Lists (None yet)

Login to create lists

Tagged (None yet)

Add Tags

Comments (None yet)

Add New Comment

Advertising

No corrections yet

LOST AND FOUND.

Au s r it A ti i A v jnu i,iii.»Y

J\SIIi> M 111 AN and SOS Manufacturers,

The Ulock DU Lllmbcth »tract

The lint and Chcspctt House lu tlic City

lor Hcddlnt, and Other 1 resentí

_ A Visit will Repay You_ JO-n ni .( oncer M raiinai statin al out 6

-* I in l-rlda> I I lts| n ntalninir toi I silirr ml Ninlinc IHiic»lcr ileiiuo N «1 lira» n in 'ai ur f >. unirles f r 0.1/ /" Hu 1er plcm n turn l > U"S llourke »t Jtcwai I

I OS! (oil « \TCII in I rham Hour rd r

J-" Douzlai parade «illlunitt mil Saturda)

arl Mill in «ti oui Droasmaklnir It.ua! Xn ade __ ^_ __

T OST la« week Hlsllili Vtter**I>0C with

. tullir on in-erlled Irlnie Itali li Mutton North Htrioi_Detail cr priwreiitetl_Lenard_

TO^I *- iti r lai iftmwin in Hand nong rd

. «attlelrrr rl i r 1ml illa st Maliern Ore> >trrak llitRtri III t" I ii 1er renal 'ed .cou, ._& I l_ii el ii _|_nlir«n_

M h |oi| r-on small lllack I UltSh ht J tu on tel n Ki an I S Kilda railway _

lion luttarniia; .liter X| [iii liuerleltli 12 \c land ft_

OsT iii j I I lween Hemiik Oiklilsth *<atur -a list I di » lur 110 \ t muninlcale fcnnli

ra llrrttrln it I lenfcrrlr _ltiii»rd_

OST I ill m ( bMk W.ilncsdai hetw .* ( Iel Í rrl au 1 Inkerman r 1 Renard, \||!i ( jin Kurd Inaenuanrl finido <l T OVI in lllnhst Millern Situntai

XJ .HIT« Ils (piiir ne«) lain attained

Itruard -I .riniour >

LOsn lildi Silli rl lt~Ilisli"it^ô~"X(eTie7

rd Uri ard return i fr samp lo J urobln B Mi aim UM Moll

1 ll>r a <-rl lain II I Til vatutdat, Richmond \1J llenar I No It Madd neroli CuustjntM

* Hit! mon I

! ( ullin» '_

'inside"

T OST »mall Illa

0S1 on Sat min Hiller»« station I'Uttl-L

.» I .Ilk J'rnard llflurn Shal^_(nlllns st

" OàT ll\(ï~ from Mu Klone house-rctiiln pal J_.ice i ckit «nd pajas immcdlateli __^__

ONI- I'OI Nil III « MID-I OIT Saliirdai Mi

I ria Market Nrllie Menari Coll 1IX.NCL)

lOilhitlist I nirran_ _

K1« W11)-1 OST \ii>lratnn lan Hrrler PI I

amurra to turn ( Tim IMjrooI'M K11 la rd nrir bl Mila lui Inn

IHIPPXffO.

A "

Ma HtlMxNTll forN\TM (Duil an «I aif If

Irartimllc)

C ML TOWN I Li MOI HI anIIONUON.

'.S Mil TI Mil» I fWT ns llritisiir TninVrev»

r SIH1 DISl. (anani

«III, LUM PORT MU UOt UNI It \IJ.Y\ Al I

I'lhlt

On I ii 1P \N Mil Jl NI j

M Noon

No Cariri Ile eltrd m Day of SjUlnj

la-nu., ni lutria,,'- nlll not le receiirl on I oard until dai of ullina II at> baejra*c »I o ii I lie dolltrrcil al tie tool» .heil« '»pin irilrirt

Mell nan 'lilliiam lut later linn i oon oi Hie dal prclloti ti »wailrr »ailing *-urli Ixiçpahe will be recetiitl íowardrl and slipped at | as tingira usk and ii|rn»o

MVTriTI XMIR for v)l Til «HICV,

v. MOII\\l\N MILINt Cth Jl L\

DUUTi anl COMI'\N, I Dirrill tgrnt» VTT || I T I «TU! MM feTLXM Ma MtUN-i Il||tfl\N an 1 Ptl'l TOW «I

To IM Mildil, I0NDON und LIMRI'OOL.

Tn-MiNr <\ti Tuivvfthv birmrirrcrl «ii» Uie Milt l-rale Ml LIIOl UNI as bell n -

steiner | Ton« j I .te (

lit Ml ]? (.. lune 11

Ml UK li '.! I iii si I

__ u nit ii " i \ur i- _ |

.'..SslNflll ».(COMMODXTION 1 OR ONL

t l.\»»> ONI)

«imcroN aid ni« MIHI«s CMUIIID i ice

tri Iii. I «.i

I Allis tn Dulan snl (aje T xn from fit li , to I Inn utli or Lou I 1 tr ni a.|o

Cartu tool rd at llr nv.li tali lor all CONTI , SIMM. ItlllT» NI« illlth 11 I MOSTOS as Xul as M \N( lllJiTl II lill \m OKI) Ar

DAU.IT> »ni I OMI'Wi IIMlTrD l61 4"! I

Ho like sluil SJiIUuine

T I NI) s 111 1 I \NC IIOII I INI

roN\TM (DI RUIN) (Ml Tu\l\, II»!

KINDON Ma xIlH.MHI_ NMIIITNI I a » i\\ I Millanda J me ) j «III \NNI\ I .! « t limliam |Jul> li . .( I I l/INl I lill 1 I lll-TJ \ll» 1 I

MOXIMONWnll rfll (II tljrlonas^_^l1_'"|

Ti In »ne 1

IsM^ritetsI ti A I oats »ill I the extreme h at

I Ile Uri V. 1

1 HIST s\U)ON A romtnodill n »nikl»liij. n

Mxln arl llri's De<k. Ursrut and lUil j| , Hil iel fal 1rs li li e Tra le .

rilllllM I x>?- t M1INS «re all on Main De k anl»r tilted nilli euri 1 11 Im and iimiei In t

Iii tri liait Throughout surgeon and

.tri ant w» car I

Milli- - lONIHiN - lint Sjlun J.J Third I

tia». Hil a.1" Jil I*

Will ail I Ml niWN-llrst Saloon a.311 K ninth < H i- ai 1 r t UNI \S

lor (util r \ util ulil- llluitlatril pamphlrtl I liai .Ar anli t

. -'.'?..- --1M0 Ul William stiert.

r\ct VN sn\ji»iiip OOMP\N\ LTD Hie alraiiitri of Ile aboie line (Holts lillie lionel line) are »11 ef tim tlncit and fa»tist urku boat» 11 the u ild

lor IONDON and I IM RPOOI

(Taklns »<ol tu t Minmai and Ml lorkthlrc

xn tri-»)

HMtMIDON

I \K UNI. I

OKI-II" ' lv*I I Hil" _

rir frelglt anl ill 1 jiilrular. ap| li to

Agents JOHN SWIHIfOS and tv , 111 »It Um street_lileiji ne .-j»_

17X11 1 iLDiRM no1 ima

ix. i- Anl MI1I1U ti. J UNtü.

DUIIOVN, CM I. T0«N. mil LONDON*

1 x 1(011 Orange

~7>.r»>o Mell lou Alwu

.MÎT* I june

Lil» lol Collins »tiri I Mellnu

A, ST« M UN 1 MUN UN

lorlHMtllxN CMMtiWN anIIONDON

Tit« I'ull I'owrieil Slesmililp

IIAUlilS u\X

XMH KMI.O11 r M « 11 ' ni at NI

Carr) lut (Jmcral Catto and h roten l'rouuc«

(Ullin, HllinilT, tndTo , JOjl PII GILI, ud

8 H l'OHT MITOlin,

«111 tie Dni'itiluil pl«iiit . Hi Jl NI. Further pxrtli ular« fruin Hie »«rnls,

«IIXIAM CHO.ill) and Cu , IM HO Collins street.

A nCIID fl'MUI. «ml CO'S MONI 111 Y UNI ÍV IO AND MIOM INDI«

Mnmrra will 1* l)e«|utiled as I uhr -

lOII'll'SXrt 1«, fat«) l\iis

lor J WA »ni HINOM OIIP, On IIIL1IIW, 91h Jt NI

k8 in Urn I'M ¡wnu»

1er COI «MIMI MAIMIM» »in! I M CUTTA,

On OMI HUV). Ulli IIINI Tor frfluhl «nil |mti»at> »| pl> to ,"

AltCIII) t.tlllllll and lo, (0 U IUIJIII ii

I reef

JilOll SJVNII \, MON« KONI! «ni J M xN

Hu 1 nil lioweredl III tel siejmn

VINI lill W11

Jila Ton« llruUtii

«111 Irme Mellmiiriiti ahout Juill JUNI i»rr)lnt llifrlitrratril ami llrurial I »run at I »»I rat».

\| pi) JOH I'll Uli I. an I lu, I" I ullin» st

STTl'llXiU (ïi I ft'HiN« If K"ir»x.s" iñtlxTKSl CT. rlpriiitralrwt, for QUI I Nst I II I' loam DMM (Mtimlax» ai I riundais nul ti». r><>ll

III MO, »ml l'OItltirV (Tiirsdais au I Ihuisla)« <lil>J i»re»-i<iieflisillfl, S/ »Initie (/ tíluiijl hórrenla and I'uiltra, 0/ slnajle, T/0 uluru KltlinU I içiuld lor Hoiicoio ud foiuci. linter. Altai,

Vt.la.eae8« im.

_SHIPPING._

t

Pand 0 COMPANY'S

_"" ROYAL M ML STEAMFRS. FOR MXRSEILLF«,

PLYMOUTH,

", . And LONDON". Willi Tennlsslon to Call at Hrlndlal

_ü¡íSTJn<I bLCOND SALOON ONLY

i i ~ r»fii Steam« | Tons | Commander |bourr

I.'MOIIUXH ioooo11 H Cordon Juncia MONI 01 I \ lo 000 C F Preston II VII'Juna ut UltlTANNIA 6a*3 C L « 1 elld luly IO fMOOLTXN 110 O, OH {-Henning II N It lill) f (MARMOR X JlOaO-JIG I I angboumi 'Aug_

ITwIn screws

'.Transhipping at Colombo for Iuropc to the as

Doñeóla £000 tons

Tile 12 S p m special train from rilnde-s street slation proceeds alongside the steamer on day of

sailing

TI1L STFAMFRS 1.V X\ E ADLLA1DC TUB

VOLLOXUNC THURSDAY, at 2 pm

RXTLS of PA'S ICI, MONEX -Slnslc ticket to London £38 to i.7u return tickets 4.63 to £112 atallable for ttio ¿cars from date of departure to

arrital on leturn

Special licturn Tickets to Cejlon are now Inter thaugeablc tilth Ile Orient Rojal Mall Line

1 ULM XNTL1

Saloon, £7 to 0.J, Return. £11 to £13/10/.

lor SXDNIX-RMN MONl.OIIX xxiii Irai Putt Melbourne llillnav Pier lor s,dnr) «t 1 pi:

rn TIIKbiHs Mh JLNI PaMtng i» cometed 'alongside lit 11 e 1. S p in special train from I Hu

den street station, at usual fares

VRLDbltICK XX HITE, Ascot, «7 Collins street. 1TX'>"sfNt7tRS~l t)t,(.""xT.I~l"öTlect*d from

Xddress In Xlitoria, and Prtmptli Plait I In lanius of Hi P and o ORHNT ROX X1 MXI1 UNI Í.HtXUN and VI» St II M Ml s Xrt 11 ina and Vurnlliire Urilulh Paiked au I sion I

VUII)_rvrV anldX I'I'X I TI) Miikitit

KJl's. 'ORTONX MtllXLX ant HXIINI

. Sol Hinder« lane 1 ugirugo Xgcnt« for P anl O Orient Pacllle, and other lompauic« Outnaid luggage collected and »lipped In tard I xgagc itcaicd jiromptli dilitrreil or »ti jet' Pi kim, a ttiMKialitt Goods and ] artels lomani 1

wlitre_

ORIENT . ROY XL M ML UNE,

For PLY MOLTH and 1ONUON

Callina; at Xdclaide Vr mantle (« X ) Colombo

(transhipping for all Indian port«), .uet Canal Ports, Naples, Marseille!, and Glbriltar

11Y1S

.ORTON X 01IHL/ ORII NT

?oiiovrvslouJJ

Toni

Mel I Ade

R V letclier I lune X I lune 7 A I Liad I lune 1» Jum x Nleholwn Jul) 3 J"1* JV llulhten luir 17 Jill?

Attention Is drann to the ncccwlti for hating all lieaxy baggage drlltrred al Hu- iliipi inic «tied, spencer street Mire NOON Tills DXX (Mon lay)

X special train will leato I Under» »tren station st 1° 8 p ni on luo'at for Hie canutante ni nasrengers and friruls al reside thi steam r Onlv lund haggagi »ill le curried

Through larr» lo NI H XORli Quote!

«XIOON lo IONDON -Single i.»S to Lia Return, o-CJ lo JLII ' aiailablo for two jearî

HURD CLX<-1 (lil ral dietary stale) 0.17 lo iii Passages from an) mrt ina> b.. niepald hen

lill MAN! 11 -sifooi a.7 «ml J.J, Tlilrd 0.1/4/

ItOLND «OIIU) TOI'lls-Sjlooti AHÍ to £130

PIV XStllll TRIPS IO tOLOMUO

Special Ikketa aiatlalili for return bj P and O

steamer»

Vor all partir ihr« apply

3ST.

iuprniAL crRMVt MAIL STEAMFIU

DinrCT STFXM1RS-to TNCLXND and the

CONTININT collin.- at Adelaide. Fremantle, Colombo Aden Mica Canal. Napier Lenna Southampton (London) Xntncrp, and Diemen, it'll be despatched us under

oLDi snuito KXHLMtLHL OIHX

.sCHARNHOIfT

Ton» I Commander | bourne |

'lITroitaili 'di ne ii

II Hempel Jib 21

( I'ro.ui AUB St

I Maa«<__ _Vpt H I

?l»ln»crcw »leaner»

Etearairs LLXX1 ADtl AID) I ollowlng Saturday

rxitta tu LONDON - '

SluEle Return. First Saloon . .. £Pa to £". £IIÎ Fécond Saloon £3S to HIS £M

Tlilrd Class £11 to £17 _ /,"""

Saloon Raum Ticket» «.tallai!« for TWO YV.AR« .

HtlMXVTLL

Saloon £7 to JU Rctum. 0.11 to 0.13/10/ | ltoL.ND lilt. UOELD. Í.1W, trith L.I Atlant'c

berth.

t-*"-~ To C1lt\\X~¡Il JAfX* __ i !

IlEflUr Xn lOLRXXILMY SIRXICF «III«,

at nillbllXM NL« IHIITXIV and NF« ' lelLINIX for HONO KONC, KOR1 anl YOHO HAM«, comiectlrg at Hong Keig ulth Hie VORT

. MOIITIY LM'IHSS MAIL S1HXICV e>» lbs | I .M) I. from Japan and ti Ina to Krone - j

I ' ~i I Mel I

steamer ¡ Tons. | bourne ¡sidney

.I'ltlN/ SK.ISMLND "3lW . J,u?«J» .«II I) UAH (7tl lune |July 7

.I'lllN/JXAl IIMHIt I KM J_'n')_*«»'_?_

'Twli serexT steamers

i Va-rs from Sidney lo Hong houg -I. £oJ. II. ' £25. Ill . a..».

| Unen xxatlied on board at moderate price».

1 nglish »|ioken on board

further lultljulara apply In^

MISSXfll nirx MXRITIHCS.

MLIIKH UNI to LONDON

(Ma COto-IXtHO and PARIS)

I Steamer» of HOOD Tun» under Postal Contract s

the Viene'i Onitmntit calulu; at xdtlatile Vie mantle Olombo Hombaj, Adin bora, Port Said and Mamilu», xtill be despatched monthly, as lol

lows -

I ~ -tille)-KeTlT

Steamer», j Centman Irr | Noon 1 p ni

IMDNFX .. I ( nie ljuni 11 June "1

Al ITHMUS , H Xcrron Ijuh 10 Julj IS Mill DI LX |

ICIOrXT . 1 1 linne Aug 13 Xilg If

The »trainera Irate Xdrlaido Ile following j

Satuida), al 1 pin

PX&sACL JJ0NEX TO LOVDOV -

single Helm«. First Cla'S .. . £« to *."! £11J Second I lan , £ «ti a. 12 ou I Ihird Clisa O a £3)

X*

li Till TIMI TO TRX' 1IOMLXX X11!) TURO XMHHCX.

OrrXNIO I X and X COMI'XNX. I 1.1NL

TRX XNl« Rill TI. Tills M X^ON and Iritel, \1X sXN I II XNl Isto, sltliei gi lug or re muli g j You «III tnj t tie lAimliiie-mertlig iniiirit

lig, up to date pe | It sn lui, treat titles and .Nature» Ktnlc MXsTI Ullin.-'

TO IONDON. XIX s\N IRXNCIbCO,

inn rxxni RITE ROI NDTIIV «OHIO IIOUTL

tlltXPTIIROlt.il V XHLS TO I Nt.LXNI)

tONOMX, MONDXX "ni JtlY,

To le Vollott ed 11

\ V'VrilR X, Vii Jl LX MHtllX, Utli All I si

I XsT LINL TO Mtlll XNl)

Send lor New Dook», glxlng rarllxiilara, free

MULUHXiril. MclXtllXIlN and CO IT, LTD , 401 Cullilla street, Xgcnls

c

A V A D I A N . A 11 S T R X l< I A V

ROX XI, MXIL UNI

Till. "ALL RID' 1101 Tf*.

TO lUHOl'r. XIX CXNXDA,

lill (111 Xl'l.ST AND

MOST ATTIIMniM" Hill TI, A O II \ N' (11. lilli JUM

M X II P N O, Olli JULY'.

fill X1' rxCHIKIOV TO CXN'XPX,

£01 fir M DXX«,

Intludlng I ip mu al Fra and In Canada.

UNION' d'* CO of .N / 111), Managing Agents, 4M Collin» it«»!.

iVIbTIHN' I)lslllK?l_a»a » Al 8T 1'OHTS

Slramrra leato Melbourne as li der I or

XXAUIINXMIIOOI. ami I'OHTI XNU

1,4 IIXXXN, VII>d»J. »Ih Juno . . . 11 m

».HtAMMUhur^.tthJum. .,""

s s I'XMMl. Ihursda.v. J«lj Jm» ?. .. .. Ipili uiè DXXX.N. Monda), lilli June , , ., .. I p m

titi nXXXS IXiesd»), «Hi Jun» .. . . ll'tii »N LXelSd XMIimili), lilli lune . Spin

* H ItKAtltl'ORT anil KIMMON

« « HXXX.N. l-tiesday. Alls Juno..,. . . In m

tai.« must be tlellxiteit »t Pillie«» VXhitl ena

iiour fifeïïTadteitUad tailing time

ometï. i i'fiocí'i »bur. ivi. i«iv. na,

N.

E

MPPOV YUSFV tUlStlA

(JAIHN MAIL STf AMÜIHP CO),

To M«NIH, 110NO hONO HAUAS«M KOBE,

and )ÜKOIiAM\

VU S)DNE) l)III9U\Nfc and TO») NSVILLB.

»»ill Uno ai Lud r -

\A\«ATA M Ulla

From M1.LI10C11M. 13th JUNE.

From S\DNtY 20», JUNfc

Nlliltl) MHU1J

lrom MHlluUllNl Util ILL),

1 rom MONI-) lsthJUL)

These tcsicls arc spulally allied to tho rt»e|uir« monts of ti c Eastern t a le each of the cabins in ti e first ela» bcliiff Stud up for two passenger« on!>

lUTTI of PA'S »CI MONE1 aro ai follows - S) DM) to HONG kONG

lst Ch«s Í. .m1 Clan ..... a.! S)DNL) to \OKO)UM\

Ht Class . . .. Í37 10 und Claw <C20 M TlinOUOll UOOMNOS to LONDON »MI »IGA and CIMIH

Cariro booked to all Japanese ports also to ports in dill l and Korea

Pull i articulara as to freight and passage from m/iL^rt .,"1 rntn IM i.i*.trri.ri tc*enta. a t

|UN

)\ L1NL of STEtJlERi From iNo 4 Uerth Q een . »»hart

lor I" ( ooi H NTuc. jil, 4 pm tAUNCrSTONJ Turbines I

»nd Hall to 11 OOM l\t fThiiri "Il I P ni IIOBAIVr i. roilúH JI ri flb P«.

COOCLL Ullis of Ladlner II ddart Parker Tpy

Iront to (I Q eena »»harf

{»» MIHIMOO .) .»» e ! C til Jp in

r In. r i I

MOHI«hI J »»ed Mili i P» .NO i ittt Kier 11 a m .allinir da)

«TtNH-V "1 fTuca Jib IO» m MJItNU }? rLOtH, -i

DMOMORT J 1.-1 ri Sill 10»m

Csrso for »»jmard Penniln and Ulverstone

.Or Its Stanley

from No 3 Q jccn « »» liar!

sTRMIAN 1 fSlon 111 Iprn ¿eel an Itrçitta, }. h. «»» «TIRI -Í

and Quccnitown J (.sat Mb noon

Wem So f Q eena Whirl

Nrn <:r»i ANUÍ»» »niiiMoo f*»»ei oh-pm

Main lorts J- run er t. <

»lallOD«HT J MOI II \M (.»»ed 13th 4 I m

*No cargo after II i r nillm; la.

<- MOKO

?j »\ »II.»

from S)DNF»

MOhOl » (» a «nckland)

»»eil rtli I I m Mil (»la »»rilli

lft l li

FIJI s «MO», ,

^NWl \ UNI "C TONG » J

Ilediccd Hall Tickets to and from S)dMr lllikiralrd laimai an Guide Cd

All Iletnrn licketa mi it be presented al Olac* belore emlarkillon 4M COI 1 INS STI11 ET

l-l »NU», INCLUSION»

rt r Strainer ...» a >l r li«

»»Ill leate slu, c"Tll«l)»i UM f at noon callilÇ al li l ka S .a 1 t ka »I li »aim llaapal Ntkualofa arrluii,at « iikland Jill) IK

I I t lot 1H

Iii Net Tub . r . siranir

VTL » \*U T l .

Ol lll\ I Ta IB tie same Hollo

TI e N tin nu I »t ia bate I o i »j rclolly il »lene 1 i I 1 lilt for tr 11 al ? ni e la,ln¡, cliitrl

llülK Krfe t t.iuhtoi ti r i c1 o it Ml cabin; nre en Ho i| per ilu "li arrital at «ilcklat 1 pai»enj,cri eau | r eed to s <\wc^ or Milbo mu at

ire |uint itit rial.

