house. Gilbert, proprietor._ /"I LIDSTON'IMIOI SI , UM) rooln«, llr.l-rlass Al^ VI i OMM01) »TÍO*. .«2, Si « iiloru st-, .North

Yli lhoiirne. Iflcnliont: .1101._ _ nElLTSVILbt:. "«irhe" («In. .1. »Yifson). -

biipcnor A( COM »Kill YTIOV. tennis; train! mel »hen adii_<«cd___jiriiijh.il_(_____^g_J__l_.c___

itmifort«, lulh.ijnking, 2*.' «rta.

Hl.lI.fcSVII.lr *- Good "«OCOMMOPiTION;

lund lab!, , fern inilUea; ll-lling, shooting-,

Ii nn«!_2-, _ »Ir« »I Diilne»«. ' The till n__

UEAI.I'SYHIK, "Graceburn nieii."-lupcrlor

YICOMYIOHYTION. brstililtlll)- «ituated, triinl«, orilnrd, 20/ week!); ihii; trains mc!. 0.

BûrtT l'rl»^ti!_HOTELriîi

Pire) A. Burt, chcl and

HE «1.1 S» IU,K7".«*rri,T.0NAIiI)S "-Ni^lausTo

risiiiis in»l Broun,!«, cur) lontcnincic, com« (orl, 21' .«In Alkln-uii _

HI k1 I*« IIJ I-, "*»kl*-t (II «LIX" Bulger

llltir-Yistloi» AlluMMllllYIT.D and mill,

e-,o,! nble. I,HUH. Mídanlo Lciibl. ________ HI «I I SYII.LT. Ralhrini liou-e. Close lo Sta«

lum )!l>. Tnlln.

II

siephin». HU l.lH-ilitth«

KAMI «KOO (II10UM1 HOT KLT- Good AC

(O»IM01)«TI0N: nrsdlass heillh retort; j mih, from Plthain __ »V. Park.r, projirlttor. __ KEMI' * Hilrl.L, Brighton lb uh -"l'.xîclknl

«ItOMMODAIlHN, inimité train, balli», h .iilnu-siriili, pur. T.hphono 1», Brighton._ LOKNT. - KIIShlNB-HOUSl., under first class

ni inicn ment; »int.r lariff; lotcly mild iii« - He. Mrs. Ilirhcrl, Manager«'«».

LILY DILI', "IlLiimiont," «lint Hill-»uperlor

lim I, IIOlsF, (or lisilor», puno, good Ijhk«, k'nnd «less; it nu« modi rite Mr». .«_ Kie«tcr. _ M* ACT D()N~LT1'|-R. «« «TEIU'AI.L.1 HOTEL.

First ela«. ACCOMMODATION, entry com« lort and .iltiution, terms niodiritc. G. Christian,

11) <. . _ «CCOMM0DAT1ON. Tarill lard posted on appll

..Vi HI

I ali -iltlllll ,

inn rilli« A. 1 I'JUHir

MOIIN-INT.TON.-KIIlKI'YTRirK'S HOTFI, Et

pliude, superior ACCOMMOI) «no.V. ad I lae, nt r.ilttmv, phr, balli), golf, Halting, lennie ti; J I'lrkiuttitk. _ _

- «t Hie ROY «I,

ile; illlcicnt

trim -trine. Tarni mi .ipplii ttinrn_

MORNINGTON, liol..nub hou»... l..|.lilij,h -

hiin.ti.ir AC(11M«|0II«TIilV, nur pur. I billi«. g.l(. lunn« R M'lillnir

OLINO« FORI.sT liOIKir. - Good ACCOUMO.

DAT1U.N lor «l.ilor-, term», -2)/. Mrs. J. 11 Ms I«__ _ . _ _ Ü -i.lNutTriii« iiiaiiiiiui -nu. iiosi'Ki: «m

urtu!«. 2Y »uk, J .lu. «uk end S ti

IND«. "Ililli «m t." Yu Hi).» Hirer Upper

liriilim (.nil), -«hi «.«kind, 10/. 1.

Boulier.

01 INDI. "Ililli Yi-ti .' - II. iiiliful killi, fruin

bali on). W.-Iinil'"I. l*»u I'liiHip Ha), dru

iTïrirHÏirt 17 íinlr.»_.il1lmirk«»"iTT"kñi'ñkñ

tlinllghoill H" ' ni'iinmujllh li r Its II, «I AftOMMOlnilON. J« lui A. )llI»on, prj. 1 iirielor.

I l>AI.«ri_ «."T*.1' '_

ubi porli-r. lier in ii'D ro.»

_f\LYi .¡"Hull 1. - lii'lltli ant 111*11)1 M I,

Ideal boll

dav res-irt. _lj I,la.mill»

-DÖKII.CNI». «li.'« II« LI« - lirt.li.t «lill«!

1 MOI)«TION fur nell r« llrsltli-n tui.iit,;

trniisllie'lrriti. Yii|'l«l> «I'l-m ii. pi ,|i-n I, r.

-IlOllTlllUNlirilN- 1 I1M-1 I. I'll.«I I. np pnr.

J* lath«, gii.il ni''" .?»'" "'"' Yle.lllHO

D«noN. irrins nu ib rail Jh" }l'_yy>_ -i» MIM.T Y F YUM. Ti nil'l, «to»' Hilkhl«. «ii

lluilillarg. b-alln-, 1's'ilirg. shoolilig, pur «, (n. dm... «...kemi, s .

t_l«l.l«IH RY Hill si. NI. bolsín.I . Fll-mi. Oil. ¡¡S 1 nhibllinil I it«! ila«..«en.O«IMtlD«lloN. «lisa II I H'l»r. T.l ».- _ «_. YNlllllNI.il «M. "U(i*lli:il«ll.U," l..|ilaR tile

J_5'_,up.rlor «f'«o«IMiiD«TION, ..oller«, near

lsjth. »Ulloii, bjkouy luotus, hot l-alln. Iel. .»I. BlightT

StMHIINUHYM HOrSK. Clo»o Slallon, Bi'tch,

IkiihA-T.nnl«. hilliards, tilcphoni. J. c. Warrlngii"! Il,-»i'rs. manag«r. _ O «I-« «I»»* Iblikbllul iii'.iniliiii I, in, I r

1*1 ,,.,i i-, I» mut"! « «Ik.» iluu-, bin milli -. bub. k 1 nib- .'. «'lin., sj-silu». ,-r «.,., lilli, i H"'--' .

ST bll.ll» Hampton bon«». Ute C< His Palace

_kinnillMHIl«TION, board.rs. mail« ra; near

ittm (lain- I»«'1'. Tilcphou« li»«. »V. Hne I

MISTS» ««ant. lamil'.*. iKJJrdtrs; ilijrgc» naa.n. i ubi« -- - - I t Mi HU.I« HU Ml l'«l»»tT. (.»Uni- In, i

\ ' r,,"" pi.» Hu .luir. .1..in. Ii-lu. nulli

i.n.r » .'I» I'fiklJ»! lim« I'«.!, liiiii,«,

Tl'«Í(ltn«»llli"l'l- - Oi-ONi: lll.sllil STIll, \\ nulli, iind.r ne» man igi ni, ni T«.. Il.nl

uil. I, ti bul I » 11'_". I'" I Hrlna.« ' ».«'«lilli RH'N AU'lN'l: 1I1.TKTA1 II OTU. I \\ ' k-».l «llOHVOUAllUN, ttriua uuaieiate«.

n »k lui'', Manager.

sa .MIHIl LION "«KH'NrYIN' HIUNIi" ,,,"

W k'il H«, '?' nu, I Hi ml«, niisnnuiiil »ni tri.

Ii.mi.r , .m n U I"».'- I'-'«

.r\;otiui NI) ldtll Umily Hotel, M Kl,.N7.1l.'S, >V lan.» sard, n. k'a«s'»»ne »»«gk'onitl« loiiU Hain» »inn adil-oJ, la-trok telephone.

Ae-.YllRY l.l-IN l.ll«Nl) lltiril.- I».r) Inane J. >< inf. II, iiit«lirjt.' urill. Mia. lu« un, | ro

|irlrtli». lUl« Han lining) . -t" MIRY (.1.1 N - l-l! «NI) llon.li. -splendid

J t»«n,ri, ,l-i«u. bur), liol, «old balbi. Mrs. |

tl,».o", pnl'tblri-J

AMUSEMENTS.

I T>i:.YU: Al STRAHAN PI.YXOS.

r-yiJ Al.lti'll'Y- PRODUCED,

G1» INM 1IK.III *T ? «TIsl'ACTlO.N- l.N" ALL

U.lsslS Ol' U0ML1.

107 i-lk kN»1VN «TRITT, Opposite, Town hill.

1.1 n.r . i Yii-sir,

llel.ll.i).

I IrixiiiNin tnu n.r .( MI-»U-, IJIN-IMN '

| X t «mil,i, l e li.*.' 'I IJ'IIII-II l ni»ii»ii)), !

PRYlTli'M, I \ YYUNYIIIlNs

I , ii, II I i I. kill.» lu null IIIIKII.

I mulls (|li*l. .Hill '

»,«, ,1 I «Ml til ni«, I'm «, ami «hillls iil.| r r. <«, I.I..I a limit» («,llis- ("men, «illalii,«| ? ml tliiu I ii lu l.iiliul.l ii all mint, iiinlimi». , I mu I -ma n,l ,11 it I mull, li It-m I -, . - .

i«, LI »i II. mu i uni». ..> i..i i "lim,»n «i

II k-'iNIi Hill, »li>NU«Y M Yl\ «l«Y 2. .1 J.U - pin. Sa,lui i mun, ' .»lill «II ««I," li P. »». Hirul li. It \. lin.l lime lil «lill, nun, mil I, i.i I t,.l hi Till «II I lltll'IIM. I.» «X I.I I II k1. I Unlit. .''< »'lu- ((»Hi.hi.liir, »I. I ( I II .|,,l l-ill-l. I I* Ml»! Ililli bins m I»,nrni I, »li-« I,lilli i'lanlir (1 ..mi ill .I. »I

hniil.r 11,11,1). »Ir I' II. la,Ulai,I ill,».,, II,. II p i. i i I (I -nul), «li. I'. I Ibillu (II,- i,

I'l.iliUli, k1,.ntl, II,, kui. ali,I Ml.» / llahl. I Ihkil«, I I«, it« lil lul.'lik mak I« i.a,,i,,| ,1 ' llis'in «. I' , ( lllti.sli u, ipi» «II." (..»'le'" mil

(" ,rg. -, l-l (»in). W. silk h IYJX, "am I ii.,, j

IM 1 H s- H s II Y- A M h' _J.ll. DIM IM! (I.)s»|jt.

.«lb in,« il .Hid 1 killing ( ljiU>«s,

SYr , 1 , 11 I-* , I*. ' ii'l'ln lull, Chapel »t" Pul,.

ran. «ION , I. Ml H , \ -II. .Cthlj Tumi hall. m>l»YY. II-,, «In.i.ul, hill, M lil,II,, Brighton.

Ykl UNIsll«Y, 111, (»li lillirie luan-liall, t.bil-

li ITI,

I lill)«« »I nunn lull. Atootiah".

IHl'llsliYY. « pin. II* Mianslon st., or

Pill« A 11. I.I«*llNs V.NV inn:,

sik.iii.mii »i ; m Park »I , Ninth Urn

I 1 YYNll.M,-Mr, »Ir. ( I.Ul'l HSU'S nilli,,I

It »lit 1.1' 111 I.INM Hi«' ( l»«s«,

Mi.iiY MUM» Y Y I:VI:MMI, H HI II,

III lill

(«ITHIIHI»! II Yl.l,, .0 Hriiiiwlck-sl., Hum),

Pall Uni. (li inii'liliins,). 'lim llln.t ilil.')«hh,

"ti,, Irlllliiil. nptulilf lhiiiii' lu «n.lnlla,

Iii »» »I li-, Si lioiil-, ho. «nd Him limit)

laiiallil 111 THRT'l. I'HIIAIK l.t.sSO.NS,

Hally PiPiiIng,

"IVMI/li'lNH LlaSSONS (nilvjl. 1)); I.lirom 'VV hill»; »iipirbir .li» omi mining (*l,i>-,s; 1.. eliiinia, uihii». Mr. und Ml»i Rolen«, I'll C,|.

»-«I.I »I I.»Nil's i.l IBU 'H' Till: HANI'I«, ill", K.' .»ut il user »houl'l hutt' «lie. ('.ile . Il.s.k Ar. ,uh, No. 1 H"k

M'YHYYIi: MI'RII I. in») be i')ll«lllle.| dill). 12

(liiilliim.l.ihian.,

vr \cYNi \ (m g'»«! toiiNi:i'Pi,«yi:ii, ,MI, « i,

V ll.glinenl Ypplv l.hm. T, Hil,), linlul).

inouï, t'jili.ni. Mundi)' miling'.

-\riHI,oN( 1.1.1 ?». "M. £«': M"""«, (li milne ..bl V tiii.lir». linn £10 lu A1W. Ilulilk, Que.II'.

I-,null-, numil mu,

JIYCI.HRYM«. sundi» l.ii-lillig. \ h loria parad,', \J I luto».- «nuil»i i'xii.iiinllniít.v »Illinium ni ",'ik IIIHUItYPH I'lcniRKSbt J,ihiisi.|iiiii.l(lll.«"n, CIYI'I HU «HY, Miinlay t.'ki'lilng, VI. indi nar id,,

J HUroy.-Mltsi. imllb' llenwii, Hail YYeeks lliiin.li-r, llilluiir, and Uni Hoodson, in llluilnitul «eng» and ihit-l». __ ___._ . _ .

OYfl.UllAM.», bunill"»' llM'liliig. Vlelorli (uraile,

i'ltini).-A l«.nill.iil b'ong and I'lelur«) N'r« «lee ol a linn ileiiiii!ilnalliHinl,ihiiiaelfr._ _ , , HOT* HK«" BATHS ruin lii'ost ni I iiioiiT"».-*" Itcuily

till U li.lil. I'apliiln Kenney'» l.»illo»' «ml

(Iciillmiien'» llJlln,.bl. Kihi»,.___,_"

iir'XI'f.IlT'liiíl.iii öi'lt'iitllliil(iiiil''«i«!i'r .«nal MU Plircnoli'tlil. rnii«iilllng«reoni«, 178 p-n*I »t" .'_', rullw»/ ilttlvii, Winlior. Ilvurs, ä to U p.iUt

AMUSEMENTS.

G

SN-Cllta ANNOl NCFHENT.

A Cn AND PO«TbR CtRNIA AL

Al ¡Il lae bel 1 on

H TDM »I) IA 2lthJUNE,

At 8 p tu.

A tu inn PRIA» will le C1A1N for-. Tile Ho t Oru.mil nul tllcrtili I »lunn, The Kilt A ltertl Ing Tiilil of Sh.trrs

Tin Mo t I ni pie and lluiilsoiur tilicrtiscracnt, Tin Bint «ii-tuinci Cli imiter,

ll-o »etin! Minor Prkcs.

Sil A T I N (! O V li L A L

At the

GLU I Ililli!, Horning «"«»»«Ion. 10 lo 12 30

Afternoon »e-s-ion, 3 to ß p in

1 tia og S(,"lon, 8 to 10.30 p m.

GLNHÍtl IDJIISSION, 2/, ¡»kates (ki Mond.» 1» nmg- -Idmiilon l/r

«ilml I hil iron admitted »ultirdut Miming,

OlttTlNC.

° »01 Til A A11R A RINh.

