Refine your results:

Searching...

Journals, articles and data sets

Searching...

Minimise

Want to be alerted about new results for this search? Subscribe to this web feed
What is a web feed?

Go to the Journals, articles and data sets homepage

Digitised newspapers and more

No results

Minimise

Archived websites (1996 – now)

No results

Minimise

People and organisations

No results

Minimise

Lists

No results

Minimise

Music, sound and video

No results

Minimise

Diaries, letters, archives

No results

Minimise
 1. Kampen om mobbebegrepet - En diskursanalyse av begrepet mobbing i barnehagen
  Kristensen, Marit Økland
  [ Map, Thesis : 2008 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. "Ble vekket av han andre som sa eg ikkje måtte sove på jobb" - en etnografisk undersøkelse om læring av sosiale normer i skole og bedrift i lys av Mesterlære og Konsekvenspedagogikk
  Teige, Roar
  [ Map, Thesis : 2008 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Kunnskap i handling. Hvordan kan sosiale fellesskap være med på å fremme kunnskap i handling ved å dele og bearbeide erfaringer
  Berndtsson, Karin Elisabeth
  [ Map, Thesis : 2008-2009 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 1. Artikkelen – fra beskyttet verdipap...
  Frantsvåg, Jan ...
  [ Poster, chart, other, Article : 2007 ]
 2. Trenger UH-sektoren en politikk på ...
  Høydalsvik, Ste...
  [ Poster, chart, other, Article : 2007 ]
 3. Seil blott til lyst : dokumentasjon...
  Bohlmann, Jörn
  [ Image, Thesis : 2008 ]
 4. Ni liv : en fortelling om gjenbruk ...
  Svaland, Ragnhi...
  [ Image, Thesis : 2008 ]
 1. Kyrkjemusikkdiskursen Musikklivet i Den norske kyrkja som diskursiv praksis
  Apeland, Sigbjørn
  [ Thesis : 2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 2. Personlighetsdiagnostikk med henblikk på strukturbeskrivelse : Utkast til begrepssystem
  Christiansen, Bjørn; Killingmo, Bjørn; Waal, Nic
  [ Book : 1956-2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 3. Krig og internasjonal propaganda: noen samfunnsvitenskapelige betraktninger
  Christiansen, Bjørn
  [ Book : 1955-2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

 4. Psykodiagnostikk med henblikk på psykoterapi
  Christiansen, Bjørn; Killingmo, Bjørn
  [ Book : 1963-2005 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

  This resource is likely to be relevant to your query (score: 1)

Journals, articles and data sets

Showing: 1 - 20 of 3,162

Maximise
 1. INTORG - De somatiske sykehusenes interne organisering. - En kartlegging av 50 somatiske sykehus i Norge i 2003
  Kjekshus, Lars Erik
  [ Article : 2 versions : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp:806; sykehus, organisering, somatikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 2. Innledning [til UPED-skrift nr. 1/2004]
  Nordmo, Ivar
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 3. Frafallsproblemet: Hvor blir det av studentene?
  Aakvik, Arild
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 4. Erfaring fra bruk av mappevurdering innen emnet: Etikk og velferd hos akvatiske organismer
  Nortvedt, Ragnar
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 5. Odontologisk atferdsfag. Målbeskrivelse og evaluering av undervisningen i Bergen
  Skaret, Erik
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 6. Innhold [til UPED-skrift nr. 1/2004]
  Nordmo, Ivar
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 7. Undervisning i barne- og ungdomspsykiatri i medisinstudiet. En sammenligning mellom universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø
  Sørensen, Eli
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 8. Etablering av mastergradsstudium i Molekylærmedisin ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen
  Njølstad, Pål Rasmus
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 9. Er informasjon til pasientene god nok ved klinikk for spesialutdannelse i kveveortopedi?
  Midtbø, Marit
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 10. Innføring av Kvalitetsreformen ved Helsefag hovedfag Studieretning Helsefremmende arbeid/helsepsykologi
  Leganger, Anette
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 11. Opplegg og erfaring med bruk av mappe som lærings- og vurderingsform i Paleoklimatologi ved institutt for Geovitenskap høsten 2003
  Kleiven, Helga (Kikki) Flesche
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 12. Förvätningar på och evalueringar av två katedrala undervisningsformer - direkt svar till föreläsaren från medicin studenter som läser kirurgi
  Jonung, Torbjørn
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 13. Om undervisningstilbodet ved Geofysisk institutt - ei brukarundersøking av uteksaminerte kandidatar og deira arbeidsgjevarar
  Furevik, Tore
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 14. Course Evaluation of a new Undergraduate Oral Radiology Course
  MacDonald, David
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 15. Utdanningsmodul i molekylærpatologi for leger som spesialiserer seg i patologifaget
  Lilleng, Peer; Molven, Anders
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 16. Forslag til en løsning på rekrutteringsproblemet til vitenskapelige stillinger ved Det odontologiske fakultet i Bergen: Integrering av odontologisk forskning i den eksisterende forskerlinje ved Det medisinske fakultet i Bergen
  Ibrahim, Salah Osman
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 17. Innføring av nytt 1. semester kurs, PTEK100 Introduksjon til Petroleums- og Prosessteknologi
  Arntzen, Bjørn J.
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  Keywords: vdp::samfunnsvitenskap: 200::pedagogiske fag: 280; universitetspedagogikk
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 18. Selvstendig lovforberedelse i stortigskomiteen
  Bjørkly, Tarjei Ytrehus
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 19. Foretaksstraff mot politiske partier
  Høivik, Knut
  [ Article : 2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

 20. Quomodo scit litteras, cum non didicerit? - uskolet lærdom i middelalderen
  Mortensen, Lars Boje
  [ Article : 1996-2004 ]
  Languages: Norwegian (Bokmal)
  View online
  This resource is very relevant to your query (score: 1)

  This resource is very relevant to your query (score: 1)

Drag and drop results that describe the same work to combine them. (or read more about how to make this decision)