I r tin ile or I all li f r latlon api li t,

I MONS S CO 01 N / 1 TU «Jlollinilt

TTUDDAPT PAtlKCIT LINE.

t 1 lorn No 11 Httth Alin »IDE, A i traían »»half. Al I!-.Ni III Mil MM FT

HINDU«) »»ID NI NT. 3 pm

1 ULM «NTL». IN .ant rrcrlvol

Anl aller I m on da) C1 R «LOTON of «lill p 1

Tranihlpplrr; f r o h r »olle, .el by 1-out!. and »»cat «u. Ill» I IHN» trallin pom alto lot l INSl

s rn|. rr t ain .It nd anl

\ rltml ai» wet« »lllMlinl I »Kort MUM» MT NI \T NH»c»sTir j i , i (( in,o eil.)

trow ( I HjONtl to «A»NI ) f "O01 .. oot'

and MHCASTLI TianiMp ^ (« arso Onlt), 11rs lor Vurn »land I ulta. I.HII M»r

S B -lr.ter.tale tit-tli interehai seable other i corni anira subject loidltiuns «»certalnabl« on

.N>1 laUorc

1 rron No 4 lletth «Juron s »»half.

llrisl \ND 1 DI s| XTC1I

. I.AhL3 ( S\T NI \r I pm

I Calline; at QlTFNsCljri 1-OltTst* VAK«

TAHUA» Polir AlUUtT CLNNlSOlUstl and HAIPNsU\LL carbine rarso al»o for I arneartll» .Orbost Men ne Meu.ltaoe Hi athen Uululnwsil

Dien »t Ms On co and sjle

I1UDDM1T PAIUtllt and CO 11. LTD , S!i I Collins meet _ _

D D V II T, l< A It U ! R t 1 NE.

from No 4 llettl q iron s »\l at!

( ot i 11

111 I I II li ONt «N«

Hu

IIOIHIIT liri HI

Mlllla of Laune: iilj-ned I y t nlcn Co

tiom No li lletth «uHiallall »»half r.F»» 7 »I »ND 1

til MOUMIT f »»IMMI1U I . INsT

. II I alp lons J

I rom U»DNr\

NI JJ /rAMND U|, rOIlM 13 1, INS!

ílikílh/^D /«"»MM, . IW

NJ»» /LVWND 1 , 1W _

.II tnilr | arti ¡- »»IMMln» P li IN T

M« »»li I IN« TON J

liomin from s,durr 1 AVCLI.v

dirre and .lee telia } AVG"*">

, eiton

id tim li ela Loot ¡ana or Coo.. I

N D -New 7<aland tlekota for > op otor and r; j tlrn and Tan anlan tkkrts for lit in are avail . Ile I y Ilion (o a Uranien and ti etrraa

I ULDDAItl PMIKL1I and (.0 PI) LTD. 6*5 , OillitM street___

\) txouitsiosa.

B

From Queen a »» harf

roimilUNCTON ail U1LL0N0 (Dailr)

(s nda>a 1 xepted)

1 \< 11 sion ipi »li ..»in ' l.n«-«a n Miele 0 ltd. n 3 0 lo«

cabin s m,le I el lleturn * t> »T AFTV R i NOON Hills to I oltl MU INI ION »ruin, lie | or I DIS M-II«) III li UN-S «LOON t Uri nu 1 ..la (..alla) le Iii lui)

of It el.lt r aid hdilia «I li ter 1 ai (rabie I Note-Nu uri., rerol.ed «III in la lilli tea ol' sailli: t m lil 'i i POlirsl« t. Ml I liol IINL-DLilUTUl eierj

Tilt list)«) u a in

I1LDD«II1 t«llhlll and CO IP» ITU

ty LST » U 9 T II « I. I A

I Ile NI t III S ss »(ON «110

10,.J loi.

s«ll.s »M IINIsD«« NLM lill Jl NI

t r AOtl «IPI -

«LU«N)

I III M «NTH

ItlNllllt) a, I

< I lltllirON

ninnT »»iTiioiT rit»ssinisi)Nr.

«lu Ukin, «.arto for leith »Mill

I «(vi NUHt II «TLs

1> «DIL«II» sj| , ,| C t

st.«tai,. «lii.|r al

Ti I III M «NTH ai I hil oi ," J 4

«IIt«S\ \» « stcrraie . i .le al

TollLNULII) »» « Kel » tin. a. io/

Hirflaio ali .le a.« 10/ ToUIIIMlWON »V « s,l , ,| k| a. i

Mcrraue slide ti hAlOON lim IINS-ll.i« Wi (jlclllll

sal sin labu a «milli l| .

Met li I >« «.ml-.! ill Ila til «1 .It« la.rll nt «ii n tindall ti for Mo k

rar£>iei.it III» ?tiri O loom «»hill

>ll Ililli UNI hil AMslllP «ti |TI). "1 hine»

stteet TU.lboi,. Ú13_anl 8077 *

l.toil s) DM) anl NI iw «MU

fTic »Usn II ci t !« s s» UNI » titi (? ," HHJt K«ll III)«» NIM Jlh Jl NI

«t I 1 III

Tn I. rill Sal on tal In« «ral I.MM VI Inoi Na) n a.. Hot in x3

N «caul si|«n a.S lo Hot nu x1 |» I st lardrw .airlrl In luth 1I1U4.

«arei rirllel N " Musi Uni . \V|"f

Ml I III» UM MUMslllP (X) lu». "1 hine strm M«| lint i%«,U «d 30"*, __

1*»OH ntsm DMONioiiT ir«s> J' slHNI), anl NI»»« \Mri I

Hi» le «i if ii SN HUTU .><.! I m

t.«ll.s »»IDNl.sD«) Nr\l, iib JIM,

Al Ni. n

Ml on « at li « «nil LI,!, a

Ml I IIOI'IINI ttTI «MnlllP (II lill 1 hine »tr rt T.I.| li I .«til I ill I SO

.r. "

lill UKI IIS UNIS Di | «(I NO1 s

t im »»»mu «ii DUD GIPIr.1 »NI) J »MDN1J.II«) « i m

L«l(|s lu OUHNMIIFt Mill)

«. 8ATUID«), I pm

«»LMHIN 1 (.». »l»N«»»\n ' Mill)

IORI I »»I UNI MI«), ^ pm

1,1011 iOUSI ami AIHHUI IH) ~* H «|«N^

' «AIII-. rlOIIM.M0M>«)rs . | m f,r Altino II«) MUM»)* ant )MI)Mr.i)\)K s pm Kaloon 11 0 ilmile SO/ leturn «inlliliiy al ii 1 on e I crlkbl. limit I o | it| al I »»> li,, lay trlpi ti« »»rit<np« I _^ _

mA»imiA - MIIStkNIÛS J («» llohniin titi rtorn' |!nr >

H H »»All! ATI«" («ra I» i.)

ItiYf» Melloiifi» SMUIIU«), i.,), j( M

9 |>. lil

Salixin Ml II lum, "M/, «ullillo 1 mor,Hi. Meninie« Deck fal Ins. I It irlo |IS| |

TohrASII) UI'IIMl ilHONI-ORl UMiii

rllXINt I ¡»MU IN »»»N»«ll|l "

UM (llllliN

LfaiNi lloiilh »»lurl¿>lll) b«IUIII)«), s i Ul

».loon, to/i (ttuin, so/. '

j U UJaUU.k.1., AMlllWit.

?KDPPUta.

DA i r. Y Tnirsi

(Sundais Included).

PORTARLINGTON- and GEELONG.

8.3. EDINA

LEAVES QUEEN'S XYHARF DMLY at 10 a.t

(Sundajn 11 a.m. Da> Return, 2/0)

FARES-SALOON.-Return (st «liable for ona month), a/0; Single. 2/8. Steerage. 2/ Return, 1/0 kingle. Sunda)*, Saloon Fares Onlj.

No cargo rcceitcil xvlthln 13 minutes of sailing Unie. Telephone No. Î007.

OIVA11D' SMITH L I N B. I

FAST PASSENGER STFAMERS

Leave Australian «hart

For

XDELAIDF, ALBANY, FREMANTLE, BUNBURY,

Transhipping for Perth, Geraldton, and Other South |

nd XV eat Australian Ports.

H

Steamer. Master.

DOMDXLA It. Doutonl , -. June 5, 3 p.m

OOMDALA II. Douton Jane J7,4 pin JunoSO.noon. ._ I \r _ _ _i _

For SX DNT.Y

1IRISIIANE

M XRMlOItOUGH UUNDAIIKRO 01, MISIONE

ROCKHAMPTON MACKAY

TO» .NSI ILt.F.

LUCINDA POINT (¡Eil XLDTON

MARLOO, \\cJ. next, Oth .lunr,

noon.

CABO, «ed , )3tli June. noon. DXIIXXON, s,t , loth .Inn.-, noon

(IlKlmllne Nemartie), trim

¡- ut Sji|n, ^ (0r t-uccu-laud

port« (targo onlj.)

XX'oLLOW It X, Wed., 2i)th June,

{

ROXtnxLX.

SXO.NLY ONLY, -i XILD . Juill JUNL,

I 3 p ni

To ensure shipment, rargo must he on what!

two hours befóte adftartUcil time ot sailing.

Trrni r.'FFLONfi. for t-jdiift und s.«itcj«tle.

nxltXXON, l'RID.XY, lilli .11 NE Cargo onlj. '

I.UUIsl I'Assl.NCMt and HIV Ililli HAILS.

Note.-Saloon ticketa ure Intiichangcablc wltl

(nterstato companies, aubject to condittous to b4 t asiritaincd oil application. J

litad Office--Comer Itatket sttc-t and Fllndtis- i

lane Tel Noa 111), OS, 113, and 'JT3.

Xi-stralian X\h»tl Telcplioni. ««,3

.J-T O XV A R D S_M I T II IilXtl

For SOUTH AFRICAN PORTS,

blEASlt.lt EXIILY.

HOXVARD SMITH CO. LTD.,

Markct'Strect, Holbourne.

A V. 8. S. CO. LTD.

Tickets or? Interchangeable with other' Inter stale companies, subject to conditions to be asccr tainui on application.

Stetmert leite No. 12 Ucrlh, Australian Wharf,

as follow».

KANOXXNl

(Tit In urcw. 7000 tont).

ti pin . SAT.,0:h JUNE. Trimh pplng for '

Pi rtli, I.nul,lion, N « Potts tt

«.A , Singapore.

SYDNEY,

DRI^DXNC,

And all

<Jl EENSLAND

roiiTS,

To COOKTOWN.

.MODONG I.

2 tim, i XT., 8'h JUNE. .KVAHR X,

4 n m T11U11S . 14th ' JINK (transhipping at i

Stdnit).

AIIAXXATTX.

J lim. S XT, 10th .11 NT (transhipping to

tINTHX at llrfsbane). I »All XM X1 .

Jp ni. s\T, 23rd JUNE. I .K.XNOUNX, I

a pin. TllfRs, 5«th Jt NI (trans/lipping al

-/,th .11 NE I

No carga received «ritliln ore hour of tailing !

Urie.

.Oming lit, 2nd, and Srd class passengers. ' I MUMU connect» tilth ilcam.r (rim Dranane. I «ttt lll\. lor THURSDAY Isl.XNI), NDKMXN.

TON,- j uriitiLTtixxN. I

From SYDNEY. j

.NO1 Ml X (N- C), LAU- 1

TOKX. SUVA, LE- L <lll. Ir». X1 KA. «nd Inter- | «LDM-UHY-.

Ward Ports (Fill). J 13th JUNE. I Per luther particulars apply at COMPANY'S , OÍ FlCVA 4M Collins »tre«t.

Teleihorc Numbera-Cit), 178 and S3; XXIiarf, i lwa. _ _ milC ADELX1DE STEXMSHIP COMPANY

j 1 LIMITED.

!

\f] I.XIDC YONGALA, Wed , 13.h June, t M It IN Y i 3 pm. I lltlUXNTLE , III SUbllY* I (.11 XNTXLX, Sal, -Uli Jene. .Tr»u«lilpiiln2 tor '

rVtiNOALX, XXcJ. Neil, Cth

'? ??.-, « inn.

I.XLA, Sat., 10th June,

-íi.RXNÍ.X L - V m.

MXIILOO, XVed. Neil, «Hi

June, noon

CX1IO, «'ed.. 13th June,

«III.LOHRX, XXed . 20th

.lune, m- n.

Ill NINXONU, AX tel., 27tll

For SX U.M. Y

llltlSRXNr

KOthlIXMPTON M XCKAY

TO« NSX ILLE CXIRNS

CIYansliIppIng for

«Il other tJueeui tar.d Port»).

Saloon rassige tlrk I« «re InlercliangeaM« aller ! the first pott of rall -tills other Interstate com 1 nanles on all »euler», subject to conditions, which i éso be «Keitaln-d cn application at thi «tupany's

ettlce. . ' lowest fares »nd fielght«.

I THE ADELXIDE MEAMslilP CO. LIMITED, Ml 1 to M7 Collins, »tictt

XV

X r S T It A I. I .I NCFIt STEAMERS

..I, Auttiallsn «lutrf.

1-er "> 8 8. COOEYANNA ADLLXIDE "AILS

AIIXN Y "- WEDNESDAY. , ill Nil! IIX I .*»?? JOE.

uti vxNii.i: At Ï p.m. Ul UALDiO.N J

' 5i«i!al la« I»"-' ''I" «arrlsgc ol Slock. j XX lihou 1 ranslilpmenl.

|t'ar.-o Hooked Tliiuti.li to I'etlli by All Steamer«.

NOTI' -'al mi lil' »aie Intercliangrahle alter tlr»l poil if i»ll »i h «'hir Inlerttilo eompanles un sil sutil ia, »ubini m if nilltioiis tthlcli may lie »seutalntd t>" »1 pi i» i »" at the rompan)'? office.

LO« Lsl I III I'.MU and VARIA

1er funlirr -MIII.UIIIS apply to

MilL« 11X1111. M I X1 II MIN", and COMPANY

I'ltul'llll I XRY LIMITED.

40? («illlNSiTREirr.

le!. Nil. Mí, !V>\ i 1 ...I (Auslrallsn XXharf).

V"

It s I « < X .s T I. L.

list). I.XNX.MIDI.

XXIII III I'l IV I « Mtl.lt fir XK-ne,

.li iil,| Milli i. >i In lui i mi ni lulu. lor fielg.il apnli

_J II _l I.I.I.IIKÍ It. I t,iriiiur.ri.__ c3 e "osVVl.sllIX i.IIXNt.V, fi, in Llmpool

X11 I I.XIMs aga i.i li.- Inmril .argo of Hil« xi-.»el mii-t l> III sin III I» In liiidlioie, ai the . llt.««»f Di»* uisilrs.i«.».»!. 1HIS DXX\ «millie, »III I., ttiiallt «illmtrd ai S . s .Mied, X1,, \tMV. un rut»i!aj. June 9, »t I" ' m , aller »hen nu elalin

* Mi H,vv7t MTliT Mi I VI II XIIN, and CO. LTD , 407

t.lilli, »trert, a« Xg.nl» _ _ ._

flMIOrl I'iKiK »ml MIN, rou Collins st., Author. J. I»etl I'.XhSI'.Nt.l It AUE.NTS, «II ateamun, all tsllnai«, Hlustuird gtsrtt« free.

' ¿BESS AND rASHlON.

A (' I. II 1, I. X N and Co.,

( II XPI I. STREET. PIIAMHXN.

Till. MIL STORE

H CLOSED TO DAX (I'rlnto of XXalrs' lllrtlula)).

III: OPENS n» MORROXV.

Till! UKI slOlirlATENHION 8X1,1! .

Oflir» I» in.ttiniit» ii» i>|ip.iituiili» ni k-fttln« lill. IIMM.XIN* lu NI« WiNIEII t.OODH lu all .li palin» lit«.

MXCI.UI.LXN ami I >.

THE HI«. hTOIir.

tlialiel »trrrt, I'rslilan.

0~rîiïrvnr.xni: ii XM" M XDI: (iF^'ûriifFÛiIZ;

.Hil« mia.une rx|«n.» (u us, Inn aUi « tietter hal for »uti. Il'knt«! I')' mai bluer) or ualmi utlur malerlal I han I«« fur ttuiild rr«ull In as UiUHl-tit-iViitaf a bat »lim nut. Hul It ttntiltl no1

.land list* tot ul near, nur hal« art* light «nd ? .. - ? .....i.-i -itinliirtable in Hu

nd «I» le«. Common. lill, milli au main- -.<? - ... ?"" ltd» hate

..,., lull naine »MIMM-II on tin« Inahl» leather, tVltli., .ml Hil« linne I« «inilli» M sril.M, HAT UU.I.H PI10I1Y. LTD., AblioUfnrd. .

" A K1 IHM" lor Hi« Hain in «inmen>kil by turill.

i\ lal |>rtife»alf.ii. l,.l and ./A. Iluwrn and tXi,, llrtltlomc, i'lank Uuikhurst (Mutual Hlore), and all

tliriulsls, . "_, AA.-KI.Ntlsiol'S I viuitll l,\H. Wat for

« wear, OIL IXiitn lull porch, Swanston »t

llli.li siiullti, Inn prlif« ll«iiiirilii|fi from g/u, ' ASrimit" HIN)!'!» HAI» l'ALLIVO HUTT pro.,

mole» giunlli, rritiotri liaiiilrufll toil I Iel

»It sMilait »/J. foy tua UU.HD, TÍO |ll( esttaVUtU titi iii ChUtulbt,

»land the tot ni near, nur hal« am II ilnraliU-tlin sellout» <».' >l"'' '-"¡«liirtabli iieid-and lorne in all Hu lal.«t «hap« »n Tiley nal 10 (I and U « lliniiiirtioiil tim I" xteatlh, fioiu all dialu« N.I«-\U nur II

imp full name sUmiveil on tin« Inal.l» lealhe

BUSINESS ltOTIOBS. '

"T> oner

TLA

lou te sat

at a tea table*

' with . lot of joung people and lotlced

how merry the, become otcr » cop ol

R o b u r ' tea There a something in el cup of stcsmirur pure» tea willela 1 rlgl tens one up and makes one feel frech and fntigorated

Tr, the No 2 grade for general /amil) use it is «cry gool tea and cheap at 1/3

The ' nOBUIt Tea Co

.Tames Sen ice anti Co 1 .enrielo i

'Boulin1

T t \

DRESS AND FASHION.

r\7 R I O II T and V E I L . S,

311, 31Í. 3IS 3*0 DOlRhESTRtXT

lilt Nttls. 101! TO MORROW

j To ria. la a holidat bit if | lann ng for toir '»reki.h | ping wine detail, mat Jmcirst)oi «

I Urge ( ollection of »talklm. »Urti has armed anl

»III le offne 1 To morrón t o i cap Details are

1 ol ) i

i « le st irte 1 Jure t ti Lote-li I orjr «oat'

R -din.otu* aid« .aluinrs I ad) for »car ) ou can be full, eel lpi«d In a fe t ii li utos tilth |Or(t ni Illili, .ni» Tl.re .abundant c1 oico

j The II e.f . and Silk, a e (Soring man. «pee lal»

in ddlt on t naanlAirnt iup| lies of all ti at ii I ne . ai 1 Kood In I «1 ri «

i Milt MINING COSflMrS to Orlrrat

j £3 IO ü TI is ann i nein ont ha« treated a soma j tion ont) co, ulled I) the f-litfaclion »hen the

go ii j are ron|!ete Inquire »hilo the ofle- ii ' i|<l

. « NU» H «TI RI Ko III \IN«ST S«U fcr morning« o I, till 1 orlotk ¡»i Undid Uitj,aln. larc atallallr

' «I eil erin s or lo II n t n-r In To n euro t

I r Wei-ollie We . n t otp t toi to lu» be ' i e tou lill < o lu lue am to stroll Uoun I

IMPORTID »»AlhlNG SKIITs «III) lill «P

' Th TI d if ITiree Dig Or Irr. (ron II mr Th

I r«t Ti > sell llapldl and the s| le, an «ali < ar I piallt < oo I We te Mo« siar« I I sot ral Uri i,n> Clour, and I al rl .» H II on t

«T C li I orri SVIrl. of Rlirk s ree ( loth

gathr eel into tal*. dee| I nn at I I

«T 10 l-l-teten II re Illa It «r N"u eich

.-..lu itraiprd tilth gla le fr 11 tain io

.ttli<

«T la (I-Dark ( re, Hiere 0 Goic ss,|r(, «»?,

1 rona of .tit bing, lit (»ii

«r 1Ï tV-I liri 1er «re. li ile lui i «loth

skirl. |lm.il fr.ni ««lit t Ul . knr, lu ..rlrd (trat at bail .til liligi at foot

«T - «.-light Or.) sklrti In pi.tn .tile.

IN Till Dill ss)_s and sll h*

Thf Ililli MINIM SIlJis al I II

1 r( ci s Ik. fi II . f ri h and beaul t I rrVct.

t 111 . am 1. it Mack betid . lui 1) li tola r de p colour» I MOI t f r io er t. thaïe, tie lame I« con [letc The) le ,.rl (.litful ulkt to tee touch or to wear, and

ar I 11

The Í OOD » 11) 1T11 Ns at I II -

billi ti ct go I! MC toft silk, pile «rl.fioon.

Int. nant rl li char lolourlnti Tl'y late . ii ann all tlirlr onn and are oi v l It

«iKil.or lollrrtiun not of auch «tullin ¡. I r at 1/ raid

PMtN «>l«/ONSind HO\ CWnij 1 II to 4 li N««)«i »»isis ,"d m Di at« Utoure.1

In I! ir or Irr Iheie »re the let I ng »ha lo»

Nana aie In re In otcr a »core of »I a lo«, alt, t,len. and red» in tarlrtj 11 aitlf ill. il.c.l llaln failles >( eiuilll), and rellli g fait at . a h Irin I II t), ./II 3 II ir I 11 )ard

GOOD UHIK» «T H.sSTll«S 1st «|

III li sttU.li Hie»« Milerlal», lu peile t r n

dltkii leouglt at a Job pier rim h || p ta ki «mettam Cord de «.Un i Wool rrrgei, and I lain or I ml roldWed «mat n. . i t worth 5 II now 3 II «thru J II non

II and a (rand rangt at 1 11'

TUL 1011 LAH Dill "N 11 SOTIIS al 0 II

«t «I Is I tlo» l»f »oil gocal Sr» 1 irodl I

In «al lo I »I a li. 7 II«» .arl. In a I lit Hie tail ile ralrlia am I,j s» Iron Talle». »l-t a Table fill l.e la-i min li, Mil.» 1 lllllltll A. -J II) gwd laluc

A I 01 11 »II «NNOl NCFM1NI

Our Ural I oil mirrr ia fir a ihoit limn makin 1.) FNIMI OO)« Ns tr, OHDr It I r a.3/10 (I uilng tira Lotcly 1,ming silk» at l/l! ai ajiertlnd As HICK Mitta are in IO dillina ihadci, while, cream and llak, and ol ra miali« c|uitlt), thi gottm »t«. ter) iretl) Our Dill SMI «KING ks labllibinrnt la making tho moil faiourablo impies sion and is to te toinmeiided for St, le, «Milly,

and »alu

1 « r-NlNi snout Ulura 1 ii Vi Oreen» W o

I. cn i

1)1 SIM. II lull II) lo matrh 1/11 nair

1 \l NINO « lu»I s »»bite or ».ream bilk S/«|

bunte .11

A Clianolni Oiltlt eitnilete, »ilblit ti

WRIGHT and NLILh, HOLtlltl STIlrFT

B'

0«lllCO«Ts 0«l 11(11 MS

ouiumis i on )\ INTUÍ O» I III"OMi" o) uti «oi*.

»»ear tie lleiown d

ST «H « III Al)

«ni

MI «INI IA IIRANI.s,

3.1 Ú to >V

1er Um» »»fir tram ST

joo no um: un I sritHT, MIUIUIIIINI

»lilli (liAiaii M HIM) sTOiim

II0811) All" II«) TOD«),

(ipi s TÍTMOIIIIO»»,

»»lill

« SPKI»I DHU,«)

Ot

IMITAS DIIIMH «HIOIH Hit hM,

Ai Au

._I IIJJ'i,!j£TIII n_I IUIUIAN_%

m II i K « ii i /, n i v

i »r \« umisu «mí ~n\\\ II Pill HI ST»

»to have a «liirinlng tatlrlv if traill useful a« well

at do iratltr

IriiioiUoii Inilieil

iiuiRuii irnos" PIUIP, i,in

ita m Uiubink n«»t, aty, KI, m

DRESS AND rASHIOlf.

N!