The Iutoiint Hinter Pustime now in full swine ? Al ni it the lush! nahlt Iii m g I rut lett nlglill»

Ilrilltuntl} lill

siiiiiniig« Mturila} lilt moons u. 1 tionlngs 1/

li.r illili t»ui I ilaytlinc 01 ( unkliul a, His( ,

I imy Drc-u ( IHNIAA! Hctlnesiuy, lune Mil Cluu. |i n hip Haie (aural 1) g 11 in

tanina! v,|P ( |,, hud, Inn 11 Bun « Isle Mill I !> ( III Mil ("ural llinig r

DA N O I N

Slioill I 1 on Need i Ti ti lier Ulli Seron,

llr ( I UTI»

Afenilcr and liol r sinlillti if tin Irin li nul

llniiican A-ociiti n« of Author« mll'nfs «

of Dum lug

lloull le l'haaseil I > -su loi at

IHINsllttll vt IIOOI li) DINHNU,

I I ( INNIM vi HUT ('tlinl)N

Tie »».t m of insintili n pursue«) at lit « « I oil uni' lui-c.l on a thnroujili K II nilli and fnull al ,m w le lei »f lb» Vrt i( Uaniing «csisuml I» (sr cuing »ti 1} an I ira tu unir ti mu .nu

nt lua-t r«, ntl li li x « xi« ri n N of . ' » ear« f m xfu! ttailnna- mumu Hu» 1 nils lb in «l a|ll |r gr » it I Hit ma,! silt- ist n r-lll

rlsnt I us us III i ni lo lil put Regular Í li»-.-« Hi »lu» llnnl» I nlat a» nug», v,nirli} un r

« Te! t It _

DlNf INI -»i|sri r Cli-.« Ilillr em ii . ti

l r 11 rl rix «liri uni Inn l»s ml I» I lu » »ti LI, ,1 luv, i II . Nutirlu« Ililli »m

l 1 T it 1 ii Hanrltig als.» !l>» i! I iltur«

Pilli tri I t»»ON» ( tri I!» ii m) ilnl} IO « in Hil lu | m »II dun c, <|H Illili N.s» Halla >r II » r | n li en » >i*c real i-ite.t m thoil» mode ran fe.« Air Iii«. IHU III Hill, ( ruttanut, I'll lilli IN lil scsn statist! anl losin hall _

D INI INO-Air anl Mr«. »Ol tll-ROU S It

gurner» (I INS ti Is aflsrn II at J ulna Al ml » ( mini lan.) anl liur-slu} <t nmg

tlnnici Tnnglt ai 1 Vii It din 7 mill lui«. i(r .lui ,f irhnirt I , hie I la , 11 n Ii) rl lui VA IA1HI1 A Hill llnuwwltk ,1 , lurr t ul »nhill li liol tiltil «-T . »1 t an 1 m ,1 POP! 1.11! lia lu,,) m t tr iii » on I al Ia.I l-l III I

i urner tin.« «I I Mut | I. r- n »Hut« N ( urll n

n lu lal i I I rill» tuning« f r I gun r»

ti » Hain 8 I lit»! Hun Um ti ti i i t [nut I si ANNU11 lilli rl J lix

I » l« I 4' 2 «I Hiniltil DINCINC-Mi

Inila lu

lal, » lill I J in -,

I II » ilh Aarru

INtNilNl Mr Mr« I ege tt » II tine I ( I Is» li' Hillsia» ntl I Hue« .-I linnhall

iii I r. I .!!) ir l ti» It III li nt te li-

ri I i»i ii f I la uert «su u li» llallr lil 1 l I 1 li » II »n»l II si ( lill«-»» - 1

I _ _ W» INO - Mr li HT!» » ( Ut»»l.v Tur«,!u» 'I'll islui Ir.lt» lililíes »nula} tfl r

i i< I un u g »t (urlt II I 1 .li Pi!» ile lu i- IX li» lum T) undi»

IAIN« INI » » i »tri tit I mu I " <. t 1

I ' II "mu. 1 ii II ( Ins At.-h ^!i» i o I rl, r Mi«« Minni -, " li irk ,i ( lu ni

la

Hi I H ill,

r nr ai) tiini II "i nr« At In la»» I) II li l Inila __

1,11 Hull »HU I HUD « H ti U IN I illili r " m la . ,n Id AUK I I II.l|)l (THIN lil»,

,« I I I » lu, t.ll.s N Iii ( I li Ililli HI i li t! t» |r .pulu. Ulli s I l.i .

I TI NUI «TUON! Ill I IHTIl llt»-«> » II, It II |r s I I» MU III-toll I I IHIDI t-IKlN

II |lr ir u llr ill lu, » ngu. Ulan « "I I

llr t I »l I ill n

Ml-v Aim lilli» »IN! IN«

I li I I I I rl IA «las

Hill) flrr

Ultu »I t) I Jllslll

!-» < ON»

INI! ut 1 A It I ti ii l> ullin

Ml-» I 11N»1 IN« I llltlltlll fall ( MNi,

INI Ht Uli

M INS 111 I IN I li li Bliss A I II lim, s,k

u lit uti ne il M Al «ai I r « n H al Lilli Hunt tr ill » tun lui «J I li,li-li,

I «rl I it «

l_1Nl INI A I Pr«! I n-Ml»« A ANNTCh g1 ( ,1 | al I | |ll Malan lui t ( lui I rs Mr At I ullin t I len« « li is »I si I ll«w l! rt, | -lil i

W H H BLOM S lo« ti ( I tss «IJn 1! . » ii . I I r Trait In. (li. Mr 1 n n It fr ii J ii it g hull) nu

l . It »al t, I

\\7 II 1 I IHHNl toil 1 I lllllll C1 ION »1 . lit I 1.1 » l. ii lim I li |i | u I til tall p.! II , 1,1111 II ,1 III M » I I II s I ti a I

lllllN lll!iltllll«»IIIMII I Hill!) IllNll Igvm «I tltlsllt Al r It 1-unt lal.sl hat un I

, t nr, a h i III; ,i,.|uml rim " II, i

I II INDI URTI 11 NINO anl It | airing John J III li in »ni VII i»|. rta ( I )eara' rt I nut 1 III II n. .I . ft In Arma tile

1 »UNO o I He n II NINI ii Kr| sim,,, TTit I », i I | lilli I 1 1 » ant. I I«.

II < l I I i 1 l 1 Inn

? »Hi I I I III It ti I ii | 1 I liri I ..l.i p | i I I r » i nu li! .1 II i li i ii I l»i a I T I! I III .» It .1 , ii . I ills hal lull lll»l )

1_| I » » ! o 1 I 1 1 ÏOIII II Jl ill! la« i » I ni II I fr in I n |«

Urn

It I I m

I I.agil ti II II S As H |«|I is.-, Allai - I li- u I I! k r ' ! lina!

It II all I III

TI «hrli r.l cash Tre «I . ssl It till!, LI ,a h I'll I i ' *. II ul .1 , M Ihouri e V «'I IN with s , I < .ma .mrtp, ii» II, I t u r A I I / f I l)in»« M i«i

Knut!, it, M H« uns tinto f r

.»nhill» HUM IllNll i i, .1,, nr» ,|, i I» n ul f li ' , »i I » thug«, .liim. is

II lill

I Al Ullin» HIND i lu i,.i ,-t,,r|t ,, I' IIIONI I ni,

lill

.1 |,

V lill! Ill HlttNINI M HlHll IIOAINll .1 « I l»»l » I it I g "

? il ti tl.ni | rim (pal

MIIIHII IIOAINl

10 (III | uflrin u 1 lill

at I,,, ti«

»I Hool I Al IK l»l » I« I II a li| I lill li it g 1» l"hi 1 «I ill II i I i 1 i I 11 »I nail» |in i| ,1

I III I I I »I ,1 I |, in I ti X11,1 lill II I , al I at I a .1 «Au .mu lal ii , li sr ¡K.I. I.,| ii I a tallr.it I

U.IAINH tin III , II l al «A li li Til «.llr

s.1 -I 1 « I '.I l ir AU i t mi linns

! »I II « I I l I 1 H ii .1. Ja k I rahuin, I'lHIl lill I H | I I i« M | NU (r in I |

I I I It» i i H i II i lu ( uiNlitlon,

til I Hill UNI IIINllllllNll (HU Hutt 1(1 lill III HI IH ti ti I»

ti It I r I r l I . til II Ulltt Hil I liai I

»», t N II ( ) Allai ? ( II I..II l

rim nu illili ti ti IN uti n« m li ut

I I II »It » lill lilli Hilluttt -~ I i »a mil I i s ui I l I! linn au unit J I HI hli I« nun Hill»! I

111 I MINI. »,l Vi .llltill lu,

li» I II I III I ni, l I ni li hu I ia) lui 'li II N 1 r g II (llllth.I llautl ti

Iii) ti I til I « I li HI Hill » ik in |

si Ha. ( ni » lag« I venlrh Dan II g II i I

li In. AH , til», liggsll ol J In l i "i., l |

I Ig i »I

I« tooti (OMII rAION» »i ir I I v ..l "lui, |u , 'li tins... lasts«! »ni « f llilnlr...l.e Ula-

lu, A, All nr ?"

UJ h»»»Ilst

Ulllt M-tl lill»! lu lum ol Hair «In

Huid I ii I « Ht ig or I ulli. g Hair, tv irf, Han irull ni."li (ni, I I» 1 >», 11» llourki-al, o| Murk t I-li! lilli I HU*_

HI It IAIN s »I lill IS lain!, >l »Hy 11| | ly

1111111111*» H ig« nein», lingi f.r »ti I alinga lull«, Hill.«, l»U) lllllig- llllll-t Iuus4| luw

l.r.ll HI 1017

A I (HI s H last Al II«

f ii-Hunt plant, lassnt trina lu Melbourne, lil 4|jn _

lllllINU M Until tMrtg Hull), 11« tukul, . IX Ila... I uim » lilli A otu I it,» u » dally Quill hot«« pn «Id d I» I a Hlnbor, lum

ANDU 11)1 s Bimi! of Mil K1 i.i, I Uti.«

inn I Harrlag t tl.lt. I) Dr liilUer, 50 iiigUAluii», J i«, I «.I »I «l/W Drtirlitlw ilrmlar

fri

Oil U-At III IIDOMI s ti,min B ,

(t||K».lli i)|»ru)iouH), lor Hill lil. 1 AINlS

ai I all »lugo Atukt up

_ïi\l I III lillian H I millo llxuilnaler uni I'at Hin -1 -gl-i ( "suiting'room. U«p,,|.t, ",, illina) »lull n Hil I l II,lira 2 to I) gi m 1,11111 MAvoNIIA lit hsrrit» Ixplalmd, I/,

.' Iwtcl II'. L,lt.M»rli n. fc-rbulimr gentío

1/, l.iiti li' Hill Andr« I SOI liomin it i nun « i) nui A , uri n, PUPILS n IV nititl , li iini i-i .ml.II fir »uutri«

ir i. h ui I I i. lu« I 'I'»! a III «t

1JAIN mill I i Hill » «I I I VUlillg HW1 lunns I lurut-l u I lust .tlutl u, fur play» muru» i milt ii», du, II Usina Aliad IK ply -slump lllSI'lUtlAiUl toni Ihi.li il-lto iduixitlon IV lim tttril 1} Ali , Ml.« Al« vin I«r Australian Hill», ill I II» ii i Ih »I Hillls p..ui|lil.t, fu

IT» INI A u I I n i li »I (NI UAH jl, ladle«, uuulo J' ínula ililli n< u Hin Hull I lank« His.» ti i.i,« D u.U. . Malinii l'a lint Im, .2

la.tein Amil

iùlAN(n"(t)Nll UliS iu»,~n iTl.IlTn-trfairïii ol' antri, l'r.w.«»|iiH liiiMil. Mali« «ml i inn

iliictluu, nianing, lillee« ledi «I li i-i,

llllhilimii it . Carlton, op, l.xliibltlQti, Allan«, 1 Utitsa.1, Frlilay alternnsra»

TaiU'UÜIION.-MI-o) »lOni-PIIINll "HlMUhhl,, «lal IcHitiik id ? onpiwltsi Huulh lair« «1111011, ll-.ACIIr.-l Muoiieo Pondi Thuimliyvt Dramatic, nuplU vtti.uniu« tit. Murar'», I, lUicy, «tay st).

_AMÜSEMENTS.

PIAXOL« . HILL. - YYTDNESDAY, JUNE 5.

Under Moat Distinguish««! patronage,

nie Adelaide Soprano. *, MISS C LYTI IS lUSÏ, ' MISS CliYTii: TI I i," E,

«Yin ci»e . ni.crr.Yti. ....

.»«»isteel bv

MISS .YIURIEL MATll.N.so.N- (Solo Planist) '.'» MISS .YiriüKIi MATriNtjON" 'ii

And . .. MISS VIOLKT PARKINSON-, A.YLU.A. ,

MISS VIOLT.T V «RKINSOS, A.M.U.A. - »

(Accoiupiniät), -,

T:ckcis, 3/, obt-lmblo ot Clen's ami Pia ñola-hall,' '

_a F. ballTir, Manager. - «

"-R!

In eaeb' package wo placo * ticket, , which guarantees the contents to lia rum Tea, omi full weight of len!. By col- lecting the«o Gimrnnieo Tickets until ion leno a great number of them, und then «ending them In to our Monthly Compel!« tion, )ou niiy tecuro £10, or some «miller amount, for )our trouble, f-ec full par. tlculars on back of Cuarantco Ticket.

Hilo»- aro the nnntrs. of thotc «iio «ero »ucecas» ni in (he April Competition, li»,!

£10 RKIYARD.

Mis« D. Burton, Hillcrito, Tnsnnnla.

£2 HEY» Alta

J, Radln, Inicmny-read, Launceston. ,

£1 REWARD.

Mrs. 1", E. Guthrie, Gcorgc-sircci, Launceston ' '

10/ RKIYARD. ' «tri. A. ii'onllrs. Lune Biker,

»lies I. Kell, 1« unjin* n strut. Bendigo. »1rs. »illi-u, D) ron street, Richinoud. * B.Jllte, M,rur-«lr,st, lieelung. \Y. .1. Rfiluid-, .»II. Magnet,

ó RKW'ARD.

»rr< (I Andcr-in, Hos» »treet, Peri «lollinunle. Mr». Hijillu, Qiirnn«» isirade, (lllloii Hill,

«lia. II II"l«er!»nn, I'jiilon »tm-t, Km-Trhaul», »I. l.i'i.l.ikoiilik, Ibikilnh-strci'l, llemiigu. »Ir«. «ll.ltl.lg,, ll,»ee.»lte.t, Qtavn-a HIT.

,«lr« Him hi i-l..*lamro.kslr.,1, Bendigo.

»I. link, Cual,inn, Allsri-piirh.

Mrs R «li,«a, llighett-ittreil. Richmond. Mr«. ( Isapis-ll, kii'tln sln-et Geelong. Ma-Ur J llurke, elide

1 «Ira. A. Jiilir, H-jn.t-slr.sit. nallinit» 1 «Ins «I. M'lv,imbi. Mortchup.

»1rs T. Ilradlu. Illaro) street, St. Kilda. «I. «I'T'irhnr, «Irsiroopm.

«liri Ihl.ditili, hlng-tln-ct, Deepdene. ,

I 2 d Itl.lYARD.

Miss P. Pie». Alrll«»«tre«»t. Hoiilh Van-a.

»li.« »I I.ii,«HI, limar'-» .»hniloiis, I.iunce»loa, V Mr- I«, 11irl.ni. Di'sren streit, .Yllcralalc. «su.« lull,, Kindon.

