Refine your results:

Searching...

Books

Searching...

Minimise

Want to be alerted about new results for this search? Subscribe to this web feed
What is a web feed?

Go to the Books homepage

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise
 1. Ieugd-oeffening of Verhandeling van de godlyke waarheden, der Christelyke religie : By wyze van vragen en antwoorden, to onderwys der ionkheyd. / Door Theodorus Frielinghuyzen, Predicant tot Albany, in Noord-America
  Frielinghuysen, Theodorus, 1723-ca. 1761
  [ Article : 1749 ]
  Languages: Dutch
  View online (access conditions)
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 2. De onbekende God, of Een kort ende eenvoudig bericht, hoe veele die den naam hebben, dat sy leven, met alle haare plichten en godsdiestigheden, eeren en dienen eenen God dien se noch kennen noch beminnen : Aangetoont in een trouwhertige verklaaringe ...
  Goetschius, John Henry, 1718-1774
  [ Article : 1743 ]
  Languages: Dutch
  View online (access conditions)
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 3. Versamelinge van eenige keur-texten, meest by byzondere geleegentheeden gedaan / En uytgegeven door. Theod. Jac. Freilinghuysen. Bedienaer des H. Evangeliums, in de Herformde Neder-duytsche Gemeyntens, te Rariton, Niew Bronswick, &c. in Niew-Jersey, ...
  Frelinghuysen, Theodorus Jacobus, approximately 1691-approximately 1747
  [ Article : 1747-1748 ]
  Languages: Dutch
  View online (access conditions)
  At National Library
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 4. Letter from Marie Louise van Hessen-Kassel to Ds Samuel de la Douespe
  Van Hessen-Kassel, Marie Louise
  [ Article : 1749-2008 ]
  Languages: Dutch
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 1. Willem Graaf van Nassau, Veldmaarsc...
  Houbraken, Jaco...
  [ Art work : 1740-2008 ]
 2. Willem Lodewyk of Nassau Dillenburg...
  Houbraken, Jaco...
  [ Art work : 1740-2008 ]
 3. Willem Frederik van Nassau Dietz (1...
  Houbraken, Jaco...
  [ Art work : 1740-2008 ]
 4. William Koning van Engeland, Schotl...
  Unknown
  [ Art work : 1740-2008 ]
 1. Miscellaneous items
  Coyet, Frederick, 1620-1689
  [ Unpublished : 1748-1930 ]
  Languages: Dutch;Indonesian;German, [2 others]
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. The adventures of Don Quixote / by Miguel de Cervantes Saavedra ; translated by J.M. Cohen
  Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616
  [ Book, Microform, Audio book : 1605-2014 ]
  Languages: English;Spanish;French;German, [35 others]
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  At 99 libraries
  The adventures of Don Quixote / by Miguel de Cervantes Saavedra ; translated by J.M. Cohen
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