GIORGI s-douri s-( voltri

spvcilL-nxitr VIN-«FHx 1PLCIXL- I1XIK VIN-«I Vh

COMMENCING TO XIORROXV (TU*>DXX

ulll JIM)

|rpiIRH IllNDRFD X MIDS CIlrCK TW I I D

light gnuntl« ixitliiavt gre« troxin and gain de k lilli tilde 1 il, tard

IrnxxvNTX mer*, VRVNCII HOPS VC «II no |X 44ln eltctrlc carlina) mppliir liait a

Waik »pedal price I II) tar.1

T"

CID x lor svnri- ali

Txxxi vrx in iir PIM Vs II xiN and v XNrx L 111 I Ills exria leatt ue!i,l lin ti '

lan ian I ro i ern al 1 Hack and tillite li Iltur - »je lal price It tari

17<ORTX IIKISIHIX THUDS 1 * lit n i I ile k design» large

1 I» 1 111 o II

D! IU s|!K SPJCIXIS

Hlark VII silk M t rt li hravt «elgin special

irl-o 1 i tari

Rlack X11 »ilk Pallet e (Um «Irons make »I e

dal irire 1 111 tar)

Iltack X11 »Ilk xleesallne xery brlgl t finish

»pedal i rice 0 tari

lllatk All silk Xnn ire leatt weight splendid

near special ptiie II van!

T X ( V s I X C V s

Irani Mellon of N Iront« Xest« Tal

Collar» luman I liar« an I s,t, I rrn ! I olia die. and Jal o « New trench s! o ii ! i s arl« Re 1 Lace Ren « New Net «n I I lit Sc-te» sim and I i T s Jrl» «¡I marked al sped ! i*| liar p r«

43ln »lolrl Xi s li ii iff eie i s »

tunics at I I lo is» » J! 1 Hi » J 0

I tail

4fln frei h silk X1 .1 n« »| e lal 1 0,

48li Vat i I i nt« iSle 1 la k ard i oin

»ircol 9 1 ti 4 r tail | laitrlt leqiin KI«. J t peí ni spe «I re

di si prliTS .> i IO t. 1 gilli a«

Sequin Nets, all i 1 us t 11 KI lie- Tul! « and

t ep- de C1 el ra

XXII e lane, lui Mdtre I liai Ikerel !r(« «pe

nal II 1 11 I II l li II half dore i

?teal lorrain l.i t» lal I n a I »! lal | r cr)

II J II I II t is .l-ii I I te«t las in« Mt all Ice X 11« and I

Xellng« I n mall lion t 1 I IM

I 1 II tar I

'T>\lt(\lNs IN IXIHIs I ND1HCL01IIIM

._l I toltol 1 v . , t in « ?> II ojt'lre Ile »an- »llh I ti, »leete» women«

o Uria II

|ur «, I ult i kable I ¡ali ne k I «heir« i mena IO d o ll-ite 11«

In Im« sleet > t liens II 0 o italie rita | lie lal oin 1 lu » irinVaVIr

.iNi it rs

I X1 » o! ntlM ran ral a-l »lite I I t 1 III .1 II t 1 In lo ig » rete» I li

li an I 4 li eura Urge

I XDII s numil »s

In killi I x-l »!»rrd told» llotk nan

cm l aturas) l |talr

I I xl a liallt lill cla«tlt- In wal«! nutt

j I a k gre nat nal ant I eat! rr *. 11 pair

(Jil (IXI I1XRI XIN» IN M XNl III sTI li < «Kin«

X1 "I X1 r

lleal I Mer (Jil . Hentlfil s,|^" l| Ita i I'ul moir I .. « r« .It lonii If lill« gi aran fit li ft f r lu ble te I pure in «/io I bed ilj "1 .ach Ij III onli 1 n

nXRI.XINs IS 111 \NhVTs

I..1 p'lii He»t Xi«lr»ll«n lllaukel« «I rilli

tall <rir 11 I f r lil gie li... II I I ti pair

IO ral s 11 «t Xt-ilrallan Ulai kel» »pin 111

»»¡fit »Ire 10-1 tor ti ne nioner bed« H*

li « -.air

I) turi fin Xu'lrallan lll.nV. I» extra

tuil it ST II I f dull )>. 1» 1 0 I >

I air

R

till XINs IN I XDII s HOOTs X.ND '1101 s

X1 . 0 X1 * 11

I J X s li I slur Olli I sam sll| per» a l Iii «I l ai i ...ii I at I Ila k tam a 1 lati titi > ig Hurd tut irnij uni) loira nit . a pal II I a r

l.tttlt«' I n el nilli Pix tall La e II «tis

t Uri ».1rs II 1

M I e« Minn I la I» I Hutton Dual» tts>r».tsi

I non IM le«, ni .

Wlln. Min liar* K11 11 linn an I l-atc

I*. * ! an 11 \ t - ? t ilu

It) VI IIXRI XINs in |!l)\s (lOTIIIV III X1 HX111 XINs In III NI« Ml lit VRX IO X1 II Mil XINs lu I I Nl> WHITS III X1 11X111 VINs In VI IINI1I Rl 111 X1 IIXIIilXINs Hi l Mil ITs

III X1 IIXIHlVINs In UNDI I I M« III X1 II Xlll XINs In t ROI lil IIX

III X1 IIXIH XINs in IKllNMliNI I RX

lil OI R (01 NTHX ( I sTOMl II«

( i tij Ord rslrtitolil- II r. In ti Is a Her .en em If po.lel jl < I te i gell rr with rnnlt tte tan le guoraiittnl txe ni n

1e!e|h ne Numlw . li X '« «

i Olli I - - an I-< I OUI F-I TD

.tilt I - - ai I - (ii UHU! --- 1 Tl> t 1 lal It VI I MI nilli M tSILIINSslRI IT

Ml IJtOt II NI

I 01HI1 N( INO TO MORROVV *.T

I »Hill IlTsON

\ XNII I X|li| | VI >

( Ile l|o IT Of xjallil) ')

' X s||i IXI s VI I

, \ sill IXI s M |

II al te t-irdal Deparolenlal Sslesl » i leal II ti llie II iwe ti O lallty

II i cr au un ruent I« liuiallt- «i til

Iel I I ring inimctlato r »q*« nta l.iktl | rt delall« »re lisrdl) lleve»

mi I ii lee an lill II I J- XHINl. 11N| S XT lill sMV

I » lal (

I rl i I rice lol II . Xl ni si Rill ant I .re

M «- iselie.1 an I ! i |i ni I ) If li U I . Xnerl au s| ", | jirnt

Oil ii i tlh la lia I el, 11 ti in « I a lit. VII . ti an I I» II Hit II

a \ I i e iii m» I ti IT/« Ule Xmril an li II li i

»Ilse II I» ltr| nil

I u I ? I s ^ i« ti ;i

INsllJ |,ON~INXnil>

IIOIHIIT-ON " no1 RKP.

XNII

MOI I XT STH1 IT

(SHIM! N( INO Tti MOUIiOXr

-( The House of Qialltx )

SI | C1 X1 ANNOl NOMTM

01 II I VTIItl NTOt K III

Mil I INI in MODUS,- I rom parla Mil UM lix ViolilUt- Anil Union

RIHI (HI Til IIXH lilli V

II XIV HUH -

Also i ll»l ge ni

IIIIMMID HIT IIXTS hullall I r M mil g XVtar I ROM lid -

|NS|'KTliiÑ"lNXITII>

11(1111 ll.sO* IIOI'ltM

XND

Mill I X1 kTRII-l

Hil I AND KIITH lor IIRXXV M«Ort II IAD

DIVJHlOXH llltlllLXNI) HIJITH nilli M Km , ile tra«le, II tal Stuart. Illark «al li au I j (aiti|lirll l'art «ii» Xnt nilirr Tartan« not ni n tliiiu I Itie mi it* iioi»teil at a mm nt « nuit

lilli k Xslxet Jil ki I »ni Ve«!, nilli Murnini im HUmin I M aie I IltitMi« lm|Kt»e.l xtlih 01.Ile |

nan ah»») Ittse, In tilt »lu« I tom laigiri « madl If n llll'ixi PRK I Tlllttt) tl|l|N| VH Will -VVetfoin«! I | in oil Knut lot «eau ri en lill 1> Pin onlrlUj Mglit, mp I.I VIV illXN (l.orill.Sd CO. nmer llourke ant Niau

»Ion «Is _ " __

Li »I i T atti Ifû T*ll II I "lt"(l & - - MUX I'AlMIVr IHIXII'IIM - --

nUESH MATFHIAI-S - «--JXt'Klïe!, Mill»

_ - - HOI Ml IIOI I) DIIAI'HIY - -

.XitKITH-- ,-.-!~~- Mil I'TINI.'

-HOOT« ami HIIOFK -.

IX. UMHDIIV. .-IIAIMMXTH . ". HI Ml) »1X111! t|/nillN(l IUIIMIUIII. -- »-- - - Al. eVc -. P\\ A« YOU I X11«. -- ?

1'AVMnr.Trl ? BA8Y I'AYMVrVm

tttd HU11UU.R0, «I SwiiSSION ¡WHeW.

DRESS AND FASHION.

¡mllOSI tvlio MSIT OLR »» »R!

X MUlJsI- »111 be sim rlsiel at the

»»OSDI RHJL » «HFb tie an offer

iug Do not fall to take a.ltantugc of tlilr. oj portunit)

I (.RAW, WILLI »MiON P1I0PT) I TD

ll!)l( , WlLlUllsON P110PT) LTD

Tailor maoe long I oat» perfect shapes, ill blacks,

llat.r lilli ire)» IJ/O ali/O lo lllnk und I let »i, laiku», 11,11 s.aktit «oat» i (

onitte I at. lu B Maiklnto»! I .at. HO

ching «Jock» _, I,

ming und Ilualr. (nan ID,o

( olf l.r» .- (rum I II Hinnolette llluus » I c1 Hamui Ulou-, j ó 11

s>

I NDHtUOTHIM. D1P«UTM1 ST.

| cn«IC \»IIL1»M»0N PltOPT) I TI)

rene i )»ool II citing ( inna turnoier colhr»

and »id. sl.e... triiumeil (.ill. .11/« and IV lunn, lela Du» iii), ( .tier lull tire, 7/11, I/O,

V 0

ni vite Night! trimmed Irlllr «hite, 2/11 and

I II

»lampl. Nigud in min o telling flannel ttoollen,

ti In. t and tlanneletti trimmed laie and cm bruillon

«lorlno lombincs. »esti Dodlcea

.',11.

<5>

s|[|t DI P»RT»I1 ST

Cll «IO WHLDMsos PIIOPT) ITD

¿-g)

SllltS SLITMll! lorMlSlNC. \\r«H.

Coloured louitlne sil.» in rinde, suitable for .

dinar, or culling ii ir 1/11,

Clound Radium silt lui In »H ttirqu »lie, r

lutter, pink I clio (¡roi lint, «id black,

4 II

I an, t -tnd self -isu Ila 1 um s,u «j|n lu »il c

in" iliael « ',/H

IT Mi ii Tallin Um in »k pink, line) loin

hell' lill luttrrmp .ariinal, and lion /li »elie 1 ..ultim lilli hil noll riming thaill» of

pink »ki turiu i»e .ardiñal lu, lio , nil, utw III nan uni blaik 1/11

(r.nalline ».ill I In lu a good range of ctenlng

»hade.. 1 el

lapine... sill. In tkt pink, turq , helio, grot,

clamp iii ,ariinal, buttercup, and natt, 101,1 t li le!.! )1|

Japanese sill.» lu »bite iream, und itort 10JJ

1 ¡el 1 u' 1 111 .0 .'/li

»tching lllous, Silk, in »tripes, check», and floral

design», 1 Hi

I (oral I). .Igns m «lillie «III» »ultable for blouses

of ct.nmg die»»» .',0, .'/li, 1.0, 3/11

OLO« I DI PARTMIAT.

GH «IG. WJILMMSON PIIOPT). LTD

(¿j-ai

»»e hate nott opotrl and »ill oder «luring this «tek l.arxr Miipmrnta .f Kid tSuede, and I »brie G1 tei. «nltol.l. for «»Inter W.ir

l-idl.»' Nott Reindeer 1 mitti GI ie>, 3 cord point».

In Hack tsatir, iream ihu'ipagne, bronn, »late This «.lou flu nell, and I» comfortable 1 pair

Lidie» .Mutton or Dome hil Glotr» 3 cord

pilma in bla.k bia 1. ..li i »bite points, boa tri, troitn »late tillite a real good »caring i ihr I II pair

I I alto» . lat. Iiomr Heal It!,! (.1, tel lirait I | mt), in black »hite bratcr lan broun.

.Ita! »late | at 111 nie! 1*111,11 agu , |crleu

It II lair

We lite al»-. O|on 1 a Sen i»li|| ment of Our ' lamed lunch hil « lot.- M«tt«THON, In I

I inr.l lolntt «»< la», th.111 In ctrrt posando ' »lia.'c llutti» 11< li | air al tolulcly guuiatt

toed 1 11 |air the .1.1 price

I l-ilioi' I tug 1 r t. li suene. ( . »ear »lill tile »hutt I elect., in bla.k »hilo an I all fashionable

tVcadrs, the n »<*i good» prrictt ni, tell and 1 e> pair

, « Special Sotell -Til» Se« Doe Multi, Glotr j ha» the apgearan-r of tlh. llr-t -u<\c. Iieatt 4

.oil points, in hlaik. »hin. «rram «ham i nagrn, beatoi »late, kid. Holt» and kid 1 lound I/O pair

I We late Jl ST DPI SFl) a tort nie" line in the

I Utctt St)le ef Unit llattlc Heit», In gill, . .' c1. Jet. « li 1U am Kui Sift «.lot > hld, in j colouta, 0 0 J 1 «I», a Line o( 1 eather Trimming«, In I.Ucle and

tillite, 1/0 J 0 3 0, «/II and 7/0 per tard

{l\i hold on» of tin Urgctt stink» of ramt tirald»

in all «lie» Ira.ling colour», bla.k, black and »lilli*, nan. grrt, Ac ,

1/11 lo 07 Per Doren.

(Il «IO. W1111 «MÍOS PIIOPT) ITD.

I LI?«Ill Til STRI FT. MHtlornsF.

«nd at 11 «Li AH «T, UFSD1G0. and I.OSUO.S.

i D i i r 11 » u 11 n,

01 li «» «II!.1101 SI

»»ILL be C10«!-D

TOD«),

Til OPLN TO MOnilO»»

CRAIG. WILLI «MSOS PROPTV LTD.

nti7«onTH»rrnFiT

710) 40,1 (¡llli-OS PT). ITD, 13,1 lo IS" ViMITH SITH I.T. COIIINGWOOt)

ra-i-a

piuscp. or \\».\A< nniTUDW.

oin \»\unimni.s

AUK fllMl'D TOD«),

r<>) and niR.OS IT). LTD.

?¡»um STIII i r, coi LINO»»OOD

A Gill «T li «Till II s «I I.

«I ' «ULI 11! s. I r One Monih Onli

Thla i| 1» mintit mat um occur again, and ...

. d»ln> )oi lo tak, altaiia,c it 1 np »uri lal otter ullin in de'a) Mmi ». « iiiunn ni hmiu.ia |r llsH ». lal. nour lol re .It.r.il til.li exlcaorill

nar, talu » li» eh lie «...tri li Plume. A Kattiir (.manntit .linn 1100 O' I»"} Lintimtr

We II««) n M'lJ I «I UNI rif WO Ill «I rll I I, ULM It PI I Ml s 11 NI.Ill l(»l ISlllrs, «»Ililli »»1. »Mil oil It »I , POs| I Rll

«I.so «SOT HI II sp|( 1 «MINI cfooiltMl

HUI lll.MK I'IHMÖI Uè INI 111 »s 1 ONO, »»lill II «»I »»II I «"I H II ut 7 il, POsl I 111 I

Our » h ol|..< in iiittlug f matel the*. ».p,i|,i lima I. t, (urll. 1 udvirtl» mr leather. |i, lujlng ).n »an intmi» ttilhtiit the »light »t »ai 1 lil. i- Kuril) Uti« ri ai bra il. climax lu Ideal bargalia f r th.,*» ttl.i «ant Illili ela.« IValhn» Utile toda), ».lil po.lul n t.»

IlOL'llltl, atiel M»«Nti|OS SrtUt.Tr),

SlIlllollliSI

SU (II «PI I sum 1 |.|Ul||t,N

US hill I II s| III 11 till I IMiUlIlJl)

lilli.lui,il Pilli 11.1 P..I Irr,

WrilDlNd l'Itl '" .,To',

>> 1 or pin hi sr «»t nniN'di.

PMTI I») AUF, K» ti) Hil,«I M» Alta Oindlr.ll.l« 10/ I le til lim.lu a, ./. \o,i», 3/0 I 'mareil. Hair llrmhi», t. ii Tunóla Is/. Hair « i min, 1/0

Hucar Ihtiln», IO/, Hrrvlrll», Itluri, <V. ITtaiit Jutta. T/0. Hutton link», «It. Hillier lliietivi, ti. Jil. \n I««la, 1/ Jam rlpouti« S/ Mr»* Horn», !/« Idol TVa turki. 10/tk « »rd (».... -ci/

doi Tia rtpexm.. 10/tk Mid Pnrm, .11/ plore Tra Mi, St?/. ( lulu Pui.ci, 1»/

Waltr .lill», la Phui.i I nunn, 0/0,

.«Rd V|narda And 1 ntiurUi

IM)l.hb» »Alll TV OP OIIII'll MIIIAULH

GIIOIIs 10/ |,i a.'0 ' "."'.".

DI «MOND MMI». IlllOOl III ii, MMPM.KTf*. MP.II'N .le 'rtinli..,,,!. !.. ».,... ,...1T'

OATANACII'H.

Ona« Mttl« OttUittritiHl ud Mo/ii allait«,

MCINTYRE BROS

'G HooM

TEA IN PERFECTION!

EXQUISITELY CHOICE 1

1/0 ll>., I l/s lb , i 1/4) Ib., 1 1/3 Ib., In Sib. I In 101b., In 'JOlti. In 601b. ¡Sixes, I Uoxes, Ilotes. Chests,

_J7tk_J_»<-i_J_*zW"/>r- ¿W-- -

"itlCHEtf THAN EVER! .

The Largest Solo of ANY Tea in Australia.

Hove», Dotes, Uoxc«, Chests,

_oi J. I ii/o._ci/su._cvmi..

GUARANTEED" FULL NET WEIGHTS.

ALL GROCERS AND STORES

l'.S.-Jib. and lib. Packets, 1/3 and 1/0 per lb.

DRESS AND FASHION.

-ty

B

USSELL, ROBSON, «nd RUSSELL'S

WAREHOUSE

IS" CLOSED TO-DAY.

TO-MORROW (TUESDAY)

WE START OUB C1C.XNT1C

REBUILDING

._ BALI!,

Which w11) be ADSOLUTELY

THE GREATEST OPPORTUNIST

For

FAMILIES REPLENISHING, NOT ONLY THF

WARDROBE,

BIT THE WHOLE HOUSE, AT LESS THAN

LONDON COST.

Owing lo a Legal Hitch, ne hate had lo Wait Slnoe lout Jamnrj for Per- mission to Put Up OUR .NEW FOUIt* STOHY WAREHOUSE,

REMEMBER,

WE ARE REBUILDING,

And OUR STOCK MUST lie CLEARED

AT THE BEGINNING, .NOT THE END, OF THE

6E.XSO.V.

<?

SEEOUIt

HALF-PAGE ADVERTISEMENT

In

"THE ARGUS" of LAST SATURDAY',

Tot

FULL PRICE-LIST.

BUSSELL, ROBSON, and BVSSEI.l/S

REBUILDING

SACRIFICE

8XI.E STARTS TUESDAY MORNING.

TTMRM I Have jon selected jour Winter L'n «I Itlrriirar jell If sou liaxe not, IS IP WOOLLEN IWISK to defer any longer» Surely no1.

¡Come In at once and erith ally ex. «INTER ¡«mine our WoiIt of XXaim «'nullen(l«i.

ment«. PERSONAL INSPECTION WEAH. ONLY «111 appris«, jo« ot the genuine

ne»« anti duralilllly nf the inalriiiil mee), although jon ron snt a fair id. i of the laluri from I ho uiidcrmrniloni-d , lleiiia:

COMIIlN.XTIONÜr--- Natural Merin...

till. .Notiirol «util, 7 «. Heaty VVdglil, IO ik Mik and Wool llllil.r.l, K1«. Heavy Woven MIR «nd XX oui,

HI n.

MtlliTfl.-Crram Sun'« Velllnif. tin ketl fronts and frill», li/tl; «Ilk frill« or rinhrnlderril, lli'il, ::./, tai», ('nant ¡Unshrinkable Flannel, lucked (runts. ! 11,(1; ('ream or Natural «nal, »mot kel »Icettst, \*i«; Inaxy xtelahi. ÏX/. '.'7,it.

SPENCERS.-« Idle Shetland, bun: »Ifcxt-s, 3/0, Mik n«.| Wool IttlsV.nl. .long »leevea, 4/n, Natural or ('nain ll'n.lirlnkalilr, »hnrt lítete«. 3/li; lung

l»|ett<->, 4.11.

I VESTS,-ttli.tlaii.l Sleeping XY.i», Isliitrt »leexr». l/llt long »trêve», ü (1; llllhbesl XV'.Mil, natural or white. I . 'Heavy Illl.li.-il. «hurt »leexe», l/ll; linn» »Irrvr». -J,tl¡ Mik rl«letl, jin. Mile tanti Wool. IX/lt. Heavy Nalinal XV.»il, Ishnrt »Irctc«, 3/0; long »Inte«, f.,It. .Children'« \c«t«-Rlhnc.| XX'itnl, »lion »Irtxe», I/.1 In l/ll i long »lrctea, I li In iii, Mik ami «no1, »linn »leen», l/ti In .-./II: long »leete», s> tn JIM.

I IILOOVIFHrl.-llcatj- (Ire) Mm kin leite, ribbed tiitollen, Ida.k ur natural, IS, ti. Navy, Hlsik, ur .Natural Ni.« kin- let le-wonim'», K,H| i», ti n. link lliret' or lllatk Casburn-, - uometi'».

Initl: U.S. 11/11. Illa.V. Itit.litsl Riding righi». II II. ITilldnn'« llloomns - i\»t,t lllhlird Woollrn. »Ire« 4 M «, .X/.l III Hill. «Idle or Navy Rll.liul, i«!r.« I In .'I, ¡t/l, II ii, .1,0,

I XUl'lt INSI'LClUIN I« txinutltx In. Itllid, < oin. In «ml »ptml a lillie lim« ! looking imiiul . tv.»! lusssAarx In hu) -

tt.ti are int.it' linn ttiitiuiii,

'I HE MUTI'XI, STORE, |

I The I'p lu Date Cuiten«! 1 I'n.tliln«,

| Op, FlliiiUrmttiHi Wallon.

M.'

tun:XT BARGAIN HALF, NOW ON,

Till! (IHEXTF.rrr"JEWELLERY SHOW

IS AIM'KALIX

£..1),O0O IXOIII'll of JEWELLERY

TI) l.'HIMIKi: FROM,

(l"l,l Wait he«, fruin 3)/ Silver Du,, Ht'!!! IJ/0

(.lunn, ml «utihe«, usually sold at S|/| price

ItliXf |i/xl

A Him lal Linn of «olid Silt er Watches, 1

jeir»' I'liitantee, xxorlli AJ/3/¡ ptlio |u/d Hold lltunchr«, from ii/

Hold Nr.klcl«, from u/il

Hold Mull elwin«, fruin W

(luid Pi arl Vilar Pendant», fmtu 9.'/

A Npnlal Linn Mirlluu Kittel Luilj's Himh,

largo »I»«, Iroin l»/il

X11 nillir I.Int* Etuully «a Cheap,

COII.VIIIY ORDER*. Wii Take *<n«|a.| Can

to HW« HatUhrllnn.