»li»» (lin-an. Hub) »tree,, niUinguood. I. YYorlh, .*ci»le», lliirrjgul. »lui. Mjiey, (¡oomilibev.

»Ir«. Undhi-, 1 r»kinc street. Middlepark. »1rs. Thailand. Kilgour »treet. Geelong, i: »»o, liman, Ijinini r.

Lily l.irrlman. Tnndale.

»Ins (1. Pimm, li. ni pendo, Prirkillle. ' Mi-s II llllklnton. (.lilsirne.

Mi-. C. Ija, Ballan.

»lu .1. »k. ( i|paril, 11,h ni »treet, TtalnliotT. »Ir«. -I. II. Ilitkh- -iii.l In, n,l, Ikmhur-I.

I «Ir«. «'. «l-l un. lleennaii, t-oulh tlippslimk i »Ir« H .1. Iliiiu,. Panmure. I ». (1««lm. Mjililnni.

I'. Dine, I', mr «in 11, Prahran.

I «In. Iljiaon. »bsinhglil nu,I. B.rrlnir».

i Mi., I. Willijin-, «ilmiiiii,.!, 1 ingionl. I »lu »»lu (.ir.lmr. linnhe...

i J. O'llrim, Hun.« Hill, (.«I. ng

(»1res,»,,., i »enli« »ire.1, s,"n, Mellsiiirn,.. l»ll«iS Itirlin.l. (.hi'rlnglnji -Uni Cieleilg. I »Ir«. Ilurnm. (nun Hill. Hi ulm, ng. ! «Ir« Mirrie, ii. Inn Ituk. li. inii-o. ' «tle-sa Quinn«. Old, 1 »lions'

i »li«, P II -.. I,.,«.r Ni.lulM.n

»II-» Yli.r«. I I irk «In, i, Hi, hm mil. , »Ir«. YI'Mih n. < lu» n «t rr, I. Hi»

«li-, « 111 H knien. I' "It or« «Ir, c1. Hirth. «Ir- I' Ma,rd«. I nillahl. I H nil I M'H.ml.1. Iliani ti.

I »Ir« P. »lill i, Iii,,Ig, «mel, II, nilla.-.-.

Mi«« 1! link, . I', it,i gi.

Mr«. J »lill r. Hn.lk« -lr.i-1. Hlchmon.1. I' Burnett, I uikti.r«tr.it, s ,,t-, lorn. «Il-J N. i\"d n. »ii,.

Mr I bun,,«. 1 i.-l»t,l

»Ir. «nie. Prill,,».in, I. «keel Hobin. I' summ« Y .Min., -tn-ei, II illira!. Mt. «». I. I,in.-!,l, (,r, l,t, «ill.ee. I «nilli»:. Mu ml «mu. Ilnin-iii.k

; II «I linii'ini,.-, linda;, «al,ron l.sl.hn.

«II.« »I .1 I ,!,. I. 11 p, «Irut. I... binar

Imil) P. «til, «illjinanli unit, (¡.«lona.-.

Mr« lleltbroiin «« t«l.«s' Cr, «»mef, (¡«mple. «It. I Hint. Il.il,,,,-,,|,

»li» Inn" . I'.» II -Hut. Ballin!. \|i-J Hun i. mi i i.. I nu-ml i

P. .1 (,.IIIK. I.III.HI «irut. «k.-i D.konport. «ir«. I.iai, linn il.l »inn, Hmn-e.11, k. »Ir- I I. "kit-ni l.nunile »i.liti.

«li- »I «milli O-l, me .In» I. »killnm.lt.ikli. »I B.-.v. (em lue- mu. Carllon

»In. )l (Nini'. li ( tin.rl.iirk «in.I, Burnley. »I » Pirlir. I- imiiiliiin, (..»long

»Ir» »\ I»"I,1-, W.al.t lilli (».-Ibinailie. »li»« I Harn,- II, Id'» la*.»- Ilie

Mr-. II bul-, I'm ki. »Ir.sl, »I »me P'li.l« »lu «I'b.t!,. I li ni.« -li» I. «l.l,ot,l"i,|. I mil» ( lui in, li ur. I" H la-nuiiu

»li-. I «Im. r t., ,.-, «iriil, laintiiislon «I III.»I,ilk, linn «ir,.i, «Ibiiri.

Ml.« »I hu 'ink (litiiih irni, lllrhmonil. « l"..»u» leu, (i,.k, ( laiKeiu.

«Ira »k.» ile-,I Hruiiiiii.in.l »ins i, 4'arlleii. »li a.I, an ll.ml. r»-ni. R.'iiu

Mr l.*f»rini fallu li -treet, 1 erden Hie. »li«« I Tnrr.1, »I ,1.-TH« »im-l, ljmner-iten. »Ir« Uil.l-, II,'-» -in« i. T.sirak

»li». I Tink.«, llnnl «In« I. Port lamí.

I n, « t mu-,, ti liilkiun

I ll.in. NI. hil- n »mit. Simili Y'arra. I H. uili.e-i"ii, Hiiiiiliigi n.

i; m, k, n» n s HU Igi «iter. | Mr. llllek. lllllkil!.

I kit»« II lliien», ( ,-elliln«. I, lllehs-ile Hill I »Ir. II. nimllig 11"« I'lradi'. Y»r.lt»«le, I Mr- I In,),, la, «ire, I, Cirltoll.

I I hi." »lenk, «lb. II SI re.«, lluitM. I I' Nibb«. »tnilltl II. I>uik. Itittr

«li-« « l r,-, »It llirk. rml. Ilmoklani!

»1rs I'. «I n lo Y| mi »irret Hss-rliM Marali. Mr« It lui Ml"i... »k-an.lilla.-ni.-. »II«» (.ll.nii llrei.kiillrr. I.eel.snr.

Mr« I., siephrn«. Napl.r»ln«i. *,«i(li Melbourne, »Ir« s Hail«, limn nuil. ljtniKi«al,»ie * »I'lioni-tii». Ilill.la.1-.

»Its It. Ilii-ltn, li. Ni ningi, Mr». 1" Burl,m. Kinglake

»Ir« »Y. Bull, P. n-n «tieri, YYest tln-n«-»le». »li»« Q Cn. li. (Il.born,-.

Masl.r (. »I I «rhine, Muran II.

«li«. ('. HI. hit-don, «I «murnang. . Mrs ni, i,|".,n M 11, iig.-hlp. «lisa Morrl-ar!, Iliriiuiiiili, ?li« I« »»ill«, lim-, ii

II lt««e. IHk'biin .iii.l. Pn-minH,'

ti II «« n, I 11, II «In, I, lattin.HI. »Ir« »». I/iron, » -Uli Illinium.

Mr« I' II--, I,- !.. r. «In,!, Horn

»h» T llnnl, II. bi-rlntr »ins»! I' I'rthnn. »li«, llarriigl.i., limb.in r. t.l IJIIIIU.S'.HI I II It.e.l. I hilih ro».|. s-ltelllelil

Mu T I'll,. I |l«ni,!e l.i«l, P it Yl.lh»urne. «It». IliUlid, ( «tiiil.n »tnvl. si. KIM«. II «Itali II, »I- r.spiu

k «ii,. I ,l,e |l mib'me, f-itnliiir»

»Ir- * siuilirl ««ills.tr,,!, Ilallirnl.

mil, llr.,,1 -neil in '

»li , I, lui u »».«li ink Orri,, Himil, «'. Mia lln.1,,1, »ni» -mil, Snil'i «bll'iilrli". «li», I »I «ami linn i «ni YU. ir

kit« I 1 Cur «"..will -Hut, Mtiliml.

»h.l.r «kill . Inn« Iteel «Heel, All»ll-p»lk. «h, li »«bull. n. H'lilil ' ( r..k.

«li- II, m I "ki» nun

k1,., I I) ,.» n Hurl, d k|r, I. 11,1» n simili ,i, «li». * bn ». Kui Hill'

«li- MIHI. II. lull »1 r.. I. *l Midi, 1h, re-.i Merlin, I I, ni, ni.I n

«lu ««. ( lulu,, n M un! Hun In«

»lu .1 .1 «... l.lid.l.n »Inxl. "-lilli Yhlboutilf, »lu I ll'Nul, I'll nil! -li,ii. I'lrlloll. Miry «Ysrdri.pi, llls-li »mi I, *t Kilala.

»Ir«. 1 l-raliil- O Hrl.n «In. I Billuut. «Ira I .'uren, « ,,11" r-li.-u, II,Um.I. «lu It ««ll-in, «ini'lilll'i Un.

MIA. YIIIII." Hnrl Hill «tn.'l. Ilillatal. , . Ml.s ink,-» |,ll..ii..lrul. I«.«.

«1rs. »)' Ihrilllg, (!.»'» li »lii-M, Nnrllu-ole, Mu J. »I Cloiie«, Anguililla.

«Il» l.rabsli«, lln.lnil. Pul Mi'lt-ourne.

Nilli,- O'lvir. bil«! »mel, »»,«1 Mill, siriu».

P P. nu, IVhinnui'il Head, Port Melbourne. Ml.« K. Hmrle. linne «Um. lum». »lu T s|,i», (»irllne'.lnsl, Pilni, i.

»li». «Ph. lisle, bl. -'"bn »tnvl, I II inietton. i'llti-ml 11 law.»"ti. Sunn stnil, Utilldhinl, Yliialir («.'»ln-.-r.,«,', «biirli«

I« »I Pia«ml. llrllanliiil «In.t, Geelong.

«lu ». Hu lilian. Tmior »ir.il, «Y irriinmhool,

Mleil' Bellin. I'"irt»t «triel, Hoilbh-r. " Mis Yltxkkill, Prosyirs'l terrace, ('Itircliiont

Mr«' 'Irnhiinii, leinglaml »treet, ICaat llrlibano,

liiert Horne. I'pplmr strut, K)iH»toii. . . Mrs V. 1- »lui ?»»el!. Ashling, SI H timrle Plait.». » Mrs. II. I'tshhr«, (Ynnlup.

«du Si ni I. Malhlnns. ,"",,,

«II.« »I. Pillar. Kesr-slreet, **. Brighton.

J. II, Kis'iiti», stirling, (llpp.laii'l. a

«rri/lLiviUlaiii»,' Bsnk-»lii«"t, Bmilh Melbourne,

Mist I!. Ilinuan, YVannenm, Mr«. A. H Jefis. l'»«lrrti»ll.

Ileorgi» AliililiMi!. 1-iiiHilhighaiii.

II, A. Ymli mun. Ploie «tr.S'.t N.irlhrote.

Mis II, I'rost, si,-ph, iis'in »tnei, Ithhninnil. )». Hens. Roi hi »1er.

Ml.« »I. linno, Honl)tl-«tlrrt, Oullcmalue.

I), Tnpp, Klllnhank, Warragul. ., " ' -I. 11, Pultei«mi. .Nimilhi Cri-ek, Mt. M irgul, «Ü». II. (iaiillmr. Nis» Gisborne.

Ik Vi P mill nu, Ltiiilngioii bniilh, Ifnharl.

LJOtlTII MFIall. TOW«. II ILL. )"iiiii|re KFuhl . IO (Mninlj). Mae '.'7).-Ibiilellll'n Ihllsoiiln Bio. .

in«, lutot «ml lust iii«(urra. Ititrlntlc pin» .

iiiiin«. I.I

(_!tllll'irMi:i,H~'l(ll»''«'«"!l"nl.C'»ín"lñljy7"-"-~nill»" f"» (ral,,I Piilrlnlhi (ONIT.IIT, leading ititi»!«, Illa YYiHslilp Hi» Minor pnsldi-i, Cmiiii early, Dil. eJoll'ITI »llllili. IDWN-IIALli,* I'mpliv Night io («bui'ltv, »I«»''.'").-dreiileat attracllom, Oil.

Is an' reining llnn't la* late,

nu «ir.uiouiiNi: coMPHi'iTioN'ir.iiiiv.' .

!i»iT,-Jii.lict-si-Mu«!«'» Mr. AugiiM Bletb't I'liHiitloii, Mr. 0, Isuitnii, Prim sx-hulul.-« now

obialiMblo at Allan's, Ù; l'.NTIIIKH ÜLOSI1 Satur.

diy next. 1st .lime.

II. M. Wirnni.'RTSO!*, linn. HeereUy.

rflllU"VIU(llNIAN;-"VM, Bl«ve,"'Wnti_H.» (T ' -I eaped-lhU (tina. Hut we'll get lilm In tim* '.

etui-",,.. ___._i_^^ (For Coiitliiuiilion of Thiii OIUM oTidv««*.'., «

.,-^»_ »_. ...... -'--,j.r . ".-f tlMmwlU 6e« N«*í Vw)

AMÜSEMENTS.

(Cuntinucd From Page 23.)

..Jini, WOIUaD'S REOTItD. ,J-1IK WORIaD'S RiroiiD.

TUB WORLD'S iOlàOOBJa.

HE"Y TITB i<*r*to.-"a. HBALV THH smOKO. HEALY THE STBOSQ.

n^ARDI THE BlUT*i*ii«TJi_ JiKrs'ARDl THE BI_lIa*TUO|jla. IIIÎNARDI TUE BBADTIFUU

On Thnrsday night, at 8 o'diu-dc-prMW), Mr.

0. VV. Healy, ,__.»." »m_ phyaieal culture tutor, | toole his ant at a Itamardi nano, in the emHli- [ .»towt Avindm» ol Pats-rscm'» Furnlshlne Ware

UlMEKSr: E>7niUKIAi3M.

Great t-rotrdri of people aaaa_nbli«d in the street adjoining the warclioii.se, and gare the young ath- lete an encouraging cheer aa he started off on his 50 hours' Journey to capture the ttrorld'a record for playing a piano without a stop, at présent held by Napoleon Bird, ol London, with the splendid

record of 48 hour«.

?ron FIRSTT NIGHT.

The hoars pissed, and Healy still plated on, time aller tune, melody alter melody, wa lires, ¡les, polkas, national nits», popular ballad«, sonata», lantailai, symphonies, throiigb the lone witclies oi the night. Swift])- ana] nimbly lil« flnea-r» sped orer the keys, and when day dawned be was a»

(It a« a fiddle.

TTH* FIRST DAY.

Emplro Day, tiiih ita many attraction«, drxggtil its alo** length nlong, and the magnificent physique of the record-breaker wax manifested hy- the ener- getic and sprightly manner in which he continued lo perform. Thousands assembled in i-mlth Rtrect, and watclwil the perfonnaiice of this pro« digioiii Icat. Prominent rportsmrn, well-known medical mm, people of all grade«» inlrresle.1 in feils of physical endnraneo called and made sym- pathetic Inquiries. But Healy only smiles), and

played on.

HI: LOOKED AS FRF.«*II AS vtiir.N" HF. STARTF-D.

Aa dartais««» fell omi the electric light« were turned on, Srolth-xtroct 1-ccame a »urging man of humanity. Mounted lind fool polier patrolled In front of the huge wan-house and prc«crvcil onler. At 8 p.m. a great cheer rrnl the nlr, for nt Hu! moment Healy hail limitai one-halt of Napoleon

Bird's distance.

HALF THR P1.»T.tN't*T.

ll'hcn Ute «coring-lnard showed 25 hour«, the enthusiasm of the watchie- thousands wa« im

menta«. At Hil« ¡uni luir o will known mcdicili man look (he alhlile's temperature, and mil.Jerte.i him to an examination in tarious wat«. Iii

astounded at the fir«t class snmlltl, n of Iii«, man. Thank» lo hi» «quinte training- and «upt-rli milieu Isr advantages, Healy nu«, after 25 hour»' con

timious platine,

IS TI in PINK OF CONDITION".

