Refine your results:

Searching...

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Want to be alerted about new results for this search? Subscribe to this web feed
What is a web feed?

Go to the Journals, articles and data sets homepage

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

Music, sound and video

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise
 1. Kampen om mobbebegrepet - En diskursanalyse av begrepet mobbing i barnehagen
  Kristensen, Marit Økland
  [ Map, Thesis : 2008 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. "Ble vekket av han andre som sa eg ikkje måtte sove på jobb" - en etnografisk undersøkelse om læring av sosiale normer i skole og bedrift i lys av Mesterlære og Konsekvenspedagogikk
  Teige, Roar
  [ Map, Thesis : 2008 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Kunnskap i handling. Hvordan kan sosiale fellesskap være med på å fremme kunnskap i handling ved å dele og bearbeide erfaringer
  Berndtsson, Karin Elisabeth
  [ Map, Thesis : 2008-2009 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 1. Artikkelen – fra beskyttet verdipap...
  Frantsvåg, Jan ...
  [ Poster, chart, other, Article : 2007 ]
 2. Trenger UH-sektoren en politikk på ...
  Høydalsvik, Ste...
  [ Poster, chart, other, Article : 2007 ]
 3. Seil blott til lyst : dokumentasjon...
  Bohlmann, Jörn
  [ Image, Thesis : 2008 ]
 4. Ni liv : en fortelling om gjenbruk ...
  Svaland, Ragnhi...
  [ Image, Thesis : 2008 ]
 1. Kyrkjemusikkdiskursen Musikklivet i Den norske kyrkja som diskursiv praksis
  Apeland, Sigbjørn
  [ Thesis : 2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. Personlighetsdiagnostikk med henblikk på strukturbeskrivelse : Utkast til begrepssystem
  Christiansen, Bjørn; Killingmo, Bjørn; Waal, Nic
  [ Book : 1956-2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Krig og internasjonal propaganda: noen samfunnsvitenskapelige betraktninger
  Christiansen, Bjørn
  [ Book : 1955-2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 4. Psykodiagnostikk med henblikk på psykoterapi
  Christiansen, Bjørn; Killingmo, Bjørn
  [ Book : 1963-2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

Journals, articles and data sets

Showing: 1 - 20 of 3,162

Maximise
 1. INTORG - De somatiske sykehusenes interne organisering. - En kartlegging av 50 somatiske sykehus i Norge i 2003
  Kjekshus, Lars Erik
  [ Article : 2 versions : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp:806; sykehus, organisering, somatikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 2. Innledning [til UPED-skrift nr. 1/2004]
  Nordmo, Ivar
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 3. Frafallsproblemet: Hvor blir det av studentene?
  Aakvik, Arild
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 4. Erfaring fra bruk av mappevurdering innen emnet: Etikk og velferd hos akvatiske organismer
  Nortvedt, Ragnar
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 5. Odontologisk atferdsfag. Målbeskrivelse og evaluering av undervisningen i Bergen
  Skaret, Erik
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 6. Innhold [til UPED-skrift nr. 1/2004]
  Nordmo, Ivar
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 7. Undervisning i barne- og ungdomspsykiatri i medisinstudiet. En sammenligning mellom universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø
  Sørensen, Eli
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 8. Etablering av mastergradsstudium i Molekylærmedisin ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen
  Njølstad, Pål Rasmus
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 9. Er informasjon til pasientene god nok ved klinikk for spesialutdannelse i kveveortopedi?
  Midtbø, Marit
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 10. Innføring av Kvalitetsreformen ved Helsefag hovedfag Studieretning Helsefremmende arbeid/helsepsykologi
  Leganger, Anette
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 11. Opplegg og erfaring med bruk av mappe som lærings- og vurderingsform i Paleoklimatologi ved institutt for Geovitenskap høsten 2003
  Kleiven, Helga (Kikki) Flesche
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 12. Förvätningar på och evalueringar av två katedrala undervisningsformer - direkt svar till föreläsaren från medicin studenter som läser kirurgi
  Jonung, Torbjørn
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 13. Om undervisningstilbodet ved Geofysisk institutt - ei brukarundersøking av uteksaminerte kandidatar og deira arbeidsgjevarar
  Furevik, Tore
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 14. Course Evaluation of a new Undergraduate Oral Radiology Course
  MacDonald, David
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 15. Utdanningsmodul i molekylærpatologi for leger som spesialiserer seg i patologifaget
  Lilleng, Peer; Molven, Anders
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 16. Forslag til en løsning på rekrutteringsproblemet til vitenskapelige stillinger ved Det odontologiske fakultet i Bergen: Integrering av odontologisk forskning i den eksisterende forskerlinje ved Det medisinske fakultet i Bergen
  Ibrahim, Salah Osman
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 17. Innføring av nytt 1. semester kurs, PTEK100 Introduksjon til Petroleums- og Prosessteknologi
  Arntzen, Bjørn J.
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 18. Selvstendig lovforberedelse i stortigskomiteen
  Bjørkly, Tarjei Ytrehus
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 19. Foretaksstraff mot politiske partier
  Høivik, Knut
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 20. Quomodo scit litteras, cum non didicerit? - uskolet lærdom i middelalderen
  Mortensen, Lars Boje
  [ Article : 1996-2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

Drag and drop results that describe the same work to combine them. (or read more about how to make this decision)