Our XViltli Rrpalr« wu Huaianieu 3 Jeaia.

Walene« l.'li «mil und Properly Regulated, g,a Hair Spilnw or Winding rlprlug, J/.

NOTII AllllllliSH-ÜÖ" KI.irAllKVM-HTitr.irr

Star Lillie (killin» street)i and at .mr now pre inltu, lou BWANHro^trt'llliirr tCVtnrr Bourke

Established 1H7. .Ireet),

«f lAl'lTI .11V SUM, NJjVV TRCTTMtifSt. rwwSi \J luir ¡nslaiilly, brown, I. »ok. »/..»..«ii,-*,.?' Inf ringworm In lim held. HI»« Mol»«'». »b"»1"'

DRESS AND FASHION.

(Continued from Pago 1 )

O mr NT xt, HUGS i o miNiixmn s

And Cirptl« X1 I o HHNIIXftl'T S A.N UN1QUI COI.LI fTION-lury one sckclcil It our itperls uhr id for inlriink ttorlli The Iinillless is orlin ni lui lu It s 1'rr kian Hugs from Ispil m Sultnnliul iitul 1 ereb in Paijicxtun«, liurakn, Shirt ins in 1 It iblstiiin m . k b) the tribes xtlio Inliihii Hie ( iiieisu» Mi,ami,Ins of. luropr I un oin in links in in llokluri mvl Hi lonehibtnn Tinki li Km« Irom Vniltilh (.hlrtxlos and Ixoniih \<rt I.Isomi Peril in Xn ti pic I mbrild.rle« sonic KI «ens til Intllin link» of xtondirilli lillies Illili mil sonibri tiloitr srlicmts to Inrinoiilsi tullí turi «rlnnii ol «Itctiralloii Ilripirlt« nntl lliiikliik» lu man li Hie 1 lior comings inclu Ung 1 nut »I Ipmtnt nf Pinn uiul Printed J X1' SU h in ill »hil.« mt! X11) 1 1 ItNUI III , lo be In (¡uping ililli Hu geneial urlistli tlltcl . Ittiiiliirtll ()u din mil Ilh bur It lo« I'rltts' wert mi r ». lupnil) . 1 mid as non Sec TV inilou IIIspl i)

All"! -e O HI INHXItill - AIIT 1 l IINITUIII' I O III INHXItill HIINIsIIINO ( irner Toorak roatl and li lill« ! is« dmr

( lupel »Irccl, Te! Js'i Windsor s V Mt It X Store Closes Wed , ( I 111 Sit , 1 p in

VXLXJT MASSXOI INsTiriTI I« replete willi

ilmost eter) rectilltr lint tould po-slhly be ini|ilotctl lu the imiiioiement or rimid)ing the fite and ncik There «re a ttruidcrftil x irlely of instruments empioted for Hw lreatmtnt of xtrlnkles, double chill», superfluous hairs, warla mole« and all other blcinl.lie» Ile«! >ose«, a gnat xt Inter dlsiigurtmcnt, ruaraiib-cl lo cure per luaucntlt in three to «IA «Mink« Vdvlcc tree X Hare Alnrsnge Hollers to use in tour own home

llu se Hollers arc the onit guaranteed apparatus.-., for the removal of wrinkles from the face and neck ( Iruilirs xtllli lull direction« art' posted free, on nppllcation Mdllc Ilubinstcin ma) he consulted .>n all complexion matters, free of charge, at 374 Collins stfct__,_ _*_._ CONSULT F 1I0ILXN1), Hair Specialist, 103

dollin« st All Distase« of «cain, Hald T'atchcs, bcml. Ringworm. llabrTurning Ore)

EUTI'TIAX IILN.NÂ (Arabi's onl) genuine), for

..rot hair, 10,(100 speclipin <a»cs 2/0 Cole'«, Io}'«, llaclellatis Dig Mort, I dînent«. Sample eases, 1/ I'trftctloti _ _ rrrVACB MA&SAOF. Steaming, Tapourlslng -Sit I* ting», J/0, TVrlnklrs rcmoictl lit electric treatment. J S lie, toilet hair specialist, 114 bourke »t___i_M«riTet_ H Allis (superfluous) permanently eradicated by

elcctrlcitt, also, lie's Dtpllator), for »elf use 8/(1 iiostisl ont where "1/0 J S l"xe, hair ncclallsl. 114 llourkc st . ixaçtl)_op_Markct

HOLLAND'S Itl-ÏjTORLU ta'uiod änderet?

mended by doctor« etcrtwhero as tho belt 1 reparation for weak andjalllngr haljn_

ETT-XIISTCHOS1S - t:re,t Hair, light shades,

I/o 3/0, Sunlight and Aubrcne llglilcna hair.

Ko)'», iTaclcllan's lüg Store, TVassiamull,

Ul

ODBslTT - Simple Cure, TXT PTOPLT -

li AT OI, A. no lunn hralth, rapid (¡luton mil Alolonci, ihcmlsts, 103 Ligon street, Carlton.

JA 0 nkrnls lta)ola "stamp hook It I_

ONTI11C1I H ininti Cleaned "nil (Mrlctl Hi I

fectlon Alliier'» l-eatlur shop, lonier Hourkt, snanston st«, und at Prahran tint ( ollliiguootl . ZAUhs! N HIT," ol "The Australasian," sa)«.

so« ' To promote growth there is nothing niora tellable than Holland'« Hair Ilcatorer "_

taU_l_frec_Mile Itublnstcin, 271 Collin_ '»."ALAi'L FACT MASSA7n-~-l nllrel) new treat . . I meat fur remoilng xtrlnkh-«, double chilis,

\*ALA¿I- lllatkhead nntl 0|»en Pore CUIII. is 1 A poslllirl) iiiarAclloui for most obstinate tales, .. 11, i»o«tcd__)_Uubin«ttln_274 Collins »C*»_

-IfALVZI, l)r, Ltkuikl'« Ilus.lairHerbal Skin

X l-uod, remove« freckli», itrinklis, KilloitTies«, liter »i^ts, besuly's greatest aid for «inter xi ei her_ A'XLXZi: lletbal Complixión M)X1», unrivalled j X lor cleansing «ml l>taulif)ing the skin, 2/ (las!» six month«) Valsie llrthal Powder, 21._ ft _*lf.S, ("oils. Fronts, Pompadours, best hair, 'si half eil) price«. Illustrated tatalogue ire* F TTirilrr, ladies' hairdresser, exact!) op Town ball, I'rahran _ _ _

.vrvtTONIIFIll'tL sttvck-'guarantied natural wavy IY latest undctccUble Tit XNslOHXUTIO.Nsf, Frlngisi, loielt Switclim, Hall« I, Thcllcr, Ion. tit 11 Paris ttlgmaktr, I'rahr»»

' BUSINESS NOTICES.

3T T F and CO PROP. ITH.

- T L and I I) P It 0 P LTD,

MONLY S XT INO 1101 S| I I IINIblll IIS

SPrCI XL NOTK 1

IIQIIDATION- HAL! IK|l II1XTION S «J»,

llgllDXTION suf, lor 21 II XT s Onl)

lit Order of the Director«, tt« ore Instructed to

('lo., the Tolluttllig l»t| arllnrnl» -

111 dill.», HXHNI.vi t.llXI'UOPHONl s,

UlCXltLS

"On MONDAT «nd the lollowlng »iv* «e «lill Xiffn Hu XV hole t f the s|Mk. c nsi.lilig of Xbout

J,«3 VI UK I I.s, of All hind», I l'«l SPTS ol II VltNl-ss ' Xlsiiil 70 flltXPHOI'HONIS, S»«l IILCIHIIIS All hlml*

( X1» X1 I I Xt XIOTOIt < X11 I STUD INO MOTlIII HILT« II.«

. '-(«illll TCU.s. |_.lii»' and i.<nu" comprising

I'lrx.land«. steeling« Tink«, While st«,«, . l'i »ssindliand lill TI IKS

Tit While (I Ibis sUHk Ml sp III C1.1 VIIH» In I SI Hat«, the »»«eniini Is-iiig nspiliul lor "llur 1,ms-,-«, vvi. mu u ni vi us SUMÍ, unit: ¡IXIIHXINS

.VI I (.(Hills JIVIIhl li IN I'LXIN I ICI III:it.

CXI I, XND lib TIM II OWN SXIIsMXN

li n*t sou torgrt that .1 inn.' (he I Hit. IDXTION

s-ll m «111 ls.11, ..1. »har, tullllejl. In X Illa i ? T uno' tor caih Hu I*« md« pimba.««! The A,Ila "Tori.lito" 1» «I-hit«!« tin pi pelt! ot

) bier« tf spare ( Militait- Xl Hu ,1 I ,f the I « al 1«X1 (crllllcatt Mildil« «III leilialt) decide, 1. lull, t ilhu ami ngtl lb, Ir li iml» r »hall ultu 11,r

X.Ma

vlVIITHINf. TO III II All KUI Till X«hlN(! I

II,, nutt l-iiii.lltin H k Hit 1. ls.it,«! lu Am

1,2111 It contain« 1000 lllu-tiail n. of all the t N tint »ntl Lalisl Dt.lklis f I'1 u ki « lll.llnltw III.

nil DnawlngTiv.nl Minilluro tr«ker). Ilhyiles, i i.iaphoilHints, llugglc«, an I Hane.« To People I llttng in the tîountri al«ui 1 I uinlsh . hook like this I« worth hating It «ill s-n» »on a lol of Hume), a« jon »ill be «Ile 1 t irni.lt tour bom«

unbuilt waking a ipctlal trip 1. town On KI ? uni of a |K.«t 1 aid to ant f . ir a.l Ir.sstc« »e »III 1 l.ri.aid ¡»oii-HHP Hil» line t alalogue, contain Hik iii pag.««of Alone) «at li g Inf mutton

AXe Trade t'ndrr Our Own Name Onl), anti Our t

Addre»». » are -

I«». IO.', K " lTOt'HNI .

M M, «7. and M RTA'AN STIII IT IIICI1MOND. , ."«I. 32(1 CIIAPI I. STIIHT I'HAIIIIAN, MI, "»

SMITH hTIII IT. in/IIOT. . 413. «la sTDNTT HOAD. HUT NSlAtih:

'. 0 J» 231». 23" CLXULNDO.N STIILII. ROUTH

'XIILIIOI'IINI . I llH.lsn HLD 01 HOI STLIirSTIU-CT,

SOLTII MILIIOtRNI^ I

TTi: anl CO I'llOP LTD, I

HONIY^XVINO IIOISI 1111NIAIII.R1. '

ParHenlar», Lsllmalr». and I jtalngin* can I« ob

lalnrd at ali) ol Our felons. Cndil can be an , tangid if dtaiicd

Ji

It'hHV and NI NN I.IMIILD

.KTI Ill's Fulfill s Pilli Ills

«?pi-till Mill mun lii»i 1 Hand

TI« 1.11 wing s,il| .1« -

. IT. Mu ling ,1 Haul! al I H.i.lriu." ' Dillie'« 1 .am" 'The Hail.»«'I D.i. milln," * »I ring,"

X11 I»' HtJtl«, ' '"lakllg ll.wtl (nun the ( ii «.," ii A . In -lilli .sik Irani» an I mom I»

xn, UNI Pint 1 .«. 1 x(H

lu.p..lion Inxii d

a«, un 1101 llltl s-ilttlT. Ml Lililí l.NI

1*1 /I MA -"011 AO ' lestel MI1.1IOI ItNU

'of IIOMQOPATIIHJ HOSI'ITVI. «Ilh »uciwak Jai«, I/O, issiteil 4/10, tktlliplc ian, i/t), |>ottttl to to)'». HI« blore, all tl.tr il»iik

C"

«MISSING Fill ENDS, MESSAGES.

(_"\_*\r^.wwT'*-'M \T~"öritiN, LTVV

Vl,l Ni X OH H I s, K1 h.tsillloll slrce., ? tiner Ivllln» strut, llr.l rsnabllshrtl pillie Tua tialatla lor leiltll.alti blrih», At . wilt«, Chan iii) siaitho, kriualoglial biiultlea, A. _

A-TtHilll X (ex »uprrinltiidrnl of Hite) and,

. SONS' INIJT HIV At.l Nt X, fA Collins »1 ,! »ttlbourue cuilliltnllal lunulrlc» tvtry tlmrl-i , thui Ami at l/md«»ii, ' "A lix XMIs made iiiiinrtllatrly cn liller», »lilt, J\. At, Inland, uftiuauv, ilMwhtn, al C 1 ,,»|,r». 212, «imr llouik« «ml Sitaiwlon Hi

tllXNiHlT It Ml*. - Sun! to Robertson'«,

«.k»»llrr»A alsll-niiiiir, S)dney. or Adelaide, I r lint UXI.'s Itltllsrl It. 47u lag.s». ¡rite, 3/.

I Ai'inl XL's I.NClkXIXILH MUNIT III IHHThll.tU 1/ l nantir) Fund». 4*u page«, pi liv, 9/. It l.rtsou», I'ookss-lliit. JliU-ouiiic, S)due), Vdc

laid.

IxOl'IIXI Mid Co INHHITXKF INOI'lltl*'« A) and s 411 bel ti any deattlptlon, lu all pint

l' Ile xxoitl

MONI X I I «.IMS. ritOI'l IITV CLXIMS, In

I iilii I hiugtl ni, uri led through b) Dougal «1 I ru, 4 »A siiand, bond in, I iiglaiid. _

I vii I vin X Illili It 1 umiiuntt» "llailfati.l i » II. «i . ll.tm.sil and f.l».ailie Soap I'rn.nl»

.lan I I ind* s bl isn.ttthere _ I J,»|N|s X1,.v..1 nilli 1 rintel»« for »upritl,la"l

1 tit n,,.. mil iltt|isealisl tiianll). Full

Sill

II AIIIH Mob«, Ac, Pirmanenlly It.nioie-I hy

I ilulr ill) , 12 uai»' ,t|Hiluiie Mist Stum, t > s.t«ti.l 11 st ((hird Hour) ll.iurs H-tX.

T Ulli Al III UN IIAIII, llM||»itlilnl,'g,lii( \jt au.t I r 1 uuk> S.i I all «.birt». Ill,

t I'll , Still li

"III VII Mill II 'liri uhr xi lu) ' same al our». .IX I r ti .»I ping t.11 »ill 1.1 II..11 HI ll,,i

I »e -

1 TM 1,11X11 II MONIA, lor «minlilli nid-ruix I I H n I it Illll I. Al s III lils! » It, "," ,. n lu. Just luUishis!, I nu, 3 ItulHllstll., Mil

MATRIMONY. ,

A- M Altlll AOI g C1 LI lill X111» I ) C1 ravmm,

. willi dm s Ie1n.1ll* in ,1,1 i,,i uli«,!, at i II li'« Xl«irliu<iiu«lcbaii.l»t. Ils (¿mm «Iren,

II«lhtiiiine, >|| »Ile oh! t.i), «r tWulur..1 linn Ulam lill I» 1 in il.iii, s,I,ii,lt)i iml,il-l no null e tispilml! Manlikt (1 A/« ! or mar

lii.e, xtltlt ktmianifril «,'lt ttiitilnii! ring and 1, isui) win »ia (»ilin,».» initldidl. lo ii. )l.11 lu. uiililial.a »le lame a« tuppllt I I.) lead 11 g .lui um n IXnai iiuiiinit« iil.hialul lol II uai« It .iiltlntil 1 Irr.)III. 11. I hirth til fug

»«iii l'ii»iu.iuti, inikrrkaiitiial, llaplist, «nd

I'll 11«. « I

VII. XIXIIIIIXI,L*> siillXINIsili, nn I,I,,,

II »kii_ 1 lilli, I I'm.»uni . I, mimili I H 1 1 .1 I Uri 1 . I. tu. huir», lu 1

A

DnVllslll VjiH likl bn in t 11. l-.iii>

.-sir.»| ubi 1 null » ml inn VI Iii r. I Xtigtt.t« ni , llnn»kit , I ikl«! I

\l Vllltl MU s, , "tallied , I,,.."MII 11 li . III .'I iieit«ni.v, un> ii 11 minali »II "0 um ? 1 iilrii« iniiTlenllal, vtlln. iiovldtil, .1 Ih mini nk «I , I Hart«), tim ilij.

GOVERNMENT.

y ir

1 o n 1 « N It « 1 L w « ) s

) HC RACl-S ut 1 LI »HSC.TOS on PtUNCh of

WALIS' minni)««

On »fond«. 4tli .lum, iralnx «till run a« re ipilriet from II n in li\l J p m , and al i D I' m 'iiu usual nrringtiiient« a« lo uitranre of pissen gir« «lil hi « irrlcd ont

III'NDIGO lil «IN (« II (' Il »CI»)

On Mond it, 4tli lum., Hie li 15 p m train to iii milgo «Hi slur! from .No 4 platform

_ I«. \_CI I Lia «NO, Secretar» __ >I.AL«ND MID1»»NI) RAILWAY.

_\TV

»RTHLIPS PASS lU.NNUi COSTR «CT.

«Itcrnallie TISDtlts «111 he recoiled al Hie Public Work» (lillee, »»ellington, Ne« /"ealand, nulli noon of ¡satnnlat. loth June, lix», for the CONST III CTION of a TllSM L, 0 mile» 211 llillns In length, at Arthur'» Pass, through the dlttdtng range lictucen Lniilcrbur) and «»(«Hand, on tho route of the Midland Ralluay Hie) are lo be .addressed to the lion Mininer for Public «»ork»,

lind marked on Hie outside, "lender« tor \rlhur'» Pa»« 1 minti "

i'latis, »pccincatlons, and condition« ma) he seen. mid other infoiiitatioti obtained at the Public Work« Ofliie». Melbourne and s,,|nc, ii, loucst or an» tender not necessaril» accepted

Hy order

P S 11«), Ingineer In Chief

Public Work» OBItr, Wclllnglon. lolls April,

IODO

VimÖiWÄir'ßEFiviOES.

SCOTTISH 1IK.IMKNT. - 10 (len) lUCRI ITS

HAXTH) at once, to complite strength of regiment. Appli Onierlt room. Port »lelhournc

II) order It Morrison «l'\u, dpi and AdJI __

VJCTOHDN SKITTISH RtOIMI-NT rOOTlllLI.

CLLlt Ml IT, field »nillir) Orderly room, »liiert puk. i » p in lo da)

i ' : RAILWAYS & CONVEYANCES.

FA« 0UR1TF MUnltAV TIIVKR- EXCURSION'«.

PS. I.NVIM llll.i: I.caies hitan Ulli tor MIL dora ctery Tuesday Ltenlng (riler permitting). Fairs, 30/ each tia). Apply Cook and SODS, Tourist Agents, Collins »t.____ HOOPKIl ami ( o "PACK. More, and Remote

tUHMTIiltK nnvwliire; satisfaction guaran- teed, term» iratomhle: estimâtes fire Inkerman tt, si Kilda. 'Pheeiir Ula, »»liidtnr

LOR-tE.-COACIU_ dall), prltale come)ance»

from Dean's Marsh or birregurra ananged tor. )» A Mounljo), Dian's Marsh._

QUKFN'SCLItP and PORTARIINGTON -Cobb't

."COACHES dall), combined ticket», »Ingle 5/, Return 8/. Agent», lluddarl Parker, Cook's, Hut- chinson'».

PUB_10 NOTICES.

A'.1

oi si:

c

Tile Ile«l for All Purpose» ""

An« «'nantit« Helix red

IIOll'lRI) SMITH COMP«NV LIMIT! I),

SOLI! A(.KNT¡S.

Market «Irut, Mellwurne Telephone Ne»t 2!co, 11.1, 2.173, (li.

bhltlOlS MISTIKK toi discard »bibby »poon», forks, dillie«, «allers, crue'», der.: lieatll) rcplaled, inodcrato eos!. Clarke's, 222

lluuwfl«! Tel ID!»_

BIRD S1.I.D - l'une»'» Premier Mixture», mi

cliirip cleaned, no light grains o- dust; In scaled pac kel». Canaries, Jilla, ed.; pairott, :1b., 0d_2C!« t-nai-iilon »t._

T ) of It I C It )l O N 1)

lt.«u-K.s.

Notice I« hrrebi giten, that the IHTP of one »lilllliig and nlnepenie (I/il) in Hie jil made hi the council un lilli Dccruilsr, Ilnij, and of all «rteor», toi-ettier uith interest on »util aireat». MUST Hi: PXID mi or betöre Monda), lilli June, to intllle omipirr» of rataldi propertlr« «Ithln the tilt lo tie ineolled upon the lotir»' lt«t« The rate-e-ollector« «ill attend at the Toun liait from tilt* 2nd to Hie nth da) of June Inclinite (sun- da), : rd, Monda), 4lli, annltrrsarx of Prince c1 Wale»' lllrtlidai. and (ninda), loth, cxrrplcd), a Joliowt -

On siturdai*. 2nd and Olli Junr, from D a.n

lill 12 noon, and from 7 p m till n p m.

Ou TufFcli), Olli, lo Frida), vth, Inelinltr. and

en Mond»), lilli Junr. from 0 «in. lill 4 p m . and from 7 p.m. till 0 p m .

to iceeiu |ti)ment of »uch rate», »rrear». and liituct. C. C. ni.)/.):),

Tottn t lerk and Trca»urrr.

M», 1*. ÎWW._

../ ti>i l s."

V. «II An Tills »VKI.I. KNOWN SHIRT

DI IHM! Hie »»INTUÍ MONTH«.

Ri «¡li lo Wear. In Cn Ion Material. 5 iel

Obtainable onl) (nun

_III rhlXV and NI .N'N LIMIT! 1)._

CAHI'ins IIKATKN*. Cleaned, or Ile planned;

I pholllri) work c1 eirry description Mat. tnise». «Vc . done up lui-t manner. J 11. Jackton, 47 Irrtl-it.. Prahran (late foreman Cullli Hill'»).

/ KM hllll.ts"J -DI.M) HOltsts and Callie IIP \^ MO« 11) Irre of i bargt Tile|Jtone »"IIS. 407 Pct-oMcx» place, «.lelleourue _ __

DO.N'T TURO«» A»».»)' OLD SAL)F.RS, Cruel»,

grt the ni III PL «TKD at John Dar.ka and ¡»til Proprietary Lliniled, 391 Hourlr st._

DU 1 HUTU, tlcntU!. IH.MOVLD from Lil-"

l»rtli it. to 1" tiuaniton II. bel» formerly a*:/10/ non £2 2, ; guaranteed._ IJIDW «RD )VATHIS and l>ONtt,-prtent and""Tiadf.

J muk Allome)«. 414-111, Collin» st, Melbourne. I tubllslied ins» _ _

GREY lllin.-Dr. Allen'» Mexican Wainui Hair j

Main, natural brawns. All chemin«. Stritt, i Hou en and Co., Ilnldoine. Phenomenal »alt. In. Indian!»._ I T lOIIT'rTIOt-s, Halt isolnl. hiC new pre«"«, i | I at ualrrpiTs.f. »ha|»- of «Ins« ne! alttml. « ' I lioldlng, n I inplre «n-ade._ _ _- I i 'XTATITIE MFN'Dia» - eVg)pilan Henna "(Araliri I

IN only genuine), for grey hair; tit. Cole's, j 'loy'«. Mae ii Um'« Dig (noie, Lduitut». himple!

mc, 1/. I'citccllein._ i TI i ii i. i ( " " ~ NO TTC~I:. I 1 I tl.blisliesl IS'l. I ' l»'e lirreh« null, that «e an. no1 In an« «a« Me minni «iib ti» rum applying lu Is n-giitrml

ti* a l.tluitnl ( ompaiit j ' All iiaitmiiinle?lluli» l..r it« to IM» addfr««fd ,

«». ami I. DI'.«*.. I tim Iban and (o ,

rr. («la», and Oil au

cbanl«, r.iiullalilr place, on »-n ( oilim nriri. 'Phone (A«I

P«V"AS You"~i:Tit.s'~sLriT«ro«i-T«r-e-t«~uSñi, '

and i-hort; i»»y terms, hnift and llotbbfrf. Stil (.»auston st. _ __ ?pitl.NTINO. - Cranford'» ln'Collin»»-,, mai».