A« we go to pre» lie ii «till playing

surprising vleour. The committee of gen- tlemen who hue ttatihe.1 Illili night an.1 ilav nlll.otlt relaxing their xicllame

an initant arc conlldint tliat he will BREAK THE

itirconi).

Tin: PIANO *:*"cn:i>s rxpFa-r.iTioN.s Mr. Healy clccteal to |scrfsirm his felt on

late« model hy ni'.N.ARDI, and he 1» delighto,) nilli hi» rholse-the In.lnmunt I» In beautiful tune, and ia so exquisit«!»' lulaneesl Hut lbs»

ol playing rrqnlrrt nu mon. The rnpcili mulan I«m ha» llood the tot. anal fr, in Hil» Unir on»

(he name of HLNARDI will Hand tor all Hut

weans

QUALITY «nd KNDVR.VXC1".

Tilt*. I11ST0RY 01» THF. ATTI3IIT.

A TmUMTH FOR 1*111* BnACTIFUL

i RUNA RDI.

llr. linly .mu!-'' «p hil minti some xreeVs ago lo try and gun this miich.toicted champlonthlp, and lie Immediately began to make hit arrange, menlt. The moil important item lie had to ron. »hier wai the inttnimtnt meit iwiii.il to the per*

torutamo of the feat. II was r«,entn1 thit lhe| piano should he brant »full.» balanenl as to the

action, will cotistrnctrd, easy In plat-, unlikely1 lo get out ot order, and ptrfcctly correct a» lo tonal quality: omi. aller trying all the available

inakra, and putting them to xirlou, test», be |

unhitllallncly decided rn the HOIUJlRi;. NOlf.N'irii RirXAHDl PIVNO aa Ihc molt likely to fulftl Uic required tonjillon«, and linmcdlitilr "*c ins FAIIOUS omn

To

PATCRSON't«.

This Ii the lilghrit tribute that could be pil.l

lo a piano

TONE,

QUALITY.

JlVDlinANTT.

and the public may mt amiresl that Mr, Healy «111 b« luecciitul lu the pluek.v atlrmpt to

nr^T AU, nr.roiîDfi.

Just ai.the ni'.N'Alini hu Already

BEATEN AH. lll-CORliS

iK THE PiANOFOirri: ivontD. ? -

TAVO CHAMPION-S TH'O CIIAMPIONS TWO CII.VMl'lD.N'S

llKATA* THF. STHON'0, 1IKALY THK «STROM!, îuàAi.v -nu: siito.Nu,

HF.KARni Till: llFAUTIFUrk iiKN'Aiim -nur iii'.Airriniu IlKNAHW Till" IIKAUTIIUL

TUT* 0N.1.Y AOnXTS!

rATiinsoN-s,

artifr SMITH am! MOOR 6TRKr*TS,

riTznov.

PATlinsON"!»,

.', 152 anti 1,11 llOl»i*tKi:-STRi:i*T.

UKiiBfluus'i:.

IllClTSlONri PUIlNISIIINn COMPANY, IN, 1SI HAYANSSTRUI'T. HICIIMONI).

MOTCCTAY FUllNISHJNa COMPANY.

.NICIIOLSON'.mKKT. l"("ix*lTS("ltAY.

ÁViiciti) L.viiai; 8ii.rMr.NT« JUST IMPORTED

, MAY MS lNSPtWitB. »

aAMVSEMEMTa

gus.

The BO.T-PLAN for the SEASON trill be OPENFD at alXLAN'S on MONDAi NEXT, at g a.m. Couponi will be issued at an early hour

RESERVED CHAIRS and DAIaOONY, SIS Slllla

LC.CS.

TfUHOT

AUSTRALASIAN TC MARIE HALL.

MARIE HAL!,. Orchestral , « .-.,. MARU. HALL. Concert, I. and N, Ijlt, MARIE HALL, 1st June

MARIE HAU. MAIUE HALL. MARIE HALL. MARIE HA!,!

MAIUE 11AI,I. MARIE HALL. MARU". HALL. MARIE HAU. MARIE HALL. MARIE HALL.

_ MARIE HALL.

The MAIUE HALL Conductor, Çîf.*,-» ' MARIE II VU.. Profra-sor Violinist, MARIE HALL. Marshall

MARIE HALL Hall.

MAIUE HALL M HUB HAIL. MAIUE lill.I» MAIUE II VII. MARIE HALL MAIUE HALL. MARIE HALL MARIE HALL MAIUE II ALI MARIE HAL! MAIUE HAU MARIE HAL! MARIE UAH MAIUE 1IAI I MAIUE HAI1

MARIE HAU. MARIE UAH.

Scarcelv anyone nahe, claim« to have ant- interest In musical nut tors would auk such a question as

AVHO IS MARU-, HAU,?

For her remarkable correr Ina ticen referred to In all the li-ailing journals anl magarini-x of the worhl Once Alarie Hall was hut a quiet «tuaient, with great aspirations, to du) Hie is looked upon as Hie greatest laid) Violinist of modern tu

Her triumph« ia Vienna, Prague, London, an»i the

leal Kingdom general!» ? is will n» in America, baie bein csilowtil, and »11 this «11011-»« hi« been

ihieic.1 h) ona- of the simplest ptrsonahtle« not» « nip» ing the conçut plulfonn The art of Alaric Hull's violin pl«)ing must lae heard to bo appreci-

ated

FIRST ApprARANTT. IV AC-sTRAI.IV

At 1

GRAND ORC1II"S'ntAI. CONCERT

On

StTCRDtl AITHtNOON", 1st .H"NF

«Conduitor, 1'rotmsnr (. AA. L llAflVllALIa-n.AlsL

MAHD II AU

Can Only Appear at I. ur ( oniorts in Atelboume,

PROGRUIME at Hu OPI.N1NO «CONCERT

Prrlu it ' laittenenn" . , , llagner

Mllt-dlAlaL-lltlaL'S OHOin-STItt

Violin «-lincertu in 1 Minor . . .. lliiiddatiolii

(It iib Ort hostel).

II HU). HILL

Tlie Ship o' Hellend . Hamish, M'Cunn

MlttvllALL-lIAU NOIUIIBiTHA

A iolln Solos-(u) Ata- Muría .. «-chllbclt Wilhelm]

(li) The Ila, .Sliulxtl (c) Humon-s-sa«. Dv«-uk Id) II. in« kuli.llulsus

Al ARIL HAU/,

AcoompanuiJ bx Iaonlo Baeehe

Violin, Conn ris, in «, Almor . .. Max Bruch

(Hill. Hu (Irria slra).

MARU. Uti!,

Ills» LONH BANCHI , l-ianist

Box plans . |«n at li!in'« on Mondai, at 9 a m. PltlCK.V-0/, 4/, II, i .

UNAIKNT POl Itl-T Rt Rl Al . «KalSII I.HAND VAHN1Y TOUR

Stil VOL Til HALI-N III Al T\ vpoTN t ISITtD

VATllUltl. JIN! «a.

To

«ATIRDAA JIN) 11

1 IOI1T DAAV I Al I KStON JX) HIE LAND

111 Hill II) IA

Kailnai Taclcl« Aiallills lor One Month

illt-1 ll.AN» I II KUI «.liol T

Horn MrRiourii«. i-lu 111 Iron» Aihlaitlc ill

li,, willi Huno 0! 11« ITU, X1 NIK Hit ir

IIOll I. Ml I KOPHI.)

All Ixprn-c, 1'nil Alur lu at nig Al« lisióme. fOLIl HA1V I \TI NslON IO JENOLAN

l'AA|s el tr I xira

lluap Ticket» In m («wsnirt situons I««iiod to

I uti rim I-ui.eiii.n,

The Pr.gr anuna llialuahs -

lit Du» Trip ui tlaa Iturlaoilr I.» «psi-.s! »leanie

1 »siirnin, !.. Hawks-bur» Itnsr link, li Uu»,

l-iltwutir, an I Haul»

II I III till; l I INI s_nw.ll park. Bulli Pas»

uni l«,al ( lill

Two Du»s on Hu lllsis Mosintains tnillne ti

m,.-l luinous sight» und »tuting- ul the lltdri

Mui.-ti, Mulliw llalli

Olli., is of the Tourist Biir.uii will aicompam

thi tour UiriHoilioiii

I'ncrumma- mt all particular« uta lable at

Ulmus itml» ml »ON.

.n I.illili» «mil. Hell« irne.

»oie llookne At-atlt» tai

yyr. sprciAiisr

IN llfl.ll ART IMIITRA1T1 RI"..

nlis-sMir I»ei1itics ni Arl l'i-rtialttiT<

barr won fur us a wih ruiicliltlon trom the tno.t ix. ! »in »lint» in Hu I aamitiuiiw.alth

Mm 1.1s-siln Purlialts r, pniluii with alstollitr (llilm all iii«- Ina 1« lui» ni u »Itt.rx look» and tu are mu nilli m .uri iltiuU nur <|<rit.i« an iiiu.lu. .1 III .rall, anl In tis lii-alr »iljil.t

mint o! light ai»! »hule ptishue |>onrail. Hut Msiitl rib tui he» lu At.ltru Art l'liut<sri|hi

Ihilr limul 11 lg Im. »MI I lu l-nnie »ml Prlnu-s of Átales luisslir.il 11» with the Itsu-ul I "iiitiiand »«hu tu-tling MiU.urnt. atti w.tr plnssit lo itinikin our 1» 1- nutt lauurabi) with thus it li I...! s,,dic in the HI I ti. tld

Au»»miniiiils am I« anaale .1 an) lime, rilli r l.t I. Her. wiri, .all or 1.1, pin ne Our »pbnhl lik-hllng airing im ms niall u. lu lige th. 11.»1 isrf.xl poilratls tilth pinilenl of is ita I her tolidi

"MENU! l.-s»OI1N'S "

Art riiottigrapilert-Ah terli bull lines,

to T II II h» I'ritr-11 swne« ni slt.st and I'nnuss of Uah»-it. Ils unit

ItallOTfK.RAI lit. 'IAFAAI1TI.

HoriM.HlPII« vriiiio I'IKIIIII.KAI-IIS « l'lll)lT)l,Hll-||s - mamu.IIU'll» O., patron« - rilOlXKUl.APIIS hu». He a||»aa - l-IIOIlll.HAI'll» milli» a-! allum - PHOUIUKtPH» lue Hu I l.t la - I'llOlXH.II AI'IIS .lilt« -I whit li - l-lllinil.HAPII» l-llllTDI HAl'IIA - I llOTOl.Kll-Hs isiulabh l»n» - I'HOiOI.II tl'lls proi... is »»irkttl -? PIHIlDl.HAI'll» n ll> Mm »I ur - I IKIIlU.lt ll'll» H»lli Illulia I» - PHOTlll.lltPII» »I ixl ill-Is - ,

l-UOilit.il ll-H» LAPAAITU' l'lllflAH.It ll'll» - sin D10. I'llolXM.It ll'll» - I'llllllll.It AI'IIS Prn.» (run

PlllillM.lt Al II» UNI (.1 IMA I

I'llOMX.KAI'H» l-UllllH.lt tl'HS

I'lllllOt.lttl'H» -- punnu.It tl'HS - l-IIOTOt.KAPIIN - I'HOIDI.II AI'IIS pnoroi.it IPHS

..LAFVYFTTIV STVDIO "Ttif Fil est in Vu.lralla."

"HI lill . HI ILIUM!,

.31 K ïSt) C0L14NV Sim n, HFUIOURNr,

LA:

1) 1. N H O V i: X

ART UAIU RA.

Î1I IIinniTH-STRFiT, Nrarl) Op 0. INjll-cllUi«.

APrlllvlON" ran".

Magnifierait Collecllon of Painting» In Olli »ml

NA ali r lolom» by

1IINRI Trimm".

Till- llostt Valnlir nf Australian Rush horner).

-Sperlal Notlsc - Vibosl» pn««,l tit piirrliu«.

Jlellittinu» Hrpr««tlitatlte, Mr Paul llutlki.

hi dues ¡lull, rs, 71 Hunter .ir.sl_

B

HEATH O 0 N T n 0 Ii

VOIC*E I'STRS, PINOFRS, anti fTtT-VKERS

Just Published

Till: THroitY ansl PHA(T1CI". et RFSPIR ATORA

HP I ure VTIOV (V Nrw Method).

Hi 1*. MATTHIAS ALFVANDKIt (laindon).

C011I1 ill»;

I Tttt Tin ort ni Heiplt Alor» He edncitlun.

II Hrois to be Atoldiil and I'uil» In li Rrniein.

lend lu Ki »pinn r.s Hi ninian,m

111 'Hie I'm» tin ol li, «|»lr ilury Ile ishutititii .

It pie« au- «litalnahli« (pmt dee t/J) fruin Mr A II ALFAANDIH, Autlrallan building» lu niiahith»mtt, Alelhssmm«, »th»n» Du« »bow Mil liol) I» impurlid lu III rnllrtti.

I _»(H)|r)i.ll'AI, (I.AHIihN.s. Itoval park -rake I «roi I Heal« li. sim I Rid Hum, «ud ask for trana

fir to ll»nla 11», nr train tbn 8 platform), Filmier« «lint tia tpiiiitisitiiel, and book to Ki,)ul park Admission, (NI , 1 hil,Iren, Ud ! »hool» half price. Htplinit,_Uoliir 'Praln, Donkey lUik«,

ItHE AIIUIINIAN'-~"l"»ant"tii «1,i TfiiiiMsTilay La mon. tliait anjnlat 1 han» rxtr Hird."

C" lObir» "atUMlü, |iopúlir "a«il~rl7axip .illÜtriiTi,

J No page U Ulla paper, or villl ilualt. al»

nala'*.

AMUSEMENTS.

rsiPORTANT MUSICYL ANNOL*N("EME.NT

Tli altention of the m i-ic loving pul lie is directed to (he anno iliicmuit tint a vocalist of cnceptional merit «iii shortl) aplicar

-RUBY SAINTON DOLBY - -RUBY SAINTON 1)01 BY - -RUIIY SAINTON DOI BY - -RUBY SAINTON DOLBY -

A niece ol the renowned 1 ngllsh composer Madame Sainlon Dolby whoso name 1 as been ma le fimo is ly irr song Out on Hie Hocks RUBY SAINTON DOI HY s i rich dramatic soprano and many critics ns-crt ti at she »III rank ns one of the

YYORIaDS OBFATr.ST SINCTRS, MOULDS GRFATFST SINGT Its.