Books

Showing: 1 - 20 of 220

Maximise
 1. Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen, vervaetende haere herkomste, en voortgangh. : Mitsgaders verscheide gedenkwaerdige geschiedenissen, aldaer voorgevallen / door Geeraerdt Brandt
  Brandt, Geeraert, 1626-1685
  [ Book : 1747 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Enkhuizen (Netherlands) - History.
  At State Library of NSW
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. Plan van een generaal en classicaal familie-hoofdgeld : verzeld van een project om de afgeschafte pachten by wyze van collecte in te vorderen. Zynde annex geweest aan de propositie, door zyne doorluchtigste hoogheit, den prinse erfstadhouder, in de vergadering van hunne ed. groot mog. gedaan op den 2de May 1749
  [ Book : 1749 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Poll tax - Netherlands.; Taxation - Netherlands.
  View online (access conditions)
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Proeven van politique rekenkunde, vervat in drie verhandelingen
  Kersseboom, Willem, 1691-1771
  [ Book : 1748 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Population.; Netherlands - Population.; Life insurance - Netherlands.
  View online (access conditions)
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 4. Explicatie van het plan van finantie
  [ Book : 1748 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Finance, Public - Netherlands.
  View online (access conditions)
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 5. Naamregister van de ed. mog. heeren gecommitteerde raden in de Collegien ter Admiraliteit : als mede de e. e. heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, in alle de steden der provinciën van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. nevens de bedienden der zelve
  [ Book : 1736-1789 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Netherlands. Collegie ter Admiraliteit; Nederlandsche Oost-Indische Compagnie; West-Indische Compagnie (Netherlands)
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 6. Naamboekje van de wel-ed. heeren der hoge Indische regeringe, gequalificeerde personen, enz. op Batavia .
  [ Book : 1748-1794 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Indonesia - History.; Indonesia - Officials and employees.; Indonesia - Registers.
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 7. AntiMachiavel+, of Oordeelkundig onderzoek, van den Vorst, van Machiavel. Geschreeven door een ″voornaam″ monarch; in 't fransch uitgegeven door den heer Voltaire; en met deszelfs toestemming, naar het echte afschrift in 't nederduitsch vertaald. Met aantekeningen, en fraaie figuuren vermeerderd
  Frédéric II (roi de Prusse ; 1712-1786)
  [ Book : 1741 ]
  Languages: Dutch
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 8. Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel, of Woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek ... op nieu uit de oirsprongklyke schriften van Cezar Ripa, Zaratino Kastellini ... en andere ... getrokken, in eene alphabetische orde gebragt, met uitvoerige aenmerkingen en ophelderingen ... door een' ervaren taelen outheitkundigen: Hebbende voor het overige de uitmuntende dichter, Hubert Korneliszoon Poot dit werk ten opzichte van den text ...
  Poot, Hubert Korneliszoon
  [ Book : 2 versions : 1743 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Emblems
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 9. Octroy
  United Provinces of the Netherlands. Staten Generaal
  [ Book : 2 versions : 1748 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Nederlandsche Oost-Indische Compagnie.
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 10. Verzameling van placaaten, decreeten, besluiten, bekendmakingen, enz ..
  Friesland (Netherlands)
  [ Book : 7 versions : 1748-1810 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Friesland (Netherlands) -- History -- Sources.; history; friesland (netherlands)
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 11. De graaven van Holland, in jaardichten beschreven
  Langendijk, Pieter, 1683-1756
  [ Book : 2 versions : 1745 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Holland (Netherlands : Province) - Kings and rulers.
  Read online at Hathi Trust
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 12. Registers der stucken, begrepen in alle delen des groot gelderschen placaet-boecks..
  Gelderland (Duchy)
  [ Book : 3 versions : 1740 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Gelderland (Netherlands) - History - Sources.; history; gelderland (netherlands)
  Read online at Hathi Trust
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 13. L. Meijers Woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden
  Meijer, Lodewijk, 1629-1681
  [ Book : 4 versions : 1745 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Dutch language - Dictionaries, Supplementary.
  Read online at Hathi Trust
  View online
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 14. Onderaardsche reis van Claas Klim behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot met de historie der vyfde tot nog toe onbekende monarchie; uit het latyn vertaalt
  Holberg, Ludvig, 1684-1754
  [ Book : 3 versions : 1741 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Voyages, Imaginary; Utopias
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 15. Essai sur la marine et sur le commerce, par Mr. D**** : Avec des remarques historiques et critiques de l'auteur
  Deslandes M., (André François) 1690-1757
  [ Book : 1743 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: France. Marine.; Navies - Early works to 1800.; Darien (Panama : Province) - History.
  At National Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 16. Nader en omstandig dagverhaal : wegens het gepasseerde omtrent den opstant en conspiratie der Chineesen te Batavia in den jaare 1740 / by Jan ten Houten
  Houten, Jan ten
  [ Book : 1741 ]
  Languages: Dutch
  Keywords: Java (Indonesia) - Colonization.; Indonesia - Description and travel.; Java (Indonesia) - Civilization - Chinese influences.
  At State Library of NSW
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 17. Davidis Cornelii de Courcelles, medicinae doctoris, Icones musculorum capitis : utpote faciei, aurium, oculorum, linguae, pharyngis, ossis hyoïdis, colli : ut et eorum, qui capiti adnectuntur : cum expositione papillarum cutanearum icone singulari : met eene Nederduitsche verklaring over de selve
  Courcelles, David Cornelis de
  [ Book : 1743 ]
  Languages: Latin;Dutch, [1 other]
  Keywords: Head - Muscles - Early works to 1800.
  At Uni of Melb Library
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 18. Antwerpsch chronykje: in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte geschiedenissen ..
  Gerard van Loon
  [ Book : 1743 ]
  Languages: Dutch
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 19. Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland
  Gerard van Loon
  [ Book : 2 versions : 1743-1750 ]
  Languages: Dutch
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 20. Codex gelro zutphanicus ofte handboeck, vervattende het summier van veele saecken de politie ..
  Gelderland (Duchy ), Zutphen (Graafschap)
  [ Book : 1740 ]
  Languages: Dutch
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

Drag and drop results that describe the same work to combine them. (or read more about how to make this decision)
 1. The adventures of Don Quixote / by Miguel de Cervantes Saavedra ; translated by J.M. Cohen
  Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616
  [ Book, Microform, Audio book : 1605-2014 ]
  Languages: English;Spanish;French;German, [35 others]
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  At 99 libraries
  The adventures of Don Quixote / by Miguel de Cervantes Saavedra ; translated by J.M. Cohen
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. The Iliad of Homer : translated by Alexander Pope
  Homer
  [ Book, Microform, Audio book, Article : 1517-2014 ]
  Languages: English;Greek, Ancient (to 1453);Latin;Greek, Modern (1453- ), [22 others]
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  At 116 libraries
  The Iliad of Homer : translated by Alexander Pope
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. The pilgrim's progress from this world to that which is to come / by John Bunyan
  Bunyan, John, 1628-1688
  [ Book, Microform, Audio book, Article : 1678-2013 ]
  Languages: English;Chinese;German;Austronesian (Other), [16 others]
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  At 99 libraries
  The pilgrim's progress from this world to that which is to come / by John Bunyan
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 4. Paradise lost. A poem in twelve books. The author John Milton
  Milton, John, 1608-1674
  [ Book, Microform, Audio book : 1667-2010 ]
  Languages: English;Italian;French;German, [23 others]
  Read online at Open Library/Internet Archive
  View online
  At 117 libraries
  Paradise lost. A poem in twelve books. The author John Milton
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)