JL I Wird SO yrars. Join despatched quirk It, «II part« ot colon). Prlret« lowe»!. Tel. Xo. 521*.

1J> «TI.STts (ttoild »Ide), Collison añil Co7e»t«b,

1«77, Patent and Trade Maik .«Horner-,

(S3 Collli t st. (Telephone 3131) ; and al Adelaide, e

1>«TI.NTs. Trade maila tenirril «vorld-it-lde- At

.Igt menu leglileml. (1. (1 Turrl and Co . e .«Horne) No. 1 toniultatlon (ree._lttj)ucea sL

«_ I' (' II A I) i: 1, I C A C V. j

meal lahle. and don't 1 lug A lillie mole for li, you'll Hod none eto dellcalr, >«» appel bille .»

WIRN'S pitirKdiici:. . i It I« a rondlmrnt thal the .nene critical you are 1 of your food prudo.I« Hie Itrttir it «III ploa»i Md, «ml) 1>) the Uni .¡rurel«,

(¿h) l.«llti~C«>l ll.NS -Ttifiil)"n»e"llê«l tnlitl» eC .um full »hare clio icaely Ca.li DI.mini. Unii _( oil.« t Hi. in >P_gre».-ri»_ ri»tl «ItllsTs. LITIIOUII «Pllf.1»

II le.ll 111

nine! pal li

IH.SIUNs ("ra H«NN1R, »,illal,I< for the Oprra (lie ll.a.liuaki t.' tulon, «lit I» rrcrltnl al ihr Trade» hall I ailinn, np lo ihr I«, Juli. Il»»il « prill ed t.) «Ill be »nut to ihr i"iii|»lltor «hose deign I. »clesleel cle.icll» l" lu" lil, pn.prrtl "t

lill" «lilt« »¡».Kb «linn, aid all "|brf Infonna lion mai IH" ..hlNiuul from Hi. »r. rrtan, al the Trade» liait, .No II num. n|.»l»li»

»RTIH It l«i\... Ourlai,

FUnNITURE, PIANOS, «fio.

A

lill LOT «I I »III) MIN

«ml

Of I «I It) «)OM«N, I > | s. bul ho« I« It |«,..lhlr for mail) |

NI.»» L»-M »Hitit I. ceupl... til,,... rrad) inonrt I« llmllul, !.. lune

"a m») and loiiifutlable hnnu"-a liaicn

«f pea.« bil io! »mt qiií«« ¡ is SATIUS WILL ITIINIsll )OII

ni the inn». LU» ral Turn», at

1.1 iv» Til AN »ICflON PRK ISt.

Ilfia.iable b) In.lalmcnls. (rom 10/ per mr nil, I IT I« XtlTlrt-mm-al eni-e-fltl.fr .'. .1, 4, i,

or a tooms, tiintl»l«ttl lu * )i«r i.»« nat and «itlr

liniilth.il anti (OMI'l.irri I.Y I'CIINI-III li

. "The .»rlKilul Tlnir inunrlt Until«" Furtibhrr," »III Is" pi. i»«sl lo glie)ou, prisonall« It mu call

oi It) |«»tt If )ou lit. I,», far ana.

lull |uirllmlai» ami pihr« ef iinillilng von vtlll rripilrr fur nm imui

a ixillagv- a «lll»-t r a m»ii.l,»ii

IHIN'T )«l. «0IIV »butt lb» tllotir» 1.1 I* paid .

he util do that tor » u

all »on tait lo du I. In lill him p. (unii,h fu

"UP «lllelillieif.1 "

Hut doii'l folg, I that S Ml II «S,

I« Hu Original linn l'a«u. Until.) rr ami hi« «dill,»» l> '"I I 11/»III III si , »11.1,Hu! UNI, i tillie I Igl. r up Ile., Ile II I'll. 1111,1 ni Hu Ml- .It »l.lr «II gn .!» Paik. I In, ..ni l,,i," I, | lie lill | Ul l! lb, Mil.

Atti I I IINIslllNl.s ,| Hi, .pulu,.,,l .

ill... »ill.lull u kitilalilt I at HI »I .

t II »»IP s I'm n Sal . n in. 1,11. I "l |i||«»»|N..Hi.n»l »1 IPI .ilk ? um., M1 n I AV ¡III .1 I I .ni ' »<a. I, III ,lel|"

,e| VI I i I . I i ii «Iga» till

/ 1 II » s I l. Il N s | t. N »ul l , 1 It ItXItt III III II I II« »Hill I «H'lt li

lllNli.lllll I'llll'l'l MUM s| m , .lung ii .lining ml . nu . Um- -lil I I k.. I f, nu »iii i_» ni n I i ila I.I n I In nil I Ular, »mill .ll-iii i I ileikii m m I 'I ! i I mt nib .Hu. lill, i lol I u il nui.m» »mi in ling Hu

han «illili, lie's« »»ill lau i lil,i in, «,,n nil'

ml .blain 11 nu »«lu in II I'»nun« »ill ii. uhu, ni II Pilli I , 1« I,

Mltlltltui.»!« .HU DI sill! I I, 11171(11)

1,11 ItNltt 111 Pin. Ulan Pla,,, an am ul,| I' , , I .1 , |,l,|.i 1 UK ,, nut I i III

«II n I un mm g «o. I'»« I'' lo tiru I .1 ,

lue , I

l.V Ililli III I all ant m.|iii mr «a.t a. rl

1' lum ,t inn and »eu mlhaiiil linn ni | rítale tile ii mr n in. «I Ir» Han auillou pllit* leial.aiia atlxl ¡>t)!u, '.ti !.lluti»tli it,

FURNITURE, PIANOS, ¿te.

Mt

CVRPITS - HlRNlTtnl- PIANOS 1 INDI I I X1 - H IINITIJIII - OHOXNS IILDSTUDS -IU1INITU1H - I'HONOtlllXI'lIS 2 S, "Ifí 202, 201 C1 Till NIXON ST Ml I nOHTlM .'ja »00 202 201 CL X11 F NOON ST AH I UOLHNL

, " (SOUTH)

XV RIT1 - TV IUTI- TA) DAT - 1 OH

A COPT Ol OUR

LXTFST I OTTMbllING C AT TLOGbr.

íiETV LDITIOÑT IL ST OIT

POST1 D 1 REr-ANTW ITHIT-1 OR II e ASKING

No one eter before attempted or »meenie 1 In (.citing out such a toXIPUHII NSIX ) 1 UIINI

nilli I NC.CIOIMDIA It 1» u COMl'LinL IUIINIT1IRI STOItL ON PV11II

POSTI 11 HU | l'OSTFD Hin

There art »oincthlng like 200(1 commercial Insti

tutlou« lu Auslrilla tint issut Catalogue» of sonic »ort Tilt) on nil trade Betters-«onie of them arc

eueussful out» nut! some arc not

Ol IIS IS X SI CGLSSFLL ON)

It »olia more gootls than an) other hundred cala

»gut« i III I iktihcr

It its!« Hu I.irkc«! I hie of Piano« Orgm« l'liomgrijh« and t.uicral 1 urnlshh «r Merchandise

in Hit woild

It les the most con i»e on.! best iilurtrated ella logue t,t t ten up lit ant furniture House an)where

it is the mil) Repri»intatlte of the largest I ur nllurt House «until of the line

It quote« but one ! rice to all, and Hint is THE

IOXXJ-S1

It rarms «lib li ill the Xdtantagcs of our I nlquc s,»tc,n of TISH PXT MI NT

It ncxrr inlsreprfscnt» Ton i«n bet on what It tell« ton altotit the Coads it offer«-our lierai tallon I« back ol II

It enable« jon to sclcrt tour goods at leisure at I )our own ITreside, according to >our beat judgment

with the Illustration» from photo« of the artilal artltlcet btforo jon anti tilth a« much satisfaction us If tou stood at our counters

Xnt! remember that tie lune bulli up the Plegest 1 iirnitiire and Piano llilsltitw in Australia bt «eil

log nnlt STXNDXRD iJLALITT. nt I nder Xlarkct Pi ici», and »hall not bâtard that butines« no» eilhtr li) Handling Trash or b) Permitting Our

st lies to be I ndenold

NI VIILTIÔÔ PAOFSl

TUT «STANDARD XXOItK Ol* RCFLRFNCE

FOR XIJ,

IlOt Sf, HOI nFRS IIOTFI K1 TPERS, IIOXKDINCIIOI SI* KUI'!-Rsl,

XND HJIIMTURP ni THIS IN CFNERXL

IN Till COMMONVVhALTII

It Make« 11 IlNITL'ltb PRICI S lor XLSTR X11X

PIANOS (new) H IINITI Itr for the PIXNOs (secondhand) DIIAXVINdnOOM OIK.XNs (new) IHNINGIIOOM ORO VNS (secondhand) 11) 1)1100)1

IIXHXIONH X1S SIDFnOXRDS I'IKINlK.It AI'IIS w vitnnoiH»

«.(UTAHS ( HAIRS TA11LFS

AIXNIlOLINPs IIIDSTFADS BIDDINO ACCORDIONS ( ARPFTs IILOS fllixss INST1II MLNTS IINOLHÎMS

DHLM« Ac, Ac COCXltTS, Ac, Ac.

XVHITt 1*0 I)XT.

III II! XRI SOXI1 Ol THF PRICES LISTFD -

HIIAXV IM.IIOOXI SI ITLS. £i

I.I. VTIIHt DIMNLROOXI s[ ITI.S. £4/10/.

IH-DROOM SI m s «.I/o

SOI II) W X1.NI T siHHIOXIIDs Mirror Back. £1

PXRISIXN III DSTI XI)s, .",'

DI DTI XI) and 111 DDINÍ. COXIPI KTF, £4/16/.

W11 SSI LS ( XIII'IT. 3 8 TARD

DOl HU, XX IDTII OIL« OTU Oil T XRH

TIM X H IINISIIH1 COXIPI FT! lOlt £23/10/ MII.V ItlINMihll Including Organ, for £30

C XSII or I XST TFRM«

IIOIIVH ( HHINNVII X11 PIXNOS - XT £53 Ililli X1 I I HltlNSMI X1) PIXNOS-AT £»

Tlaplc» latest ogeney rnterprlse brinsmead and ,Mapht hate Joinetl in a |totscrful combination to

plan« He Heat llritlsli lluilt Piano on the Aus Irallan Market al a price that la no more thin thal a»k(sl tor a meuluni grade t.erman Instnimrnt It it note possible to secure a genuine "Urina

ni at n popular price- the one and only price

ti (or Cash or the lji»i««t Temi«-any de jioslt and £1 month!)

Nr« atttl Setondh.nd

I XNOS, £10 - PI VNOS, A.20 - PIANOtt, £25 PIXNOS, £10- PIXNOS. £20- PIANOS, £25.

Cash or Tenus, bom V XXeeklt

Ot It rxST PATMFNTS ¡»A ST! M - Our well

known ant! unique »tatem of ra») rrriatnicnta li rearrangctl a» folio« a -

«..I Value may l*e Henal,I )/ a week. Lu A .lue ma) be Itrpild 2' a week £10 Aalue mi) be lle|taid *.*j0 a week £.<(i Aalne mav he li,paid 4' a iteek. i.l/1 X attie may l»e Kcpald S/8 a At-eek 4SI Aalue mai Is* II.p« 1.1 12 0 a »eck

ATI PAT ALI. lilHCIIT CHAIICl.S bl Rall lo An> Victorian Station, ht Huit In N 8.XX , Tas mania, SA, XX X . Ac. , xirpllng Phonographs, Phonograph nt-cordi and Material

ÎW, So. Srv», SCI CI ARI-NOON «IT. MELHOURN) Sie, SID Í0Í. Ï0I CLAIII NOON ST. Ml LIIOUILNI. | thOl Til)

, siuth Mell-ouinr Tram» Stop at Door

It «clon-Charles »t , South McllKHinir).

And at

l»l. I«*, IS" CH API L-NT PR MIR XN i»i. ia. iss cn xi'iL-NT. 1'itxiiitxN

(Corner High H Take Red Tram, Swanston st )

111 ANhlTS Ï « Deposit JAX X DOWN Ol II TS Hl.ANKITS, tf XXeekli JAX A IK1XVN <jllll.T*t XV rite Inr Q lotatlon«. I etlrr» I'minptlr Attended To

4.1 Wortli I Week I Cheaisett lions«« In Hell. a.» TVerib. - XXetk 1 for KI HNITUItl.. Oil

C1 Worth ¡H Week I I OTU». I'XHPITS.

4.12 XXortll. 4 XXcrh I PHAU««.. CO CXItTS, Ac.

SPICIAL VI OTATIONS lo CASH

_Pi IK II ASI RJs_ I AL UNI TI lit.-To Those Xlsuut lo San-y -Srnd

' (or Illustrated catalogue. |soit (ree, on applt.

1.-»1 UNIT! Ill", .Piano» Ac. at lleaurriamp

' llrolhrrs' Private s,lr« Itoomi, aio cullin« tt , goisl »et-owlbsnd attlrl-« at halt price, uew art li 1rs at »ecornil and prices.

OI.lt*>" llMlNlTUtl f-ates. Table». Culler

link». Presse«. Rrtolvliig Chair«. Pigeon* Tules. Ilr«iifh»nip Htcthtt»« Frítate (Jalea (up stairs). Collins H

O I HU TAIIlls lAuter Hesli«, Pigeonhole«.

Remixing Chair. s.|,-» j_itfr piratea. Itced Rotes. I urnlttire, lut'lids' and Harben»' Chair», mr, a,*« ondhaiid llrloro pnrrliatlng see price». I» Cabin. IT4 ami 176 («uren st_ Ol-Ml I TAIHI-S. fMtlrr De»5«7Presses, Rnel

ling ( hains I Igten hole«. Safe«, ne», second band T»)lor »ml I o _C. Ill __il«5;._*__n ___>' ORGAN, Ma*on andllaíñlln. Lakeside, Folland.

. Nerdham, llrhtpetl, Ac I 10/ deposit. J/» ttekTi lib limond Furnishing Co , lil «¡»ran it __ 11IXNÔS. nnXK"llan3co " ~~

IANO« Hate a Large Aswrtmen) of PIANO«. PIANOS flight!) used TTiese Ihei aro oBer PIANO-, Ing at gnall) reslureil prlri*»

PIANO*». Plants bt Nliwethten, limit«. PI ANO» 1 rill huhli, Iloseiicr, llaucer, an I PIANOS. t-pielbe. from

HAM». A2U, £*>. £», £20.

Ca.h or lone) Terni«

IIIIAM II and Co .

las lUrXRITIISTIIIFT (Op James M'Fwan'a) 1 >1 ANO."' Ilenanll. upright gland iron fntne J. "«nits« me walnut (ase, almorí ne», ..»,( «.«v., (»r sale at *.>'. Isngaln JI7 I llubrlli at , op (ll'fl _ _ _ _ 1)1 AM», tuiglilliiriil lipilgbl kiklil ikleiidisl Iron

Iranie. doubl .illbpie .«»»I xtk) latelt, will »eil for AfX X|p1) .«n» Hltabethtt , i p. JM» O IIIVNii, I.«mian. Iron frame,!, large »Iie7 equal

lo new, cost O», t»n r 1. «xlng fur I iiglaml. f.r sale al A«n Xbn. Ï good Plaim», at £10, a. 12, and 4.11, l»4igalink_207 I llwbelh it . up (! p o

JIIXNO.~l«»iullhir«alnul uptight, Srsriiccr'rTill

tri«lutd. Iron dam*, Ac ; ATJ/lii/, cash, or wee Uli lib hinond Furnishing Co , 111 Hwan st

iiutnlhl) _Itlt-lsmtrtiitt Itiinl-hlng ( o , 121 Kuan,

1IIXNII, S.l.itrihlen. inawltc upright grand

walnut tate, brilliant lone. Iron frame, lati.t model, infini) »list A«", «eli for «.ii i«ih Mr

llav»). III (lillie! »I ,J_iahran I 1IIANO Si lui ft lit in wainui, laiv »lrc~u> rlkht

limul In ti fi line, A» , grant eider, it

llllhtltolid INunWlllitf IX l-l Nu an »t | I II ANO II. until ««Illili. ii|tikl»i grand magill

tluii! »suniiiiiit X »uklt, Isli.t |m< i t, l,"lit.. Ill,Inn, i I tiiniUhligl o , l.'l s»iu,t

>l\NO til trim r walli It, ti| rikiit kraul tilull

1 . - .

A tie, kit Illili! ni IXlllllslilig (o

llllNll« al I llik«n> k.iat »arl« IJ . ».«» n Ititi«!

J li in a wuk!) i an.gie and son». HW I Ilfahrlh st neil Disk Anal

J*IANOS ni Hikais l»lkt»t issrtuent, lew

an I» ni) it 1 ile.iiik. «I. loth prlcet, .1.1 itlrlil.l tun«, bra« li ». 10Í Hlubelb ti ,

'I Ml»»»»»

DÍANOS Until,. Ilarminhimi all musical înstiu I mil« Is»! malu, mai glxin, fnnii;

tu-klt II. I, Anti», i 71 1 l<i gi li «t , Carlton IIIANii Ititi uti sw.a im! iron (raine laust

ti i, i it ktiaianiu-d io )tar», '/ nts k1) i

lale.,ul , I" II I li .1 _ I

in III si It mild .vmil ! w .kit Pal.t»on», |J> II i_ IIIANOs latg »i.k Mi-indhaiii!, Ilrrgaliln 1 Hil Hule H e, l., ),"uniii trout 10/ di (»»li . .1 wuklt Panrst« |>. Iiiiirke.il

I)| ANO t '» »n I Ixabntnii ' nugi libs-ill "nuT

»mug iiinlia'.i III ngl I handsome wainui .1» «ill a upl 4 "I II I. Anderson, 271 t)gi)ll

.1, tarli »

I »I ANO! »HI 11 la«." lull I. ni li, ni», li in. Iel 1 al .lui.l) um I (It nat lui|>> riiit iiiiist MI rl , , p. .lula» Uni ill»! I'i L-n.lali ,l . ,,, lb »I H ti

1 HANOI (Hill ItH ka, llallii sipernr iron I fíame h sunn ni hielt full une, lu II«, uti uti. lil I i I X u«i inner a.AS, («k. 4\X taigali. Mr t Utls.lt, tuner Hi-til and IHkh «I» I '».? 1)1 ANO l|ilt I l-l li'

a si lim i _

DHllNu. Hillls I li. II» lal. »I / tt ,.l, ,0 I I. 1 ,1-11 * I "" IH "I II > ' l> '«II Bul It ,|, | II i Vi I» I .1 3 Itk li >l d'il l

j|*iiivuii iiiiMimii xi low Piiicii

, w.ll mi ! H I' i s.ill.t ,, )', IO fl 'lal >i ti «Li I mi i sill > . inn I Sid Uri I« s,u. , . .... ft JO 0 >ll i.tball sill ... .I 1U U , A .na Hull« . , . 0 ( I, | li id I II I «ti I. «nil lui Ung . ui| let» 310 o'

Sen I li Un HI i> mi. « I C»tal gue Ire« I

l . h r lum»

III! HIT I I IINNIINI1 IOMPANT,

. "U* Ai» I I «at Hi tirrel, Opposite (IP 0 I

TMI, D43 I Iii»! fth »lift-t Opp tit I lanilt' Chl».!, WMNTPH li, HI II PIANO, Slclnw.v,"iiprikht

XT inant!, »wv¡ iftat nx-tlllcv. liol», Artvii, <

FURNITURE. PIANOS, «feo.

Ian Rsi rum PI »NOS ORCINS

. Uti, CHI »1TST Pla «C1 ON 1 Amil

nu. titi »PIsi PI »o ON i »inn

PI I «St. NO« P>TI IP-OS <4, PLI «SI NOTI

P »TI IISOS M,

Otlt PATIRSONS OUR

P «TIRSOS S

S «»II- I'»Il USONS N«MI

P «TIRSOS S

Il I" «TI USONS IS

p « ri usos s

P « TI RSON t PAT) IISON S P »TI I1S0N S

OUR OMA ADDHI S.S

Corner of SMITH ami MOOR STRUT«, (orner of Mliril and «lOOIl SlltH Is.

1 IT/RO« I n/RO)

"00 »ard« North ol l-o) and I ib'on s on Opposite

side of Smith stiert

To f USTOMHIS RI SIOIV. lu the COI NTH)

Do tot think because )ou are fir am) from u« tliut lou e .innot gît «»lint »ou ce quire If you I,aie not g I Hie read) cash «rue to II« nnd ne will trust ton for «haleter )ou iccpiire )ou can mike »our own Terni» lor no ordir 1« loo large nul none leo win«11 Mt «till let you hate _'«) unrth for 7 0 | cr neck or m will let »ou bave Ci worih for 1/ pir weel Write for our Su» lllinlrated Catalogue »»hie!, will ¡.lie toi, full pirlliulir«

Illustration« omi pilcei ef nil good« kept In our laigc uarohoUFc Wi sell «cn low for e ish » t pick all our good« I RI 1 tint! P«) HU 11,111 nil

rr Hie Commonui ilth which pul» the munir) i»tomct on the fume footing a» the town nts

tomrr

Lcatlirr Suites, from .. ..£3 12 0 to£7 le) 0 Drawilg Sullr« from ... 1 14 0 to S 10 0 Iledrooni (suite» from.4 10 0 to 12 10 0 Sidrb arda from .. 115 Oto r, 10 0 Ducht tie chest» from ... 1 10 0 to J 10 0 Redstead«, »Ingle from 0 li 0 to 1 ti 0 Reducid« double, from 1 0 0 to 1 10 0 JJ Ire Mattresses single, from (I a 0 lo 0 12 0 Wire Matlrcssis double horn 0 10 0 Io 0 17 0 Kapok Sets, from I . li io I 15 0

ltl N «ROI PI «NO1»

»»I ARI KI N «1(1)1 PIANOS MT »RP CO «GISTS 1UN«IID1 PI «SOS CO ACI NTS

lor the HI NARDI PIANOS ter the Rl NARDI RD «ROI PI «NOS IHN «ROI ,, , HI N «111)1 PUNO«

IloikSel» from 1.0 12 0 lo £0 17 0 bingle lied« floe] fruin 0 B a lo 0 lo 0 lane Clnlr« from ,. 0 4 0 to 0 7 0 »«ooel Chair» from ... « . o 11 o 1 ti »feat Safe», from . . 0 II) 0 lo 0 17 0 (liltTonlcre Sifr» from on oto 1 0 (, Kitchen Dresser» from . 1 7 0 to 2 6 0 Mool Mais, from 0 1 0 to 0 2 0

ntNlHDI

ML AR! IHN «Hill WF ARI

CO »ObNTS 111 NARDI COACtSTS

for (he ltl S «RDI I or He

III NARDI «III SAUDI III S AUDI

III SAUDI

Walnut Sideboard«, (rom a. S 10 0 to£23 0 0 Walnut bedroom buttes, from 14 10 0 to 3, 0 0 Atti Ilcdroom Suites, fruin n IO 0 to 27 10 0 Ash Sldtltoanls, from 8 10 lito 2i ft 0 All brats Hedflrail« from 12 10 0 to l8 0 0 tnamel and ¡Nkkcl nedttcads,

from . 110 0 to 10 0 0 Children s Cots, (rom ,. 1 10 0 lo 110 0 Walnut Hall stand», from 4 0 0 lo 0 10 0

PIANO« , PIASOS

50/ PIANOS 20/

Deposit PIANOS Deposit.