Her (Irst appiarancc In Melbourne will ! e at ATHFN1|-M1I«II,-M0NDY1 JI1NF A1H1 NT-UM HAM.,-MOND«! JUNI

(inoeit o( ttnlcs Birthday)

Reappearance ol Mr 1 mOY COUARD

«Ir I MICY COW YIID, Late of «Arstminsttr Olee 1 arl) -SIGNOR aY. T RFBOTT«H0 -SIGNOR A. I RUiOTTUtO

Operatio Baritone

Via Minna YYillamson «lisa TJslo Birbcr Miss

Bella Hull

Mr F T Scale Mr ( eorge Ylatmuff,

And a String Q lartct

B0\ PLAN OPT NS nt CI EN S on MOVDYV

MORNING

Admission ii 1 "I X1

II T SMITH Minagcr

s

srniFBYtMrn «ni «WTTNT PI «NOS Sf HIlBMYYTJl li SOPH NI MY-NOS .ïllll UYLYYUt nd SOT UNI I I «NOS -» IIHPYLYYTIt all K11 UNI PIINOs STHIIDMAYMI ill sol UNI IIYNOs «-ailTDllYYU. and «-0T11N1 I I «Ml«,

Are li c 11 ghKl Tra le I ano. Made an 1 or Ho Sl.n lards ol («ni| ri-on ( r Oller I in o Ii )ol I»O««VS*I i Se h I ed tnayrr no1 *o In Piaiyj toi Own Absolutely thi Best

SI TT O N S

STIUFDYHIIR nnl «-OTItNr PUNO«, sfllll I)«!\Y!ll 1 *0I UNI li «NO* sf1llin«UYTIl onl SOMINT 1 I «SOs SCIIII DU YY I-It «ni Sill UM 1 I «NOS s( lillipilli It nnl «JiMINI M«NOs ÍJCHII HMYYLR old ««MINT 1 1 «NOS

n rte Magn (leen! P ano« are Not lo lae ronlo i si « li O 1er I anee, ol a S n lar N,n 11, re i« Onli On. "s I inrjicrild Noel ne I nu sr I II e N m Sol io Inn r an I s, | _, ¡ ( »i i, ti s _»! Vrane No OH irs ne ( en une Sel iilmu)tr and "sic! ne

1 io.

« I TT O N S

semi mt «i I'll «ni «öl UM PUÑOS «.( 1IIM)»I»YI It in I SOMINI I UNOS VIIIM)M«YUl iii stlMlNI MINO*. s( IIHOM «Y Fit ni soMINT 11 «NOS Milli l)«LYY UI an I «all UNI I I «SOs «tllllllVMI It ail «-01 HNT I IYNOS Ha« I«« i Man (J Hu r tor Di r 1 Ji 1r»u ml are H din ibllio Ila-*It t 1 -on. o! I null si I «I er c1 i aid «||1 c1 hno le,U 11 « (oi lain Tieri Di« ral le I al ire I mboil td It Inslnnt ii la «I tie

lli»t Class

SUTTON1

«?ClUTnMYIFR anl "-siniNF PI «NOS S( HIT DU YY Mt a I .*>! UNI 11 «Nos SI IIIMIMXYTU ni soMINT I I «Nils srinrn«(«YMi aid «t» HNT II «no* smi!I>«UYMt anl «JlllINt II «Nils S( IIIM1SUYTR » I SOMINI 1 I «NOs in ml ne Hu li I Tone willi Bet l f ("use is. en u I Dural ihn uni Mu al

1 xcellen c

ClLL OH YYRITF FOR 1 ARnCLI Alls

Sole Agent«

«-ITTONs i ROI RIFT Y BY IlYnTTn

anl"o 1101 RM STRUT Ml I 1101 UNI

UUIYIIYT II1.NDUU (MlilV

PHONOGRAPH llfOOni*

*. »!

SfTlUN*.

I Dl-ON III CORDS I |ll«!IN RMXIRDs

«l»a»s ( 0O.1 Isil li ( nipan Has Never «la le a Heil r si t n lliai ti

1 Hist IN llFt-OHUs toit M YRCH llll-ON 111(11111)1 11)11 MYIULII

CML ii SI TTONS aisl HI YU Till «I MUT OF

lil «IK L IN n il Y »i HAY 1 NOT A

1 HONOril Mil

A TI l\ 01 nil BFST

Are

?»I-.* - nil YHTIVTYIN hINf IA KRlNh (

ST«NU1 «i lmpn-*ai»e lUts soli sine I 111« Maen I »ni S|ta_- r »illa On booral

- I |'ÍÍ|ÍI'Í'"TIH lîlNDOlK «N MAN I IN

sit Nilli. Y Yrr« Hun n s.sinrt Scent

»ill s, i nld lti| r-srnui ion of a sin-ci

() gun

«111-( (Kill BY I NI Hit. li «III INC «« li

1 llllill "-UN I* rr t sr tu teal an -.111 r Su »ni II r II I» to la «ral Ac «on ian I

lion- HIM DYT (UKI IN III COI IJNs

ir I Ililli «N »kill I Ik l! He Hal ( «in Di s n I II » I a i III S lager» ,01 - i | mimili ST I ITIIOI It Ile MU

SON SI «li 1IONY ol» lllsTIi« In lo I I .1! Ile «lo»! I i i eil Orri «»Irai Nflcctliii I II s M 1.1 ric t l i hmlr«

C«U AND III «It TII11I TRIP siTTONs «II »K «« «HI HOI ST"

ail t II H UKI sntm MUllOtRNI

IIYI I «BYT IliNDH .1 ( TI l/)N(

fllO 1 Nil« IN nlF«r DLII YYfNTTR

.*? IYTN1N0-4

Yoi

SIIOl I I) I I RC11ASF

ONT I sITTfl»« Y 101 IN NTTs'

««ilh la li "vi ar (una Case Bo» Retan

I i I, j l| s *|jr » i ol Strings anl

In.ln li i It k

£1 1 Till *ll HI NT s s| r

« MM i\ « ?« «II mister gean! Ion»

lj|ie a, I « 1 r »lib ,a~ l»»u

f. £2 ! Till «l)\ «N( 1 li «FT

Y HU IN |t II i i ter «elk goeal

I »lal» u I 1 r ka, ? nil minn n»»i I II »n

Y UH IN ( ni ii mailer Ualtl

lit I »lal a» li ««1 HI ti I 1 ir ia« Is»» A Till YRIIsl M1

Y lol in asiill nt p 11 mister

?SHU II r| I I 1 «

«« Ha als»

Y «l«( NU H I NT «V-HRTM1 NT

£13 0

( TNI 1N| HI |) YIMINs i I ni INI (II I) Y li I IN» ( I NI INI ill 11 Y I I IN»

CllIiOR YM1ITI KUI C«1 «IOCI I IRI1

SUTTONS 1II0I1IIITMIY I1MITID

Sis) an I lilli UKI sin MT Ml I 1101 UNI

H «I I All YI 111 Nilli I» I I THOM

>i i-roNs si\rr\v,\ t-nsr«

H ORDS ri I Ml sir COMM ITI «Ina»-» In (he «» it Ysleep ill (I c Ik | II ill tn I II »li Bill« »I «Ell»

11 s« Y r Hr ann I,)«,

lióme link lo II neo ( hei 11e

Hak« Jouis le k r I", »II «n tie T nu 1 it,ii Hi.» I Hil

1 illili g (( ra I ( ni «me« Surics») ( will« «lint Marti

( irl I lamil in «an li) Teni riser (I«oil Nlghl Mr Iii »n I m OH

- 'ti. flinn, (lilli!g

i Tt)lig v. Uni lo I nt I It

1 in Y« arli a. «I« II in A«u« (or Y i

I «« iii hit I cu« i «1) Mill »» » I ia Util 1 il I Ikt to (all Y u Kari li carl lu»! «ins« Ile liri Uli ill! Just a Bun h «I Shauiifxk« laik Twr

lil Milli DS ,( OTHMIS

I AC1I SONC SIM'I N( I, POST! P M

bli lill YYINIKH« DIMM YY Kf S| ITONh Ml sit 1» «Rl IIOllsl

ÜOtl an I > BOl UKI SHU I I. Ml 11101 RNI

Ynl it

BVI LYRA!, BIN 1)1(0 (IMLONfl

LlVl H>N S t (N si 111 Y ""*** *

O KM» DANU Al BUM ¿No lil,

NI«« 1)YN(I Al BUM .No 111

tonlaiiiliig

Ycroiilipio YYall» I liigahn I-inccr»," * Orehlil

«««lu lud) Madcap Ltuicim,' MUM mt n Mart 1 ' lis»! n« i n Parade uko «kalk and Hirer (Hlier Dance«

IHICT-OM SIUIUNU, lOSTl'D 1/J. ObUIn Hil« »t omi from

«SIITTON S MUSIC 1» AR! IIOlWKft

MlMKlUltNl BAU ABAT. IIMWIUO, UPri/lNO f inlll.Y IRGINIAN -' In New Knglanrl )mi kiar.» X g«utlimeil »tk to lau prtKnttnl U) lillie» bid re they ala» thtni to willi," ,

AMUSEMENTS.

rp o vv N II A ta L,

MELBOURNL

Under the Direction of Benno Schcrck

/ C A B R E ¡N O,

O A R R E N O. O A R R F N O

On Satiirrlai and Mondai list the two appear ance« which Cirrcno has mide in Melbourne her success wa» simply clectriial Hie audiences being roused to a pitch of enthusiasm rarely ever wit ncssed and ile tcrdict of Lurojean critics empha

Heatly endorse») ti at

O A R R F h 0.

li Oae of tie

liRFATFST ARTISTS 01 AIL TIMF

Carreno created n magical effect . The audience c1 cored in a frenzy of de light - Tile Argus

Rarely if cicr has finer pliying been 1 card the i ouse rose cn misse

It needed the evldonie of ciesight to make sure that tiiis immense tolmie of sound nat produced hy u woman -Die Age '

¡-ECOND RECITAI

TONIdlT TO Nil HI

TO MRU I,

IA lien

CARRENO Hill, r Ia A Y

I dónala Op HI (' Ifalditein ) , Becthoten II (a) Noctirne Op J Ni 1

(b) Hude A flat I r,m",n (c) Ballade Op j r m nor | r (I) Halls Op 4" A flat J

III (a) Ilnmaiir i ) _ , ,"-,"!"

(1) Barcarolle ( major I l»'"n«"»u'm

(o) La Cam! mella I aganlni Liszt IA (a) Impromptu Op dal No » bchubirt

(b) Volreo de Aicmie No o «-chubert Lint (c) Marc! r Militaire Sel üben Tauslg The Irogramme will Begin at «lu o clock

BrCliSTtIN I 1AN0

PRICFS of IDlIIiSION Balcony and Reiten ed Chi r« (1/

Ceneral Admlasion 4/1 n! / Poiititelt No I-ree list

tfler 12 noon DAA NAIT TIChiTS can lie ob

lained it RON Al PS V C1 NTH ti ________

A It It t N O It 1 Tri 1 A ja.

c

SPFCLAI NOTICF TO TICK! T HOI DFRS

INTILINO»

Tlic pul be ore roqiirste I t i note the following arruieinient« for gaining nur«» t He Tom hall Hi« i» nine -

HllCOYl anl RESERMD f HAIRS r SHAN

STON STRUT Inlrani 1 NRtSHlVID f HAIIli- 4 sit AN«7IA)N VTR) IT 1 ntraner

BODA 0) IHM and »01 Til (A! II RA II

in! HACK StATv 2/, «ill INN blTltPT In

c

ARRINO CONCERTS

Ilrrr Benno Schrrek withe» it distinctly under «tais I ti at Mu lame flirrrno s ipi eirances musl now I« lunilesl to ne ii re re ital» ii»

TO NK HT (VIT! HUAI) MONDAI -7th MA)

HIDNHDAA «"Wi MIA

rill UNDIA nth MAA MATINFE. I RIDAI Jilt MAI

Box plan for the flic conten« now open at Allan s and tickets ian b s I turns d for all pans of Du I ou». '

III NAH sriitnih

T

oncAN Ricrrtis

la ronsequencc of ihs T »tn I II I ine otherwi«.

n.ace! ti tri willi«- NI) llltf INIUTMTtl THIN

lININf

_ 101IN C1 IA TON T »1, Clfik . Til) N tUM II Al I*

UMNO Sam AND and tie I OsHDON COLD

RLVH

Chil Iren halfjirice __

T II 1 N at 1 II HALL

AD,

»COTI AND TO NICHT GOLD 1ILS1I

roNIl II! 10 NK 111

IIA1NC At 8 OH ii POSEIDON

SCOT! AND GOLD RlisU

I IHN« SCOTI AND HUM N4X.TI.ANI> I ItlN( SCOTI AM) I It INI S(x)T| tNH I It INI S(OTI IND

I !HN(, S(X1TI AND I AST 1 It IN(. SCOTI IN!)

IIAINI. SWn.VND T1IPEÍ NICHTS 1 It INO SCOTLAND 1 IA IM! NCOTIaAND I IA INI. NCOTUVND 1 IV INI. V(X)TI INI)

1 IST TIHIF1 Nil HIS

Of the I mint lllografh I ii i I »sr LjJilbltcd

In AlellKurn I uiig BONNI! «¡(UTI AND 1I0NNI1 VCOri AN11 IIONNII VfXITI INI)

Tie (rantin» of its berner» ! Aneienl Castle«

al 1 llittonr I ti« Hie I I lilies in I I nor i us lui Hin »

TI » f trat

1-ftSI IIION « 1)1 I) lil SH IO»HI)ON (0) I) KI Sll I ()S| UKIN I (li I) I ( Sll KUI IHON ( 01 I) K1 »II ltl»l IIION (Oil) RI s|| LAST l()»HI)ON I Hg) HI »II Tlllt) 1 11)») IIION I DU) KI »II NICHT» lOVMHON ( 01 D HI »II

IO»UDON ( (III) HI »II Ill-HDON MUD 111 »Il |(l»l UKIN (.Ol I) KI »II |(l»HDON ( 01 I) KI »II

A Magnificent I t I I u Tru Au Hal i ( ol 1 li i.h »»iib all I! I i I uls »lil I xitl m it lu I ! I Hell

NI It riCTl RFS

Hill abo lw- I »I I i ,1 ti mi g-s.1 thim Ling

Till III NAH VA BABA

On of l! Al s-t I uitghul le ai 1 H imor s

Anliiulr-I I I r » rter lli»| laust

p.ler*-" "uill Han ulAlLii s

A NTON s At I NTHt CAIN CT IsT»

O

WHIN « ATHHTIC PAAniON

(C1 (LOU AMA.)

AHPNiasDAA MAI 25 I A) NINC VIIARP »t 8

IROCRtAIMF -

1 OiTrture «l»r 1) Or Hermin

Dill IH1VTKV

" Song Tire lint un« Helling' ., Host ti

Mr 1 I1H1N I 111

" 's ng ' Do N t IA tyrl . Morrl ham

Ml»» I All AN ISHUA. 4 ANI11AT1 l> 1 11*11 Iti.v 1»

KHIN-ON anal « IIWlN s I U/CTRIC BIOsflH I

Voie Bun u . .. Mud i

Mr sill HONK

6 Humorois tis lurtssl ni the Slior»

Must r HONAIl) ( AMFIION

(TIK- Aille t «scslsl lAittwillan, latt of IWni-r-a

Hu air 1

- ( ARI HOI II al I MDLU I» CROOTI

Atoiunl« f tli-l i» Cnulor« »st ile Ut«t

ti i I r« III ti An ii U-grnla-nuIn

8. lou ghll, «.ig -»Dil .. . »in th

Mr A I VRUINMUN u ANiAiiTH) iirnuuv, 1»

J()IIN»ON ml I III») IN »> HECTIHO IHO-Oil I_

lllrosl cine II N »r«t s ma H nu! Sins,

lill HU AH HIGH« Al M AN

blerial 1 ART

10 Velenien . P nil r Air» Amntrol I Os«! n

ntl lU-SsTRA

11 Sng (lllisiritsll A Bun lit »lit .Ml]

Mr I HU IN I III.

1 »ons llllüsli u I) HreefrJaik .(nu

Mr sill MONK

I Hiroat from Hi kunl, t ui I lint An carine

11 Hu fleur Nu» /ni mil Am«.

MltNhS

. kRANhs .