PI «SO« PIANOS

50/ PIANOS 20/ Month PIANO« Month

PI ANOS PI «N0»

Carpet Square» .. . £0 12 fl to £110 0 Tapestri Oirpct», per yard 0 2 0 io 0 2 R Aebct Pile Carpet, per )«rd 0 6 0 to o 7 n Axminster Square» .. 2 0 0 to 5 10 0 Ilnitaela Carpeta, per turd .. 0 B 0 to 0 0 0 Linoleums, 8 4, per yard .. 0 2 0 to 0 4 n Linoleums, 4 4, per yard ,. 0 I ato o 2 o Oilcloths, 8 1, per »-ard n 1 0 to 0 4 0

«IE PA) HtllOIIT li h PA) HIFH.HT

WE PACK HU I »»1 PU h litt 1

CATA! OOLES Posted Inc. C AT «I 001 KS CATAI.001'13 Posted I rec» (AT»I001I1.S CA1AIOC.UKS. »»titi for One « AT Al lll.l hS CATAIOCIES Posted Irc¡ C«1AIO(.UI.s CATAI OOUEtl Posted I ree CAÍ «LOt.ULS

Our Catalogue la a lleiutlfnl Rook of ISO Page«

glting )ou a full illustration of euri article ant price It Is a usclul book for «our louie Send u» tour addres» and «e «III be onl) loo eh lighted to |>oft )ou one I ree if Chare.

lor man) »car» tie bite tem wort lug torear I« the one end-Furni«hiig Homcl on Our lasy

Term«.

1011 TRIST IS AND

ttF'll, TRI ST )01!

NOT! (It It I ()»« TI UM« 11ST

£1 Worth ol 11 ItSITIIHI , 1' per neck «Ui worth of II Itsm HI, ./ per «reek £8 «ortli of 1 I'HMTl Rl 2/(1 per week £10 north ol 1 IJIIMTI lil , 1/ lirtveel £13 north of II RNPII Rl , 4/ per ti re k £20 «rorlli of 11 UNIT! lit 5/ per ««k ASO worth of H I1NITI Rl 11/ per week £3.» worth of 11 ItNITl'llt. 7 fl per with £11 worth of H RNITl lit, tj/(i per neck __ worth of II RNITLRt, ni |icr week £0« worth of HIHSITt III 10/ per week

A THOROOMID HOt St I I'II NISI II n

A TWOIIOOMID HOl'sl HltNISlHD, |

»»ITII lylTCHIN 1TIN-TIS 1NCLLDIÜ, I

I OR a.» l./el

10 DI I'OSIT, . e W I I hi »

A TURI I ItllOOttl) 1101 M H RNISlirO I V TURI I I 1)0)11 I) 11(11-1 I IKMSIItl)

I OR 1.1' . IT DIPOsll 1 n DU M >

A I Ol It KOOMI I) » II I.» I I RNIS1II D I A 1 OL » KOOMI U »III.« IlltNISllltl

1 OR ii la

HI II A« I « I «ltd STOCIt OI

2 0 l']l(INO(.ltVllls .0

«»Illili, PIKINOI, lt«l list Hlthl),

. el .~.

BOA-UT AND JtaODUINQ.

AT SAMsni R> HOt SE. Mrtinlson-at . Iitr.ro>

op I »hlbltion first rlaa» ACCOMMODATION Jilt* l__C»pprr _Tcl tUtvS_ AT Mafeking 0 Parliament place, flne large

Icalcon) ROOM laçant, »ulterior Hoard and lletldcnee. hot liaih». comfort_,_,_ A- T 230 « Collin»-»« . np Agf. Mrn r Idler "recoin

mend« rrll.lile HO «111) IIESlDhM G. lull In fonmllciit Jn i_,._

St

AT

AT ' Inderin." aboie addrr»». Raleón) SLITK _«AC «ST. Ui-a._Cotrtt. _ AT llochoter lodge Tollln« idaie, Collin» »t I ,

lim-rlit« «CCOMMOD«TIOS, from, «Ingle lind double room« _hnM>aUi«._ AT "Mailtlino,' ^corner (,rti »nil i.utnrr »li

SI K11.'», »aranl, handioint doul le ROOM grntlrman «r marrlr.1 couplr_ __ __ AT 'f orno '.1 Park »t . sou 11?" )«rra large"

ROOMS omi bahoii) llooin« s ipi rlor boanl private, hot and cold «ater trams pasa, nnderate

A T Ml«» Martin"». ',7 llotiike «t eilt («hie en »V trance« fuinlslird 111 DHOOMs »l.lior», nitvers, dluhh siegle, prhatr _ ________ AT Ml« lo, |vrr'» It J, llinont «pure > A A*\- CAS( » fe.r marrlf I ung le. or 2 m-ntlf m. n

<_ T~"»»l«icna ltl (,rrt *t , I a»t Melbourne

__. 110 «III) ant III sllll NO, alew furnished Rooms. »r|tatate lilt hen

AT «tin» Powell« . ». uni» Ulan «gum, 211 (V

Hu» ti -« «( «S( It« Piling (.liol« nr»l

ila»» linn-.« all tullir! i, | artlrular» lubmiltrl from n-trUtcr _

A T'MI». I »nil« 4 ? «mnpnllun »gelir. "It I'll J _ Ulis «| l.iltllir ». lu I «(l\ll|»H)H«1ll)N llealtlrntlal C1iaml«r» Ar, »a»i linn, troul It

ml «oin

AT The lingi!»« retlirr «IPI . »" < P'»Tftl

»I« ta.l Mtlsunif »upfil r «ItllMMHD« TÍOS, em le UH III prliaif (able In diniignoiii

II II.». I ml daru loi, ti lan «hil« une .V «lan.i n IIOXII liol, ubi talle grumcli, taenmie« «I t . s.»litIrmrn _

I TMI». «Ihre-.» (i«"-r-s,, m,,,,, , (IO «K11 .. V REMOIS'! I unrrlrl coit| le I u.lni». la lit

loullemen HawHiom reeotum, i de I

Al 'lilli m I eise ' 'I S|rlng.t innilirtahl» (V 110)11, gi nth nun In lutine» dgiil !r »nth'

ATParkhoii.c I"' Wellingioni uni I Ml

bourm »neil!, single, Don! It IIODMS, lull hath.UallIng «i _ I

»m

tall., .Its»

lutin, train Til l"v «ltd r Mr. I hum,, AT »karl» rough tuiwrb r 110 »KD an I III «I AV. Ill Ne I tingle ilouhle I alum) ruomi, ne«

inaiiakimuil I Paillatiunt plan ¡

A T III. Rd» «I IIOTII Alamil glen »| . lil ' -V ul,,,, I ntl f r faiulln In li ni» apili liojtl nr

VI I"' «II ti «I la«! «Itlb, ii s, I ailinn lil

I ti . Hut lie III.»RD out Rl.slDI N( I

t «li», li iklu »i o.t. ¡i .»iii.o..1 a\. r mu n I- - l|s ii r 1111)111) ul I II c's 1 1 DI Ni I I titra ptr» n Hi in.|citcd. inl.i.nat.oii

Ice 1 I t»»l |

I «I». II I. II». I 111 ck I elim» »I III

J\ . Ititi lill «lill 111 s||i| si I fiirnl.lel uni f iint.lt I II mi- Unii« Hal- ¡li) »ni ml» » a

»li, _ |

« Lill 111 I'»lill "II »lonlairir «I -Married

a) ? in t g. n! I, in, n cito nain tram um i

f ililli I i It in dual

ml .? I ti nal I

Lhangu) 1» llriuii i

wiik »i I (unit (ein ml)

I I HI RN fünf ulalie HOW f r Ino kriiih

.AV ni II I linn lamil, ».-paran I ednsuii» el»» I «Igle» )

A I.1II IITP «III« -lUDIII) A| alimenta hol _V b ni« |ur>» nally Impel ted riHOnitiimil I free Kalina» «gmt» <| tlallou

\ lill It r P «Hit Tt «It r! m «t-(.«if itali

.'V 110)1,' pillie lamil), silt g. ullin an m

I ..lill.« li Uliri«

. I lit II lill liol lath. f »«um

Ag.ne. I"! Suin.tt.li >

Ir I

«, WINDAH HOI M 1"" «li iori« I in le 111» al i i «upulor IUIAHI» and HI sill! St I

I »II MIHI Ils a. Hu 11 DI II «I f SI Ml Ililli' I i") I Ulna »t.«'(, M.lbtunir ( 1 lud grell «arlit) ii II «una III < lu« »? from I mt I . id heirn. I Ila»« lilnlugreettit«, Uranluk It p

linn, Iii ailing U riling smoking lloini» Hal.» ¡ .» . sur. H» (./ and 00/ i«r wuk, ami til g to a t. nun «lill II ihistrii __

IJOAlll) «id lllaSHHSd ~( od |iii ill t k I

I) amli mt rl »nulli 1 «Iiiml .11 rl» i i| I, i »Illa Alga«. Ititi ' 1»0 «RD an I ltlaSllll St I t r .' « i... i II I lib J» nui unifiri ik« I« rakrl (s. uti» »in

BAIIAMI1« 1-i.rllanieiit Iii« li»t »I II n i -|

» Al »Slit» li I lilli» »ilii inn I I .

|h IK III!. _ . I Til NISI ss uni «ant» IliUllH III »HU St I I I» »alkliig di.laiiu du »un ni dccale I tut. s »I I , »igu« i III T

.lOMINrvST No 4 Sear TUMSII« I lulu \ al |r tnll (nr ul.In ii III DHOOMs lamil,

I ira! ta.l if minimi

« vOlllx-sl, Ul I r. Ir.il nil" »ml mil m,,I

x > ||,lulls taianl I r mairi it i m I . ii gcnlli uirii turalla«!» »lui allen! II Mi. lit i ill» I.u-i I n lim. 0« I ti Hil i »i i li

«. I Ulm »I MP li H(»»l!l» I III-I | DI NI I »parlo ia lal un r, m

O Ti -rNirniil.reJ. final» IIUOAI, I r.alitnt II if

qntreel, ault buttiutH (ttilttuuu or latí). M pty

Ul ItlteeStUml. , '

BCARP AND LODGING.

CI.XHIXIONT Domt'nrl Routh Tarra -

HO VII!) and 111 sll)l NCI double mid single li ilcony rooms, good lal k Under new manage mint_ COMlOI'TxTlH furnishel ROOMS tor gents

brtakfa»! If requliid irrm» modrrnte 0) Nlcliolsun si JJtrrot_.__ DORLCOTI ls~lla»k»liurnnl Hawksburn -

Double bilton) an I »Ingle ROOMS, hot bath,

iel close train, tram_____ D~OUHI I single furnish d III HHOOMS, prltate

»iltlngrooin all tintenlencc«, close tiam and train, modérale _41 Xlk-n st XVlndmi

EXST MlinoURNl - (omfortahly (nrnltinl

double single lil PIIOOM, dlnlngroom, I it dun _oi Gipps st_ 17»ASr XIILUOITIINI -lurg unfurnished ROOXI -i-f to Let lint xlut o' Hollninst, last Mclhotirm_ _ _

I ¡I 1ST MllHOUifNI (omfortahle IlOXItintr

J SID1 NCI, «hcerfil I thais room tacant

ilor« gardons moderne 111 («eorge si _

IT» INT X11 I HOURN) llthnonl ( I in nilón «l -

4 A AC ASCII h »hule «loable, first ela.« house, «I aclous loom» UbtraM bl_ r¡TA\l' Ml | HOI UNI -larg, 1 alton) TingT lU ROOMS txtollrnl lulle, hot i old luths inideiate lol 1 otth ti si_

EAST AIM IIOHHNl -lu!) «lib minston h nile

can AfCOMVIoDVTI I ivtug (mest« hilliard I room »tubling grouul (Inter XXilliam« 1 nuil

[ahltjiltlg ColJJnssI __ '

1¡A Mil It-X lrlklu firuishid »ingle ROOM

?J latani .2 lltuisttiik s! «oiilh neir X1

1 ort st

IT» 1ST Ml I liol UNI I" Imstlownes! Emin

-J (Tt) -Superior IKlOVIs h "li and aln K|«ir ate! lit hen sittingro ni_ ELSTERNWICK-Li It lilli X11 I X" best pari

linke thoroukh li m fnv friend. Home

I'O lisleinwlck_

FURNISH! I) HOOMS tu I el close Hawksburn _siitlon_V||li foin II Wlllliin_rd

I^LIINISMI) SITTINI ItOOM double lledrooni

Iianlr) lue kitti t li ga« stile raitg« ni lioartt r« or children ! inimités trim, ti tin lo Harlin,. *t s A_«rra

1?ll IINIS1IH) I nfiirti-tcd "llOOTIs hi ¡soTl

house continien I lak train tram Hu fstlll rrliiitl rd jitar Vlilttrnrl _ _

I7»UIINIslII I) ROOMS I i ml io],] llallis-ño

? thlldien 102 I »Ml*! I ast Melbourne

1AI IINISHH) IKlOVIs i I | umforlable clean

liri tilth Itkirtl if .1 II d u Ho) I VI bert | ni _

171 RNIslll II llimvis i lk"¡H~_M-Hr-Tllcnii

1 VKri I <|. i I plaiudi, Si Kilda

G1NTHVVOMVN iqirn mifurnishril ROOM

br. iklasi ail ilunr nilli prltate familt

luir Irani or train tcf III tes ? it hanged I ngilsh,

Xrg « tine,

d home

. ... . ... , ... tlose nain,

moth ni, I llflo l Xrit i- _ _ _ C^INTII XIXN iilrn I « nlurl ii le IIOXII h ni,

* lu ink ( rimniir » ! I Ululah 111 Do main st sou,|, *,",._ ^ ^_ CJItdSX I \,01t II. (tai union »I last MrT

« lourn -Itrg bal n) ROOM married emile or no »nillini n II C lath»,

UOMI II grntlemal s fimllt for aged or in

ss.lt«! lad) tr ..tnthnun, motlerati Mail« Xrgus o Iles* _

H OMI 1er kcnllrmei ko 1 lahle Hashing an I

mending nitsieiat refined ' Ix-ouora, 113

llnuumond st , Carlton_

nXWhsRLRN st III" lltnmwfllnl -

I'rit.itc 110X111) III-III) Ml J minute» si« Hun i los Maliern ni m d rale

IT

IDHI, HOMI kimi'm i >| lemlid grounds, len

lils «Iel pliom, Irani Irani, 3 mile« til), 17/0 liawlhoni Argul _ _

JAX X1 IDS can late remfortahle HOMI, good A nursing tieri can attention, moderate 3* Hun st «snub _TaTia_^__ _

TOlr»»-NT 40 I, lim ni t.rrace-X X1 ANCA,

«* k'iiil man haluni room, oterlooking (sark, li t bath wall il g distal ti_

?JOLIMONT lhrdnltk »S lollmoni st -Double 'I and »lurle haïrent IKTOMS, II and O. baths Is ml t it lallat, clow eil)_ KI VV -Urge 1 rout UOOMrflrcplaoe, use kit

»Inn com« nh m is, nice grounds. 7J High I ir) grote_ ^_

? VrvNDItV HI VVal.h.

K*

1,1 7 ' XVindtor

K

INMK II, eo 1,-ei I, Near St. Kilda sia

linn - Tuniislmi, unlumlshetl balcon». 111 KIMS-, H bail,« Lood euUlne Tri. 107*, Wind I~XI)T oflercf csôinfortal le HOME iñTetiitn'ñiom*

a* lug sa-rtlcos, rcfeiiiRC» Xerlte, Post ofTlcs?.

I liflon HU!

T XDT has irlrale X1 CXTMMOIl XTIOV for In IJ valid or tldrrlt lenton, modérale terms. Crosslord. Cttrke it I- 1'ialiran_ __ f ARGL'l umlslietl ROOMS, mu» kitchen, v-rsll l-l bule, slitliigroom, tilla 30 Robe-sl , til. hilda "TfARIlll-D Couple ofleied balcony HLUROOM .»Ti. siitlngroom prit ale ineialf. private house Hawksburn good cuisine, stshling, recomtmnded Miss llucklrt, 201 Ctllinsslreel_ .Jil« MCXliniT, qualllTed niGhtllr. pritste JM. Insnlial, »lall» l»Hr«, town or count. X ill i M j-outll »l__X«e-0Uak_

'.nts, charge« moderate

"7 llodlle-H , Mist» I lo) thrr _ "vi ii-i~HXSÍII n s i im XTP~I1Ö*II'ITXI» - ..> Patient» XCCOMMiiHXTH), exrry «re »ntl attrition shown, i|txt«»rs au) lminni nurses in «t tin,lan,-, fee» moderate Tel ill* 15 Drum mut d st , Callion, til) ti 1 _

_TI Ril »HI gl»e »Ingle woman HOMI In re ..N (urn for llgl t . tticrs, Mrkll)' prisale I Xrgxletilla lal Hain »t , Carlton, op Inlvcrtit) ¡gatts tnattan »( .___

"\TLRbl, cfililltatisl. Iront .uren tttarloHe's 1 J.\ llotplial. Un len. .Mrlrlly píllale HOMK,

lad) indt'is-trd, lieaid *t. SO XX llliama rd , Pish

ran__________________ V7I HstNt., tlldnHerj, Prívale Hospital -Xt

-L\ COM MOD X1 ION, outside rt»f» allende.l. Te mm Ml»» Milligan, IT) Palmerston st , Carlton Tel 1X31 _ ___ _ XT1CT. Min i»brd~ROOM, South Tarra, tult lade i\ or gintl man going Isislness Flinton, inwi agent __,_,_._

OSI1011NI HOI SI. 40 Nlrhalwn-tt . Op Fthl

llttoii-lxcllent AIWMUOHAIION. vi.l tor«, Iioatdir», baltsiny xat-ancir». Mn Andersen Tel_271»v_ ITXltliVlllI -HOARD and III«11)1 Jttl lir two

. tem g lalle» in butanes», prltate lamil) 3}

Park st

I)XllltXIIII - lltlght balcon) ROOM, suit l.uti

ness k.ntl.uien, term« inutlrratf, good table

11.1 Paik >t

JJXllhXIIII -Iteflnêsl HOMI. guiiluiun, lui

t.iii loom near C'nltrnll), tram, til) 42 Uorraii si_._ _ __ I > AIIhA II I ! llefltiñ) HO VII. teni innen, nur -L rit»! « oui le near I'nlvfndt» irusmmcndrd modérale All». Xllpres« (IÎ77). 22V1 4 ollin. .1

I IRIX X11 fsinllt IlkcTet » unlun l.litsi ROOMs, J. nits, («a-lilon, close eil) "2 I atlton »t , Catltrn _ _

PRXIHIAN, XT rirrvUlfsst - IIOAHI) 11)SI

DI Nt I ti .üble «ntl »Ingle room» 2 minute» »tallon tenu« moderate _, ROOMS Ino nnluinlslie«! luliate iiuranre,

tiren Anne Ailla, I'lnelrlgli, Oak gruie ntar llrlght. n ni lout St Mid» _ BOOM« uniuinlslied, one laigf slot» n.talr» good

detail. I I II*-, .low lllir») ganlens. 1*1 (,t|¡ t .t J a»t Mil!>outnr_

T>tK)Xl»,~ f in I««!," unluinl.lii-d Prahran i!s*e 1\ t, Hani Ml» Kanni! » Xgciu» II)

t.n-llllr-.t Pinlitan .

"_»! VIOIITH an! PTlltT\ll VV,1' "tie I lni-1 Pi II

f> li li li SI hilda, I omiT I II mt »t an I l.|laU4ilf V Vi VN( U.S. II indi Ullis Irle ph i r, Ai , i inderan _

ST hil I) X ' Drestliñ,"~lllrn) »I "Op Hall

«at siiisrlor, Kiel XCOIMMOHATION, l,«l,.,iii loumt stabling, II and C luths, Tel AX isa _

t_T ItHUX. Illrro) st . Xonxilll II At INI

ii s nie | íleon) tiKllt« , AU 111 t I t llsln, I II I I«, gioui .1« Til l'40_XV_ _

t_T Kit KA IÏ.IXHD ans Hls||l|\il ,| »

»i Hain Iran,. »n,l bejib. leillls uri ni Irrale 4 Xtlind.l M Kilda _

CM ItllllV srpark»! Well fniiil»! ed l.sli m F") »ml Oller IIIMIXIs, u.t kitti I It al I |

li m1 Mi. Halgitl

ÇJT hit HA large Iront IKHIVI, «i I ""aller I r> loom at illabo- »nil mair)» I t «i|h «sq il r

Laid 7 Mai H li irr*« ni

l_T ItHUX is Halgelt »!-XI'XHTMI NI» "(til

r"1 wllhuit loan!, lill« If.lduif. I min I. Nain, Hush rate_^_ __ CJT hlinx-IurnUlifd. unfurl I.I I lal on, ii t'I er IliHiXIU. lurtlal iKi.nl, in, it nain

I «I Man »i

.1 V V( VN

lal I al, I ni lull lall- s »lill«

l_l"hllHV tranmere I . 1.». » I ti Haul ¿^ Stan I suit, ii ir tilla latk I m ^ ' m Im Ill-hid IKKlAls Vlltbrll k«»sl ti 1 Hall, m alt

III.II.I

1 hil HA NA. I> ' H lim > « *. I I Al

( tiVIMOHAIION, larg ti lill i in II t

lads tram min ile train

S

S"ll| III V VllltV 1-0 II nulli r«l VVlVNtlls, 1 ?~ ktnlliitn walk li tlblulee iii, lum»,

lil .1 111 tatt«!

(¿nilibili Hil \|||» «ml HIsllHAi'l l r k nile IO men II ml t I sill, III t lal lall is ian I ii ir. i I Millie | «ik .1 « »tall n

v_l PHIIUlt HOMI f r can li man .lair mom, 0 »l, sun.!. u"U Tiltil!« | au h Ij.t Mel 1 min ,1 i .li) _ _

(_l PI llinll HOMI' "Mml mm lil nt sal I*-* »li kh I>" I" I VC!) lulllloll III duale Uki l'4lkst I uki lite ___

kjlllllliilt HO lill) »nd III s||i| Ni I irltale k^ lliitiiki s lil hil, t di tatt» lluikine .n) X i II ila | ai I I s»l M, llaiuri i

rilli III SI hilda i (Wutul»! I HiKH_»i.'"ilr

I la lui 111,|1". Cn lill.» |a| I,«I lall.l.d,

»l I l li i t lilma it , Vikii'

fl'll II I I mil.heil ill). Hont DIIAXXINl.lltHlM, 1 l.sl It I, quill d, li» . «1st. Double Hi t lu 1101,

Xlkus

rlAtllll mil liirul.hnl duull III HllUUtl willi I I 'til | mai, »Htimtioi in il r nutt ti mag»,

I I in i lil si K11 la

ipi» I IT lutultlifd »r 1 tiltl.ltl.ltM s.Ile it 1 1 ll.sixis p. t| ningi nh a» J lin m »guan, (J I ii n l.l.p.i ne au»

I »pul tllNti si hitit. 4'lllrrisi II II ile sis 'I ti u XXt XMtls l'4'liu, (.ni., bli I Ihr I. niiil.r larlll lil 1SI,_W||,.1« r

.piflltlX (INI HeTfadril. XIIKII tsiil Uiwe

1 I «I II) KOOM, fainlsliisl tr uiiliri i.l. I in

II >. . ml iiald.» li'Use

irpxxlllliilli AJU si Killi il s ii a i r V(

I iiiMMollAIIDN la ktnil nun ai I luanlnl i ti I b| h ii M.» XXinl» i _

I «Nil IINIslll H I laigi IIHOVIH lab »i t ii millik n ir nain irital Itmilt mt lill 'li I. |l I lill lilli. I.l X11.II |4lk

I

vv

ItUdi

Nil IINISIIIH ItOOMN li lal liltlui I

I u I hut balli» im»! ral I Vii.H iiirnt i I.rsl »! . S| hlbla

Nil IINMll H li ni ll"HXI . nv.iilrniii

I . i »tallon HI Ni Hh.i X»i Hal

" XNI Hine iinluinl.l ed IKIOVI» I. >t|atl I >! Mi II i nine in ihlhhin P nlrll Xlgns

, il|| t.i I «>i Vie« »urn«- _

V.XOXM', liirnlihftl Itenv douWe 111 DIUTOXI,

Hllllngroeiii. «II eonveiilenrc«, Ir.rui, tfllB«. 1 Apisly uiviriiiiii, i «itn «" 0s Vint,

A_HVSE_tENTS.