K«ara!i t h n I ul Kin«» i f I ni li

II «-ol g (.Ubi ir li I) Thr «sing I ni» ur »In. ie

f 1 u

A! .« I li IAN ASlim

IA Humo ou, N.I I 11 »sifiist tlelamllr

IHIN I AMUtON Ihet »ol II is usl I unira 1rs

li »sr. »AH MONh ui 1 I HHIN HU. 1" Hun, nts, lu»« II «sill

Mr A 1 IROIVNll N 1« IN1MAT1 H 111*11 II).«, li

JOIINNON ul t I IKSON » 1 I UTHK I1HN O! I

( I »al TI i hing

NOTI -Tieso . i tri« ti ill 1« cot tit til ,,?,,

At» h «.h» it nig with ntl» «tiru linn I

li |lil. «ling. I | n gramil

t|HII«s»ION (huir» I taullrrh», (»I ,hll

nu 1 ulf | rh,

gnu! » itlisir air tnniolatlon of ti e pull , I « U inaiii« un 11 lo mingo ti w, |" , tulut ni I ioiw.| n "iii i r t ii) it |H i ,11, gis I li gi munt» al ii, alsu pop liar » i nts.

JI

BOIII MUN DRAMATIC CO

til

TIIIS at I Ililli III MM!

Tin insu I ni lil.li Militan lirai a

NlllAll S li HIHI.N

OH Till lill li I BOA DI 4,1) Ni \|lk'

A M r> . I 111 Dut» i t i«

N »» «s«i t» tciurati It attunes

[1 »Inll.J li »tills 1/ (.all ry ( l_

I P 1- O l> Il O M TOMORROW (SIMM!) TOMORItOH HllllID mid IN.SICU, COM Hil

HU HI INI) NIMH IIS,

t NI H UKW (IPI

Willi lltliire» Nmr Heir, t-un In Al,II ""c

1 I I N 0 - T H I - VA (I It I, II 1 I 1 N II - I II 1 -. At I) If i |, .. I I I N (!-1 II I - « O II I II V hsrls-s if 11,lissas« I tuniloa« hin I i»t lim

lilli | und will li» tihawn Ji tin

It VII H VI lOIJHS

I hu nell

IVIVMI won AND, lilli AMI lill A I NUI AM) MOM AND, lilli AMI lill X I MU AND «11)11 AND uni AMI Hut

HH1NU lill llOUIl) 1*01 HS IS! I INO III) HOW I) roi its (»i i INO nu. WORLD rouit!,

1 or ISlipenci

Sinrllnc from "Vi Bourke »trot I liri) .ti Mlmile.

fit ifl 1 NU 1.1 8 li Pi" I II I! o | s J. (H 111 un I II. h Til una» Proprietor.)

Mat U 1 NUAIll li (part or wh li In itraiimr») tor »t lióme« «, ticen«, inuuti) »h it lit » ,-,

Aihlrc.» Keiuoii.llcltl llolil, ht Iii lili M I Isourui _ n'«u"W,fli,-Tr,«A^,T^

i_k.i tho way our mitti-Mii li to be tia» ibu iiioit licautltul na),"

AanTOSEKENTS.

GA I r T Y T II T. A T R

Manager, IOF. SOLOMONS. OAILTY YAUDFaVILLI, CO

First Time in Auitr-alla ol Hie Brilliant*) Fllectlic

Spcclaiular New Tint l'art entitled

" lllh YILIiYGh Killt"

Part I

«ttr-ndinls- Master ol Ceremonies- Attendant» Trod Gardiner. ««aller Melrose, Geo Sparks Ml Bartlett I rank Yorke Okcrturr . I-chocs of Melbourne"., 1'rcel Ireland Opening Chorus, "kfitmliantina" . Company toon, ' lj°pcr, Don't You Hear Me?" Geo Sparks Hallid One «lord Mother' Adi Anderson Double «-eng and Dance, "From kg« pt to

yiilulind ' .Chrystal Sisters Comb I ike This' .All Battlclt 'crio 'Tollo» tim Band*'.Iky Gahirdl I>o«irip.jki, . Two Little Boys" . Halter Melrose Cixili Mi Hula Girl ' . . . Trank Yorke Balhd I» hen «I« Golden Hair has Turneil

to * Ker (.rev ' . . Claude Sullivan Serin lou vi (.ot AnoUicr Girl In Your

Tve ' Clara Keating The 1 irst Part (o Conclude »Hit Grand Finale,

Till, CHIMPIOV HALA.NCT.lt "

Part li

Overture March ' nie (.olden Ural Fn-d Ireland

GIO SPARKS, the Ikailorctl homedijn

IYY (.»I «RUI fascinating Young Soubrette

nrilT UROS LANGTORD Master iaF.IV (arjed IS) In Tlielr Nonl AlhltUe Perlorminee, ' Illustrât,,1 »»rrsiiin. " Master Lctv »rill wrestle lui) man or

bot, «KI

All« «NDTnSON', the Popular Contralto

CL«.li» MATIM. the Midget Surprise Packet

Ai.i IIARTI.FTT, the Mclanchol) Comedian

For ti e 1 irst Toni ol t RU) G nUNBTTS Original

Skeich, rntllled

"Till ««lim" STATUT."

CLAUD!. SULI IViYN, the Phenomenal Juvenile

Yoeallst

(ANNH ) CHR1-STAL SlfTFRS (RUBY*),

Premier Singirs and Dancers

Tins Monster PmsTamme lo Cone ludo with

OUR Oil N BIOGRAPH

Operalor. OTO SILCOCK

Trier--3d , (al, and 1/ (res stalls 2/). Plan

Al LYN S

íi| | «> s

YILYNS BIX11S1TTN* PIANOS Al LYN 1 Liri'1*1 «NOS. Al LAN » FEUBiCll PIANOS Al LYN S l-X-M. PIANOS Al LAN S TnURMi.ll PI YNOS

Has ii ever oenrrreil lo yon that a I'nnnfortc Recital afford« s moil lnlrrrsilng stud) of the benetlitnt 11 n of human emotions?

On the one bund we baie In the «rust i isr-sonalilv endowed with

I lu insight and po»Tr of musical . xpii-ssion, jnd on the oUier a va«t

niieiic« t-omrsr-til ot indlkblttal« wls-ae mt-mal attitude I« one of « mid Inn csigpr reccplltil)

li may Is» reganied as a sltsl« In i irelnes Iclcgrjph) Bet»rrn ti«

11 uni" and the artist Hie Kilt nie 1 mi «1 «ximmunii-atlon is Hie

« I rating nr, »el pulsing I) Hie

irinp.. of I he pianoforte

»I Hiifn.ll« li I» ol Ihr Inchest tin I- runei thJt Hie artist should le

lo milln 1 lite-a. iii ranon, «nil» in jiiiailinu wllh Hu I tites oí inspiration md genius

r Hu« are tbetikours »iib »huti t t e pitlurt* art |iainteil, ami Hern i Ins Hie «cry soul «t lite imesi

\i« want oí »ympaihk t-rlwrtn II« piano and the artist means failure II touch Hie true chords of rtnottnit

ti Hie brant

it Is IhU indefinable qiulit) of nnpatb) »iib tier) mood ol the Hi»! w hh li ha« made the pianos . f

( MIL IITCILsniN Hie chew-n la

iruriics ,( «minent «rtiis anl killin»«! throughout tis» world

Ti i superb liestniinent upon «« hu h Madame n ItT-SA C YRRT NO I J), is lb. lajcst <X)NCTIIT i It«NI) YIODFL from the lamons UiniSTMN tja tor), and riire-stnla II » hl.tiest arhic-vrtitint ot the I jnolorle maker'» art

Mcs«r» AU»YN and CO PROP I TI) lia« o on «lew- a ehest«* sclu

t n oí Hie latest models oí Ihr-s» irle! rated Innniritctaes, and Inlenl

i' » purchaser» »ho «hain- Ihr BT*T «I null not fail to pa) us a «inn ot

li-pet lion

Al I «V and CO PROPTY LTD ,

270 KB CMaLIN-S-f-TRErT

BENDIGO. MELBOUILNT. GFFLONG

CYRRFNO

ARRTNll CMtllf NO CYRltlNO

Ynd Hu- (*I YY mi.« Yml th. (UM lol « «til Hie ( L«Yli)l.« And Ihe tl.YYIOLY.

in eonneeilon with

M ««n n RnroRD, «nsnit HT (linn M «.STIR III (DRU. M «ST Tit HU Olli).

( «KIIFNO ( «RUT NO ( Milli NO tMtlU NO

lo »ii at ti e puno and elie brr interpre lal hin« ii li» I lia-lu «hld, in a, null» nundi«) to Hie inilllllr»! «lrlall in lil

.le.in. « ,« li-oin «huh Hu Claki la Boll« are i«-ri rain) llvorr« mai no» oh lain «tub rolls anl n | nil it« I r Ihi-m seit,« tarn in» p. Herman,», II ii ni nil) her tempi, lui '»it« ii.lall »( l.r 1 bra» Ing anti llnkinng Tin« »oil un huir j lint In N lorne |lj»rl In ("jrrrno Har« lil Hauit Uri», murr *«hat«inka lmll "si,,,, M I,in. A. md

I «til ONt SIIO»»s Till YHSTI It S OWN

InnNCIPIIllN (li lill ««HIIK

.lint tlilnk el li' ( irr.no in your eau

dntalngrisim

tMlltl.NO lu« l'Uvrl (or the C1 YY10I Y

(«IMP «NY -

CMUIFNO-Spaiiidi Dance (Cjrrrnol

IIMIIUNO-Nislnmi Op l * No I

(di pi)

C«lllll NO-Oral I Yal<e, Op 4" (Chopin! («MIRTNO-Hanamllr in (, (Rubina in)

tMIRTNO-Hanatolle in I minor (Billin

»lilli)

CMilli NO-li. mai.-e Op II, No 1

(llithiu.lrin)

("Milli NO-lmpi lupin Op KI (vhuls-tl) CYUItKNO- Nclumc, Op IO (T-slulk»»

ski) ( «Rill NI) ( «ItlltNtl ( MIHI NO ( «RHINO

«til the l t «YIO!,Y «lil II ( I ««K11 « «ni Hie ( I «YIOI « «ml (hi ( I «« K11 «

Thr nnl« Pial»|!i«ir thal hi« *» ion-, «ki «au k i i itali««, »hal it mans li lau T I le li in all. Hut

II ran nillir tim si ill Un errat ink» J» »mut lii-irjl u( baillie brui t« nib II-« I lil » («', n ii,

Tin». Hu» ( um -.

Iii loi «| pi« I iii Hie lilffrrrms-'

li mian» Ulai with milli |lmr »ill ian i t Bil J« Hint li I ri I inllJs.lill »Impli . j« n llul II line l« l«> NO1 I Y|s-| on , H ,i ? inn« nu li Y\I!U « i« mat I» lalwlk Hi hoinr i( mu bil Jil, ii I »In jil kital

lini.ii ians i ilk' nt

I.II si I li. .r th. in in eil «ii Mi.l.r Hu, t,l- nln,ii ni n ii II ««lill (

Uni mini lu K..K.I» Dill« lil Our (I YYldl Y SMON

«I LYN »i 1 (O I ROI» ITU,

.'.ilstilLUNssIRI I r, HlLHOt UNI

«TIA(.1 BONI «N« «. r«l MMINMN*

Mil«« RYGPIPH Ml «NS 1 r lill.PIPI s «I LYN S II «(.PIPÍA

11,.. lulling I nu.c In «uilrilli I ir ll«(,MPIs jnd IUI.PIPI si NIHIII.s .f uni .b.irlillui

HiKisI Y un I I « «I «»l"l s II «ilPIPI .*

Yet lit. (or III NO1 llstlN * I «Mill MIlGI'll'leS. Yet ni» lor IIIOY» SI »MOI s UMIPIPTS,

Ak-euts lor III Ml. s|«|tKS IAMOUS BAU HMIPIIT CIIYNI1 IIS -Prat tiling ti juin» by

1. adlig* uni rrs

Pr iel laing I bant« Perils I The I Inrit I hanttr YleetU . In

Drone II «rd» I Ytistulla,

spulal lists lice on Yuille nhill

Al I «N ami ((I PROP 111) ,

.nett, toi UN*, MM n. «111,1101 «si"..

IU.Mm.ll «ml 1,1 LIXINIi

E

|_1*xAMINYTI0NS IN Ml »IC

\AMIN«1I0NS IN MIHI

HI Hu

I MY I RUTHS ot Mt-LIKU UNI «nil ABI LYIIU.

Al LAN iiml I » hu, inn hil, mire In »tatlnc Ihtt lite) baie in t» lull tusk« ol Hie «huh «if

lilli»!« lor the »bli iiiliiln.illon», «lib Hu ipliun ni tin

1 I'RIIIMINMIY till «DI.

hut (Hey esiiul to bau u hitlhir »uppl) In about

? »rtk Prlii' 2/. 11 »ltd 2 1.,

I Us lal DISOIIIII II, Tuilier»

AU «N mil 111"PIIOP 1TD,

570 S HU I IN» SI lil I I, Ml IIIOUKNF,

Bl Nilli.11 ami (III KING

-lilli. AQl'Mtll'M, Yll.UHlUIIM I MllllinON, A Illili Ikill«, IO 11 lil lu ipili

Al 5 <?" P m -Oirrlure, k'luarlinn Hand

Al 1 |i 111 - Halniil Nul« und ht« I Ion». Al .1 ID P m -W1111I1 « han li) Hit" bul» Al »1 -«' I' m -I iHsi'ii Mmlng PI' lure».

At »14« pul - Muslial aNoiilllnr-Mannrllo

At 4 10 I' m -Seid lion», Yqiiailiini Hand

At 4 Ki p III - Miitriiml l.iiltrlslntililil-Malu

selle Lorrlll

At 4.11 p III - killa-n Moling I'lelunt.

At I 50 p lu-s, l" lion, Aquarium llallil

_ AdinltUitl, .¿«lui 0.1_ miUrvilllllMYN -"Pi"., laen'-oirv (or l.nTff -I. righi along, »hi» doe» hale the routier» to "

Ü

righi along, »hi» .lona hale the rixaler» to _ 'ulaK'tt* MDSlcr ihípuíar"" «ntl ibeap ciUttoit»*,

, tes (*\¡a 0 ibu |i«|Kr, or »lilt Miu-lc, tt

ABtTJSEMENT«.

O O

HOUSE.

THIS (SATURDAY) AFTERNOON.

At 2 10,

MATINI I*

_MVriNF.lr_ P I". It A-- II O U !

kolo Proprlclor and Manager, Mr. Harry Ttickaidi.

Mr. HARRY RICKARDS'S

KEW TIVOLI AAUDEMLLE Sl'LaALTY

«COMPANY.

Direct from the Continent, Under Special Engage

ment lo Air Rickards,

ONE OF Tilt OHLATIS1 L.NOAGEMEMS

El cr Made

The Original Sll Nl.ALIV, VAINOAI1V, VU.NOALIS, VVFNflALIV, NV1 NUA1.1V

Prcsenllng the Most Sensational, Inexplicable, and

Mystifying- Entertainment I ter Submitted

to tin Australian Audience

AtlMIORl-SllslC-aiid MYhTFRY.

The most startling and puwllng nltractlon ever put 1-ifore Hu publie Both Continents hav iailcd up to dute to procure its equal in regard to

ENIGMA and PIU-NOtli NA

This unique attraction lias created all oter the Continent, Amerita, and 1 hgland (through the singuiuritt ti! tlie performance)

THE GRI-ATESaT SENSATION,

Etpceialii amongst the higher educated classes.

Tilt hlt.NOALlN ARI the (.RtATtST KIDDLE

of the CLNTUIA

All the world is nslonlshtd, itcrjlmdy asks

IIOH IS IT POS.NII1IE7

Mu»lc, Singing', and luipi r»otntlon, under the

Sin in- of rraiumilssion of Silent Thoughts.

LAST THREE MC11TS, 1AVT Ililli BMf.lir», I AVT nilli-1. NinllTV, 1 INT THRU NinllT»,

I.AVT TIIIIU: NICHT», In Australia LAST Tllllht aNlGllTlS, Of

Iaunilon « KING ami BENSON,

Popular KIM. «nil I1E.N«-0N,

And RINO and B1NNON,

Versatile KIMI ana! BENWN.

Interulner«. MM! am! ULNi-ON,

Pneitliel» (lo«ine on Tuesduv Niclit. 28th Ma). I.AVT HIE NICHTS OÍFRANIe UAST HA) NII.HTV HtRTI.IA, MM" UV), Nlt.HTs 11 ARTI.) 1. LAM" lill NK.IIT» HtllTUA, LINT HI t NK.IITV HAHTI.EA . I.AVT HA V. Nll.HTv 11 AltTU'A ,

Tile Juggling «thoolho), A Pocket Clnquetalll

Rcapiicaranco of Btrnhod»"« latounte,

HU-1) BLUFTT, HII"D BLIITT, ntl.D 111,1 in.

Australia"« Clctcr looxl ( haracter Comedian.

A I l.H ANAII.il, A I. «.HlNULLl, A I (.It INA ILL!,

Ia a Serle« of Impersonations, in Costume, of

Chalaclers in Famous Plays, Ac.

«.iiKu: (.umim.

Of (.RAID (.HAI1AMF. Of

Box I.IIICU: l.H til AMI. Mischief.

(¡HAL!) ».UAH AMI.

From all Ibe Principal London "ITieatiea.

T1IRFE lalBaON lalRLS.

FAVNY POH tllS, ALICE FANE.

1101211) H)RT and II ART, ADRIAN AM 11)10,

IRVING BAYLIS, WILL IaOCHRA-NE,

ART SHA IN, (.10 WARRAH

Allis FnaFEN 1.1 ONS, AimilTR ¡»11ARPLE3

LLO.NABD itELSO.N, MARJOHlt BRAY,

And CHILTON,

CARLTON.

CARLTON,

CARLTON*,

IARITON.

CARLTON", Canl Kine ansl Quaint Irsirr,

Hie Curious Comril» llird Conjuror.

PRIC1.N A» 1*1 Al Plan aj__llt__ii«_

li I - II O la S L" O

vPEnil, ANNOUNCl.UFNT.

Of

< HARLEM", and niAIU4*_NF, IIIAHHN1. and CHARU.NI, fllVRLt.Nl. und (TIAKLl.Nt. III ARUM, utsst CIIAUU.NI. 4 II ARL) NE and 11IARU_N1, CHARU.NI. a-ial I HAIIl FM". (IIUlUAi: and (HAKUrNh.

Continental »pulalt) .trims. In Tin Ir ReflnesI

DrawingTosatn irunrtaiiiment

Tlici Vail_fnr Ni» 7a-ilatil on_ttrdiK»»lar_ IiEOl'Ll V CONITKTV T.ni|arruntx hall

Mammoth Pn-gTaiuiiic Csimhinatlon vrn-n «der«, -siiiurt vidriaos, Aniniulad pictures, intisii n. «sal, munis-rail rcam»l, 1_ 1_ IXlI'Lir« _ lt)N( ).RT» -I xtruorslmarr

noiintTtnrnt - Mugnittsint l'rts,ramtne

Ht«!na-slu» s t ««.ri »|»Tlul meilga nu tit Asher Hrsrtbs_r»._u Irodiii ina- th irjuxeil Hu«, nst la-up ¡TlOl'll» IllNll 111««. H.-tn.-slui -I« «din; J- trlltls Blllll.tit Talint Us n hrlsil Prllurin anrsv Nsss Animals»! Pisturi-, Melbourne; llioapo-t an») Igst luitiTlalnuiciil I »ml prur«

IJEOPLI. S III.NIIJITV, Tonight unit tlultu-T

du) -It. ipp. uruiK-r (.eoree Hllluinsin in trsKlutuie lliurarli r Imp« ruinating «iiiultie» Muslral Dlnilor, I1ai«h ti lui, «li

1JU1PU.N ClONll.ltTS. To-night -Carl Hollo

(,reu( la-gs rslsmain I if« rt Introdutine AUg-ir, Mirth, "ml Al»»ten I'll)li» Ma».

..-»-fill Ita nncslViine s|»-,jatl.t_ ]ÏU>I'IJ"N IMNiiatTs, To mehi uni Hsilns-s

slai -Ham laceo it. Leadme Comedian, in tr««)i.«K tis Wonahrful lama!» Itn|»cr»a nations, (1,1 (,«», (.real Uugli manutusluriuc I. ink »i-e i lullst __

IJIDl-U. N~ll>Mi;ilTv. Tsfnlght uni its-Inns

du -llrltllatit .»ii, » 1).111. I nnor. list lads»! linn.lu, Ini llluoirulcd «sine-, lark Baal lett ImnilUhb-t ..iib » 11 l__l nlrrt i_mne_l «n.hpi. 1 >Û)PI tv llJNllln«-. lo nacht -Hullsr !.

llowgatr I-ro|i1e-» laiourlle Banlaaiia, In irodming "Air-trulia" (illuisirat.il), I I.lo Und qiia-si. Queen ssf (A.sn «sine «(»iiall.i«_ I».OI UT» IXJNCUIT». To-liieht uni Hasinas J .lal -Munana«« lurrr. I.» ilarn lo-g-gUI anal i.smpxis» Macnltlsrnt Picture 1 xhibiitoti. In. Instilar « H bo's i, Ilium "

"PEOPLI s " «MM I RTS ~ To nicht-Alcr»

al I.Htiisii «ml l.tl-sn'» llonslerftil 1-u lair.« Ix

hittitliui. iiuliidltit 'Our Diib Bread' anfllho«

Ilium,,-' A, ^_

A'.

Tlao STICh PIANO i« a mosurpiere. ii ii i. Hil ami mu Isaiu, ulla Su I, hi« p-u 1 ibis Inn fini a»f, », r» « ll.a-r pian . manu fir.utisl lui it I» Liri.PlLLA TIRI st Hie VI 11 h

An. will n Minus« lo li« » optical until . nu ti in l«f.ni,l u|» ti »on I i un .mm tullun ot Hu ¡munns nt for »t in- It

t- AlailtifitlurcM.il the »TI «I» »» » «»aga Oar lilullntl n . li II« Irtng on. <[|!i

m.i Pi«.», i- »ni. t» tu.» A... .', "ii .all ut PHNlll.l HAU, «til ». I - »rich, II uni »t.- inliTt.loil In ia».I pun * Un | rtsis ranee fr« m t » t

at I.«I

iii.NRA »i mitra: .1,11

(Tie Pínula C. )

l-l coi 1 INS STRUT

fOOCMI IMPTON" (Qll I N«l IN!))

I..».Il r ,f l-l,lula. I

1 NT! III AINMI NT

Ill! Im. « lu, l.-l,» tliil.. Rta»-« Pice 1 nug- Kilgin I « II ,11 Mitch «la III. I I Hal li . . teiiutllurul » mt « »la it ti 1 »1« ii« II .

I ll.il Hull, I 1 alni Pim »III kt I . mort I! »lie Huh Hall. Ill' Kiriar, Milu.11 Imrii meut, It

HK1II 1 r I Kill.Ilttlllt»

Tie HO« hlllMITHN- W1N1I I! IIIMITI I.

whir. Hi. w .tin .t In 11» I Ha» l »I' .xulhnt I Ullin.' I.iuu ,t,",... Iii lui 1«.I tn-litlHi I.I uni» |«il 1 1 su 1 ins, g-r mi!' il m lu.- willi ei'ltl. ml tupul I'» it.lu, mining willi ux!, Isiriiniinill «ni nluiii |»r |h I »"lu, I« ,,. bli.I »|,l fur Hu itirwukiil li r uipum Til

llr. i ( .ling til hr Hi. »ttiivph.il . h ,iin,.s iu,t|» giu«|l u I. .! lu ian » ,11.1 »1. ur uni «.aii.iliu.il..."uni, 11 .,11 .1,1.. mlisiii, «lit! . Hi« ia, who an »ehllg II lliasitlt »Iniagi lu I milli li la rasl

llae ClIIMt AL WITh III lum nilli it. r und of g-uhln., ttlluis.l Is Hi li.ii 1 s.ll> iiiiltnlivta.ltl.il r» ni n-.ni um .1 Hu »ni

oil« gnat lulu trie if tin l.iurul mil Ni tlherii .III lotus if (lu .UK, ntl ni, « »pim lui ippnr

limits to this II skhuiiiilili, ant Hu nullullie.) rxluit »ml "»«III» <f Hi | a.I,,lil ni-rl. ultiitul dairying und ililli, ni lan Is, anil «nlliras lit, nuthrii

Ulli-, uni Winnini ni« «ni in>a»iins«. itliuinist.rtd nritl« r i»»» tul gumms lind law» I» a |« pulu Liberal t.iiiuiiiaint, firming- Hu» I, rill,us "f whlsh it t. ths s, mint r. LI .,i|li«l mi "«put

TI., fanion« Mill NI' SIOIU.tN «.DID MINE I. hard b). and Ila ln.|i, ti n Is Hit« | mil,st, at ,1 III,tim. Hie Mount ( halinor» <«| |«t Ititi,-, wiib II« fabuhlU« pna-tlhllllll«. «Hal Ililli» , ll" , li,l,|r,,| |,toI»,»illiiii» ilili li. promise, aro uinllguoiía lo iii,

rill

1ho«s« »ho l.a»s> time ma» luke mun to LONG IIP ti II, I .'«I nilla-«, ami mil in I» undhi, ti wa of uni tah! and amber llutnl milli g .1 .wii«, rhh In Inixhuiulilile fntllltl, »Its!,I,In,, »i, ,, n ihi »eitlng «uti, and ut Intuíala, In distance« ta» m all ii« itt)«ierioti» gratidsor water proiulle.1 from it« aitislan depth» Into Iht iiiiiiisaphi n> 1.) »i!»

Iirninraii lorn««, »prtadlng Ila.If Iuiiitaiu like, and falling in glittering »pray on Hie turill IK»

ninth

IIOCKII IMPTON mat le rea,hid In lund nr «.?« Tin gnat line of inllwnl fruin 1,1,1,Ide, or etui llaNliwilatt«, runs lo II righi llirnig-lt Hie .lan», und on lu I. "en ii li, Pi ik IMssn. "ml Spring-sure W hilo 11 M i, tin« »pirn Hil I «Na l s .,( tin A I' S N (Ulipa.,i. Hilliard »."lill «Imip.nts, and A.trial.le (',inp.iiit, ia rrgnliir trail.. run up to tho tin

whirl.

8|«ahl lui Hain fart« «re g-nmtiil -

Irani .VA DM A, It. I urn, l»t «.?, in.l A. I.

Ir in NlttCASTH. Iteliirii, l.t til l.'/it, Slid

a. i/li

I'tiini A1IMID.M I", lla-tiirn, l«t íil/7/ll, 2nd

lilli'

rinni III l'A INNloS, llitum, l.t «,3 t) 5, S.ul

Al 4V

I'roni HltlvllANI", Iteluni '2nd li

Hu lintel «itiiniiiiutlatlmi In qiiullix Is rquil to (lie heil in tit» Commonwealth, but ml) «pptlia tlaaii for I«,»iii» «Innilil lie madt, (Airn««|Hiiidiiiio billilli, Uatili for puaiir*

HOBT It, IIAAIRMIN. Keintiiry.

f|xi)l'IIS~ OF- ~ 111) AtllRt.f) J ill l18 Ol' lil) Al0111,11 (Nit( (he 'flu«In» itoyul) lod«) and all ni X1 tink tin. (Ur will take for I.I return (lilli lirra «Id ) 1!» many patron« fur a trip to the (Hirst hiatilv around (he li lebratrd Illa« k Ililli, Kout h llikoi», It 8 Amerii«, and gita« a irry «musing ?uni,, «liiiwliig the many troubla« rjiptrleittril lu titrating lu n Pulloiaii l-frtli. Hu' Pullman lair .tari» tvrrr twttily minute» <l»lly (tom th» Bourke. .Irret nailon (next lit« Tíealiu Unyal), Ixom

AKusEMEirra.

T

irBATRE ROYAL Lenco and Manager . ..'*" ,. BLAíiD HOLT

' POPULAR PBIOrS.

«/, 2/, 1/. Earl) Door TlckcU frota 7 till 7 3D, j blapcnco Lxtra.

TO N'fGHT.

TONIGHT. SYTURDAY, MAY 25, 1S07.'

TO .NIGHT. i

B Ta A N' D HOLT

Ht Arrangemmt with AUTHUR P COLLINS, Esr,

(Managing Director Drury lano Tlicatre, London)

««ill ltn«e the Pleasure oí Presenting tho

Mugnlllrent Spcel nillir Mekotiramj,

T II 1 (! 11 I A T M I L I, I O iN A I R F, Till I. Ill A! M I Ia LI ON A HU- TU I. (. II I A I Yl I l,LI OaN Y I RT", TUT (, It I A r Ml L I, I Of. A lill , Till (lill Al Mil, LIO N Al III-, 1 III (ill 1 Al li! Ia I, I O »NA Iltt,

Wriltcn by C1 CIL RYLLIGU, Lan,

TUT GREAT MILLIONAIIIF

Superbly Illustrated in a Scries ol rourtecn

Hcilltifltl Tableaux

By Mr 101IN IIRUNrON*

ACT 1 -«teem 1, Dtertiood pirk, Detonshire.

sctm 2, 1 ibrjr» oí Joshua tagne»

«.CT II -Si-riii j, nie Homo of Hie Gipsies»

.sene 2 Hie Ilomi oí the SprndUirllt. Seine 1. Hu Ilona of the Millionaire

Scene 4, The Home of Civle Functions.

(.1 It 1)11 «I I

BRILIIYNT RTCTPTION TO nTE KING AND

QLTT.N OT TNOLAND

ACT III-Seem 1, rho Millloinlre s OlDce

seen. 2. Outside the Carlton Hotel. scene ". Interior ol tin Hotel

T11F MILLION AIR!. S BYNQLET.

berne 4 A klein Stree!

l'oaert) s Tight for food

nil. BUT.YU 11101!

ACT 1Y*-Scene 1, At Decmooil Tower»

Scene 2, Outside Uie . Stag s Head ' Inn. Seen« I The Cliff« at Palgutnn

niE STNSATIONM, MOTOR-CAB CB 1ST! niL STNSATIONAL MOTOR CAR CHASM

Startling Dcnouemenl *

Scene 4, nie T« rraLC, Dccnvood Tow-crs.

Gorgeous tostumci and I nifornu

Motor cars Supplied by Ihe Pan-ant Motor and

Fnginicring lompnn», llusscll Itrect

BO\ PLAN* at AT-TaAN s Collins street (Rcserned Seat«, 4 ) Ha) Sale tickets at Conlcctloncry Cafe,

adjoining theatre

Fumlshlna-s by S ¡Nathan, Flltateth-jtr-et.

CHIUSTtF. SIMONSLNS, Uutiocsal Manager.

o

ic-NTBAli BOX . PLAV O

AT COIFS. AT COLES.