Op n R A - ii o u s r

At 2 10

MPI.riAla.10t.tr> 1> MA1INIP, TODAY. SPK l«|, HOLIDAY )I«TINKI" MOND«)

SPIX I »!< HOI WAY M »TISH (Prime of Wales' SI'IA"I»I IIOLIDA) »MTINH Hlrllidav)

It A - li 0 U S E.

lo

1 Solo Proprietor and «Inniger Mr Harry Rlcknfdf ' Mr IIAIIR) HICKARDS'S

CTW TMOLI » AUDI.» II LL ¡-PLCIALTY

COMPAN1.

A ASCO, Direct ' » »SCO, 1 rom the I Mad A ASCO, I.ondin | Musician ) »SCO, Hippodrome 1 In Id« (Treat »liisicnl Sovetli Specialty «ct,

Plating Hie 1 xlraordlnar) Nuinhci of 27

Instruments

Millie «nd Mister

All) «NDR« III UTI!, «UN ANDU A omi HUH ti, «LI NANOK« 111 lint-,

I The «leal Note!, (.ncctiil, and Kellncd tsoiclty ' «it llLfore the Publie.

laAROLA, I. «HOL», la »not »

Tlie lunn) Alan «»iib the Tunny Wa)»

ROSE CAUAM

I ondon'a Serlo Comic and Dancer

SLADE MCItKAl,

Popular Cimcdtnn and Dcscrlptiic Vocalist It »SI NI!.Ill or

I «sr NKIIIT MARTINt.TTI lind (,RO«S|, I «ST Nil,II I «lAHTINrTTl und OllOsSI, I «ST Nil.II I «net »II«

I «SI NK.in N«D« «tOKIT,

Au Lntlrely Ve« Production b) Miss

IlIltTU I.DTOS. IILI1 Til LI ) TON,

¡supported b)

Air HAItlt) litNDX!

In Hie 1 ite«t london Comed» «ketch

nu TURI I 11 t-S, Hil T'llll t Lils

I High c1««» «ocallsl«, Dancer», and I xpert Acrobats

hi LI ) ire) «(.NI »,

(.Manellouil) Clrtir «nstrit «merlean Comedy Duo

lill It«« IS hlblHIs

«i »noir i iiAsi it, oi i« r T«I NTOV, IIRK.IITll SMITH, HOW AU!) It «LI. IO«t 1>«»»SON, G1.0 ««ILLlA«ISON. I 1 LL« Hil IINGTON, 11)11) »»AraON,

t.rO HI NTH). ALF LAWTON'

PRICI « -3/, 2 ti .'/, and 1/. Plan at Allan'»

ger, FRLD A) DON'.

'ir

BOARD AND LODGING. j

"V""»! »NT, firnislicl front DIMM.HOOM, large I

1 doiilil» Is-droolli» lilli lirliate lililien pilli

tit _i»e"_Ilnt! am si ,_! aflt Melbourne __j \r \( »S(», Sulie of Ihrer !IOO»|s clo.e Irani" '

> Hain, furniibid. uiifuriih'itd IS Darling st , j

Dotanical i

I garelrns_ "_^ _

^r «C«N( Its, denial "or »Ingle room I) iii.tci""

louie, ero «well rd , llaukiburn, ilose Iraln !

| olid tram _

.Til) .null furnished lion«. one or two

Mida,1

i use ,ra,n « itt,, " «rgus _ * ' _

\\7«NTH>rilt)«RD and III s||)t N( I. elderly I >»|gcni, own tuiiUtirr, prltati tamil», no other

I «1 Agrnc», u, (,eorge ,t _

.tA'ANTl.l) 2 grnllem.n lill AUDI US for Halton)

II lloom. 1« . Irani and trihi 311 Montague st II .t-\7«Nrtt> to tal furnl-licl balcon» 111 »KOOMS It aril ulcrt der) conieiilence, »tatiou md

Ti «,ret »! M hílela _ ___ I WlNTlD f r married loupli, prlialo fanilll.l

T>> night III DllllOM »lulngrmm garden «lal tem lli.il.«- Pt), «laltrrn _ _

Y\*ll> AI»lllTISI'-APAUTMISr> (initthrtfl

1» tilifuini.hil 1 eure! reliable leeonmieiulition I

II A Duna .MT (ullin« »I (luvt Age) Tri 1217 l|

| HOTELS, SEASIDE RESOR»S. «to. j

] AT Tilt CK AND HOTI'l. X11 IBOURSE,

»'X I Igliist part of the illt. all modern improve ' ine-nt«. higliela.« trench cullin», (rliate ditiuers. I | wedding brtaltasl«, andreei-ptlorai tpcclalt) I

AT MOIST »URTU A IlOTrL «la Mornlngtor.

rtei) home eomloil, perfeel beach and bath I ina. Iioallng. (Iihlnc golf link« Train» «ntl .tramer« mel Tclii linne to Lhcltinham tx

«binge I

Madime lT71.S«nriIf.rR. Pro prie! res« _

VT III «I MAUIs in >«t comforlahle IIOTI I, on

i-oa.l, golf link« at door, »ra bath«. Hilling, I beautiful «lltroundlng», tileplionc 1 « lindley, I

pnpilitrr». __, "A T «» AIM II s i OUI I P«I At I. Ill «Irtorfa.

J\. »t «\ «al Melbourne Is-t At ( llMMOUATIOS I In the .in 1» per week, in ii Irani»_ APOIK) ID) - II ALLA« AT HOTri. - (.«Jj,

ACCOMMOHATIOS for »islto-s. II U Collin, i ' proprietor _ __

» pono in« -APOLIA) nt« non L-oood J\ ACOOMMOD «TIOS lor »isltor». C»aih(ro_ t'orren, utamrr (ram Melbournr M I'rng.Ilr) |

»""UIITIT PARK PALACE - 1 njoyablo ACCOM I i\ MODATIOS. rtrr.'cnt tihl», (ran » slop at' door. William Pûh«.o_ manag r_Teler>.ore_

l"l7tllHTI'llth - Macgr.-goi» IIOTI I. «i

¿\. -rt»il|«, op Pronienade Pie--Handsomely furnished, Irdecoratcd, telephone. telegraph.

TrannJleaieJOiP'rn U fiery mlnulr_ I BIIALMAR. »«00D1.SD. «IOLST MACLDOS, I

hntire ( tange of Cllliule I Being North cf Dltldlng Ronge

Coll (lately Improvexl llnki). hilliard, telephone . lo Mdhournf Winter trim« « T J AMIS. Maniou't coniryancr* meei no-day train at «lood tod _

BARWOS UPAD.«-MT COI ITT IIOH I. mer. I

orean balliang, n.hlrg. »minting, golf, le uni»

0 Collgbtlv._ _ II B""|IITASSIA tint si s «arra (.lee -iatl-n - I

Hood AC( «MMODATIOS. hoaldrra and «id ' «Or», nlghl tortcr I. lomon, Manager Tri

«I. ». - - I

BFNOK.O. llrw Hil! Tetrare-Leading t'entlrn. |l

bf»t »Itiwtion. minmit «If« Hill, first class

appointment» Irlrphonr isa _ I Bl M II s OMI »lilli II «HT. hr.t.la». .em

mr.lal anl faiml. IIOTI I. fa, In: Pa, I a ' mt ni beni-, term« « st tatr lleler |c pru u

/-XOMMOSWI «ITU IIOTI L (I-to licKllntl V> tllrabetli and I«"li.da e «t«.-ITr»t elm «C COMMODllloN tl-lton. tourhtr nmnanrn". bonder., good table, moderate, luncheon 1/

Mba» Itrtraild». Pri.rlflor___I CtLIITOS H'RIM s IIOTI I. under iii.tliitnil.lie I

J pttroillge 'Ailinn, inlnrral i[nns«. Il.llth paradif. rall Dr)».talr ,r »lr«m.r »hsrf

"lATIII'DIIAL IIOTI 1 «nal lion »ntl 1 lind r»

,S|«.-«)ne of Hie mo« up to dite ho'rl», lui ut trnlir .'li. uti, tariff iratonabli P

II Remold». («Olllfto- , I rilli») DOS -IIIUK'M > S CAIIM. highly tteem | 1 --*-. -......-- - mill, itnulliv. Ire

ml, (V Mr« Ilrooks ,

rt-tilly cn

1 Itolldai, Irani», «ro , quel. drlu». trims Imm ? 1/ (-tenait Hall I Iii L l> I H A la I" A I. A C f II O Y 1. L7

J C lilli, t'rrrl, Mrlbounr

j I «ROI sT llorll. IS AISTR«I.«-<IA I |Uo»t i-ritv-Tiiltnllv ntuatisl ilocs" to boat train,'

and «tuite , I Un Write for tariff card I

j II Pl'ltll« Al. MIIT1I. Mauger

C-tllllM. M «C1» « IIOTI Uoierlookirg Corio

J Ila«. »Ilenelid lamil) home, hot balli«. «Ire

Ink llgii ini-leraie tenu» I

I A-» l-l | tlSIl DA-AIIT l'r«rn«r« crcrrnt -rirtl ' ,_I , Its. «KDMMUlUTION. II and ( balli«, rh*e be» li k«l'el « Tel.pl» tie SO! «Il»««|r|g«

I /-4 1.1 Nil Ililli liol "I «.lenf.rrle-IIinltDI Its, ' ¡«li tl.l! I« nuil. I iltur U night iKirtrr. tih ' I (lone Mu Haul I' 1 i «llinsirr.» I

C1 It «(1 DAI I lim si Tarin £2.'/ «rrlli, ,

I t.,1 dill), Lilli m, irligrap", ulan« In i luitr (.linn |U|ri.t

¡cr

n)*«l|s«|tl1 n ItMINl S IIOT11 »».laili.,

a." .'/ w.,11« I, t «ni roll bath« Mitilian

llln*' «I.« I» Huillín». Sllleelliong, si lilian'«, | I Mar) «till« emull farr») Trlej hone Melbourne: I Pxelnu.r Min Dili, |wopr(rlrtM

I «1.1 s« H 11 Han « prltair IK.TI I

l].'.,!.1

« Run. thet and

iininas«r

I 1 s I «I I si It I I . sun s."" | linn.«! el t «IT

II lie,) »plei bl |».t.lll. li. to I I sir) I em.

Ile! I Ural III »I lill _ i I (»UNI lUle . 11 mr Hotel. | Inc.! SlliiiUon

J ..(.0...I «( (Xl«l«IOD«llllN, 1 I and .old, Ititi» Innis on »j | Inallun MA» «.bat Itooke,

Pro,,int.

1 ullNI f« i »ltd lirtTAi.lsiotai »afn ni IA lag, t!> tiiui I lui Milling, In UK- and

tant «gul I 1 ullNI . I ll-MM Hot SI ' lairli mild win

'IA let.lilian »lill r lAllfl, .la |,ruell Mrs

( »I ll.rl, I n al g.rr..

Ml I D'il UM .Ililli' P«l «( P, 210 nourle

ti »I »I u ni rolly tlnialid i-niiifortal te «( (IDIMODAIIOS I Al 1(1 i «ni l^.lcd on appli

aM'

I».! Irani srrxltt, I

lost IIOTI I

PS POS!" MU!, lirtlghllul, Inilgitatlng

M1

iM'lilmalr «Uiilrr tariff fr.un lit May, Mt».

lune Hot. I tsudli I'roi rlelor _

-\v|:w TRIAsrtl) IIOTI L. Spring it. Mel a!\ Itiuuif - llr»t «((S)M»IOD«llOS, re.»on .hie tarin. iiieil« e pilouali lum henna dally. John hltrrhan. liol liri« r

1 »AL ACE IIOTI I», mitre c1 Rourke »t , l,nntvn

llrougleuii Hi» ( oinniontseal.il for Ita ned , room ACCOMMOPATIOS. John A »»Ilion, pro-1 irletor j

I »Al ACT MOTH - HOARD and IIP<IDPS'Clt, | .1 SI/ to '.'i i »Ingle Koomi, I/o ¡e» «¡t\ per ,

1)11.Ali: IIOTI I. la« (no ibtattr» hall «nil

night pulir», rletlilo light, tait ami cold walrr In f»rr.» loom __ _

J »I 1)1)1 II (IRASUI, Pit nu, «ipi. lana, few

\ inliiulr» laitili-lil nation, bonito hi, r<fn»li- lli, iii* I I) « sie, ptiprletor

Ki SSIM1N'» I10T|*I Mon'l.lloe (Tel 1*. Cite!

ttiih-»u) -Hit, «old »ta lilli» at deior. M. »V (.munn _ , _ _ _«ANl)||ISt.ll)M. .IIOMIIIDIlf.l." Ih-aihn!-» pi hinsriur Al (I.MMnHAIIOS. Inhoii) room«, mar I va« I«, atatloni bul lal!««, ««fkciul _ SAMiRIStlllAM IIOl'RP. ( lo»r»ialkii~n7im.

Hath« . Tuuits, I tlllards, lelrphout. J, C Wanliiklon lleger». Manager.

CIT KII.D» " IIAMPTOS IIOINP, Ute Culo«« O Palacf - AtlllMMODAilON Istatder». vl>J. tun, near train, tram, tusaih »», el llytlop, na.nger Tri 10, »».

.«I LILI'» III* ».« «»-SHI II I It lion I || ,| IS «ie,i«t«IOI>«llt>S. »tinier larin N I 11,11 n.pli.H'.. I'lrpliuii li», Wini, r

or Kilt))-»»I'm».i«'» t.ionoi; lioni, oP ?r) Ratina) »l»!li>n. »ra « Irw.-Mitirn AP«|li'. HISf* taïaut, '«milli«, boan'mi ilitrgit ivawu.

able.

VICrOlttA COHTr. I'AI.ACI. (olllii.»trrft -

'Dam« I"«" "u .>«»u fb.lrlu llgliti night p,.ili i, isili I'ttakfa.l (I «»alkrr, manager * ..A .»Rill ino1» ' M'TI NT«IS (III AMI." fern T)> guille», Ibluni lillian!, magiiluiiui »unir),

.»ililli« r I »lu n U I1«»». h»*rr

tt'iiulll Nil hi «IINU'H Ililli I. PI,ti rtaw

>V «ctoMMOlnrins fur uj>>»ii and »bltori,

lullt» me« «tun »dirlifd

WOODIINP "Poimtor llrtUh HiwI.-M'Kr:*»'.

Kljru liomi ««gionrtlo iiictti t_| paites CK U-UM- nil-» 'rhoM Mo, <v

T ,r

AMUSEMENT!.

E A T It I R 0 T A L SP1CIVI UONOIHCL ARRANOIMbNTS

TO DAT OIONDAT I RINO- of XV VI I S IHIITHDAT) Ho IION PI XN In ti X1X11NH nnd abo for IO MÜHT S ! rfonnance will be i il I (le Drew Ireh* ! ntrul e Hil «aie tickets (earl) do r) lo all t ai U l at le o! tall el it Ile Ht Ure Ho I Coi fecllol cl) Cafe l rd tlcilr_

Il II I A r R 1 It O T A L

TOI1VT DVT MVUNII TllDVT lill NIOin HIRDS 01 AlATINI! TO DAT KINDON Al MINI I TO DVT Doora Op I I MATINI I TODXX Com enclng at XIXTINLr

Till MCI1T HIRDS Oí LONDON

SIllIXl HOIIDXT MX11NH

TO DVT (MONDX1 1 I11N( I (Il W X11 S

IIIUIIIIHX)

_rniilrei Jiilf 1 rice lo All _arl__

II CAT KB BOT.AL.

T

Lessee Mr m AND HOT/T Sub Lessee «n 1 Manager TV I! LIAM ANDFU30N

AnSOI UTI LA N0 TRrr 11ST

con »n-.s im rniNti oí- WAI is

lill XI 1101 IDXT I TRI

A ClORlOLs SUCCISS A lill' Al TRI! MPI!

Sat ria i igl t s ûirrflo Ing audience again cnllnllcl dcllgl I I li t reste I n daslotndelat ti c I llllancy of sligo ed ti» and col eicnc) In ti e s) clac l«r 1 on loi trama

TUT NH irr muirs oi IONDON Till NIGHT HIRDS 01 IONDON IM NU HT (VIONDAT) TONICUI I VST r II HI OHM VNC! s I VST r 11 RI OHM ANC) S 1AST IHtHHtMANHs

I XSI S ILIIHIRXI VN( IS of

W11 tlVVl AND1 RSON S

Magnilicentl) st k I Insplritlig in d lllgl 1)

) tcrtili ng Attnctlon

Till Nlf HT HIRDS 01 LONDON Till Nlf HT IlIltllS 01 IONDON

I trrprclul 11 ti s

Ian out linn jil Orgai Itation Headed 1 v the

Talente] V sir Han Xctrcsi

I CK I NU- DUCHAN

Singe Director 1 11 Nunn

Produce 1 I n 1er tie Solo S ipervlslon of

XV li LI VM AND) RSON loi lar llolida) Irre« a« is al

II. X pill lo da a II cairo Hookl g fee 1 I urnlsl inga bv h Nathan Elirabeth street

_nuslnc s Maiaoer IIJI1U3 ORANT

IX 11 I I T II i It O T A L

SPFC1AI IM10RTXNT XNNOl NCI MI NT

X M MINIMI INT AIII1TXRX XTTltACTION

lllisr TIAH IN MU 1101 RNI

NIAT SATI 1IDVT II NT I M NT SATIRDXX IHN1 0

Xnd Iirry lining I mil 1 urti cr Notice

The Latest lomdon and ( ontlnental S cees» Re tentl s_urcd 1) Air Anderson for the Australasian

Stale»

III XTII OH C1 ORT HOTs Written In

I 1)1 VTII 01! ( 10RX noxs | nil! Mitchelton I DI XIII OR GI ORT HOTS In lite Act»

V labora te Seen r) a d Alcrl tnlcal rflecl» I rcpared

from Ile Origiial london Alodels

A MOST lMPIIISSlXl II AT

IIFXITIFII SCI NFS a 1 Ililli 11 XNTCOSTUSD«

RON II AN ARRANf I MI NTS

The Roxnltn for nr XTII Olt CLORT nox s will open it Allan s XI sic Ward ouse at 10 o cío k on XX ednesda^ n ornlnk_nrxt __

JTHt MAIISTT s TiirXTRI - ( ran 1 1'oli la)

IJ*^ Alatli re To da -I rli e of W ale» Pirti ay

T T T 11 T I 7 H I

iG

(II XND II0IIDAX JHTINFF

TO II XT a)

CHU en Half I rice lo X11 Pari«

/-1XIITT TIIIATRL

| Manager IO! «OIOMON«

C1 XRIx S NFVX HIL!! COMPXNT

Ferrie X1 I «st I XV II Hill Meda Hrai d n Rob coott I au a Diamond hrne»l XX «erna lotie Jen .ling« little Ho J «tie I ra Irr I Carn am Joe

Ciarle«

MXTINH on AU DNI sp AT «______

IsTS UCT! Ill» and Till 11RT«C1AN«

A 1101 IDXT TRI XT 1 OR Till CHU DRL

TOWN UAH

A1AT1N11 TOWN 11X11 XIAT1NH 10 DAX TOWN II All TODXX

At TOWN Hil I Xt oO

TOWN HXII

(RIATsllUXt HOI III A\ IROCRAMM!

, nrlmiul of TXI olr»oi el n J ill ti e Th ng lo

Xmuse uni I nterla n He little Ones at Well at tie ( ro n up«

SPIXIXI (HU Dill N S IRK I s - 0,1 and 1

1 A I lu »« al_ 'rnoxTN inn row Nil XL!

1 J. OWN II VI I Toda al "SO MW Nil VI I

TOXXN UAH X I TOWN 11X11 I TOWN 11X11 1! t Ixe nk IOXXNIUII

TOXXN II X1 L At 8 TOWN It AIL I 1 I der I) re o (lint earl

AVIsFs IICTI III s AND Till HHTsClANs All TS I ICI I III s AND fill HRISCIANS xvi»i s nt rcitis XND Tin HUWIANS

Till HIsT X11 01 I TI IT Till IHST

Wa« H I ntl « Ii|rf»«on of ih A a» i ! I» Uki ti I A II i e ti al I a ! si l! e Hal cn sal r

I dal t »»-e ti e

f i not iixxixii f I ROI HAMM!

I n 11 re N I ten I i lure Nen

Ni XX s(i\( s NIXX souts

II I est Xn.i f Mo Ing I el re« lier lie ,

i i te I to a Melle nt A di nee j

i XV ( hall i gr C n par son , 1 o e I ti e ( en « I IIIINMI siOTIXNIl IIONNII sCOTI AND MINMI stOTI AND II IN NU S(OTIAND

Tie tails I 1 1) I Ho al Ile e al I lill rkl IlcMlgll I li! rilff s tilt CTrlllkMall

Her I lllgl lal 1 llrl.a le (oil k1 Si Al d el I

I Ullin

lil Al 1ST H f INI s i ile HOMI! XND of

lalrloll lit r t I (tri 1 rtnlivi

TI lall« t Niagara TI e Mai XXIII ti Iron Ma k H er lalriis lallrr s ( 1 llalflulldar VI t lo tie I i I / *> A A

III! IIIIlsi IANS I a I ogiamme Till Hill si IAN» I lo f! lill IIIITsHANs lill» f

lill HU!-lIANs Horn i -soiland .

si AT> I OR At I

(IN! TIIOl SAND s) n-, AT I ONI TIIOl SANIl S| VIN AT

I NI MIHI s\s|) SI ATs AT I (lill n Half | lire lu X11 lan»

T monox (Tirsdav) er l Ml (le XV rsl

II es. a I lertalimnt» II tal e | lace at tie

' l-iir/l t II VI tis -, ||lcl , HLILIHÑT

I l der I e DI clio f We I ( a II s

. TI e Xb, d c1 I nie Hai les« lae ten rnl an I

I lo I

lit (Ml Ml IM III I hil Ml INI lil (Ml lill«.