The exact site »here Nicholson'» llooUitg-ofllcc use«! to le I» no» the Collins-street Iront c1 Cole s Hook Arcade Tho building ii well ligliled, spacious, and central, and tis» a w

approach from both Collins and Bourke strect-. More people pas» through the building titan any other in Mclbounic It »va» ua. d as the 1-ox-ofJlco at the great nish for the Madame Melba tickets

nd lias ¡mt bren used by Mr Mu-sgrove as tbo booking olilce tor the Royal Grand Opera tickera«. On these two occasions were the largest bookings of tickets that e«er took place in Melbourne. Tor the loutre thl» box plan offlco will bo kept open for the sale of theatre, concert, lecture, anti other

klnda ct ticket».

For terra» and partlc-ilar» apply at the Box office, or at the Music Department ot tho llook

Areade.

GB

r A TTEAOTI O N

PRrnTJE Of* nVI-tTES' niwmDAY,

MUXDU. 3rd JUXE.

TIPTON* usnTED,

To »ho«- their appréciation of the «a-ar in «inch Hair limout n"AS «rx» ls-tn» receive.1 1« the Mrl

Isitirne Publie baie lt-a-eil l'IUNO--«-C«0UtT, and «lil give a Gran 1 rinse Tntcrtalrrmcnt,

PHiNcr or Y« M.i*-r BiirniBAY,

MOVIllY, Trd Jt NP,

MORND.C, .YFTTRN-OON.-. ma NIGHT.

COMB YND FNJOY K CUP OP

LlPTON-S PlMOlSTF-nS,

Imesit Braal Band, fares-1 the Orale. «-"olxs-gin

lltltc- Skelter, and other Show».

YT MCiTT, Grand Duplar of Hi-cA-n-rlo, Marvel

lenas Lning Pictures.

(HITYIN (1 ONCE FRIT «pin-l-nOV TICKETS to Court anti all Sliowi Irom YOUR CnOCER.

rT7 II OLEX and Co.

lu. forTUNr**

PI«NOs PI «Nils

Y» II (UN anl Co hue Hie sole Agencie«

(or Ht Prlnuial Piano« ol lie «».rll

s|MN»»«Y I UNO»

ST! IN «k11 PUNO»

s-!||Nlk «« P| «NO«l

Slrinas» Puno. Lal (|" Morl I « Porte, t Pim. j.kn nieder I lo I. li. «eli« , pun" 1 ll.liurkal le alike li r »wea I lass if tom und dell

I.Jil ol null

HU niNFR PUNO«!, HU THNl II lUNtl» lill THNl It I UNO»

, T) M*.t P,, ihr .. mian Piano Import» I

«H I ilulli .lui al It. ml 1 r tintai» anl lui t"

i l le I, uni

«i ni in i MUÍ PUNO»

«I III 111 I MIK PI «NO«

I «i ni irr i «nu PUÑOS I

1 li I ml ledi« H II »! lum al , meal, rit, |rl

111« I lam» 1» >| len h 111 nu le li.» j Itneuppur

i.i uni null i lui, anl It r li in. . r ti h s I

j »ill lui t III,uni

I (UN s II HI (.11 ,"| 11 Minis il|I(,«N»

l.MNs I Mil ( II ml «»«RUIN (l||(.\Ns

I II -a Uulllifiil Or. na bau kain 1 er.al I 0| II

«k II f.l IN ni I ( .

al I "I ( HI I INs «¡I ni II

«li 111(11 UNI

w

II G I, 1" N anl O line miali | Icaliln in min uliuiiu- dial (lu

bau jil I rrtihisl (nillir si,-,., ol Ihe fill, xxiii-, lim anl I.IPI I Ml MINI.* -

Ilk» ii Hun. u! s, i. (1111,1 Hull i «sie .... (Iii ml»

«lb.II Stu.i Uli,I, s,".(TjkllJtl.ol

II» N.l I tikil . (MU lliluul *li,|, . .(slate

lb ,. .(«lain . I mu ill.nu In I uri In, I.l-lal,,i Pi nins lil Iii lui . Illilkk») - - ' ii (lu Mehi . (Bia kuli

~« 1 lutiihtn.Tr.H.

lillian Dtsul «sing (Tlilli,n) »kal, liman «I, it 11 ll,i Nlklit (levjl dial)

. .tsirkcatil)

Ml th M »»« Pibe ' laih.

I'mttil 2,1,

« II GLIN anl Co,

.'7.1 »ml 271 COI I IN* STRUT,

MlUIOlllNl.

/NL1NS MYI'I.NNY I HUIONS, uni, in- «Illili VI sic th« lull,ni ing tin lu, I'll i US and

WINGS

In the Yali."» Y»hire Hie Blue Bird« bing,'

.IWJ»S ill Ib.* Y« »y,' "Just «irtn-at tin llrhtaic el (.old" "««Inn tin. liar».st »ham Is shining," ' II s. .1 blllaniik," ' I II be »lib Ymi v» In li Hie BUMS Ulm III «eaili" 'Shi was lind 111 Hld lim link)," ' «»bill In the Hup" 'Ibu Jintss Ijiik.r," '»»lilli tin (oin i m Billa «in Bim:

lug" '(Uri 1 Unul in Mimi) Triimsnai." lui Tri lue- »o Hard lo Torgtt Yon," 'Doun on lb« linn ' Yltxaiuhr" "Hood h)e, bitiel Marl«," .lui »»eirliig My Iban «uni for You" «lan »Inn of Ai bing Hurt»." 'Pinino No Aril«! tar I'alnl " ' lluilui," l.eotgll (»nip Mu ling Cak.

walk," ' Utighiiig l»al«r," "Wimbi You Car«, ' ?Ila». Your Druin» Ikes," 'Ililli ami Bush," ' islul llim ni Rul ' Mining |)ik." ' Won I You W»lt. N.lil« Dear," "DJ) II.« Ihn." "4 lorim '

II M« «»lib t »me Inn ' "«»all ni Hu» Guli tor 't " 'In (lol Yli I)!« on You on on," »In tin «uIlD til Ki ulm k)," . Whistling Itiilu» " 'Can't You hu li« 1**4«I»," "Man In (hi (.«crail«,' '«lim «lib Hie Milder and Ihe Hine,' '»lit Ilnn't tinv PI«) ««Hil Me," "Ring Ihm II the (lu tain, I ('«n't Slit« To night." ' smoky «lukes ' "««nulli Yon Care Mull»/' "A Hit o' Blam;»."

'lust a Little lbs king Chair »ml You," 'Main lit»'« liol," "Si»n»t!«ke»,.Ititi Singer wai

Illili," '.lia»lng,"i"Oheiiiine'*

Prk« (k1, rauh, Ported Til,

Yl II HIJSN' and Co.

273 _( OU I.NS-HI IU!HT._MKlaUOtIRVT _

Jîllt. Y'lltUIMAN. - ".Nothing'« «.iieer exeept

marriage and lightning. 'Uidii ti»o occur, reme» inn »lill g1»« nie, a »tnaallon ol »urprlie "

00U"8~'stl!'«.Icr WliulM "»lill" cli«Ui «nllllotui,

.co pan 0 lilli ptp»r, mr vlill Muna, it |

Cold'»»

AVVttMnm».

.giEB MAJESTY'S THEATBB. Lcaseo ond Manager.J. (j. WILLIAMSON.

HEB LAST APPEAnAUOTS IN AUSTRALIA,

Prior to nor Departure for Englioa.

A GRAND FAREWELL PROGRAMME.

Preienting Mclbourne'i Favour!.« DriiniUiri Stli

In a Scries ot Her Mort Famous

Characterisations.

TO DAY (SATURD VY, 25th MAY),

Tor Three Mghta Only,

llotorica Sardou s Great Tragedy of Iotrigiie,

L A TOSCA LV TOSCt

_ LA TOSCA. » T1TTFLLBRUNF a, . FLORU TOSCA,

"IIFR GRKATfrST TRIUMPH . . .She held »he audience Hl'U.LBOIJND "-The "Aire "

Supported by Mr niOMAS KINGSTON as BABOS

IVEDNF^UTY. JLVY r¡D,

Afternoon and Lioninc. ""_",. " SUNDA*,

Trn-ELia BRUNE . «s.. .. .. SUNDAY.

TIlimSDAY, MAY SO.

LAST MOOT of the SEASON sad FAREWEW

TO MFLBOURNE of

MISS TITTELL BRUNE

GRAND SPECIAL FAREWELL riWCRA»J__, PRICES-5/, 3/, 5/, i/T"

BOX. PlaAN at ALLAN'S, ll*ENa"â*I*S\ and TRH ORAN!) Day Sale at Ronald's Cental nori.oe

Swaniton-etrcet, and ITonfcctionerT. Her Maieatv*,:

OIllLDItEJ» IN ARMS IxOT ADMlrrED. Vfc

TnTEUa BRUNFS FAREWiaab TO vn,

BOURNE.

TIIURSDAl, MAY 30.

GRAND COMnaTlfFNTAJtV «SEND OFF"

Tendered to Miss TITTUaL BRUNE on the «Iccail!»»

of Her Lost Appearanco Ia Mclbonrn

A SPFCIAW.Y A-rntACTIVl PROGRAMME

Ilus Itern Arranged for the Oeca_on,

Including is-VcUons from

L'AIGLON.

For the flrrt and only time this season presentirá: MIJH nrune in her greatest tnunph ai "Ti.

Also,

?Sunday," "Romeo and Juliet," «'Leah Kli-»__ i

Ac

_nO\ PL IN a__^ll__^,^e__áj___nu_d The Orari

,-J-JER MAJESTY'S THEATRE,

"The Drama of Atmosphere '

T n F. V I R O I V I A v T li 1 VIRGINIAN

T 11 1 1 I R I, I N 1 t N| V Stirring Romance of fife on the llefe-n PU roi

of Americl

"A plat Just full of life s romaneo ana real human interest. laughter anl trirt com-nirr-iei.

mosp rita '

Mr. J. C. Vnibamson has pleasure ia astot_Jc|

that on

SATURDAl, lit uTNE

Will be Prod-usccd tor the First Time li «.?_(«---.,

THE MRGIMIN,

Adapted from Owen Hitter» («»sirni'ig Nord o|

Uic Paltii- name

The Story Will lie Interpreted 1y the D-naiUl

Compan) Uraded Ir

Mr. C1LU1LF.S Al ILDP.ON

And

Misa OLA JANE ÍTÜIITIIRIT

VtTio Recrntlv Appeaml with Such n « u---,-i,i

Viocs-aa in "The Vquaw Van

Al lu, thom arc .uaBorlat/xl the flm- am» of filter«, who lute alrraaly fully raoabha'i -d the r A j. tralian reputation in the samo piece,

BOX PLA»,* AT ALLeVVâ ON MONDAT NTJCT.

.\fLSN II N.NIE MttNAN s Vlml of .». iri) _3 ilX «niratrical DINC'INl, Vemrfiel l-c im'acrN If.! Collimsgrtst.-Tbcatriral Cl.l.S.»1>. Tundn, a. 1 Inala)s J fini Juvenile Clam, »»uti- Pins

uig, i-aturda)«, 3 p m. I'niole lr-i-im dunng rich «la) Cullegc-i and ronvcniuxx sidled »ii» irt an ar I cet nine na«»« firm««! l.»r |«artuuler, al ply | t

»»nail) at 16.1 Isxllina-ttrce , or t) litte t. Ht Mcje.it » Ticatp_ mHL OLDFST aAND MOT SlCCIS-TOi

M AbERS OF riANO PLAYI R3

ANNOUMTE THE

M E lu O D A N T,

A NFH and E1CLISIVE rLlTirst

Of tho

ANGELUS.

In rterr compc«Itlon there ni»« a vr a of rr'l«'r, tsinmionl» caJgil ihe * air fra a. n t » l»ire wb- ly

the treble, sometimes inter»» »ra ii Hi t«-e ae corr»|.aiihtnn', or ti holly cotcrcd 1» c -i-icntl«

The function (f Ihr AtrLODANT -, (i ai«, mit.cal!» | "k out and accent tie n »'» n e«, um »»lan I-KII note or notan apji-ar in I n ... of u full ihoid gilli« to each Its |r»|«r ia i .i prenoutli detirtniucd, iu an autluu l. i- srp r a*

liou

Tliit mast* drarrable anl long se iel' f r efe t ii oltulnel in the MH/ODINT ANtalil « I i e hrformir » mp!» ming- Ile p»,Lili in I clay unrar rims with an ANl.H I s cq ipprlvi i Hi» Ml LOI) ANT tho prrfw-mcr h s at se-. Hand tu » mcth ila of accentual ion

He san atient either aetomuti all» 1» mu r? the AIILODANT or hv lu« a»»n min r .' i Î Hu mi las!» button« whit h ha». Isn arl «a ti «till an s ne ot Hie most ia! luh'i tea urn «' t-« ANlaUlS

NO OTIIIR PI INO ILA1TR CAN OITEIl

M) MICH.

Ti«« a I Huon of the MH/IDANT die« r t irrpi r Ho . nu li n. x n r d.tru.l fi ni He ia ' t « »lint lo »at a-mpltto i!| ra ««I II delina a-» f Hld iqion -li AM.I I 1» lis mil » II le l»e lilians (ir ili.llti bul inteqretail n. wh«h ta nut«1 I» i is t mumu« Hu . h el uni uni!»« 1 . i m if mr Instruí.»l.t 11. AM.I 11 » .. a 1 it ' I! u.l) linn 1 latir »ml wh»»o a 1 Le I««* umm. rou.lt« «un ! «Hu !

The Intrsvlucli n oí ti e AHIOPINT < .» IT »np I murd In tis »Is Hi pi .r«»a c1 i txil It» »lush ha« Ism « iillnu ml» ti »li i Urs l Hi phmer j ians jlaur brmiht oil in I» >-t) lit mil) u ml rful in» iiunrui if t es)

Kunai li io nil write I r Itlintra'nl rita e-.r.

DI II [lill I) I'll All NT« ir Itr«)! lill n.

CtHNfGII. «ni «Ois,

IO. 1 l.iulsothtitmt, Afcll ouït»,

vol I" AGI NTS J10NIV4.II l-l ANOS,

toll«, and MLMANN IllNCi*.

rillll

H ORLO S ORFATEST PIVNOS

R O S I 1 O H»

I rom JCM 1 pnanl»,

CORS and K A I« L M A N V,

I loin 117 Lpitarda.

It 1. I. Ia ORGAN 8.

Kr m ill lo ÍI50

Term», from 20/ Monthly.

ti, w11 take your Old Plam or Organ In Tu ihn ge. and Allon you Fair Value.

C A I! N ), C1 1 F lU'l HON"»,

100 H-iniH-TllssTRirT.

Inipeillon Iniltut

TOIIN llHINSMlin ml W "lSM ° ||"e tarni Axxardel 1MIÎV «nCl«.

(,OI D MU) li»

, "r Real 1 tl.ll.lt of Wini« at the International

UhlMlloti, Christ« hurl li, fiel»« /calms!«

( itAAt I ORD «ml Co ?

«71 COU INK NTH! IT,

BOLL AGENTS.

TliM-o I'lmo« aro not lo I«« «iir|U»*ei! .> '_

mik, .,. tho «iorltl« «M*«*«. hr *»*m* .»J ?«

ami »Uiul Hu) u»-*1 trylmt clli°""

AL.a..lXX)?N-r>rPUNOSSTOCKt:t.,_

Zoom

plus
thumb
minus
left
thumb
right
up
thumb
down