T » NK HT (MONOW)

CONTINI Nil N of tie SI ( OMI ROI ND I Ile

4. j XM ATH It t OMI ITU ION

Magi III c t f t » w I li a al r< o Sat ria IlkH Not el il r ti wi

Tie I n rai) J i ike« d r I Ho ride j to in ni aga i T ilklt »I all r »a 111 »

Hani io II k li I Illunie VV nn r

Ml » KIMI ill aga tile T nlgl t a lorie

il «l I ti a d el ra o Ila bro k1 I,

t tit I III III B

. Hiller t I ni »i It M II ne j I Jit ( lit I XXIII I |0l A saddle al 1 fia k

r If l Uni ,(,

Hist a||earai I li r I I al I Hu lu k III k1 | Hld r

I ItnilV IXRVIs

Wlo «III M un Xi) 0 ila v

I JXtl vioiutlssi A rlu »i wild tullock

VI I Ma l t le Ile ,

I ties i Inlik ic I I at hil leir» I r tit , VII r« 4.11 lllr II I! Ulalu a d Ile

r I ti s, |n a.1,,1 ia" |

I VVIDNIsDVX ill II NI

s| VII I|N VI f li IA XMXTI I II»

I INA! | lb Jl 1 hi X 1 lll/l

I Rsl INI son His. Manager

DXNl INI Mr Mr» (I I X11 AND s "fine I

X I li II Xssls. I nil H llav NU HT IHM I nu Nil in | al r> Mon It at I VTII I I It X1 HXII Hr « I k »I lim I

I »tra f | rf mr « it t ti e I |o al I . 1 Ikl l|l lal li ar fee VI

I Hie

tit li Hi I II I »I ( VIII TUN

It INN1 tis I | Vss| s an lell ter) 1 tsl, T .

, at I ii lal e lik X11 allei 111 g I e«. , la e,

r li x|t ii in I Hot ikh TI irioN ml r lilli I« ii g« I I e «. I RIX VIII». »

ii le lal lall r ni g I 1| point rut SI It IV! II X11 III XV VIT/ III V 1RS) TWO STH Xc II i gilt an I rj| I II) aiqilted T

.ni li II li III g« toner f s »mini «ni lillie If Illili. *l». til) a I HT Dr i i I at I arbon

VMINl t XllsrlllNlCN Hil ORTMI NT

ur

X1 t UtnttON ii l Al Itlr HtURON

MAI I arl«

I Itale lining I las», at ii XXXInous iitiDXTs III VV MOMIVT.S

HANDIIINI HAM lill IISP-AT*«

I RIX All II.SNONH

In Sr« Walts, lleu-r.e At

Al jo] nell nscktar) toantniei vii si li society

If! r lili » street ( | i rorge .ml t eorgr)

DA N * I I N "ÍI

ATTI NI) Mr SOIMHUH s GRXNI) SOI IAI t I XS« TO Nil HT « till II al li Vlu.l i «li, II fr si l en!» OHDINXHXIII AX AA 1 It II A II X11 Hi ii »»I k sir 1 Ulai A li

IXIIGIsl (0011 si an I MOST I OH I X11 A a I i A li A «tr ila St 11 NIMH 11/KHI ai I AllsO II III X HI-NT AH SIC (I ak tio l al I II ) le DI!.'! lal!« (Us-. Ill I ISM lit» »Ion lal Ititi dal rt i nb ga Salui la) «Hi nu it ut al» t hall neila Illili» , tenlik« Ir II gil i r« 101 IS

X11)! An tsss stir, t Nlth tatltul

Ti V A C 1 X (I 1) I I« O II r M"V N f \J Mr JAMFS AA111IAMS0N

Irlvali I venlig ( LXSSljl

Oaulttrl I Mil. ( talga III I «t I

Han ti oin. Misa S| erring1« SI ( al ? b at |

Hawk»! urn Sir« (arndell« (latest) Malvern roi I D 01)111) DVT Mr. Mr«. I II r ric i ed Teacl rr«

DVMIM! til l ir liilll.t«, uilrr Rout patronage sprt lal « bal lagr« Uri lit I RIX ATI lls.MINS at) later lall) 10 a in lill IO | in | I f»t me tlio I« 1 roll iel r) assure ti fr » fr m TO/i) ( l«s»t« lieginir« ( n bg «Inn-el ti k1) jin nile« »latirlat all II n«. GttX1 IAN ST IRAK RAN i ear «tall ai I to in I all

DAM INI! Uri slrl Hy I lillie H «ISON«!

noir III Har loi I n lai » vu« Ntati til a (loi ! i cull! ale I ( ail ra) 5- Honk

.I »I le u l!«l

J *.AM INO Xlr" ( i Ib.." 11 Xl«»fs~ I iTfai*

If tli ii dai Wlhu n ti li gi Salir hit «llrr ion» i rix at I »M s 1 ni i ii tr .1 Carllm suire te XlsJkf* TI r-div Tel «IT

WslTVIMI IIXHIIOOVI HANI INO "| I AIIN1 W (IRIXXIIIX) Sti| erlor ( IkVssl »I (KHUN NIK« VIlVXMIIIl; li isial alvaniagrsi «perlai I na Xlissslt» Miss IHUtl III« liixielllitil

/-«II SX FOU11 M TI I UNG ( Vllll« Ittte ma I ' ohio t I talles. A fill llrerilnns I posl.ge TI eura XV ill Anlradr .Ml lloikc.t

CifJOH COM! 11 XIONK «isurfd hy .ei.nllnc Far«

V M«»M-e UtMt.8t)ln el It.lidrtMlng l)y« ft Ut S»l»"lx_ it, (Ttlui U,

AMUSEMENTS.

W

O O te I. I L R O T A T 0 R'

»m1 bolh play mid iii»)cr» «ere maní

festly to tile taste of Hie crottded audl ince which Taughc I ttscll ttlmosl to a slate of physical cattiausttnn

-The '.«C1 "

Q It ANO

1101.11) A\ MlTINLF

TODA) («lOtsDAl) TODA)

-PRINCI 01 W »LKSS IHRTIID»), _. ____'!_ _

1) I C T A T O

T "

Hi

1_ II HAlFSn'l TIIE«TItE.

Un 1er Hie direction ot

Mr J C WILLIAMSON

WILLUM COLLILK-TIIE DICTITOR

2 0 0 N I g li t »

CRITERION niLATRL NU» AOIth

2 5 0 Night»

COMID) TIIFATIll IONDON

tac h Evening, Mr CIIARLIS HI01IMVN

Presents

America s Foremost Comedian

»I R WILLIAM COUIFIt, M It WILLIAM C O I, L I I n, »II WILLIAM COILH. II,

And Company,

In

"THF DICTATOR* 'lill DIOTAT0 1I* " T II t 1) I O T A T O II "

»»rillen expressly (or

Hie Distinguished Comedian

l)y RICH »RD HAnDISG DA) is

Roi plan at Allan a Menzies and the Crand De») (talc at Cenlral I lcrist» Collins «tree!, and Confectioner« Her Majtst) » Theatre

CHILDUtS- IS ARMS NOT ADMITTED

M

»Ulli Al LU «II ORCUt STR AL CONCHtTo

I-01 ItTH CONCFKT ol the SV A*-ON

»Uli he gil en in He

TOW NU »I I »IHllOlRNr,

Or Hie «fternoon of E A ruin li H N) 0

PROORAMMt

1 T»»o t 11 le 'or lour Tromb ne« Reetho» n

Spring stniphon» No i In D uni e llrihm« St mi holde I oc ni Pliaelon sj|n, s, ,. Romance for II Un «i I Or he-tra st ndscu

Mr /HMAS

)enu«bin, llicc'oin.il ( lamil mei ) »Vagi cr

HI CTOR | ((.UTI DOT 1 »KI Will ( 0N( I RT

-Mr HFITOK lKlirt-OOT desire» to THANK hi» null) friend« ulm «o get croll«!) rv

lended tlielr | atronage aid presence »1 I « farewell concert on Tucsclit etenlng le«! Iii al«o dcsirci lo publlrll Thank Ihr artist« who so willll gil gave their »mires the general comn itte md the chairman (Hume look I »q , MUK) tie Ion »eirelarlr« (Metsri »«nit and 1 allen) the bon Ireasurer (lim hnigll 1*0,) an) He manager (Mr Gerald Massey) who all worimi to turi and undo ii such a success_

HI CTOR 1 1( HTU10T 1 »111 W11 I CUNI ( RT

-«« Mr lightfoot Is loaiing «Miwunc oi the 10th Ins! Hie c mililitro rrrructt thal all »IONF» cr Ln«old Ttcktl« le IIFTI UNI I) »1 ON( t to He Ion treattin-r Wm Knight Eso,

ian- of Montgomer» and ( o 1 ittle Collins street

near Queen street »Iclhi irne _ i OÎIPIIL1 .) S0( II T) -CONCI HT Tounhall I

lune II »hdam lan», ti in the ( nita 1er« Re

serted seat« at «Itan « 0_»n ! 1 it I lan i ot open

IJtOPlt S CONCIHT- lemicrancebill -fool I

hlnalton sunnite* «taminolli «linslrel

«anet» III.»stope 1 ntcrtaininenls. Admi««io, li }

and («I rctsrice! 1 I in lied number 3d teal« I

tort! S (.ONCI KTs- Toniglt I »Ira P c

r

Prime Wale« IHrlhdat Mignltl

cent programme N, i arti«M an I item«, »»on derfil animaled picture« _ __ P LOI LI s I (INI IKTs-I i night v eleoine re

op|»rarancc ( i-urge Halherlt «uvlralia'a (ham

icn!rilor|il l tal Cat «lelbournr » etpirt

laugh raisli g c, medial __ ___i

PLOPlt s (ONíHtTs-roniglt «la Sim

mond« |«*a'ar mi rar i 1 allaillat «n-f» SU1 I ter II! Klrate 1 Mitha! director Profeuor

lie,! Ireland_ ______ "PEOP! 1 s « tis« | RT« - To i Wit. Î rolessoe IX IA ti» ii irod icing new legerdtm»tn prefonn |»nee« Am io (onion popular Scottish tialladlst, ¡ til KA 011 I oil« at Hocrc_

"IjLOl II» (ONCI RTS.-To nlgld Increa.lng I I- p.pulaiil) Huir) hlng«1f) baritone balladist lln.-oduing »oi g of Sum,, lark Hallett, chun

lr_!»_i»'Ie»_le uterlalnrr_

11JI 011 ! si ONCI RTs -To night "oldman and - li lui r -inttlc 1 tbiopian comedian», end I tren 1 n unre lil/ teal« thrniighjirvr «ulm») I lit Ot 11 s (ONI I RT» -To night John»» and J- ( II «on« tammi» Pictures Including 'The 'Kier Pinn-» ort The Human ling new and .AlaUlllg pillll M __ PFOI 11 s i UTI KI ."ONCI llTs""Tein|»-rtnee

hall Mehr dal next lune o dm of Kile»

'«ledrusj») «oieen« Magnificent I rogramme I PlaOPI I S 1 UTI ni CONCI HT« -Melbourne ¡

I li rtl Pr gran me of Ubi» rain! «ring». Duel«, If! artel« »pe alt) Purr« and Anhnatrd Picture».

¡TJIOPir S IlCTlltl COM I RTs -Lradllljf «r

I titi« In lu ling «lit« I »mi,« lyndhurst, celr 1 rated ronlrallo I alla li»! «Hi« «mil, hinnaird

j «I sir» J ne«, an t_NcU_

TJl OPII s | Kit III I ONCI RTs »»rdnrsdaj X irvt I vira number .( Animstfd Picture« Adm eeion Od «ni 1 Den t forgrt dale

V

TOD» TODA).

TODA)

I RINCE cl «« «t 1 S nlRTlIOA) MIFT1NI,

flient lion llliliarl I SM« Mr» « ddon and

-ille ' Hair »¡fnitifol Tlirlr Int nllon of Ilelng PrfienL

T« »lait at 1 OCloil

_ I »oui, ut mut lin"i

ROI »I IUNDIC «P

IIHNCI it W «ll.ssntlIKIMst I IIIIITIID«) IHSPIl li"

lll|SCts«|I«SIH( «P

COUS«» »Il II »Nilli »P j

T f Lan Train for Ile ( lite lene» M Un une at

lilli aid ,-lai I . 0

»Il Race ail Rall »a» H kell un h I tain d In m Messrs Iii . t k ai ! s n so t ollln» »in l

»ndllalluaiilkilseiililrniMi.it »Mull ant

I «tullen

hprilal eirroiuiiodlllnn lu« l«-rn | n x1 Ir I f r merni ti« inotoi« «I hh ai li | t i I el un Hu i | ut Iii drlir

Il 11) HO i MOORI sr<IC|,r,

flllll AISTRALA<"MS TI III RFllSTin'

i NI»« I S S I! I t

I I OR »I »SON I

UKI I 5 /

i Sol» III «D» j

.(0N1AINS ti» PI III OHM «Ntl s of Al MOST Mill) ItlUIIOII-l for He PAST )I »Il in all

Uli MAUS, «tld M»» /I »LAND I

PRICI MI

I PUIIISIIID 1« Hi» I KOPltinon« ol "TUP

AIK.l«' an I Till ALSTII«I «s|«N at lu' lOIHNSSTKI I r I «si

Clllll« um he attained (tom SI »»S «(.I NTS I .riling The Irgiit or Hic Auitralailan, ' All ItOOKst 111 US.

F

«Il I ROI RNI lilli KIT (ililli NI)

MI IIIOUHNI « (¡I I I UNI,

MOND«), Hil Jl NI

Meinlie r» c t Iii ( rrl ng I u il all ( lilli «lil l»a adinlitrd tu Hu "land .n | u Im (I n if tickets

Hale « e i» n ut 1 up m «omi u m log al 1 p m Adiululut. 0.1 Urauilitai I I ixira

Il «St 11 Al I M «Hil

Mil « lil») llHIHIRN, Ililli I.'4» ti 1 pin

|»«l\INll"l>)N UIIHtON« Hill hMITII «I J» (.ni lama rida I tuilng beat e f ja n und».

1 J.ONINII - Dr «II. rt I lliigli. Willum«1., Jj ». irnlici» enid n li II a« lil a» a' H'!.»<. __ _ | IÎOMNII uni »»inn » H«N «niUKIN i 1» (trliraiin Tilla l»ining lo ), 1, S | IJOMNU -Oli.uple All.lflli (lut. »vlll uo.nl Jl (Iruitl Programme lill« Inning ( RP1 DON

(.MIHI. William« » lluros

R OVINO -( nuil 20 rou n Is lint lit al (Ni I

lill» I vening. DAN I III I DON (ev , ltani| Ion Inglaii! «mt Aiinralla) » Hill »»lilli

BOMNtl lu loraina" 'I lil« Ivu.l.g (.»Hill

(til i tloiil « n un I» Rill l-qiilfts) t t III I DON U ||," r "al Ililli»)

ÍJIDINO MIIOOI « Melbourne « lota Pram,

XV Dalli -I rolUIrut, ant agu li i» », tiluili»

irovldrdi uillng, 10/f! 1i)e|lin Scaw

BU« IDS H 81 «lill s ~ I »nubes»! , i|n «unily

CAURI XU'«« Waggviitltrs, liragi, fur «ed ding«, balli, l'Imli», i»ei)llilug Unit lah, IQU tarin lil I»" "

HA A) I"» ?* l'I« li»*» hi »HI I d, Il lill I « «I I' L Mrlhniiiiir I hint Plant, loutit prlit» In Melbourne lil ODO

nilli KPKl MI |S1 In I »s« of Hair tlriincm,

Hill faillir« «»ral or I «lilli« Hair W itf, lniulnirl IOIAIIII lue, J S 1 »e, lil lluiirkoil, e, inaikel I «lahll.lie.1 HU»

i»TO»V TO MAKI! UP, l»lt«roiililfri/ -Plty», iJU Dialogue», Reciter», de, Catalogues Irt«. WUl i_iti.il«, ¡Ml Uowkej^t,

(D

PATIENT Coiuiucllcli g at 2 i _ pit

T » E A T It c.

| Advance Manager ^ U.U_CV"B__.

inv TI1L nBOUo«nniMiNo

._ coup(Ar ovrniiovv TICKFT*

The management «glin regtet latine- i" .

} XST NICHTS ¡ vsr M,i,r,

1 XST NIUITN

Of

The I normoiisly Sucreyinl Con tsir

HU VV Vhl S PXTHVT DR XV Xli) s 1 ATI) NT «R H Vhl S 1 UltNT

Ht XX (axer A'jikit ai ! I! ! ct| 0 d Which M lil Po.|Htel, le «" d a ..

I n ia) Neil m

IN Till XLRT HIICIITOI ITS rOFlUBITï

! VST I VS|

I vsr

Nil 1ITS Nil HT» Nil lirs

Mr IirnniUT rlEVlMINO ai ANDuEiTVVil-« Mis. lil ATRK 1 DAT at 1 Vin GEIllAlí Mr« HIIOLdl a« HIL COUNT! s» i_ sT 0Ijlm

SXTLRilXA NFTT 11 NI 0

rOSITIVI IX IOII C Nil HT-* OMT

lirst I rcxl ci un ii Mell» mc t!

iirrn xivitv i m LI MVIIX

A Neu Comedí 11 1 M Parr e X n or e

<«» nslltv slricl Xt Ai

nOA PI AN 01 1 Ni, at AI 1 VN s on UtSInl MORNING ".lôDH

I ItlChïj VS 1 SI X! ...,

Cluldrrn un 1er S Not Xilniltt« I

r Ilot 11 n I r To nigl I i ill I«. 0-e0 it Princess Theatre (rom 11 X M loa 11

Ha) s_c " p,|_

'H'li, ?G'

! Il MXIISTX S TIILVTRF'"

ND 1101 III VA

Tills V1THIN0()N

Con men« ii g at _ «Kl

.Till HI LI s .m m__

NI AlLNEc. ]

g I J O U T II I A T 11 - lessee .. ... innig H-at-ulc C« ,i

RI CLIX11) XX1TH URI XT si cerst

III NDRI I)S TLRNI D XXV VX on U*T

SXTI IIDXT Nil HT

Till HIT IV. DR VM VT1C CUI ! l( E,

Supported 11

HOW XIII) Lilli.

TVXO PIRIOIIMVV I-, T0 11VV TWO lilli 011)1 VAt Es T(ll)l)

THIS hlTIRNOON Til!» IVrtT-T. Tills X11 MINCHIN Till» MIAU. I Xt î Us.

. The Lite Límenle 1

sir ,|("rv |Ti»., j,, ", ,,

Till HI ll»s Uli ne-j ' I Till DHLS Till mu«' I Till. Ililli* TI!! ma

TO NICHT an I TO Milli! ou NI HT TO NICHT an 1 To Molllttivv NI UT

I ' Mil a man' hill a man' T i « li t l

,Dust Malillas. )oil will na di I it II ii -.

Ibid, it Tim «re a I si I . i i , » < I rich )our wile an I ii ii I lilli r» 1 u i »ii

«I,) thing TTie Jew lane -»Ulli » -r ne oukht not to hate une li i ». 1-e V, ,x that >oii will kill I nu

non xiti) mu .» »i mu i*

The TTholc Prothierd I nier H e I ei» t ii 1 i ti I

ot now vim Lim

Jl XONIMCI NT T X11! I X1 » »I 11 ro I 1

CO-TIT COST! VIU»

«TN XR10 by IOIIN IITTLI trl*OAC si PHIII t OST! Ml s I » M , |i| SNING

OX Mt 100 IIIHUIIXIUI«

"Xn right page Illustrated s jue r ess 1 Í I free o( cvtit on application at enT e II cu T* sot

SPLCI X1. TI Kits fe* Tilt XT11I I VlHTCs Price--*/, SI I lan at X11 -i a

.NO r\TKV CIHtU.l I r UuOklAt; Dax talc «t sifgmac, . ,\| AT tu t i it

Ul II MXJLsTX S THLXTIH - ' -l I! "j

_>Iatlner Todl)-ll!l e I VA n r- a rt-i. II I (. I X ( I X It I I I

on MM Amir

SXTlllDXX MINIM. NI XT a

II|S|XI JOX» tlshvTIA

tin

II I X I 1(1 It I X I 111

XXIII bf Xble I, la- li l.-d lit Till MRsTTIMl IN MIIJIOIIIAI

TI c fats-liiatlon »r 1 li nil I rnl lee >lit r. i) nee«! lu be kmwn io Is- an ii I

slIOD WITH sTUL

Cll.llrg »wlivlt «r»l gt«.i lit x r t i . » surface makt» a i Sam li. 11 ire «w Dr»

the Hue

POFTRT HI MOTION

No Us* than TIIIIH «I "biAs » I U 11,4

Halb

Momlng IO to I" VU in si " t» I

lifiibik "ill

l.kSlnXI. XUMts-ION-T« »lllr.l *sl X

r.l rxltl

"X1 INS

.Ti | S s

I.IINs HU I!'I UNI

WlDNIsIIVX xnillA«A«

| I A N III nC T!.

?*.«? O I ( 1

Mr III NUT IOIIN ItlNl » I

Ililli allia NSW I Is I 1.-1

IT -T"

1 i X lr XI l len «

_V H IIMIJiNl. Xlllll 11! >1>I X Tl"N -. II le.l.l slgli s,_,k | ,".1 fXallllatlt!« .«tllpltltl . Itl.lle

n «I ra!, l ni" II »al VrtsJ .

rilli!

NI XIII X

ii,« - ni 111.111 - i« i mt s|| Dills l I l> ..v"'n

Hill Dill N s Ililli I! Vlf\ - ,

111« Irai h »I pull Hule I.» »In« » t» J

lal all.I II nat llirs.i » *»i 11 «»'«"l

»)« I«, ti I luíate In ii

il li

'lulls

. I"

li

It«

III S I

I «rsl»

lilli I

in » t in»i)t»l!»l »»... . . -;, ,v »

lill stV|«s s|l Hin» ft ' li Ilk' - I lill N All I'XX 11U1VX

M XT! I II I IH»Ttl(.ll X1 HI»» A

1 I li g Pi i Un- R.l I ii Id"» I rumiH) I xi ntl n . .* - ?«-'

XV XTNON -,

«"« O It *l ai _T (Oils,

ik c n-stu! -

"."»'""nlKt

I I v t ixl»»1

I I hXIIUVNA

I IIVNIS .

I Xie I «mous Ir H. r It elim t,ial t rt d t-ai

t MINI 4 II «I I VIA«

' io« Mi/xmriisTiiiiT

We Illili« indi lill I l I«.»'»' '»PL want » tin I) ) tai H » >»»^ sltck c1 Hann ai I On.«i » nU I*'"

le X_.il. t r

I RONIstll I IXNl-v

GOIts «lid It X1 I MINN HXNlJ

Xt t

DILI. OHcXN«.

-f4-.Dls(TNIIIONO(IIVIH«|nNsm(V,t

lier) Pul 11 II f I U- II i »'lv

1,r Hall' I »tiri Hill ' I, ' ' ,' ,

1,r(msi»ni ^.....v''''1*

..» » lilli UKI sill! IT

X1! I lilli UNI

I! X1 I All X1 HINinul lill«'««

I

Wine let li* YIOIIN, will

Hil r A . '.,',;

hill». sTU H "ike .I Mell»

ib gue

|XV«lthill I « 1.01 ? * .' '?'* *"

'.lili XOIMIIIXI MllllllllAI IXIIlWlls

X .i(eii Dall» I»«' J ,/.','.

AT "Ml. ni V,,i."Vs..l'.. I -111'

XI 3 | in-liallel Mi« "I I ?»?>..'

X1 110 I m »I» H ,\V_7 nus X1 ¡CO pin I H' ",l' »",**, V """ Al SITp.l MUÍ it N II

AT I.n J I«'I ', ''i" neil,l t xi 4 ix pin ni "I; 'h'."'""

X1 I kXpni ? I \, . Ila I

U,-Ü"A'USÍ..¡NI|V'.'U' «." ,

r/iWMiu xi. \i"""ï,\liâ\;!\1l£

/j It llrillistlbk H«''! i'"»I« "\! 'io... "lüel tia snell tr »lite Xlnl»»li ».?*, *_

iï:,v ti1», Avv i« ..-?'- . ..«?-mi,t,n*

KV.,?^!W^^,.^.MM'!,,".*'

W11 l. "-. -

"Ti« Argil«" «Hltf. tsilllM'IW*', Mcii-n»«-. XVII-.1« «na -.lUtstitu. tilDllltlvl«.

Zoom

plus
thumb
minus
left
thumb
right
up
thumb
down